CÜMNE BOLUMU

cadir_1_cenk_1

2016.11.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

I-ci dünnä cengin kurbannarını andılar

Çadır kasabasında artık adetä döndü I-ci dünnä (imperialistiçeskiy) cengindä (1914-1918 y.y.) pay alannarı hem ona kurban olannarı anmaa. Bu yıl da, Kasım ayın 11-dä, Çadır kasabasının “I-ci dünnä cengindä kayıp olannara” anmak stelasının yanında bir anmak mitingı oldu. Bu yaslı sırayı ortak hazırladılar Çadır kasabasının öndercileri, üüredicilär hem «Восстановление и сохранение памяти об участниках Первой мировой войны 1914-1918 гг. из Гагаузии – «Память забытой войны» proektın öndercileri. Bu proektın başı Svetlana KAPANCI açıkladı, ani anmak sırasında pay aldılar erindeki öndercilär, V. Maşkov, M. Gubogu hem II-ci liţeylerin üürencileri hem üüredicileri,TAA DERINDÄN
gagauzluk_1
Kasım ayın 15-dä Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyindä geçti “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektın prezentaţiyası, ani hazırlandı Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından. Proekt yapılacek o Grantlan, ani Amerika Birleşik Devletleri Büükelçiliin Kulturaları Koruma Fondundu tarafından verildi. Proektın ortakları oldular – Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, Komrat Mihail ÇAKİR adına kolec, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya muzeyi hem “Pontos” basım evi. Prezentaţiyada pay aldılar hem söz tuttular Moldova Respublikasının kultura ministrusu Monika BABUK, Moldova Respublikasında ABD Büükelçisi James D. PETTIT, Komrat Mihail ÇAKİR adınaTAA DERINDÄN
sergey_savastin_

2016.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Sergey SAVASTİN – 50 yaşında!

Büün, Kasım ayın 15-dä, gagauzların büük hem pek talantlı resimcisi Sergey SAVASTİN gözäl bir yıldönümü kutlêêr – 50 yaşını. Sergey SAVASTİN taa küçüklüündän kendisini resimcilää baaşladı. Bu iş ona Allahtan hem bobasından, anılmış gagauz hem dünnä resimcisindän, büük geniydän Dimitriy SAVASTİNdan adanmıştı. Resimciliktän kaarä Sergey SAVASTİN kendisini üüredicilää da verdi. Taa doorusu resimciliklän üüredicilää, zerä o, Komrat “Dimitriy SAVASTİN” adına resimci şkolasının direktoru olarak, Gagauziyanın hem komşu küülerin uşaklarını resimcilää üüreder. O uşaklar da kendilerini pek becerikli göstererlär, ne belli oldu o ödüllerdän, angılarını onnar kazanêrlar respublika uurunda hem halklararasıTAA DERINDÄN
dodon_prezident

2016.11.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İgor DODON Moldova Prezidentı seçildi

Kasımın 13-dä Moldovada Prezidentın seçimnerindä ikinci turunda ensedi İgor DODON. Canabisi yaklaşık 52,57% oy aldı. Prezidentlää ikinci kandidatta Maya SANDUda – 47,43 %.TAA DERINDÄN
dodon_sandu

2016.11.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada Prezident seçimnerin ikinci turu geçer

Kasımın 13-dä Moldovada Prezident seçimnerindä ikinci tur geçer. İkinci turda insannar ayıraceklar prezidentı ik kandidatın arasından. O kandidatlar: İgor DODON, Soţialistlär partiyasından kandidat, solcu kuvetlerin adamı hem Maya SANDU, Acţiune hem Solidaritate partiyasından kandidatâ saaci kuvetlerin insanı. Birinci tuda bu kandidatlar bölä % aldılar: İgor DODON – 48,40 %; Maya SANDU – 38,28 %.TAA DERINDÄN
avgan_kongaz_1
Kasım ayın 8-dä, Ay Dimitri günündä, Kongaz küüyündä açıldı pamätnik, ani adandı kongazlı afgan cengin internaţionalist-askerlerinä. Bu pamätnik kuruldu primariyanın hem kongazın Afganistan cenginin veterannar Birliin bölümün kararına görä. Bu ayozlu iş küülülerin zaametinnän hem sponsorların yardımınnan yapıldı. Onun baş sponsorları oldular kongazlı kardaşlar: iş adamı Mihail KARASENİ hem Moldova Parlamentın deputatı Demyan KARASENİ. Pamätniin açılışına toplandılar Kongazdan, Gagauziyadan hem Moldovadan afgan cengin internaţionalist-askerleri, sponsorlar, kongazlılar. O günü pamätniin açılış konuşmalarını yaptılar Kongazın Primarı Mihail ESİR, Komrat rayonun başı Vladimir GARÇEV, Moldova Afganistan cenginin veterannar Birliin predsedateli Mihail MOKAN, GagauziyanınTAA DERINDÄN
tika_su_valkanes

2016.11.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Valkaneş su proyektı incelendi

Gagauziya İspolkomun ofiţial saytı bildirdi, ani Kasımın 8-dä, Valkaneş kasabasının su proektınnan ilgili olarak, Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN buluştu TİKA Kişinev ofisin Koordinatoru Canan ALPASLANnan. Buluşmada, proektı yapmak için, Gagauziya tarafı verdi TİKAya Valkaneş kasabasında evlerä su vermäk sistemasının enilenmesinnän hem gelecektä bu sistemayı Kaul-Gavanos bölgä su borularına eklenmesinnän ilgili tehnika özelliklerini. TİKA tarafı en yakın zamanda bu proektı yapmak için işçiyi seçecek.TAA DERINDÄN
ulasmak_bolumu_1
Kasım ayın 9-da, enilenmektän hem tertiplenmektän sora, Komratta merkez rayon bolniţasının ulaştırma hem uşaklar için bölümneri enidän açıldılar. Bu bölümnerin açılış şiridini Gagauziya Başkanı hem uluştırma bölümün başı kestilär. Nicä bildirdi Komrat merkez rayon bolniţasının başı Elena NOVAK “Gagauziya İspolkomun hem sponsorların yardımınnan ulaştırma hem uşaklar için bölümnerin enilenmesindä parasız işledilär bolniţanın işçileri, komratlılar hem başka insannar”. Odaların hem hayatların suvanmasından, boyanmasından hem kaplamasından kaarä bu bölümnerä eni mebel hem santehnika kuruldu, eni tertiplär alındı. Açılış günündä bolniţanın uluştırma hem uşaklar için bölümneri işçilerinä komratlıyka işinsanı Svetlana KAMİLÇU baaşladı eni iş halatlarını.TAA DERINDÄN
Tulu_enilenmis_cesme_1
Gagauzların en büük yortularından birisi olan Kasım Günü (Kasımın 7-si) Gagauziyanın Ütülü küüyün Valkaneş tarafından girişindä Ayozlu Kruça kuruldu hem da eski bir çöşmä (1959-da yapılmış) tertiplendi. Bu iş Ütülü küüyündän çıkan işadamın Valeriy İRİOGLUnun çalışmasınnan hem parasınnan yapıldı. Çöşmenin hem Ayozlu Kruçanın yortulu açılışına Kasım Günündä (Kasımın 7-si) toplandılar Ütülü küüyün insannarı hem maasuz bu iş için burayı geldilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Valkaneştän Halk Topluşun deputatı Roman TÜTİN, küüyün primarı Grigoriy KULA, küüyün popazı, başka cümne insannarı. Ofiţial konuşmalardan hem çöşmenin hem daTAA DERINDÄN
sarap_kurcu_1

2016.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Festival geçti, anmaklar kaldı…

Komratta geçti gözal bir festival “Gagauz Şarap yortusu”, angısına bizi da, kurçuluları, çaardılar da biz büük havezlän yortuya katıldık. Bizä görä bu yıl Festival geçti taa geniş, taa şen, taa meraklı… Pek sevindik ona ani bu gün Komrat kasabanın uz hem düzgün meydanında pek çok musaafir vardı hem bütün gün insan hiç siirelmedi. Hava da yortuya gibi gözäldi: güneşli, lüzgersiz, kimär kera kär yaamurcuk ta serpidärdi, ama diil çok vakıda. Göklär dä istemäzdilär bozmaa bu gözäl yortu kefini. Sevineriz, ani Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezi olarak bizä da kısmet düştüTAA DERINDÄN