CÜMNE BOLUMU

peterburg

2015.09.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya – Sankt-Peterburg: işbirlii annaşması ilerleer

Ceviz ayın 23-dä, Gagauziya delegaţiyası Rusiyanın Sankt-Peterburg kasabasında bulundu. Vizit zamanında, Gagauziya Başkan İrina VLAH başkannıında delegaţiya buluştu Sankt-Peterburg kasabanın  gubernatorunnan Georgiy POLTAVÇENKOylan. Buluşmada urguandı, ani iki taraf arası ekonomikaylan alış-veriş, bilimnän tehnika hem kultura ilişkileri ilerleerlär. Annaşıldı, ani Sankt-Peterburgta Gagauziyanın temsilcilii açılacek. İkili işbirlii annaşmasını ömürä geçirmää deyni kuruldu bir iş grupası. Ceviz ayın 23-dä da bu iş grupasının ilk toplantısı oldu.TAA DERINDÄN
T-34_Beltsta

2015.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Belţ sözünü söledi. Komrat susêr.

Moldovanın Romıniyaylan birleşmäk isteyän unionist ministrusunun Anatol ŞALARUnun teklifinä, ani “Moldovada “sovet okupaţiyası” muzeyi açsınnar hem Moldovada bulunan hepsi tank pamätniklerini bu muzeyä toplasınnar” Belţ kasbasının primarı Renato USATIY hemen cuvap etti. Renato USATIY açıkladı, ani “Belţ kasabasında tank pamätnii durdu hem daymaların-daymalarında duracek postamentta”. Komratta da bir T-34 tankı pamätnii var. Ama bu kıpımadan ne Gagauziya öndercileri, ne da Komrat primarı tankın demotajı için hem “sovet okupaţiyası” muzeyi için açıklama yapmadılar.TAA DERINDÄN
dorin_dragutanu

2015.09.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Milli bankasının guvernatoru işindän kendisi atıldı

Büün Ceviz ayın 21-dä Moldova Milli bankasının guvernatoru Dorin DRAGUŢANU hem onun birinci yardımcısı Marin MOLOŞAG işlerindän kendileri atıldılar. Bu olaylan ilgili olarak, Canabileri bir pres-konferenţiya yaptılar hem orada işlerindän kendilerinin atılmasını açıkladılar. Dorin DRAGUŢANU urguladı, ani bu adımı yapêr o üzerä, ki onnara büük politika baskısı var. Politika baskısını yapan insannarı o açıklamadı, ama Canabisinin laflarına analiz yaparak, göreriz, ani laf var nicä gitsin Moldova Premyer-ministrusu Valeriy STRELEŢ için. Bu açıklamaları esaba alarak, Moldova Parlamentın predsedateli Andrian KANDU da bir açıklama yaptı, angısına görä belli oldu, ani Canabisi danışmışTAA DERINDÄN
Bobruysk_annasma

2015.09.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Tomayda Belarus traktorlarını toplayaceklar

Ceviz ayın 17-dä Belarusiyanın Bobruysk kasabasında imzalandı annaşma, angısına görä Gagauziyanın Tomay küüyündä Belarus traktorları toplanacek. Bu annaşma imzaladılar Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun direktoru Aleksandr AGRANOVİÇ (patrettä ortada), Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH (patrettä saada)  hem “Bucakagroservis” firmanın direktoru İvan NEDOV (patrettä solda). “Bucakagroservis” firmanın direktoru sayêr, ani Tomayda toplanan traktorlar olaceklar 15-20% taa ucuz onnardan, angılarını hazır alêrlar doorudan Belarusiyadan. Annaşmaya görä, önümezdeki ayın içindä, Gagauziyaya geleceklär Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun speţialistları, işi erindä görmäk için hem traktorların toplamasında yardımcı olmaa deyni. İkiTAA DERINDÄN
Mihay_Volontir

2015.09.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovanın en Büük Artisti Mihai VOLONTİR topraa verildi

Ceviz ayın (sentäbri) 17-dä Kişinevun merkez mezarlıında topraa verildi Moldovanın en büük artistı, rejisöru, sţenaristı, Modovanın hem Sovetlär Birliin halk artistı Mihai VOLONTİR (09.03.1934-15.09.2015). Mihai VOLONTİR raametli oldu Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä, büük hem aar bir hastalıın beterinä. Canabisini kurtarmaa deyni savaştılar en anılmış doktorlar, ama, yazık, bişey kurtaramadılar. Büük bir kayıp. Moldovanın hem dünneyin Büük Artistı sonsuzlaa vardı. Mihai VOLONTİRin gitmesinnän sonuna vardı o ceneraţiya, angılarına deyärdilär Moldova kulturasının altın ceneraţiyası. Maêstronun son hatırı için Ceviz ayın (sentäbri) 17-si Moldovada yas günü olarak açıklandı. Kendisinnän prost olmaa deyni, MihailTAA DERINDÄN
demontaj_tank_1

2015.09.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Tankları toplayıp “sovet okupaţiyası” muzeyi yapaceklar

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Moldova askerin Kişinev “Ştefan şel Mare” motostrelkovıy brigadasının aulundan çıkardılar T-34 sovet tankını. Bu iş oldu Moldovanın korunmak ministrusunun Anatol ŞALARUnun emirinä görä. Şalaru, maamilä surat, söledi, ani tankı şindilik Kişinevun asker kulturası Merkezinä koyêrlar da ilkyaza bu eksponatların temelindä “sovet okupaţiyası” muzeyi açılacek. Publika.md kanalı bildirdi, ani “Anatol ŞALARU danışacek kultura ministerliinä tekliflän, ki Moldovada bulunan hepsi tank pamätniklerini bu muzeyä toplasınnar”. Ölä bir pamätnik var komratta da, ani “koyulu kurtarıcı sovet askerinä”. Belli, ani o tankı çıkarmaa denediynän, Gagauziyanın halkı ayaa kalkacek. Bekim ministruTAA DERINDÄN
turkiyede_haberler
Biz artık bildirdik, ani Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä Kongaz küüyün Todur ZANET adına liţeyindä mini-futbol meydanının ofiţial açılışı oldu (bak http://anasozu.com/kongazda-todur-zanet-liteyinda-mimi-futbol-meydanini-actilar/). Bu mini-futbol meydanı yapıldı Moldova futbol Federaţiyasının “Toţi împreună” (“Hepsimiz birliktä”) programasına görä, da üzä çıkarıldı Türkiye TİKA agenstvosunun (bu iş için verdi 400 bin leydän zeedä), Moldova futbol Federaţiyasının (baaşladı ploşçadkanın üst kilimini, ani yaklaşık 200 bin ley tutêr) hem Gagauziyanın (90 bin ley verdi) ortak çalışmalarınnan. Moldova Respublikasında TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin açıklamasınnan bu haber Türkiye Respublikasının mas-mediyasının ilgisini çekti. Paalı okuycularımız bu linklerdän var nicä buTAA DERINDÄN
sarap_1

2015.09.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şarap yortusunu Kasımın 8-dä yapêrlar

Gagauziya İspolkomu aldı karar, ani bu yılkı “Gagauz şarabın yortusu” Kasım ayın (noyabri) 8-dä olacek. Gagauz “Kasım” yortusunun ertesi günündä. Bu iş için maasuz tertip komitetı kuruldu. Komitetın başı – Gagauziya İspolkomun Predsedatel yardımcısı Vadim ÇEBAN. Komisiya azaları da – ilgili upravleniyaların başları hem rayonnarın predsedatelleri.TAA DERINDÄN
invistitiya forumu

2015.09.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Gagauziyada investiţiya Forumu olacek

Gagauziya İspolkomun kararına görä Kasım ayın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta olacek halklararası invistiţiya forumu –  «Инвестиции – основа развития Гагаузии». Onun neeti Gagauziyanın imicını göstermäk hem da burada investiţiya için kolaylıkları açıklamak. Bunu bildirdi Gagauziya ekonomika ilerlemesi Upravleniyanın başı Mariya BORDENÜK. Forum programasında olacek konferenţiyalar, proektların konkursu, sergilär, kultura programası. Umut var, ani Forumda aşırıdan 250 kişi pay alacek.TAA DERINDÄN
kongaz_mini_futbol (1)

2015.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongazda Todur ZANET liţeyindä mini-futbol meydanını açtılar

Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä Kongaz küüyün Todur ZANET adına liţeyindä mini-futbol meydanının ofiţial açılışı yapıldı. Mini-futbol meydanının ofiţial açılışına toplandı liţeyin hepsi üürencileri hem üüredicileri. Açılışta pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye Moldova Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisın koordinatoru Canan ALPASLAN hem koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, Moldova futbol Federaţiyasının (MFF) protokol Departamentın başı Mirça KOJOKAR, Komrat rayonun başı Vladimir GARÇEV, Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH, Kongazın primarı Mihail ESİR, ploşçadkayı yapan stroy firmanın temsilcisi Şaban AGKIRAN, poet hem yazıcı Todur ZANET. Bu mini-futbol meydanı yapıldıTAA DERINDÄN