CÜMNE BOLUMU

Aaclik_Aleksandr_BABOGLU
“GagauzMedia” portalın “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” maasuz proektı Esaba alarak, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kabletmää istämdi, GagauzMedia portalı karar aldı açmaa maasuz bir proekt “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” («Памяти жертв голода 1946-1947 годов»). Bu proekt çerçevesindä tiparlanan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alan Kıpçak küüyün B. YANAKOGLU teoretik liţeyin 12-ci klasta üürencisi Aleksandr BABOGLUnun hazırladıı materialı burada: https://gagauzmedia.md/newsid=14491/. Aaçlık için ona anaattılar: Dimitriy Panteleeviç TOPAL (18.11.1929), PraskovyaTAA DERINDÄN
paskar_1

2018.03.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aslı mı? Yalan mı? – on gündän sora görecez

Moldovanın Point haber portalı dayanarak Moldavskiye Vedomosti gazetasının haberinä, bildirer, ani “Moldovanın “Voevod” milli akıntısının başı Nikolay PASKARU açıkladı, ki 2018-ci yılın Baba Mart ayın 24-dä Moldovada beklener devlet devrimi” (bak: https://point.md/ru/novosti/politika/paskaru-24-marta-ekstremisty-popytaiutsia-zakhvatit-parlament-moldovy). Aslı mı bu, osa yalan mı on gündän sora görecez.TAA DERINDÄN
kongaz_sport_2

2018.03.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçim yılı geler – kuvet insana işleer

Kıpçakta hem Kongazda sport meydannarın temeli atıldı 2018-ci yılın Baba Matra ayın 13-dä Moldova Prezidentı İgor DODON, Çadırdan kaarä (bak: http://anasozu.com/komratta-olaceydi-cadirda-olacek/) bulundu Gagauziyanın Kıpçak hem Kongaz küülerindä, neredä pay aldı taa iki temel atması sıralarında – bu kerä sport meydannarın yapılmasına. İki temel atılmasının ofiţial sırasında da Moldova Prezidentı urguladı, ani bu sport meydannarı yapılêr gençlerä deyni hem gençlär için. Sport meydannarın açılışı beklener gagauzların “Hederlez” milli yortusunun günündä. Var umut, ani ozaman Moldovaya gelecek Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN da Canabisinä gösterilecek ne gagauzlar için yapêr Moldova PrezidentıTAA DERINDÄN
kari_sergisi_1
Maasuz Bütündünnää karıların Günü için Komrat regional resim Galereyasında açıldı bir resim sergisi, angısında kendi yaratmalarını sergilediGagauziyanın herbir rayonundan 15 resimci karı. Kendi yaratmakları insan önünä sürdülär: Lübov BRUMM, Alina BULAY, İlona DERMENCİ, Mariya DİMOGLU, Elena DULEVA, İnna KARA-PEEVA, Natalya KOJOKAR, Nadejda LELEÇENKO, Larisa ORMANCI, Nina PEEVA, Elena POMETKOVA, Lidiya POPÄN, Anastasiya RAKOVÇENA, Olga UNGURÄNU, Natalya VORNİKOVA. Sergidä var 60 yaratma, angıları yapılı çeşitli stillerdä hem uurda: peyzaj, patret, natürmord hem çiçek kompoziţiyalar. Not. Sergi açık olacek Çiçek ayın ortasınadan.TAA DERINDÄN
cadir_yaratmak_evi_3

2018.03.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratta olaceydı – Çadırda olacek

2018-ci yılın Baba Matra ayın 13-dä, büük bir yaamur altında (insan inançlarına görä – bereketli işä sayılêr) Çadır kasabasında Azerbaycan Respublikasının Gaydar ALİEV adına Fondun yardımınnan yapılacek Kultura-üüredici Merkezinin binasının temel atılmasının ofiţial sırası geçti. Temel atılması ofiţial sırasında pay aldılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Azerbaycan Prezidentın sekretariatının ilk danışmanı Alekper KULİEV, Gagauziya Başkanı hem İspolkom azaları, GHT Başı hem deputatları, Çadır administraţiyasının insannarı hem sıradan kişilär. 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) 21-22 günnerindä Moldovanın Prezidentı İgor DODON yaptı bir ofiţial vizit Azerbaycan Respublikasına. Ozaman onun yanında bulundu Gagauziya BaşkanıTAA DERINDÄN
Aaclik_Dimitriy_ARFANOS
“GagauzMedia” portalın “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” maasuz proektı Esaba alarak, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kabletmää istämdi, GagauzMedia portalı karar aldı açmaa maasuz bir proekt “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” («Памяти жертв голода 1946-1947 годов»). Bu proekt çerçevesindä tiparlanan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alan Avdarma küüyün D.ÇELENGİR teoretik liţeyin 10-cu klasta üürencisi Dimitriy ARFANOSun hazırladıı materialı burada: https://gagauzmedia.md/newsid=14356/. Aaçlık için ona anaattılar: Miriya Petrovna KAŞKAVAL (10.08.1936), Vasilisa KirilovnaTAA DERINDÄN
olimpiada_2
Baba Marta ayın 9-11 günnerindä, Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä geçti 29-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası. Olimpiadada pay aldılar Gagauziyanın regional Olimpiadalarında 1-4 erleri alan 60 üürenci. Olimpiadada hepsi prizörlara verildi Diploma hem (erä görä) para baaşışları. Bundan kaarä ilk üç erleri alan üürencilerä yıl sonunda gagauz dilindä nota “10” koyulacek, da onnar bu predmetta ekzamen vermeyeceklär. XXIX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasının prizörları: 9-cu klaslar: 1-ci er – Anna KALPAKÇI (Baurçu küüyün teoretik liţeyi, üüredicisi Elizaveta İlyiniçna Ratkova); 2-ci er – Olesä KİROVİÇ (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi); 3-cü er – Anastasiya GAYDARLI (Kıpçak küüyün S.TAA DERINDÄN
Aaclik_Elena_GAYDARLI
“GagauzMedia” portalın “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” maasuz proektı Esaba alarak, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kabletmää istämdi, GagauzMedia portalı karar aldı açmaa maasuz bir proekt “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” («Памяти жертв голода 1946-1947 годов»). Bu proekt çerçevesindä tiparlanan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alan Kazayak küüyün teoretik liţeyin 11-ci klasta üürencisi Elena GAYDARLInın hazırladıı materialı burada: https://gagauzmedia.md/newsid=14237/. Aaçlık için ona anaattılar: Stefanida İvanovna KALIN (1937 yılın duuması), DomnikiyaTAA DERINDÄN
Aaclik_Maya_Trandofilova
Esaba alarak, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kabletmää istämdi, GagauzMedia portalı karar aldı açmaa maasuz bir proekt “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” («Памяти жертв голода 1946-1947 годов»). Bu proekt çerçevesindä tiparlanan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alan Komrat Devlet Universitetın jurnalistika fakultetın 2-ci üürenmäk yılın studentkası Maya TRANDAFİLOVAnın hazırladıı materialı burada: https://gagauzmedia.md/newsid=14199/. Aaçlık için ona anaattılar: Akseniya İvanovna KIRMA (18.09.1935-ci yılın duuması, Avdarma küüyü, Timoşenko maalesi), Efemeya Radionovna ANGELOVA (1932-ciTAA DERINDÄN
Aaclik_Alina_Vataman
Esaba alarak, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kabletmää istämdi, GagauzMedia portalı karar aldı açmaa maasuz bir proekt “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” («Памяти жертв голода 1946-1947 годов»). Bu proekt çerçevesindä tiparlanan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alan Komrat Mihail ÇAKİR kolecın 3415 grupasının üürencisinin Alina VATAMANın hazırladıı materialı burada: https://gagauzmedia.md/newsid=14176/. Aaçlık için ona anaattılar: Vladimir Nikolaeviç KONSTANDOGLU (duudu 25.08.1928-ci yılda, Tomay küüyü) hem Panteley Semönoviç GARÇU (duudu 21.04.1943-cü yılda, TomayTAA DERINDÄN