CÜMNE BOLUMU

represiya

2015.07.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sovet Rejimın represiyaları altına düşenneri Çadırda andılar

1940-1952-ci yıllarda Sovet Rejimın tarafından gagauzlara karşı (hem diil salt gagauzlara karşı) türlü politikalı represiyaları yapıldı: Sibirä hem Kazahstana kaldırmak, zorlan yapılan aaçlıktan öldürmäk, GULAG lagerlerinä atmak, kurşuna urmak. Bu tragediyalı işleri Moldovada hem Gagaauziyada anmak için, her yılın Orak ayın (iyül) 6-dä (1949-cu yılda bu gündä Sibirä kaldırmışlar) çeşitlimeropriyatiyalar geçer. Ölä bir meropriyatiyayı yaptı Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşu da. Bu kuruluşa toplu Çadır rayonundan o insannar, ani politikalı represiyalarından zarar gördülär. Meropriyatiyada pay aldılar represiyalı insannar hem onnarın evlatoyları, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, “Dooruluk” cümne kuruluşun başı Mihail GAGAUZ,TAA DERINDÄN
avdarma_eni_primariya

2015.07.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Avdarma primariyasında eni bina

Kirez ayın 5-dä Avdarma küüyündä açıldı primariyanın eni binası. Bina yapıldı bu küüdän çıkan biznesmennarın KAZMALIlar kardaşlarının parasınnan hem küüyä parasız baaşlandı. Eni primariyanın açılışında pay aldılar avdarmalılar, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova Prezidentın çiftçilik hem erindeki öndercilik uurunda sovetnii Vladimir ÇOBANU, başka musaafirlär. Açılışta küüyün primarı İvan KASIM, kendisinin hem küülülerin adından, şükür etti meţenatlara bu paalı hem küüyä deyni pek lääzımnı baaşış için. Gagauziya Başkanı İrina VLAH kendi konuşmasında urguladı, ani “Avdarma küüyü artık diil sadä Gagauziyanın, ama bütün Moldovanın merkezi olêr”. Moldova Prezidentın çiftçilik hem erindeki öndercilikTAA DERINDÄN
petr_vlah_2

2015.07.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Pötr VLAHın mezarına anmak taşı koyuldu

Anılmış gagauz resimcisinin, raametli Pötr Nikolaeviç VLAHın (musulmannaa geçtiynän Ahmet İslam adını aldıydı) mezarına anmak taşı koyuldu. Anmak taşını koydu türk biznesmenı Adil TAŞÇI. Ama taşın koyulması için çok çalıştı gagauzların dostu, filologiya bilgilerindä doktor, Türkiynin “ATATÜRK” universitetın pedagogu Abdulkerim DİNÇ. Not. Pötr Nikolaeviç VLAH duudu 1945-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä Komratta. 1965-ci yılda başardı 1-ci Komrat şkolasını. 1969-da bitirdi “İ. Repin” adına Kişinev resimcilik uçilişçasını. 1970-cı yıldan beeri çeşitli erli hem halklararası sergilerdä pay aldı. 1977-ci yılda Sovetlär Birlii halk yaratmaları Festivalindä 1-ci erin Diplomunu hem laureat medalisiniTAA DERINDÄN
Kuroglu_pametnik

2015.07.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Stepan KUROGLUya mezarında anmak taşı koyuldu

Kirez ayın (iyün) 27-dä gagauz yazıcısının hem bilim adamın Stepan KUROGLUnun mezarında raametliyä anmak taşı koyuldu. Nicä açıkladı yazıcının eşi Nadejda Pavlovna pamätnii koymaa deyni para Gagauziya İspolkomundan verilmiş hem biraz kendi aylesi da eklenmiş. Anmak taşını açmaa deyni raametlinin aylesi çaardı mezarlaa gagauz yazıcılarını, bilim adamnarını, inteligenţiyayı, cümne insannarını. Mezarın yanında pomana masası kuruldu. Masayı hem eni açılan anmak taşı okudular Gagauziyadan popazlar, nedän sora hepsi insannar kolivadan dattılar hem raametlinin canı için birär filcan şarap buyurdular. Topracıın ilin olsun, Stepan Stepanoviç! Not.Stepan KUROGLU (09.01.1940 – 23.06.2011) duudu UkraynaTAA DERINDÄN
MSK_Moldova

2015.06.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hepsi primarlar seçildi artık

Kirez ayın (iyün) 28-dä Moldovada erindeki seçimnärin 2-ci turu oldu. Bu turlan Moldovda hepsi küülerin hem kasabalarının primarları seçildi artık. Kişienvun primarı genä Dorin KİRTOAKA (Chirtoaca) ayırıldı. Gagauziyada 2-ci turda primar ayırıldılar: Komrat – Sergey ANASTASOV, Çadır – Anatoliy TOPAL, Valkaneş – Viktor PETRİOGLU, Baurçu – Nikolay KARAPİRÄ, Kiriyet – Valentina KAYKI, Çok Maydan – Georgiy KIRBOBA, Çöşmä küüyü – Pötr MACAR, Dizginca – Pötr TOMAYLI, Ferapontyevka – Valentina NEDOVA, Tülüküyü – Grigoriy KUYCUKLU.TAA DERINDÄN
MSK_Moldova

2015.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büün erindeki seçimnerin 2-ci turu geçer

Kirez ayın (iyün) 14-dä Moldovada erindeki seçimnärin 1-ci turu oldu. Büün Kişinevda hem Moldovanın may hepsi rayon kasabalarında hem kimi küülerindä 2-ci tur geçer. Gagauziyada sa 2-ci turda kendi primarlarını seçerlär: Komrat, Çadır, Valkaneş, Baurçu, Kiriyet, Çok, Çöşmä küüyü, Dizginca, Ferapontyevka, Tülüküyü.TAA DERINDÄN
Kirez_ay_11-12_2015
Kirez ayın (iyün) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Kirez ayın (iyün) nomerı. Gazetanın ana temaları: Türkiyenin 9-cu prezidentın hem gagauzların büük dostunun Süleyman DEMİRELin raametli olması, Moldova prezidentın Nikolae TİMOFTİnin Gagauziyada seftä bulunması, Çöşmä küüyündä yaamurlan toludan kıyamet, Yunus Emre institutun Gagauziyada Türkçä Sertifikatlarını vermesi, Gagauziyanın Çadır kasabasının “Saksan” futbol komandasının UEFA-2014/2015 Evropa Ligasına çıkması, Pötr YANULOVun I-ci Evropa oyunnarında gümüş medalisi h.t.b Kirez ayı (iyün) nomerın PDF buralarda: http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ http://anasozu.com/wp-content/uploads/2014/11/11-12_2015.pdfTAA DERINDÄN
tabunscik

2015.06.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

20 yıl geeri Gagauziyanın ilk başkanı emin etti

1995-ci yılın Kirez ayın (iyün) 20-dä Gagauziyanın ilk başkanı Georgiy TABUNŞÇİK Gagauziyaya izmet etmää deyni eminini verdi. Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyası kuruldu 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä. 1995-ci yılın Hederlez (may) hem Kirez (iyün) ayılarında Gagauziyanın ilk başkanın seçimneri oldu. Ozamannar seçimnerin 2-ci turunda  ensedi Georgiy Dimitrieviç TABUNŞÇİK. 1995-ci yılın Kirez ayın (iyün) 20-dä Gagauziyanın ilk başkanının Georgiy TABUNŞÇİKın inaguraţiyası oldu hem Canabisi Gagauziya halkların önündä emin etti.TAA DERINDÄN
vipus_1

2015.06.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Liţey vıpusknikların balı 9-cu kerä oldu

Kirez ayın 21-dä, Gagauziya İspolkomun çalışmalarınnan, Komratta 9-cu kerä oldu liţey vıpusknikların balı, angısında pay aldı bütün Gagauziyadan 345 vıpusknik. Bal başladı vıpusknikların hem onnarın üüredicilerinin örüyüşünnän. Kimi liţeylerin üürencilerinnän bilä eni seçilän küü primarları da vardı. Onnar meydanda örüdülär maasuz bu iş için seftä yazılı “Vıpusknikların marşı” melodiyasının (avtor kompozitor İlya FİLEV) altında. Sora herbir liţey kendisi için video-rolik gösterdi. O rolikların arasında en isleesi Komrat “D.Karaçoban” liţeyin rolii tanındı. Bu rolik için Gagauziya Başkanı İrina VLAH liţeyä plazma televizoru baaşladı. Sora vıpuskniklara kutlama sözlerinnän danıştılar Başkan İrina VLAH,TAA DERINDÄN
Turk_dili

2015.06.22,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Yunus Emre institutu Türkçä Sertifikatları verildi

Bu yıl Küçük ayından Hederlez ayın sonuna kadar Komrat ATATÜRK bibliotekasında, Türkiyenin “Yunus Emre” institutu tarafından, Türk dili kursları yapıldı. Kurslarda üürendi çok insan, ekzamenä geldi 53 kişi, ekzameni verdilär 29-zu. Kirez ayın (iyün) 19-da ATATÜRK bibliotekasında Sertifikatları vermäk sırası yapıldı. Türk Dili kurslarını başarannara A2 uurunda Türkçä Sertifikatları verdilär Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH, Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, “Yunus Emre” institutun Türk Dili üüredicisi Yunus BOLAT. Sertifkatları kabledennär şükür ettilär buTAA DERINDÄN