CÜMNE BOLUMU

invest_gagauziya_baner
Kasımın (noyabri) 5-dä Komratta geçer II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”.TAA DERINDÄN
pavel_filip
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun programasına görä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP Forumun plenar toplantısında pay alacek.TAA DERINDÄN
Turgul TÜRKEŞ
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun Tertip Komitetı açıkladı, ani Forumun çalışmasında pay alması için Gagauziyaya Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞin gelmesi beklener.TAA DERINDÄN
invest_gagauziya_baner
Gagauziya İspolkomun kararına görä, Kasımın (noyabri) 5-dä Komratta olacek II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumunda beklener 20 devlettän zeedä delegaţiyaların katılması: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka. Forumnan ilgili olarak Gagauziyanın ofiţial saytı bu PRESS-RELİZı yaptı: 5 ноября 2016 года в Гагаузии состоится Второй международный инвестиционный форум «Invest Gagauzia» (ПРЕСС-РЕЛИЗ) 5 ноября 2016 года в Гагаузии состоится Второй международный инвестиционный форум  «Invest Gagauzia» под общим названием «Gagauzia 360°». Форум является ведущим мероприятием по привлечению отечественных и иностранных инвестиций вTAA DERINDÄN
??????????????????

2016.11.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şoförlär, faraları yakmaa unutmayın!

Yolculuk kurallarına görä, başlayıp Kasımın 1-dän Baba Marta ayın 31-dän, Moldovanın yollarında gezärkana, şoförlär lääzım gündüz da maşınaların faralarının kısa şafklarını yaksınnar.TAA DERINDÄN
demirel_liteyi_2
Canavar ayın (oktäbri) 31-dä, büük remonttan sora, Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyi kapularını taa da geniş açtı. Remontu TİKA yolunnan Türkiye Respublikası yapıtı. Türkiye Respublikasının 93-cü yıldönümünä baaşlanan Süleyman DEMİREL liţeyi remonttan sora ofiţial açılışında pay aldılar Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV,  TİKA Kişinev Kordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, Kongazın primarı Mihail ESİR, Akademik hem yazıcı Todur ZANET, devlet hem cümne insannarı. Nicä, sükür ederäk, bildirdi Kongaz Süleyman DEMİRELTAA DERINDÄN
prezident_secimneri

2016.10.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovda Prezident seçimnerindä ikinci tur olacek

Canavar ayın (oktäbri) 30-da Prezident seçimneri geçti. Seçimnerin sonucuna görä Moldovada Prezident seçimnerindä ikinci tur olacek. Nicä bildirdi ceçimnärlän ilgili brifingta Moldova Merkez Seçim Komisiyanın Alina RUSSU, seçimnerdä 1 milion 433 bin kişi pay almış, ne yapêr 48,97 % seçim hakkı olan insannardan. Seçimnär kusursuz geçmişlär. Canavar ayın (oktäbri) 31-dä saat 04:20-ya görä bülütennerin 99,04 %  sayıldı. Onnar gösterdi, ani Moldovada Prezident seçimnerdä ikinci tur olacek hem o tura geçtilär İgor DODON (48,40 % ) hem Maya SANDU (38,28 % ).TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_19_20_2016
Canavar ayın (oktäbri) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Canavar ayın (oktäbri) nomerı. Gazetanın ana temaları: “Türkiye Respublikasının kurulmasının 93-cü yıldönümü reçepţiyası”,“ Kasımın 20-dä – Halk Topluşu seçimneri”, ““Türkvizion-2016”da Gagauziyadan – Yuliya ARNAUT”, “Moldovanın “Cupa Guvernului” futbol Kuboo kongazlılarda”,“ Türkiye Büükelçisinin Gagauziyaya ilk ofiţial vizitı”,“ Çehiya Çöşmä küüyün yakınnarında zihirli pestiţid mezarını inceleyecek”, “KDUda enidän rektor ayıraceklar”, “Azerbaycanın eni Büükelçisi işä başladı”,“ Gagauziya kendi üüredicilerini kutladı”,“ Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasına TİKAdan yardım”, “Stambulda gagauz kultura festivali oldu”, “Komrat Regional bibliotekasının 70-ci yıldönümü”,“ Bolgradta GagauzTAA DERINDÄN
secim_2014

2016.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Prezidentın seçimneri başladı

Büün, Canavar ayın (oktäbri) 30-da, Moldova Prezidentın seçimneri başladı. Saat 7:00 bütün memlekettä seçim bölümnerin kapuları açıldı. İnsannar ayıraceklar prezidentı o kişilerin arasından, angıları seçim bületindä kaldılar. Seçim bölümneri kapanacek saat 21:00-dä.TAA DERINDÄN
TC_receptiya_3_

2016.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 93-cü yıldönümü reçepţiyası

93 yıl geeri, 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yıldönümünnü kutlamak çerçevesindä Canavar ayın 28-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevun “Leogrand Hotel”indä bir reçepţiya verdilär. Reçepţiyada bulundular Türkiyeylän Moldovadan devlet hem politika adamnarı, Moldovada bulunan diplomatlar, Halklararası misiyaların temsilcileri, Gagauziya Başkanı hem onun yardımcıları, Gagauziya Halk Topluşun Başı hem deputatları, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı. Reçepţiyaya gelän musaafirleri, ofiţial olarak, karşladılar Büükelçi Hulusi KILIÇ eşinnän hem Büükelçiliin müsteşarı Erdoğan ODABAŞ eşinnän. BuTAA DERINDÄN