CÜMNE BOLUMU

GagauzMedia_portalı_Aaclik
Esaba alarak, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kabletmää istämdi, GagauzMedia portalı karar aldı açmaa maasuz bir proekt “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak” («Памяти жертв голода 1946-1947 годов»). Te ne açıkladı Proektlan ilgili “GagauzMedia” portalın çalışma direktoru Veronika SIRBU: «Редакция GagauzMedia не просто следила за тем, что пишут в своих постах и комментариях жители автономии, мы сделали несколько своих материалов на эту тему, освещали мероприятия, посвященные 70-летию памяти жертв голода 1946 -1947 годов в Авдарме. Мы обсуждали этуTAA DERINDÄN
avdarma_zal
Baba Marta ayın 4-dä Avdarmanın küü toplantısında, Gagauziya Halk Topluşu deputatın Elena KARAMİTın teklifinä görä, avdarmalılar aldılar karar her yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gününü “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” olarak bakmaa. Küü toplantısında pay alan 300 kişidän zeedä insan bire-bir kaldırdılar ellerini bu Karar için. Bundan beeri Canavar ayın 19-zunda Avdarmada anacêklar o binnärlän gagauz insannarı (onnarın arasında 600 kişidän zeedä avdarmalı var), ani o titsi 1946-1947 yıllarda aaçlaa kurban oldular. Avdarma oldu ilk küü, ani karar aldı “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” tanımaa. Not. 2018-ci yılın KüçükTAA DERINDÄN
lulaka

2018.03.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

8 Mart karılar günü kutluca olsun!

Büün, 8 Martta, kutlêêrız hepsi karı kullunnu onnarın gününnän! Saalık hem uzun ömür sizä! Allaa istediinizdän hem istediklerinizdän sizi ayırtmasın! Kendinizi koruyun hem “Saalık Allaa versin!” “Ana Sözü” redakţiyasıTAA DERINDÄN
Cadir_Bilim_Guboglu_2

2018.03.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Üürencilerin arasında bilim-aaraştırma konferenţiyası

Çadırın Mihail GUBOGLU adına teoretik liţeyin üürencileri arasında oldu bir bilim-aaraştırma konferenţiyası – “Miriadı otkrıtiy”. Hazırladı konferenţiyayı liţeyin administraţiyası hem üürencileri. Konferenţiyada okundu 14 doklad dört dilldä: gagauzça, rusça, angliyca hem moldovanca. Dokladlar “su – ömürün temeli”, “insanın organizmasına mobil telefonnarın etkisi”, “insanın insannıında fizkulturanın rolü” gibi çeşitli temalara göräydilär. Konferenţiyanın işlemesindä pay aldılar Komrat Devlet Universitetın üüredicileri hem studentları, Gagauziya Başkanı, Moldova Parlamentın deputatı hem başka kişilär.TAA DERINDÄN
cadir_afgan_turnir_3

2018.03.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Çadırda afgan-askerlerin anmasına güreş turnirı

Baba Marta ayın 4-dä Çadır kasabasında oldu ilk halklararası güreş turnirı küçük yaşta uşakların arasında, angısı adandı Afganistanda cannarını kurban verän afgan-askerlerin anmasına. Turnirda pay aldı 22 komanda (yaklaşık 115 uşak) Moldovadan, Romıniyadan, Ukrayndana hem Gagauziyadan. Turnirı hazırladılar Çadır kasabasının primariyası hem muniţipiy Sovetı, Çadır kasabasının sport şkolası, Çadır rayonun administraţiyası hem da Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası. Turnira çaarıldılar Çadır rayonundan Afganistanda cannarını kurban verän afgan-askerlerin Mihail MOLLAnın hem Pötr KAZMALInın (Çadır kasabası), Boris YANAKOGLUnun (Kıpçak küüyü), Harlampiy BEJENARın (Aydar küüyü) hem Grigoriy YANEVın (Kazayak küüyü) yakınnarı. Afganistanda cannarınıTAA DERINDÄN
kurtcu_ana_dilim_1

2018.03.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kurtçuda Haklararası Ana Dili Gününü baktılar

Küçük ayın 21-dä dünnäda baktılar Haklararası Ana Dili Günü! Bu paalı yortuyu kutladılar Ukraynanın Bolgrad rayonun Kurtçu küüyündä bulunan Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezindä. Zerä bu gün pek islää bir gün, deyni dünnädä yaşayan herbir insan, ansın kendi ana dilini! Gezin, aktarın bütün erleri, daaları, denizleri hem gökleri taa gözäl bişey bulamayacenız, nekadar Ana Dilimiz! Kär bu olay için 2018-ci yılın Küçük ayın 21-dä toplandık Gagauz kultura merkezindä, Reni rayonun Kotlovina (Balboka) küüyündän hem bizdän, Vinogradovka (Kurtçu) şkolaların üürenicileri, üüredicileri, analar-bobalar hem başkaları da, kim sever kendi ana Ana Dilini ölä,TAA DERINDÄN
aaclik_balboka_kardas_mezar

2018.03.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Genä Syezd, bu kerä hepsi uurda deputatların

Küçük ayın (fevral) 27-dä, utanmadaan tükürüp Aaçlık Kurbannarın mezarlarına hem kemiklerinä hem da kabletmeyip “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” için kararı, Halk Topluşun deputatları Karar aldılar Gagauziyada hepsi uurda deputatların Syezdını yapmaa. Olsun deyni kolaylık Syezd günündä Gagauziyanın bücetından yaalı imää hem içki içmää, bu günü koydular Çiçek ayın (aprel) 21-nä, Büük (Paskellä) orucundan sora. Taa ileri Syezd için teklif çıktı Küçük ayın (fevral) 24-dä Tomay küüyündä, Gagauziyanın erindeki hem regional kuvet organnarın regional Sovetın toplantısında (bak: http://anasozu.com/regional-sovetinda-gagauzlar-lafini-gena-rusca-soledilar/).   PATRETTÄ: Balbokanın (Kotlovina) mezarlıın kardaş mezarda raatsız yatêr 1946-1947 yıllarda aaçlıktanTAA DERINDÄN
aaclik_kirimi
2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatların  sade 13-çü (toplantıda bulunannardan) kaldırdılar ellerini, ani “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” olsun deyni. Kalanı ya karşı çıktılar kaldılar. Tükürüp Aaçlık Kurbannarın mezarlarına hem kemiklerinä, onnarı gülmää alarak, bu soruşun ardına Aaçlık Kurbannarından “taa büük” günü kablettilär – Radio Gününü. Esapsız, nestelär! Akademik hem poet Todur ZANETTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik (5)
Büün, 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä, Gagauziya Halk Topluşu (GHT), 9-cu (diil ilk!) olarak, “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için soruşu inceleyecek. Beklener, ani gagauzların etindän hem sırtından kurulan Gagauziya Halk Topluşu deputatları bu soruş için olumnu Karar oy birliinnän kabledileceklär da son-sonunda Aaçlık Kurbannarın cannarı artlık raatlanacek. Not. 1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı aaçlıkta gagauzların 40-60% (küüdän-küüyä sayı diişer) aaçlıktan öldü da kardaş mezarlara gömüldü.TAA DERINDÄN
tomay_toplanti

2018.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Regional Sovetında Gagauzlar lafını genä rusça söledilär

Küçük ayın (fevral) 24-dä Tomay küüyün Kultura Evindä oldu Gagauziyanın erindeki hem regional kuvet organnarın regional Sovetın toplantısı, angısına pay aldı 500 kişiyä yakın insan. Onnarın arasında vardılar şindiki hem eski Gagauziya başkannarı, GHT hem Moldova Parlamentın eni hem eski deputatları, erindeki sovetniklär, İspolkom azaları, cümne insannarı. Sovetin gündelik işinä koyuldu iki önemni soruş: 1. Unionizmaya karşı koymak; 2. Gagauziyanın kuvedini yonmasına karşı koymak. Toplantının bitkisindä kabledildi rus dilindä bir Rezolüţiya: Резолюция расширенного Совета региональных и местных органов власти и управления АТО Гагаузия, а также ветеранов становления Гагаузской Республики иTAA DERINDÄN