CÜMNE BOLUMU

tanasovic
Geçennerdä “Ana Sözü” gazetanın DİPLOMAsı verildi Komrat “Ay-Boba Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın direktoruna Mariya Dimitrievna TANASOVİÇa.   Bunu yapmaa karar aldık o üzerä, ani Mariya Dimitrievnanın çok yıllar sıravardı “Gagauz hem başka dillerdä pedagogika kadrolarını hazırlamakta hem terbietmektä büük çalışmaları var”, hem Canabisi büük havezlän zaamet eder, ani “Ana Sözü” gazetasınnan ortak işbirliindä “Ay-Boba Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında literatura, kultura hem incäzanaat sıraları ömürä geçsinnär deyni”. “Ana Sözü” redakţiyasıTAA DERINDÄN
komrat_san

2015.08.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat 226-cı yılını kutladı

Harman ayın 19-da Komrat kasabasının 226-cı yıldönümü Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümü sıralarınnan bilä kutlandı. Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Komrat primariya Sovetin başı Georgiy ZLATOV hem Sovetin azaları Komrat kultura Evindä Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümü kutlamlarına katıldılar. Avşam üstü Komradın merkez meydanında Komrat kasabasının 226-cı yıldönümün ofiţial meropriyatiyaları oldu. Meydanda kurulan sţenadan söz tuttular Komradın primarı Sergey ANASTASOV, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, Komrat primariya Sovetin başı Georgiy ZLATOV. Kutlama sözlerindän sora cümne, kultura hem iş adamnarına “Komrat şannı vatandaşı” adlarıTAA DERINDÄN
GR_irina_vlah

2015.08.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümünü bakıldı

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauz Halkı kendi Üstolan Kongresindä Gagauz Respublikası kurdu! Bu Büük yortunun, Gagauz Respublikasının kurulmasının, 25-ci yıldönümünü 2015-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da bütün Gagauziyada baktılar. Kutlama programalarında vardı yortulu toplantılar, konţertlär, sport yarışmaları, sergilär hem oyunnar. Belliki yıldönümü yortunun en büük sıraları Komrat kasabasında oldular. Para sıkıntıların beterinä, Gagauz Respublikasının kurulmasının 25-ci yıldönümünü hem Komrat kasabasının Gününü birleştirdilä. Yortu başladı klisedä liturgiyaylan. Sora Gagauziya öndercileri Gagauziyanın Şan Aleyasının önündä açtılar bir Anmak taftasını, angısında rus (???) dilindä yazılı, ani “Здесь будет воздвигнута Мемориальная плита,TAA DERINDÄN
Gagauz_Respublikasi__Bayrak

2015.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümünü bakêr

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauz Halkı kendi Üstolan Kongresindä Gagauz Respublikasını kurdu! Büün o Respublikanın 25-ci yıldönümünü bakılêr. Kutlama programasında var yortulu toplantı, konţertlär, sport yarışmaları, sergilär hem oyunnar.TAA DERINDÄN
Yanakovlardan_oyuncaklar
Paalı okuycularımız! Siz vardı mı düşündüünüz kaç bin ley veriler çiçeklerä bir düündä? Da sora o çiçeklärlän ne olêr? Dooru: onnar kuruyêr da sıbıdêrlar. O sıbıtmaklan o binnärlän ley da sıbıdılmış olêr. Bu işi bir türlü doorutmaa deyni, bu yazaın, kongazlı gençlär Alöşa YANAKOV hem Valentina PULUKÇU kendi düüncülerinä ölä dedilär: “Düünä, çiçeklerin erinä, oyuncak getirin!” Düüncülär biraz şaştılar, ama gençlerin lafına uydular. Herbir çift, oyuncak ellerindä, düünä geldi. Çok oyuncak toplandı. Ama bu şaşılacek eksperement düünnän bitmedi. Gençlär taa ilerdän karar almışlar oyuncakları baaşlamaa o uşak başçasına, nereyi kendileriTAA DERINDÄN
Tika_baskannan_bulusmak

2015.08.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

TİKA proektları detalli incelendilär

Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra TÜRK, TİKA speţialistı hem stroyka injenerı Emra AKSOY hem Türkiyedän ALBAMİMARİ firma temsilcisi hem arhitektoru İbrahim ALBAYRAK. Harman ayın 14-dä Türkiyedän delegaţiya azaları hem Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, TİKA ofisin çevirici-asistentlar Roman KALAK hem Dimitriy ZAHARİYA Kişinevda buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Başkan yardımcısı Vadim ÇEBANnan. Buluşmada incelendilär o proektlar, ani TİKA tarafından Gagauziyada ilkinTAA DERINDÄN
cakir_byust
Anılmış gagauz hem dünnä aydınadıcısının, protoierey Mihail ÇAKİRin mezarında yapılan barbarlıklan hem Mihail ÇAKİRin mezar byustunun çalmasınnan ilgili  olarak Gagauziya Başkanı İrina VLAH Harman ayın 15-dä bir açıklama yaptı. Açıklamakta Başkan, kendi hem bütün Gagauziya insanının adından bildirdi, ani bu barbarlık hem vandalizma aktı hiç birini raat brakmadı. Canabisi açıkladı, ani danıştı Moldova içişleri ministrusuna, nekadar tez bulsunnar kabaatlıları hem hepsini yapsınnar byustu bulmak için hem onu erinä koymak için, bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı.TAA DERINDÄN
byust_cakir_calinmis

2015.08.15,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

BARBARLIK! Mihail ÇAKİRin byustunu çalmışlar

Anılmış gagauz hem dünnä aydınadıcısının Mihail ÇAKİRin mezarından byustu çalmışlar. Bu iş ortaya çıktı Harman ayın (avgust) 15-dä, açan gagauzların başka Büük adamını İvan KONSTANDOGLUyu Kişinevun merkez mezarlıında gömdülär. Mihail ÇAKİRin mezarı da hep bu mezarlıkta bulunêr. Byust koyulduydu Gagauziya İspolkomun tarafından 2011-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 12-dä. Todur ZANETTAA DERINDÄN
kostandoglu

2015.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük adamdı, İnteligent adamdı, Adam gibi adamdı!

İvan Födoroviç KONSTANDOGLU (12.02.1936-13.08.2015) Harman ayın 13-dä raametli oldu gagauzların Büük adamı, üüredici, Ministru yardımcısı İvan Födoroviç KONSTANDOGLU. İvan Födoroviç duudu Tomay küüyündä. O küçükkänä, Konstandoglu aylesi represiyalara düştü. Bu beterä da, Tomay küüyündä kaçıp, onnar erleşti Çok Meydan küüyündä. Burada  İvan Födoroviç büüdü hem çok yıllar yaşadı. Akıllı hem terbiedilmiş bir uşak oldu. Eni yaşamakta kendi erini buldu. Üürendi üüredici. Şkolalardan kaarä, çeşitli devlet strukturalarında büük erlerdä işledi. Çok yıllar oldu Kişinev kasabasının üüredicilik Upravleniyasının başı. Üzlärcä insana yol verdi. XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında Moldova üüredicilik Ministrusunun yardımcısı işledi.TAA DERINDÄN
AS_ilk_nomer

2015.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İSTORİYA BOLUMU

27 yıl geeri çıktı “Ana Sözü” gazetanın ilk nomeri

1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä tipardan çıktı “Ana Sözu” gazetamızın ilk nomeri. O paalı hem istoriyalı gündän artık 27 yıl geçti. Taa ilk adımından büünkü gündän “Ana Sözu” gazetası durmamayca, gecä-gündüz izmet eder paalı GAGAUZ Halkımıza, ana dilimizä, literaturamıza, devletliimizä, kulturamıza, istoriyamıza, hepsinä, neyä deniler GAGAUZLUK. Hepsimizi kutlêêrız bu yortuylan. Hepsimizä saalık hem uzun ömür. Yaşasın “Ana sözu” gazetamız hem onunnan Gagauzlar hem Gagauzluk yaşasın!TAA DERINDÄN