CÜMNE BOLUMU

20yil

2014.12.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın 20 yılı bakıldı

Kırım ayın 23-dä Kongaz küüyün Kultura Evindä bakıldı Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümü. Kutlamalarda pay aldılar Gagauziyadan, Moldovadan, Türkiyedän, Ukraynadan, Estoniyadan musaafirlär. Yortuya katıldılar cümne hem politika insannarı, diplomatlar, primarlar, kultura insannarı, üüredicilär hem şkolaların direktorları. Zalda vardılar onnar da, kim 20 yıl geeri Gagauziyanın kurulmasına köstek koyardılar hem bizi gülmää alardılar, ama şindi “geroy” oldular. Tribunadan nasat ettilär ozamankı Moldova prezidentı Mircea SNEGUR (Canabisi “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonu imzaladıydı), Stepan TOPAL hem Mihail KENDİGELÄN, başka Gagauziyanın veterannarı, büünkü Gagauziya öndercileri, yabancı devletlerdän delegaţiyaların başları, diplomat misiyalarınTAA DERINDÄN
Büükelçi Mehmet Selim KARTALa - 55!
Kan kardaşımız Gagauzların (Gökoğuzların) avtonomiyalarını kazanmalarının 20-ci Yıldönümünü kutlamalarından büük kanaatlık duyêrım. Türkiyenin hem özelliklän Dokuzuncu Prezidentımız Sayın Süleyman DEMİRELin da katkılarınnan barışçı bir biçimdä kazanılan Avtonomiya Statusu, halklararası alanda önemni bir örnek gösterer. Suuk cengin sona gelmesi hem Sovetlär Birliinin daalması sorasında Balkannarda hem Kavkazlarda yaşanan etnik çatışmalar büük acılara sebep oldu. Ama, Gagauz (Gökoğuz) kardaşlarımızın hem Moldova pravitelstvosunun annaşmak yolunnan Gagauz Avtonomiyası barışçı bir biçimdä ortaya geldi. Bu avtonomiyanın korunması, geliştirilmesi hem barış içindä ekonomika kalkınmanın sürdürülmesi, Türkiye tarafından öncelikli uur olarak görünmektädir. Devletimizlän, kulturalı, etnik hem istoriyalıTAA DERINDÄN
k0
Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä Kırım ayın 12-dä Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyadına prezentaţiya oldu. Prezentaţiyayı hazırladı 7-ci “b” klasınnan gagauz dilindä üüredici Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Üürencilerdän kaarä, prezentaţiyada pay aldılar liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ, küçük klaslarda zavuç Evgeniya İvanovna ARNAUT, gagauz dilindä hem istoriyada üüredicilär, başka klasların üürencileri. Ev saabileri tuz-ekmeklän karşladılar kiyadın avtorunu. Sora üürencilär Praskovya URUM hem Veçeslav BESARAB kısadan annatılar musaafirin biografiyasını. Üürencilär gösterdilär kiyattan bir parça teatrulu sţenkası da. Nicä açıkladı Mariya İlyiniçna DUŞKOVA, açan klasta üürencilär okumuşlar bütün kiyadı hepsicii aalamışlar. ŞindiTAA DERINDÄN
Pro_Evropa_Komrat

2014.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Evropanın ekonomika cümnesinä integraţiyası sergisi

Kırım ayın (dekabri) 19-da Komrat Devlet Universitetında (KDU) rus hem moldovan dilindä başladı işlemää mal hem tehnika sergisi “Evropanın ekonomika cümnesinä Moldova Respublikasının integraţiyası”.Sergiyi ortak olarak hazırladı Komrattakı Pro-Evropa interaktiv Merkezi, KDU hem Gagauziya ekomomika upravleniyası. Sergi maasuz kuruldu göstermää deyni ne mallar hem tehnika var nicä yapmaa, açan Evropa Birliindän (EB) para kabledersin, ne işlär var nicä yapmaa o paraylan hem nicä faydalı onu kullanmaa. Açılışta Komrattakı Pro-Evropa Merkezin başı Lüdmila MİTİOGLU urguladı, ani bu sergiylän Merkez istedi kurmaa insannara deyni bir habercilik hem fikir yapısı, annatmaa EB faydalıTAA DERINDÄN
konferenciya-

2014.12.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dün konferenţiya oldu, yaarına genä konferenţiya olacek

Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä karşı (Kırım ayın 23-çü) Komratta sıravardı konferenţiyalar geçer. Dün, kırım ayın 10-da, “Mihail Çakir” pedagogika kolecında üüredicilik Upravleniyası yaptı kendi konferenţiyasını – «Образование, обновление, развитие и расширение сферы использования гагаузского языка на протяжении 20 лет существования Гагаузии». Yaarına İspolkom kendi konferenţiyasını yapêr – «20 лет АТО Гагауз Ери. Прошлое. Настоящее. Будущее. Роль и место Гагаузии в современной Молдове». Üüredicilik Upravleniyasının konferenţiyasında, bürokratlardan kaarä, pay aldılar gagauz dilindä hem literaturasında üüredicileri hem kultura insannarı da. Şükür Allaha, ani bu konferenţiya gagauz dilindä geçti da gösredi, ani dilimizTAA DERINDÄN
paner_1

2014.12.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda IWCMın18-ci yardım Kolada paneerı oldu

Kırım ayın (dekabri) 7-dä Kişinevda geçti Moldovanın Halklararası karı klubun (IWCM) 18-ci yardım Kolada paneerını. Paneerda pay aldılar Moldovada bulunan 26 büükelçilii hem diplomatiya misiyaları. Panerda Moldovanın butii da kuruldu. Paneerda satılan malların parasın verilecek Onkologiya İnstitutuna leykomiya hem başka onkohastalıkları olan uşaklara deyni. Paneerın ofiţial açılışını yaptılar Moldovanın Halklararası karı klubunda (IWCM) başı, Türkiye Büükelçisinin eşi Banu Cankan KARTAL hem Moldova Prezidentın karısı Margareta TİMOFTİ. Açılıştan sora Margareta TİMOFTİ hem Banu Cankan KARTAL hepsi butikleri dolaştılar. Yardım Kolada paneerında vardı nicä pek ucuz paaya çeşitli malları hem türlü baaşışlarıTAA DERINDÄN
deputatlar

2014.12.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldovada Parlamentına 3 gagauz 1 da gagauzka seçildi

Kasımın 30-da Moldovada Parlamentına seçimneri oldu. Moldovanın Merkez Seçim Komisiyası açıkladı seçimnerin sonucunu. Buna görä belli oldu, ani politika partiyalar listelerindän parlamenta 3 gagauz 1 da gagauzka geçti. MSKnın açıklamasına görä politika partiyaları bölä erleri kapladılar: Soţialistlar partiyası – 20,51% (327 912 kişi oy verdi, 25 mandat), Liberal-demokratlar partiyası – 20,16% (322 201 kişi oy verdi, 23 mandat), Komunistlär partiyası – 17,48% (279 366 kişi oy verdi, 21 mandat), Demokratlar partiyası – 15,80% (252 489 kişi oy verdi, 19 mandat), Liberallar partiyası – 09,67% (154 518 kişi oy verdi, 13 mandat). Buna göräTAA DERINDÄN
kapanci_alena
Kasım ayın 25-dä Tatarstanın baş kasabasının Kazanın “Povoljye sport hem turizm akademiyasının” korpusunda “2014 yılın studentı” seftä premiyasını  kazanannara ödüllär verildi. “Yılın yabancı studentı” nomiinaţiyasında birinci eri aldı “İ.G. Petrovskiy” adına Bränsk universitetın studentkası, çadırlıyka, “V.Moşkov” liţeyini başaran Alöna KAPANCI. Ödülü hem diplomayı Alönaya verdi Olimpiada çempionkası Svetlana JUROVA.TAA DERINDÄN
secim_damgalari

2014.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya kimnerä oy verdi

Gagauziyada Moldovada Parlament seçimnerindä proţentlar bölä bölündü (sayılı protokolların 98,57%): Soţialistlar partiyası – 57,13% “Выбор Молдовы – Таможенный союз” – 14,36% Komunistlär partiyası – 12,26% Demokratlar partiyası – 10,36%TAA DERINDÄN
parlament_tablo

2014.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldovada Parlament seçimneri sürpriz getirer

Kasımın 30-da Moldovada Parlament seçimneri oldu. Seçim listelerindä vardı ilktän 21 politika partiyası hem 4 baamsız kandidat. Ama seçimnerä karşı, cumêrtesi Renato USATIYın “Patriya” partiyasını sud seçimnerdän çıkardıktan sora, kaldı 20 politika partiyası. Bu çıkarmak ta eni sürprizlär getirer. “Patriya” partiyası içinı ayırmaa isteyennär, bezbelli, kendi oylarını Soţialistlar partiyası için verdilär hem da, nicä kimileri açıkladı, “Patriya” partiyasına verip, seçim bülütennerini bozdular. Nicä da olsa, Moldovanın Merkez Seçim Komisiyasının şindilik açıklamasına görä parlamenta 5 partiya geçti (sayıldı protokolların 87,6% ) hem ilerdä Soţialistlar partiyası bulunêr: Soţialistlar partiyası – 21,6% (26TAA DERINDÄN