CÜMNE BOLUMU

BUZ

2014.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovaya kaar erinä yaamurlan buz geldi

Bu kış pek oya geldi. Büük ayın ondokuzunadan kaar yaamadı. Hava ilkyazı gibi sıcaktı. Fidannarda tohumnuklar açılmaa başladı. Güzlüklär da sararmaa çeketti. Kimi erlerdä tarlaları sürmää başladılar. Da te… Büük ayın 19-dan beeri hava suumaa başladı. Hepsi beklärdi kaarı. Ama kaar erinä yaamur yaamaa başladı. Yaamur damnaları aaçlarda, çotuklarda hem elektrika tellerindä donmêrlar. Dondukça aaçlar kırılêr hem tellär kopêr. Artık ondan zeedä küü safksız kalmış. Yollar da şişä gibi buz oldu. Maşinalar kayêrlar. Avariyalar taa sık olmaa başladı. Moldova meteorologiya merkezi bildirer, ani hava birkaç gün bölä tutacek. Sora birazTAA DERINDÄN
parth
Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİLlın arhiereylerä, popazlara, monahlıkta bulunannara hem Rus Doorusaltanatlı Klisesinin hepsi eminni evlatlarına Kolada kutlamasıTAA DERINDÄN
troika
Saygılı okucularımız, Kolada hem Eni Yıl 2014-cü yılın yortularınnan Canabinizleri kutlêêrız! Hepsimizä birliktä saalık, kısmet, bereket hem uzun ömür dileeriz! Bu yortular evelrimizä, aydınnık dünneyä, bütün cümne insanına mutluluk getirsin. Zorlar hem kahırlar arda kalsınnar. Allaa bizä sevinmelik hem raatlık getirsin! Hepsimizä – Saalık Allaa versin!TAA DERINDÄN
atprolin+

2013.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“At-Prolin” ferması Gagauziya varlıı olacek

Gagauziya Halk Topluşu aldı karar, ani Çadırdakı “At-Prolin” adına at fermasını Gagauziyanın varlıına çevirmää. Güzün Moldova Pravitelsrvosu satılaa çıkardı Çadırda bulunan “At-Prolin” adına tamazlık at fermasını. Paasını da 800 bin ley koydu. Ama cümne insanaarın hem Moldova parlamenrında gagauz deputatların çalışmasınnan hem da GHT deputatların kararınnan bu ferma satılıktan çıkarıldı da şindi Gagauziya varlıına dönsün lääzım.TAA DERINDÄN
soska
Kırım ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşu aldı karar “Soţialist işindä geroylara” her ay edek para vermää. Gagauziyada büün 3 bölä kişi var. O insannar islää yaşamaya alışık. Soţializama vakıdında onnara 9 türlü uurdan ikramnar, kolaylıklar hem paralar gelärdi. Şindi da ayda 500 lei bu ad için veriler. Ama o vakıtlar halizdän kırlarda yanan insannar, angıların terinnän o “geroylar” oldu, büün kuru bir 500-600 leylik pensiyaya yaşêêrlar. Herliim yaşarsalar taa. Soţializma vakıdında kendi terini dökän başka insannar ne işlämärdilär mi? Onnar ne geroy diildi mi? Halk Topluşu bölä karar alarkana lääzımdıTAA DERINDÄN
kisa

2013.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Georgiy KISSA “Om Emerit” oldu

Moldova prezidentı Nikolae TİMOFTİ imzaladı karar, angısına görä anılmış gagauz işadamına Georgiy İvanoviç KISSAya üüsek devlet nagradası “Om Emerit” verildi.TAA DERINDÄN
mehmed

2013.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçi Mehmet Selim KARTALa – 55!

Kırım ayın 18-dä Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 55 yaşını tamamnadı. Canabisinä uzun ömür, saalık, kısmet hem bereket dileeriz. Herzman bölä şen, aktiv hem çalışkan bir insan olsun. Not. Mehmet Selim KARTAL duudu İstanbulda 1958-ci yılın Kırım ayın 18-dä. Hep burada erkeklär için liţeyi başardı. Sora, 1980-ci yılda, Ankarada politika bilgileri fakultetını bitirdi. 1983-cü yıldan beeri Türkiye Dışişleri Bakannıında çalışêr. 28 yılın içindä Türkiyenin çeşitli diplomatiya misiyalarında işledi: Dou Berlin’dä (GDR), Mogodişo’da (Somali), Bonn’da (Germaniya), Trablus’ta (Liviya), Mostar’da (Bosniya hem Gerţogovina). Dört yıl Germaniyanın Nürnberg kasabasında başkonsulosluk yaptı. NedänTAA DERINDÄN
ankara

2013.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Yerin 19-cu duuma gününü Ankarada baktılar

Kırım ayın (dekabri) 22-dä, Türkiye Respublikasının başkasabasında Ankarada yaşayan gagauzlar Gagauz Yerin 19-cu duuma gününü baktılar. Ankara universitetlerindä üürenän gagauz üürencilär hem burada yaşayan vatandaşlarımız, nicä her kerä, bu yıl da milli yortumuzu kutladılar. Kutlamaya katıldı 50 yakın kişi. Toplantının tertiplemesindä hepsicii pay aldılar. Her zamanki gibi zengin sofra kuruldu, türkülär çalındı, bizim halk oyunlarımız oynandı, bilgi yarışmaları yapıldı. Vatanımızın saalıı için birär filcan kırmızı zayber şarabı da içildi. Lääzım sölemää, ani bu kutlamalar Ankarada 2010-cu yıldan bu yana kadar her yıl yapılêr. İlk kutlamalar üürencilerin önderciliindä yapılardı, ama soraTAA DERINDÄN
muzikal

2013.12.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Muzıka şkolasının enidän yapılan binası yaçıldı

Kırım ayın 13-dä Komrata muzıka şkolasının eni binasının açılışı oldu. Açılış şiridi kestilär Komradın primarı Nikolay DUDOGLU hem şkolanın üürencileri. Açılışta pay aldılar muzaka şkolasının üüredicileri hem üürencileri, muzıkantlar, Gagauziyanın kultura hem iş adamnarı, jurnalistlär. Komrata muzıka şkolasının direktoru İvan LÜLENOV şükür etti Komradın primarına Nikolay DUDOGLUya hem işadamına Andrey VALKOVa o iş için, ani pek kısa vakıtta (iki yılın içindä) becerdilär muzıka şkolasının binasını temeldän enidän yapmaa da şkola evropa standartlarına yugun oldu. Şindi şkola 400 m² erinä 600 m² oldu. Burada taa çok kabinet hem büük baş yapıldı.TAA DERINDÄN
soforla

2013.12.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şöförlara “kefli” hem “sarfoş” normaları diişti

Sudları yorultmamaa hem bicetı doldurmaa deyni Moldova pravitelstvosu şöförların içkicilii uurunda “kefli” hem “sarfoş” normalarını diiştirdi. Eni kararara görä “kefli” sayılacek maşinayı kullanan o şöförlar, kimim kanında alkogol katkısı bir litrada 1 gramdan aaz olacek. Şindiyadan bu norma kanın litrasında 0,3 gramdı. Test solumakta yapılırsa, ozaman kanın litrasında norma – 0,5 miligramadan. İleri bu norma – 0,15 miligramdı. Herliim alkogol testı bu normalardan zeydä olursa, ozaman maşinayı kullanan şöförlar “saarfoş” sayılacek.TAA DERINDÄN