CÜMNE BOLUMU

Ludila_Tukan
Anılmış gagauz türkücüykası Lüdmila TUKAN oldu 1-ci gradlı laureat III-cü “Cântă Inima” vocal zanaatında halklararası festivalindä, ani geçti Hederlez ayın 30-dan Kirez ayın 4-dän Moldovanın Anenii Noi kasabasında. Bu festivalin finalında pay aldı 50 türkücü, ani geldilär dünneyin 12 devletindän, ölä nicä Argentina, Estoniya, İzrail, Latviya Litva, Moldova, Polşa, Rusiya, Ukrayna. Nicä bildirdi festivalin kurucusu Vasiliy MOROŞANU: “Festivalin kuralına görä herbir türkücü lääzımdı çalsın kendi devletinin bir türküsünü hem bir moldovanca türkü”. Festival iki basamaklı oldu. Birinci günü türkücülär çaldılar sadä jüri için. Gagauziyadan türkücüyka Lüdmila TUKAN çaldı moldovanca türküyüTAA DERINDÄN
yaratmak_evi

2015.06.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratta yaratmak Evi yapılacek

Uşakları koruma Gününä karşı resim sergisinin açılışında pay alan insannarın önündä nasaat edärkana Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıkladı, ani Komratta tezdä yaratmak Evi yapılacek. Canabisi bildirdi, ani yaratmak Evin proektını hem smetasını hazırlamaa deyni Gagauziya İspolkomu artık 800 bin ley ayırmış.TAA DERINDÄN
Tika
Gagauziya İspolkomun toplantısında temelä alındı “2015-2017 yıllarına TİKA proektlarına yol kartası”. Kartaya girdi yaklaşık 20 proekt, ani bu yıllarda Türkiyenin TİKA kuruluşun tarafından Gagauziyada yapmaa neeti var. Bu proektların içindä taa çoyu soţial hem ekonomika sferasında. Onnarın arasında uşak başçaları, şkolalar, bolniţalar, cümne binaları. Ölä nicä Komrat ulaştırıcı bolniţanın remondu, “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN” üüredicilik kompleksın yapılması, Valkaneş su proektı h.t.b.TAA DERINDÄN
cosmekoy_bora_2
(Gagauziyanın Üstolan durumu komisiyası Çöşmä küüyündä) Kirez ayın (iyün) 5-dä Başkan İrina VLAH Çöşmä küüyündä maasuz kurulan Üstolan durumu komisiyasınnan bir toplantı yaptı. Toplantıda incelendi bir soruş: nekadar tez doorutmaa o belaları, ani peydalandı Çöşmä küüyündä Kirez ayın (iyün) 4-dä uurayan kıyemettän sora. Çöşmä küüyündä Üstolan durumu komisiyasına girdilär Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN (predsedatel), İspolkom predsedatelin cümne soruşlarında yardımcısı Olesä TANASOGLU, çiftçilik hem industriya Upravleniyanın başı Sergey BABİY, saallıı hem soţial korumak Upravleniyanın başı Aleksey ZLATOVÇEN, üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, stroyka hem infrastruktura Upravleniyanın başı VladimirTAA DERINDÄN
cosmekoy_bora_1

2015.06.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çöşmä küüyündä kıyamet

Kirez ayın (iyün) 4-dä Çöşmä küüyün üstünä yaamurlan hem toluylan bilä büük bir bora geldi. Boranın lüzgär kuvedi sekundta 13-15 metraydı. Yımırta gibi tolular hem bakırdan yaamur Çöşmä küüyün yapılarına, aullarına hem tarlalarına büük zarar getirdi. Nicä bildirdi Gagauziyanın Üstolan durumnarın upravleniyası lüzgär aldı Çöşmä küüyü liţeyin örtüsünü hem da küüyün taa 61evinä zarar etti, çok erlerdän kopardı elektrika tellerini hem gaz boruları, 775 ektar tarlayı hem insannarın aullarını darmadaan etti, çok aaçları hem meeva fidannarını kırdı. Esaplar taa yapılmadı, ama beklener, ani boradan zarar 3 milion leyä yaklaşacek. SadäTAA DERINDÄN
Timofti_komrat

2015.05.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Nikolae TİMOFTİnin Gagauziyaya vizitı

Hederlez ayın (may) 29-da Gagauziyaya seftä bulundu Moldovanını prezidentı Nikolae TİMOFTİ. Vizit zamanında Nikolae TİMOFTİ pay aldı Komradın “Mihai EMİNESCU” moldovan liţeyin son çan urmasın yortusunda. Canabisini karşladılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Halk Topuşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem “Mihai EMİNESCU”  liţeyin direktoru Svetlana STOYNOVA. Liţeydä konuşmada Moldovanını prezidentı Nikolae TİMOFTİ urguladı, ani Gagauziyada lääzım açmaa gagauz dilindä şkolaları. Liţeydän sora Moldovanını prezidentı Nikolae TİMOFTİ hem Gagauziyanın öndercileri yolandılar Çöşmä küüyünä, neredä Türkmenistan Respublikasının Gagauziyaya baaşlanan eni uşak başçasının temel taşını koydular. Temel taşın koymasındaTAA DERINDÄN
pedkolec_hepsi

2015.05.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kolecın üürencileri ilk kiyatlarınnan tanıştırdılar

Hederlez ayın 22-dä Komrat “Ay-Boba Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın “Başlankı klaslarda üüredicilik” bölümün grupası (üüredicileri Galina Dimitrievna SİRKELİ) “Uşak literaturasında hem demekli okuması” predmetında son hem açık uroo hem da literatura uurunda yapılan master-klas çıkışları meropriyatiyasını yaptı. Meropriyatiyada, üürencilerdän kaarä, pay aldılar kolecın direktoru Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ, pedagogika praktikasında zavuç Tatyana Georgievna SİDTNİKOVA, üüredicilär Aleksandra Dimitrievna MARİNOVA, Anna Danilovna SUKMAN, Ekaterina Vasilyevna YANÇOGLU, İrina Nikolaevna SLESARÇUK hem master-klasların öndercisi poet Todur ZANET. Maasuz urok hem master-klas sonucu için olarak, üürencilär hazırladılar birär kiyatçık. Onnarın kimilerinin bu kiyatçıklar ilk kiyatlarıTAA DERINDÄN
TURKSAV_Zanet

2015.05.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Todur ZANETä TÜRKSAVın ödülü veridi

Hederlez ayın (may) 18-dä Ankarada TÜRKSAVın (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) “19. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet ödülü (2014)” verildi.  Ödüllerin verilmä toplantısı Kazakistanın Türkiye Büükelçiliindä olan “Kazak Hanlığı 550. Yıl” konferenţiyanın çerçevesindä yapıldı. Toplantının başında “Kazak Hanlığı 550. Yıl” dokumental film gösterildi. Sora ödül vermä sırasının hem konferenţiyanın açılış sözlerini yaptılar: Yahya AKENGİN, TÜRKSAV önetim Kurulu başkanı; İlyas DEMİRCİ, TDMMB (Türkiye Mühendislär hem Mimarlar Birlii) baş sekretari; Prof. Dr. Canseyit TUYMEBAYEV, Kazakistan Ankara Büükelçisi. Konferenţiyanın dokladlarını yaptılar  Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ, Halklararası Türk Akademiyasının başkanı hem Prof. Dr. RefikTAA DERINDÄN
TC_transport_bakan_yardimcisi

2015.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye transport Bakan yardımcısı Yahya BAŞ Gagauziyayda bulundu

Hederlez ayın 14-dä Gagauziyada tanışmak vizitınnan bulundu Türkiye Respublikasının transport, denizçilik hem haberleşmä Bakanın yardımcısı Yahya BAŞ. Canabisinnän birliktä Gagauziyaya geldi Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliin 1-ci sekretari Başar BAŞOL. Vizit zamanında Canabileri buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan, dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAHlan hem stroyka hem infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOVlan. Buluşmada, başka soruşların arasında, incelendi soruşlar, ani ilgiliydilär Gagauziya yolların durumunnan hem infrastrukturasınnan, bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı.TAA DERINDÄN
GRT_Emblema

2015.05.14,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kim hem neçin yok eder GRTyı?

Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) kompaniyasının dolayında yıllarlan türlü boralar esti. Ama o boralar kaavi hem temelinä oturmuş GRTya büük zararlar yapamazdılar. Ozaman, GRTyı daatmak için, onu içindän sökmää başladılar. Sökennär da belli. Belli onnar da kim GRT yok eder hem yok edennerin arkasında durêr. Onnarı Gagauziyada hepsi biler. Ama neçin GRTyı yok etmää savaşêrlar pek meraklı?! Kim ne därsä desin, ama GRTnın yok etmä sebepini taa bıldır açıkladı GRTnın Gözledici Suvetin azası: На ГРТ слишком много передач на гагаузском. Моя жена не понимает этот язык. Надо больше давать передачTAA DERINDÄN