CÜMNE BOLUMU

Merv_1
Kasım ayın 26-28 günnerindä Türkmenistanın Marı (Merv) kasabasında 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın kapanışı oldu. “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılı TÜRKSOY tarafından açıklandıydı. Kapanış günnerin temel olaylarından birisi oldu XXXIII TÜRKSOY Dayma Konseyin çerçevesindä Türk dünnäsının kultura ministruların buluşması, ani toplandı Kasımın 26-da. Toplantıda pay aldılar Turkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Annageldı GARACAEV, Kırgız Respublikasının kultura, habercilik hem turizma ministrusu Altınbek MAKSUTOV, Azerbaycan Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun birinci yardımcısı Vagif ALİEV, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun yardımcısı Sefer YILMAZ, Kazahstan Respublikasının Senato deputatıTAA DERINDÄN
Gagauz_respublikasini_korumak_gunneri

2015.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Anmak kompleksın eskiz konkursu uzadıldı

Bu yıl Gagauz Respublikasının 25-ci yoldönümü tamamnandı. Bu paalı iş için Gagauziyada neettä vardı anmak kompleksı açmaa. Ama… Bu iş için eskizlär sade bir oldu. Bildireriz, ani Anmak kompleksın eskiz konkursuna kendi tekliflerini isteyennär vardı nicä 2015-ci yılın Kasım ayın 16-dan versinnär. Ama, nicä artık açıkladık, bu günädän sade bir eskiz geldi. Onuştan konkursu uzatmaa deyni Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV imzaladı bir izin. O izinä görä Anmak kompleksın eskiz konkursu taa altı aya uzadılêr.TAA DERINDÄN
ttp_1
Kasım ayın 27-ä Moldovanın alış-veriş Palatasının Gagauziya filialının işä üüretmäk Merkezindä iki eni tertiplenmä klas açıldı. Bu klaslar hazırlandı hem tertiplendi TİKAnın (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan. Klasların açılışında, Çadırdan biznesmennardan hem Moldovanın alış-veriş Palatasının Gagauziya filialın başı Mihail PAŞALIdan kaarä, pay aldılar paalı musaafirlär: Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Moldova alış-veriş Palatasının başkanı Valeriy LAZAR. Üürenmäk klasların ofiţial açılışından sora, Moldovanın alış-veriş Palatasının Gagauziya filialının işä üüretmäk Merkezindä işadamnarınnan toplantı oldu. Toplantının konusuydu: Gagauziya hem Türkiye arasında cümneTAA DERINDÄN
Mironov_1

2015.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sergey MİRONOV Gagauziyadaydı

Kasım ayın 28 avşamı Gagauziyada bulundu Rusiyanın «Справедливая Россия» politika partiyasının predsedateli hem Dumanın deputatı Sergey MİRONOV. Sergey MİRONOV geldi Moldovaya pay almaa deyni Moldovanın soţialistlär patrtiyasının kongresindä. Onuştan Komrada Sergey MİRONOVlan bilä geldi Moldova soţialistlär partiyasının predsedateli İgor DODON da. Gagauziya İspolkomun önündä Sergey MİRONOVu, İgor DODONu hem Rusiyanın Kişinevda Büükelçisi Farit MUHAMETŞİNı tuz-ekmeklän karşladı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Sora bütün delegaţiya bir toplantıda buluştu Gagauziya öndercilerinnän, İspolkom azalarınnan, Halk Topluşun deputatlarınnan hem cümne insannarlan. Sergey MİRONOV kutladı İrina VLAHı Başkan seçimnerindä ensemesinnän hem urguladı, ani ileri dooru daTAA DERINDÄN
cumne_konferentiyasi

2015.11.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Cümne adından alınan GRT için “cümne” kararı

Kasım ayın 25-dä Komratta “Gagauziya Radiosunun hem Televideniyasının (GRT) büünü hem gelecää” adlı tombarlak masa esabı bir toplantı oldu. Toplantıyı GRTnın Gözledici Soveti hazırladı, maamilä surat GRTnın gelecää için cümneylän lafetmää. Toplantıyı götürdü moderator Anatoliy MAVRODİ. O teklif etti, ani kendi işlemeleri için ilktän söz vermää: Gözledici Sovetin predsedatel yardımcısına Nikolay TUKANa, GRTnın predsedatelinä Anna HARLAMENKOya, GRTnın televideniye başına Stepan PİRONa, GRTnın radio başına Mariya PARFÖNOVAya. Sora da diolaga geçmää. May ölä da yapıldı, ama radionun işlemesi için birisi işidämedi. Susaraktan bu soruşu geçtilär. Tombarlak masada lääzımdı radionun başı, yadaTAA DERINDÄN
vertolet

2015.11.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Afganistanda moldovalı vertolötu urdular

Moldova kuvet organnarı bildirdilär, ani Kasım ayın 24-dä Afganistanda teroristlär moldovalı vertoletu urdular. Ekipaj becermiş kondurmaa onu, ama kendileri esir düşmüşlär. Vertolötun saabileri pres-konferenţiyada açıkladılar, ani vertolöt Afganistanda Amerikaylan annaşmaya görä işlärmiş. Vertolötu urduynan onda 18 kişi yolcu varmış hem 3 kişi ekipaj. Yolcular afganlıymış, ekipaj – moldovalı. Vertolötu urduynan 4 kişi ölmüş. Onnarın arasında birisi Moldova vatandaşıymış, ama onun laabı belli diil taa. Şindi Moldova kuvetleri hepsini yapêrlar, ani esir düşän ekipajı talibannarın ellerindän kurtarmaa.TAA DERINDÄN
ana_karapira_2

2015.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Anna, ilk büük ödülün kutluca olsun!

Canavar ayında Moldovanın Genç Jurnalistlär Merkezi açıkladı bir konkurs, angısına görä 2015-ci yılın en islää genç jurnalistleri ayırıldı. Kasımın 22-dä Kişinevun Milletlär Binasında bu konkursta enseyän 2015-ci yılın en islää genç jurnalistlerini kutladılar. Sevindirer, ani Gagauziya Radio hem Televideniye cümne kompaniyasının radio-jurnalisti Anna KARAPİRÄ, bu konkursta pay alıp, “Radio” nominaţiyasında “2015-ci yılın en islää genç jurnalisti” ödülünü kazandı. Annna, ilk büük ödülün kutluca olsun! Not. Konkursta pay aldılar bütün Moldovadan 18-30 yaş arası genç jurnalistlär.TAA DERINDÄN
kiriyet_Haliz_Gagauz

2015.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İntelektual oyunu “KİM İSTEER OLMAA HALİZ GAGAUZ”

Kasım ayın 17-dä Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına teoretik liţeyindä, 9-cu klaslar için, seftä geçti pek meraklı bit intelektual oyunu – “KİM İSTEER OLMAA HALİZ GAGAUZ”. Hazırladı onu liţeyin gagauz dilindä hem literaturasında üüredici Anna Kirilovna KOLOMİİTSEVA. Oyunun temelindä bulunêr anılmış intelektual oyunu. Onuştan o viktorina biçimindä geçti. herbir soruşa dört cuvap verilärdi. Oyuncular lääzımdı o dört cuvaptan doorusunu yada doorularını ayırsınnar. Herliim oyuncular zorlanarsalar cuvap vermää, ozaman onnara 4 yardım kolaylıı verilirdi: 1 – Zaldan yardım; 2 – 50:50; 3 – Dosta zil; 4 – Yannışlaa hak. Oyun vakıdıTAA DERINDÄN
irina_vlah_obse
Kasımın 16-17 günneri arasında, Moldova Respublikası delegaţiyasının azası olarak, Gagauziya Başkanı İrina VLAH Brüseldä bulundu. Burada Canabisi Evroparlament, Crisis Management Initiative kuruluşunnan birliktä “Politikalı geçiş hem barış proţesları: milli parlametların opıtları hem parlamentlar arası dialogun rolü” konferenţiyasına katıldı. Konferenţiyada nasaat ederäk, Gagauziya Başkanı “Gagauziya (Gagauz Eri) özel hak statusu için” Zakonun işlemesindä durgundu. Canabisi urguladı, ani büünkü gündä duruma gölä Moldova merkez kuvetleri bu zakonun çok erlerini hiç esaba almêêrlar. Bunu gösterer o, ani Gagauziyada bulunan erindeki sudlar may hiç esaba almêêrlar yada pek siirek bakêrlar erindeki zakonnara. Bu “GagauziyaTAA DERINDÄN
Komrat_Tashkopru
Gagauziyada 1-ci halklararası investiţiya forumu günnerindä Gagauziyanın başkasabası Komrat hem Türkiyenin Taşköprü kasabası kardaş kasabalar oldular. Bu iş için Kasım ayın 6-da Komrat prımarı Sergey ANASTASOV hem Taşköprü belediye başkanı Nedret GÜLEN bir annaşma imzaladılar. Annaşmada cümne, kultura hem ekonomika uurunda işbirlii ön plana alınêr.TAA DERINDÄN