CÜMNE BOLUMU

bakannik_komitetinda_kircma_acilacek

2014.10.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Başkannık binasında “KIRÇMA¹” açaceklar

Bölä delilik dünnää taa yoktur gördüüü: Gagauziya başkanık binasına girmää deyni birkaç ay geeri «ПРОПУСК» sistemasını koydular. Şindi da başkannık binasında şarap sergisi hem degustaţiyası (oku – KIRÇMA) odası açılacek! Gagauziyanın gagauzia.md ofiţial saytında bölä bir haber çıktı: «09.10.2014. В Гагаузии появится выставочный зал для дегустации вин . В четверг, 9 октября Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее совещание с руководителями винзаводов Гагаузии, на котором был презентован проект выставочного зала гагаузских вин, который будет расположен на первом этаже в здании гагаузского правительства. Как подчеркнул Михаил Формузал, в специально оборудованном зале будетTAA DERINDÄN
canan_alpaslan_Gagauziya_1
Biz artık bildirdik, ani Ceviz ayından (sentäbri) beeri Moldova TİKA ofisindä işä başladı eni koordinator Cenan ALPASLAN. Canavar ayın (oktäbri) 9-da Canabisi Gagauziyaya ilk vizitını yaptı. Vizit programasında 13 görüşmä vardı. Ama son minutlarda bu görüşmelerä taa iki punk eklendi. Nicä düşer bu uurda vizitlar protokoluna, ilk buluşma Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALlan oldu. Gagauziya İspolkomun hem Halk Topluşu binasının önündä TİKA koordinatorunu, Gagauziyanın adından, Gagauziya başkan tuz-ekmeklän karşladı. Başkannık binasınnan tanışmaktan sora, başkanın kabinetindä Türkiye Respublikasının TİKA uurunnan yakında yapılan proektaların sferası lafedildi. TİKA koordinatoru Canan ALPASLANın ikinci buluşması GHTTAA DERINDÄN
L_pokrovskaya
Canavar ayın (oktäbri) 7-dä tamamnandı 5 yıl nicä raametli oldu bilim doktoru Lüdmila Aleksandrovna POKROVSKAYA. Bu yaslı günnän ilgili gagauz presasında Canabisi için anmak yazıları çıktılar. Bölä insannarı anmaa deyni iş Allahtan kalmış. Ama açan bu anmaklan bilä gagauzlara hem bütün dünnäyä genä da genä Lüdmila POKROVSKAYAnın yaptıkları hem gömülmesi için yalan söleerlär yok nicä dayanmaa artık. Te ne yalannar yazılı Canavar ayın (oktäbri) 7-dä edingagauz.com saytında Canabisi için (bak http://edingagauz.com/content/view/5953/1/) 1. “7 октября 2009 года ушла из жизни Людмила Александровна Покровская – русский ученый с мировым именем, посвятивший себяTAA DERINDÄN
anna_harlamenko_grozniy
Ceviz ayın (sentäbri) 28-dä Rusiya Federaţiyasının Çeçen respublikasının başkasabasında Groznıyda kutladılar IX-cu halklararası «Золотое перо – 2014» adına jurnalist konkursunda enseyenneri. Bu konkurs baaşlanêr Çeçen respublikasının ilk prezidentına Ahmat KADIROVa. Kutlama meropriyatiyalarını açtı Çeçen respublikasının prezidentı Ramzan KADIROV. Bu yıl konkursa verildi 13 devlettän jurnalistlerin 300-dän zeedä materialı. O jurnalistlerın arasında vardılar Gagauziya Radio hem Televideniye cümne kompaniyasından dört kişi. Birinci eri “En islää material Çeçen respublikasının ilk prezidentı, Rusiya Geroyu, Ahmat-Hacı KADIROVın yaşaması hem çalışması için” nominaţiyada aldı GRT cümne kompaniyanın predsedateli Anna HARLAMENKO. GRT cümne kompaniyanın baş redaktoruTAA DERINDÄN
kilim

2014.10.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydarda kilim festivali olacek

Artık bir kaç yıl sıravardı Gagauziyanın Aydar küüyündä “GAGAUZ KİLİMNERİ” festivali yapılêr. Bu yıl festival Moldova respublikasının uuruna çıkêr. Moldovanın kultura ministrusu Monika BABUK açıkladı, ani Kasım ayın ortasında Aydarda Moldova büüklüündä “Kilim festivali” yapılacek. Neettä var Aydara Moldova rayonnarından kilimcileri getirmää hem kilim sergilerini açmaa. Bundan kaarä “Kilim festivalin” çerçevesindä büük bir kultura programası hem konţert hazırlanêr.TAA DERINDÄN
deny_vina1

2014.10.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda “Şarap Günü” yortusu başladı

Canavar ayın (oktäbri) 4-5 günnerindä Kişinevda “Şarap Günü” yortusu geçer. Şarap Günün açılışında pay aldılar Moldovanın Premyer-ministrusu Yurie LEANKA, çiftçilik ministrusu Vasile BUMAKOV, Moldovanın I-ci hem II-ci prezidentları Mirça SNEGUR hem Petru LUÇİNSKİ. “Şarap Günü” yortusu Kişinevın büük meydanında geçer.TAA DERINDÄN
turk Gunu

2014.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Canavar ayın 3-dä Türk Dünnäsı Günü bakılêr

2009-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 2-3 günnerindä Azerbaycanın Nahiçevan kasabasında buluştular Türk devletlerin prezidentları İlham ALİEV (Azerbaycan), Nursultan NAZARBAYEV (Kazahstan), Kurmanbek BAKİYEV (Kirgizistan) hem Abdullah GÜL (Türkiye). Buluşmada, Canavar ayın 3-dä imzalanan ortak Karara görä, Türk Konseyi kuruldu hem annaşıldı, ani Canavar ayın 3-dä artık “Türk Dünnäsı Günü” bakılacek. Ozaman beeri Canavar ayın 3-dä Türk Dünnäsı Günü bakılêr.TAA DERINDÄN
canan_alpaslan_1

2014.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinev TİKA ofisin eni koordinatoru Cenan ALPASLAN

Ceviz ayından (sentäbri) beeri Moldova TİKA ofisindä işä başladı eni koordinator Cenan ALPASLAN. Canabisi duudu 1982-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Ankarada. Başardı Türkiyenin Orta Doğu Teknik Universitetın halklar arasında ilişkilär fakultetını. Universitettan sora Ankarada TİKA başkannıında çalıştı. Paţifik hem Latin Amerika masasına baktı. Cenan ALPASLAN delikannı kız. Bir kardaşı var. 2007-2008 kışı Moldova TİKA ofisindä koordinator yardımcısı olarak işledi.TAA DERINDÄN
cadir_ariel

2014.09.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadır hem Ariêl (İzrail) kardaş oldular

Ceviz ayın (sentäbri) 29-da İzrail devletin Ariêl kasabasında Çadırın primarı Georgiy ORMANCI hem Ariêlin primarı Êli ŞVİRO imzaladılar bir annaşma, angısına görä bu iki kasaba kardaş kasabalar olêrlar. Bu önemli iş için ev saabileri kaldırdılar İzarilin, Moldovanın hem Gagauziyanın bayraklarını. İmzalamak meropriyatiyasında pay aldılar İzrail Knessetın (parlament) deputatı Alex MİLLER, Ariêl kasabanın sovetnikleri hem kasabalılar. Meropriyatiyada pay alannar bildirdilär, ki sevinerlar ona, ani 2014-cü yılın Ceviz ayın (sentäbri) 22-dän beeri Moldovanın hem İzrailin arasında vizalar kalktı. Şindi biometrika pasportlarına saabi olan vatandaşlar bir problemasız var nicä İzrailä geziyä gitsinnär (altıTAA DERINDÄN
Gagauziya_daanik

2014.09.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyamız eriyer hem onu eriderlär

Gagauziya öndercileri üünerlär, ani hepsiciini yapêrlar gagauzlar Rusiyaya taşınsınnar deyni. Diil çoktan Gagauziya İspolkom predsedatelinin yardımcısı Nikolay STOYANOV üündü, ani Rusiyanın “Vatandaşların er diiştirmesi programasına” görä yıl başından beeri sadä Rusiyanın Smolensk bölgesinä geçmää deyni Gagauziyanın hem Moldovanın 150 vatandaşı zayavleniye yazmışlar. Bunu Canabisi açıkladı Rusiyanın Smolensk bölgesinin insannara iş vermesi devlet izmetinin departament başı yardımcısınnan Vladimir POLONİKOVlan hem Moldovada Rusiya Büükelçiliin konsulluk bölümünün zaametçisinnän Komratta buluşmada. Smolensk bölgesindän kaarä gagauzlar, Rusiya vatandaşlıını alarak, ev kapamayca Rusiyanın başka bölgelerinä da taşınêrlar.TAA DERINDÄN