CÜMNE BOLUMU

ana_sozu

2014.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedän poliţiya delegaţiyası Moldovada

Çiçek ayın 23-24 günnerindä Moldova İçişleri Ministerliindä bir vizitlan bulunêr Türkiye Respublikasından poliţiyacılar. Bu vizit hazırlandı hem başa çıkarıldı Türkiyenın TİKA agenstvosunun çalışmalarınnan. Vizit zamanında Türkiyedän delegaţiya tanışacek Moldova İçişleri Ministerliin hem onun bölümnerinin çalışmalasınnan, inceleyecek angı uurlarda iki devlet arasında poliţiyanın çalışmasında ortak işbirlii yapmaa. Büün delegaţiyanın karşılıklı buluşmaları Moldova İçişleri Ministerliindä oldu. Foto – Moldova İçişleri Ministerliin.TAA DERINDÄN
cocuk1

2014.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Çocuklar Bayramı” yortusuna karşı uşaklara ikram

Her yılın Çiçek ayın (aprel) 23-dä Türkiye Respublikasında “Çocuklar Bayramı” (uşaklar yortusu) bakılêr. Dünneydä uşaklar için ilk kerä bölä bir yortu Türkiyedä kurulmuş. Baaşlamış onu uşaklara Türkiye Respublikasının kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK. Bu yortuya karşı, Çiçek ayın 17-dä, Kişinevun Uşaklar hem gençlär için “ARTİCO” merkezindä Moldovanın üz uşaanaa deyni (onnarın arasında taa çoyu üüsüzlerä deyni internatların üürencileri) ikinci kerä büük şennik yapıldı. Hazırladılar bu şennii Moldovada Türkiye Büükelçilii, moldo-türk “Orizont” liţeyi hem “ARTİCO” merkezi. Yortunun açılış nasaatını yaptılar Büükelçi Mehmet Selim KARTAL hem “ARTİCO” merkezin geçici direktoru. Kısa bu ofiţialTAA DERINDÄN
ankara

2014.04.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauzlar Ankarada Paskelleyi kutladılar

Gagauzlar bu yıl da Ankarada Paskellä yortusunu baktılar. Kutlamanın gözal bir havası vardı. Hepsi sevda hem sevinçlän doluydu. Uşaklar, analar hem bobalar, ürencilär hem işçilär 40 günnük oruçtan sora Paskellä günü hepsi toplandılar, oruçlarını açtılar, barabar oldular. Evdän uzakta olsalar da büük yortularda nicä büük bir aylä bilä olêrlar. Sofralarında Paskellä simvolu: paska hem boyanmış yımırtalar da vardı. Büük bir masa kurup, imek idilär. Sora Gagauz türkülerini hem akkordeonnan gitarada çaldılar. Hepsinin üzlerindä büük sevinç hem mutluluk vardı. Neçin deyni bütün yıl bu yortuyu bizim insan bekleer hem ona hazırlanêr.TAA DERINDÄN
paska

2014.04.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Paskellä yortumuz geldi

Aydınnadıcı Paskellä günü topraamıza hem evlerimizä geldi. Paskellemiz kutluca olsun! Herkezimizä saalık, bereket, kısmet hem uzun ömür! Kurtarıcı hepsimizi korusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi!TAA DERINDÄN
filarm1
1614-cü yılda Osmannı İmperatorluu hem Polşa (ozamannar Polşa-Litva) arasında diplomatiya ilişkileri kuruldu. Bu üzerä 2014-cü yıl bu yıldönümünün kutlamaları çerçevesindä geçer. Bu kutlamalarlan ilgili olarak, Çiçek ayın 15-dä Moldovanın “Sergey Lunkeviç” adına Milli Filarmoniyasında bir simvoniya konţertı yapıldı. Konţert Moldovada Türkiye hem Polşa Büükelçiliklerin ortak çalışmalarınnan hem Moldovanın Muzıka, teatr hem incäzanaat Akademiyasının katkısınnan hazırlandı. Konţertın açılış nasaatlarını yaptılar Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem Moldovada Polşa Büükelçiliin temsilcisi (Polşa Büükelçisi Moldova prezidentın Polşaya ofiţial viziti sebepinnän orada bulunêr). İkibuçuk saatlık konţertta pay aldılar Moldovanın Muzıka, teatr hem incäzanaatTAA DERINDÄN
baku

2014.04.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Paskelleyä hazırlanêr

On gündän sora Paskellä yortusu gelecek. Bu yortuya deyni insannar bütün yıl hazırlanêrlar. Ama yaklaştıynan bu gün hepsi başlêêrlar evlerini, aullarını hem içerlerini tertiplemää. Paskellä günü için gözellik hem kırnaklık şılêêr: enilener boyalar hem suvalar, paklanêr aullar hem sokaklar, kireçlener fidannar hem duvarlar. Paskelleyä bir kaç gün kaldıynan paskalar hem imeklär hazırlanêr. PATRETTÄ: Aydar küüyündä (“40 let Oktäbrä” sokaa) Dimitriy BAKU aulların boyasını enileder.TAA DERINDÄN
burslar
Dünnäyın en geniş burs (stipendiyalar) programlarından birisi olan Türkiyedä 2014 yılın masterat hem doktora için burslara (stipendiyalara) danışmak Baba Marta ayın 3-dä başladı. Son danışmak günü 2014-cü yılın Baba Marta ayın 31-ri. Dünnäyın bütün devletlerindän başarılı olan üürencilerin Türkiyedä masteratta hem doktoralıkta çalışmaları için, Türkiye Respublikasında bursları (stipendiyaları) kazanan kandidatlara hem burs hem da Türkiyenin en islää universitetlarında ayıran programalara görä kanletmäk hakkını belerder. Türkiye bursları kandidatlara pek çok uurda stipendiyalı üürenmäk kolayını verer. Masterat hem doktora programalarında var: injenerlik, politika, halklararası ilişkilär, tehnologiya, ekonomika, işletmä, çiftçilik, insan hem toplumTAA DERINDÄN
keles_saman_taliga

2014.03.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“At-Prolin” tamazlık at ferması genä satılıkta

Ani Moldova Gagauziyayı hem gagauzları bişeyä saymêêr çoktan biliner. Ani hep gülmää da alêr – bu da biliner. Etiştirämedik sevinmää ona, ani Gagauziya Halk Topluşu aldı karar çadırdakı “At-Prolin” tamazlık at fermasını Gagauziya varlıına çevirmää hem Moldova kuvetleri bununnan sansın kayıl oldular, nicä ortaya çıktı başka iş:  Moldova kuvetleri  “At-Prolin” tamazlık at fermasını genä satılaa çıkardılar. Bünü cümne insana bildirdi fermanın direktoru Konstantin KELEŞ. Canabisi bildirdi, ani, maamilä surat, Moldova adadıydı vermää fermaya 750 bin ley yılda. Parayı vermedilär hem arkadan fermayı satılaa çıkardılar. “Bän sayêrım,- dedi Konstantin KELEŞ –TAA DERINDÄN
komp1

2014.02.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA Kişinev liţeylerinä kompyutor klasları kurdu

Moldovada TİKA ofisin çalışmalarınnan Kişinevun Rışkanı rayonunda bulunan 2-ci teoretik sport liţeyindä hem Telecentru rayonunda avşam şkolasında kompyutor klasları kuruldu. Bu klasların ofiţial açılışları Küçük ayın (fevral) 28-dä oldu. Kompyutor klasların açılışında pay aldılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Moldovanın viţe-premeyr ministrusu Tatyana POTING, Moldova TİKA koordinatoru Atilla Cen KARAMOLLAOĞLU, TİKA koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, Kişinev üüredicilik bölümnerin temsilcileri. Lääzım urgulamaa, ani bu proektı için TİKA iki şkolaya deyni 32 kopyuter (16+16) hem klasların eni masalarını hem skemnelerini aldı. Proekt toplam 815 bin ley tuttu.TAA DERINDÄN
sdu1
Küçük ayın 19-20 günnerindä Türkiyenin İsparta kasabasının “Süleyman Demirel Universitetında” (SDÜ) “Geçmiştän Gelecää, Erlidän Evrensele” Türk Dünnäsı Edebiyatı (Literaturası)” Forumu oldu. Forumun açılışında pay aldılar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, rektor yardımcıları, profesorlar hem stulentlar, TÜRKSOY Genel Sekretari Düsen Kaseinov,  Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup Ömeroğlu,  VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresinä katılan delgaţiyalar: 16 devlettän 33 literatura jurnalların baş redaktorları hem temsilcileri. Forum zamanı yazıcıların hem studentların arasında literatura buluşmaları oldu. Foto – SDÜ.TAA DERINDÄN