CÜMNE BOLUMU

TURKSOY_teatru_3_almonahi

2017.09.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

TÜRKSOYdan III-cü teatru almanahı

Harman ayın sonunda türk dünnäsına TÜRKSOY baaşladı eni bir kiyat – “Tiyatro Almanağı 3”. Bu kerä burada toplu türk dünnäsı dramaturgların uşaklar için pyesaları. Almonaha girdilär Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Gagauz Yeri (Moldova) hem Rusiya Federaţiyasının Hakasiyaylan Çuvaşistan avtorların yaratmaları. Almanahın çıkarılması için karar alındı 2016-cı yılda Azerbaycanın Şeki kasabasında olan türk dilli teatru direktorlarının toplantasında, bildirer http://www.turksoy.org/.TAA DERINDÄN
tvarditsa_reabilitatiya_2

2017.09.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

Kusurlu uşaklara TİKA taa bir yardım yaptı

Taraklı rayonun Tvardiţa kasabasında Ceviz ayın 6-da açıldı reabilitaţiya merkezi, angısını Türkiye Respublikası TİKA yolunnan eniletti. Merkezin ofiţial açılışında pay aldılar Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN. Canabilerini burada tuz-ekmeklän karşladılar kasabanın primarı hem reabilitaţiya merkezin zaametçileri. Kasabanın halk oyun ansamblisi üüsek musaafirlerä bulgar oyunnarını gösterdi, bildirer gagauzinfo.md saytı. TİKAnın yardımınnan Reabilitaţiya merkezin bütün eniletmä işleri iki ayın içindä yapıldı. Bu vakıtta binanın örtüsü diiştirildi, duvarlar suandı hem boyandı, eni mebel hem kinetoterapiyaylan masaj tertipleri alındı. Bu Reabilitaţiya merkezi kurulu o uşaklar için,TAA DERINDÄN
tvardita_gagauziya_oldu

2017.09.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Fantastika aslıya döndü! Tvardıţa Gagauziya oldu!

İki yıl oldu çannarı düveriz, ani Gagauziyaya bulgar küülerini eklemää savaşêrlar da, devletliimizin adını diiştirip, Gagauziyaya GAGAUZ-BULGAR yada BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa. Bu çannar düümesi beterinä başımıza bir tepä bela geldi: büük batülardan baskılardan taa Gagauziyanın Radio hem Televideniye (GRT) cümne kompaniyasına yolumuzu kapatmayadan. Gagauziyamızı yok etmää isteyennär hep alttan gidärdilär. Ba yalpaklıklan, bulgar küülerin zavalı olduunu bizä annadıp, onnarın Gagauziyaya gelmesinin lääzımnıını temelleştirärdilär. Ba can acısınnan, onnarın vergi sistemasını kaybetmeleri için, o sistemayı Gagauziyaya eklemektän faydasını aaraştırêrlar. Ba üzlärcä yıllar bilä yaşadıımızı hem onnardan kulturamıza hepsini almamızı GRT ekrannarında göstererlär.TAA DERINDÄN
komrat_filip_1

2017.09.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Pavel FİLİP bolniţaları baktı hem insannarlan buluştu

Ceviz ayın 5-dä Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın Gagauziyaya ofiţial iş vizitında Canabisi uuradı Komrat rayon bolniţasının hirurgiya korpusuna hem baktı nicä gider işlär eni bolniţanın düzülmesindä, angısı Türkiyenin parasınnan yapılêr. Pavel FİLİPlan bilä bolniţaların korpuslarını baktılar Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN. Komrat rayon bolniţasının enilenmiş hirurgiya korpusunda Pavel FİLİP buluştu hastalarlan hem vraçlarlan. İnceledi onnarlan büünkü eni yılaçlama kolaylıklarını. Burada Moldova Premyer-ministrusu baaşladı bolniţanın baş vraçına bir kullanılmış “Dacia Duster” maşinası (2013-cü yıldanTAA DERINDÄN
avdarma_filip

2017.09.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Avdarma-Feropontyevka beton yolun ofiţial açılışı

Ceviz ayın 5-dä Avdarma-Feropontyevka beton yolun ofiţial açılışı oldu. Açılışta pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova Parlamentın deputatları Nikolay DUDOGLU hem Kornel DUDNİK, GHT deputatı Elena KARAMİT, küüyün meţenatı İgnat KAZMALI, Gagauziyada devlet Kanţeläriyasının ofis başı Födor GAYDARCI, Avdarma küüyün primarı İvan KASIM, avdarmalılar hem başka insannar. Açarak açılış sırasını Gagauziya Halk Topluşun deputatı Elena KARAMİT kutladı hepsi insannarı bu büük işlän hem urguladı, ani “Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın büün burada, Avdarma-Feropontyevka beton yolun ofiţial açılışında pay alması, AvdarmayaTAA DERINDÄN
komrat_filip_4

2017.09.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Premyer-ministru Pavel FİLİPın Gagauziyaya iş vizitı

Ceviz ayın 5-dä Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP ofiţial bir iş vizitınnan bulundu Gagauziyada. Vizit zamanında Canabisi pay aldı Avdarma-Feropontyevka beton yolun ofiţial açılışında, uuradı Komrat rayon bolniţasının enilenmiş hirurgiya korpusuna, baktı nicä gider işlär eni bolniţanın düzülmesindä, angısı Türkiyenin parasınnan yapılêr hem bir toplantıda buluştu Gagauziya İspolkomu azalarınnan, GHT deputatlarınnan, Gagauziya primarlarınnan hem cümne insannarlan.TAA DERINDÄN
canan_alpaslan_hem_irina_vlah
Bu afta sonuna varêr TİKA Moldova Programaların Koordinatorunun Canan ALPASLANın Moldovada çalışması. Bu sebeplän Ceviz ayın 5-dä Canabisi, Gagauziyaya gelip, Gagauziya Başkanınnan hem kimi İspolkom azalarınnan buluştu, bildirer İspolkomun pres-slujbası. Buluşmada Gagauziya Başkanı İrina VLAH şükür etti Canan ALPASLANa o bereketli hem faydalı çalışaları için, ani verdi kolaylıyını bu üç yılın içindä TİKA Gagauziyada çok cümne, saalık, üüredicilik hem kultura proektlarını başa çıkarsın. Hepsi bu çalışmaları esaba alarak, Gagauziya Başkanı verdi TİKA Moldova Programaların Koordinatoruna Canan ALPASLANa “Gagauziya Şannı Vatandaşı” adını. Kendi tarafından Canan ALPASLAN şükür etti bu üüsek adTAA DERINDÄN
Kipcak_baur_1

2017.09.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kıpçaan Küü Kurbanında “Baur” Festivali oldu

Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyü kendi Küü Kurbanını kutladı. Kutlamalarda pay aldılar Gagauziya Başkanın birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN. Kurbanın kutlama programasının çeşitli kultura setlerindä vardı I-ci “Baur” sucuk Festivali da. “Baur” sucuun yapması pek incä bir iş hem herkezi onu yapamêêr, zerä lääzım dooru denkleştirmää hem lokmaları, hem slaninayı, hem da içinä katılan karaylan kırmızı biberi, çibriţayı, tuzunu hem yaayını, becermää onu barşaklara hem babuya doldurmaa. Sucuu pişirmeerlar ateştä yada fırında. Onu tütüderlä baçada hem tütütmäk için kullanêrlarTAA DERINDÄN
din_suflet_rukzaklar (3)
2017-2018 üürenmäk yılın başında Moldova Prezidentın eşi Galına DODON, Harman ayın (avgust) 24-dä Gagauziyaya gelip, Baurçu başlangıç şkolasında hem Kongazın Todur ZANET adına liţeyinindä ilk klaslara başlayan üürenicilerä şkola rükzakları hem şkola için tertipleri baaşladı, bildirer Gagauziyanın üüredicilik Baş Upravleniyasının saytı (bak: http://guogagauzii.md/index.php?newsid=224). Bu baaşışları Galına DODON yaptı kendisinin başkannıı altında olan İilik yapan “Din Suflet” Fondun adından. Baurçuda Canabisi verdi baaşılşarı 73 üürenciyä, Kongazın Todur ZANET adına liţeyinindä dä 134 üürenciyä (burada baaşışlar verildi Kongazın Nikolay ÇEBANOV adına hem Varvara TOPAL adına gimnazıyaların ilk klaslara başlayan üürenicilerä dä). BaaşışlarıTAA DERINDÄN
vulkanes_gagauz_gergefi
Harman ayın (avgust) 30-da Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı altında Valkaneş kasabasında oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivali”, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivalinä toplandı üzlän insan. Onnarın arasında vardılar Festivalin musaafirleri Moldova Prezidentı İgor DODON hem onun eşi Galina DODON, Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK, Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem onun eşi Günay KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladımır KISSA, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, Akademik hem poet Todur ZANET, İspolkom azaları,TAA DERINDÄN