CÜMNE BOLUMU

Pipiruda_Caltay

2017.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Pipiruda” yortusu havezlän bakıldı

Gazetamızın geçän nomerindä artık yazdık, ani Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogun Evdokiya Petrovna PETKOVİÇin zaametinnän bu küüdä gagauzların eski yortuları, adetleri hem sıraları korunêr hem da yaşadılêr. Geçän nomerdä annatık nicä burada uşaklar “Lazari” gezdilär. Şindi annadacez, nicä Caltayda “Pipiruda” yortusu bakıldı. “Pipiruda” yortusuna hazırlanmak birkaç afta ileri başladı. Lääzımdı hazırlamaa çamurdan bir kukla, angısına Caltayda “Germançu” deerlär. O kuklayı bir dul karının Lübov Kirilovna PETKOVİÇin aulunda yaptık. Germançu lääzımdı Pipiruda Gününädan (Hederlez ayın (may) 14-dü) kurusun. Bu arada usta Pötr Pötroviç KİÇUK, oolunnan Anatoliylän bilä, yaptılar Germançunun sandıını,TAA DERINDÄN
buukelci_preskonferentiya
(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası”) Hederlez ayın (may) 11-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Büükelçiliin binasında, Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyayı Büükelçi başlattı ondan, ani jurnalistlerä bildirdi ki zalda bulunêr Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, hem teklif etti ayakta anmaa Türk dünnäsının Büük liderını Gaydar ALİEVı (1923-2003), angısının duuma günü Hederlez ayın (may) 10-da kutlanıldı. Hulusi KILIÇ: “Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayınTAA DERINDÄN
Cadir_hederlez

2017.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Çadırda “Hederlez” yortusunun kutlaması

Hep o günü, Hederlez ayın 6-da, Çadır kasabasında Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin “Hederlez” yortusunu kutlamasınnan ilgili kultura programası yapıldı. Kutlamalar başladı Çadırın “At-Prolin” beygir fermasının ipodromunda yapılan 22-ci “Altın At” atlılar yarışmalarından. Koşulardan öncä bu fermanın direktoru Konstantin KELEŞ annattı hepsi beygirlär için, ani kulilerinnän geçirildilär tribunaların önündän. Sora yarışmaklar başladılar: iki, üç hem dört yıllık atlarda hem büük beygirlerdä. Yarışmak koşuların arasında Kişinev kasabasından musaafirlerin at gösterisi yaptılar. Bitkidä da “Gagauziya Başkanın Kuboona” koşu oldu. Yarışmaların önündä ipodromda konţert gösterdilär gagauz artistleri hem ansamblileri. “Hederlez” yortusu ilerledi Çadır kasabasınınTAA DERINDÄN
Kisinev_Hederlez_5

2017.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kişinevda insan önündä “Hederlez” bakıldı

Hederlez  ayın (may) 7-dä Kişinevun Ştefan Çel Mare parkında (eski adı A.Puşkin parkı) gagauzlar insan önündä “Hederlez” yortusunu kutladılar. Bu yortu olsun deyni çalıştı BMT (Birleşik Milletlär Toplumu) ofisın yardımınnan Etnikararası birleşmäk gençlik grupası, Türkiye Kişinev Büükelçilii, Gagauziyanın İspolkomu hem Moldovanın gençlik hem sport ministerlii. Yortuyu hazırlayannar annattılar insannara ne o “Hederlez”, neçin o pek bakılêr gagauzlarda hem bütün türk dünnäsında. “Hederlez” yortusuna gelän insannarın kolayı oldu taa derindän tanışmaa gagauzların adetlerinnän hem sıralarınnan. Zerä yortu çerçevesindä türlü sergilär yapıldı hem milli imeklärlän hem içkilärlän musaafirlär konaklandı hem ikram edildi.TAA DERINDÄN
divec_ates
Büün 9 May (Hederlez ayın 9-zu) günündä Moldovada Enseyiş hem Evropa Günnerini bakêrlar. Gagauziya sadä Enseyiş Gününü kutlêêr. Kutlamaylan ilgili Gagauziya kasabalarında hem küülerindä II-ci dünnä cengin geroylarını anmak taşlara çiçek koyulacek, paradlar olacek hem konţertlär gösterilecek.TAA DERINDÄN
TC_basbakani_Gagauziyada_1

2017.05.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başbakan Binali YILDIRIMın Gagauziyaya ofiţial vizitı

Moldovaya ofiţial vizitın 2-ci günündä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ofiţial bir vizitlan Gagauziyaya geldi. Vizit programasına görä Canabisi hem Türkiyedän delegaţiya Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin çalışmasında hem ofiţial kapanışında hem başka önemni işlerdä pay aldı. GAGAUZİYADA KARŞILAMAK HEM BÜTÜNDÜNNÄ GAGAUZLARIN IV-cü KONGRESİNDÄ PAY ALMAK Gagauziyanın Baş kasabasına Komrata etiştiynän Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Başkannık binasına bir çatrak kaldıynan maşinasından indi, da onu karşlayan üzlärcä insannan elleşti. Sora Gagauziyanın Başkannık binasının önündä Canabisini karşladılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova parlamentın gagauzTAA DERINDÄN
moldo-turk_forumu
Kişinevda oldu “Moldova – Türkiye iş Forumu”, angısına 200 zeedä iş adamı katıldı. Bu Forumun açılışında Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM hem Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, biznesmennarın önündä nasaat ederärk, Forumun iki devlet için hem iki taraftan işadamnarına deyni önemnisini urguladılar. Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, forumcuların önündä nasaat ederäk, kendi sözündä urguladı, ani Türkiye hem Moldova arasında biznes uurunda büük potenţial var, hem buyur etti Türkiye işadamnarı bu potenţialı kullansınnar. Başbakanı Binali YILDIRIM dedi: “İş adamnarımızın gerekli adımnarın atmasını bekleeriz”. Not. Moldovanın ofiţial açıklamalarına görä, 2016-cı yılda Moldova-Türkiye arasında 334 milionTAA DERINDÄN
Ana_usak_kisinev_1
Hederlezin (may) 6-da Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan birliktä, Kişinevdakı Ana hem Uşak Saalıını aarştırma institutun reabilitaţiya Blokun enilenmesindän hem tertiplenmesindän sora, ofiţial açılışını yaptılar. Bu Blokta enilenmä hem tertiplenmä Türkiye Respublikasının yardımınnan TİKA tarafından yapıldı. Şindi burada bir yılın içindä var nicä 15.000-16.000 uşak en üüsek uurda hem mediţinada eni tehnologiyalara görä ilaçlansınnar. Açılışa katıldılar Türkiyedän delegaţiyasından başka insannar da. Onnarın arasında Türkiye Başbakan yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ, Ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmed Mehdi EKRER, TİKA Başkanı Dr. Serdar ÇAM, Moldova Türkiye BüükelçisiTAA DERINDÄN
Binali_yildirim_moldovada (8)
Hederlezin (may) 5-6 günnerindä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın teklifinä görä Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM. Hederlezin (may) 5-dä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ayırı-ayırı buluştu Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan, Moldova parlamentı Başı Adrian KANDUylan. Hep o günü Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan birliktä,  Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçiliin eni Binasının açılışını yaptılar. Hederlezin (may) 6-da, Moldova Prezidentı İgor DODONnan hem Premyer-ministru Pavel FİLİPlan birliktä, Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi çalışmasında hem başka meropriyatiyalrda pay alceklar. Fotolar – www.basbakanlik.gov.trTAA DERINDÄN
4_gagauz_kongresi

2017.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi başladı

Hederlez ayın 5-dä Gagauziyanın başkasabasında Komratta başladı kendi işini Gagauziyada Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi, angısında pay alêr ondan zeedä devlettän gagauzlar. Kongres açıldı Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarınnan hem Kongresin gimna türküsünnän. Sora zala pek çok Gagauziya bayraklarını gagauz gençleri getirdilär. Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin açılışını yaptı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Canabisi gagauz dilindä okudu Kongresä katılannara kendi danışmasını hem gösterdi onnara “Gagauziya şannı vatandaşı pasportu”nu, urgulayıp, ani bundan ötää büünkü Kongresin hepsi deputatları “Gagauziya şannı vatandaşları” oldular hem sayılêrlar. Bundan söra Kongresin delegatlarına tribunadan danıştılar Gagauziya Halk Topluşun Başı VladimirTAA DERINDÄN