CÜMNE BOLUMU

sedef_besalma_GRT

2019.07.30,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Allahtan günaa, aalemdän ayıp!

Çok yıllar gözledärdim Beşalma küüyündän “Sedef” “gagauz” ansamblisinin “yaratmasını”, da hep umut güdärdim, ani bu insannar bir günü annayaceklar, ani onnarın “gagauz kulturasını” göstermäk çingenelää benzeer. Zavalı insannarda ne ses var, ne dil duygusu, ne da potrulu kıvraklık. Bilmeerim, bekim bu gözletmäk nekadar sürteceydi taa, ama geçennerdä Beşalmanın “ Sedef ” ansamblisi için “sıradakı” üünmäk kolverimini GRTda siirettim, da annadım, ani bıçak kemää dayandı artık. İnsannarın annaması yok: ne iş için çalêrlar, nicä hem ne türlü çalêrlar. Ani ansamblinin gagauz muzıkasından haberlrei yok – bu bir iş. Ama, ani onnarTAA DERINDÄN
GRTya_borc

2019.07.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GRT dolayında genä ateşi kızıştırêrlar

itki iki aftanın içindä Gagauziyanın eski Başkanı İrina VLAH türlü açıklamalarında “Gagauziya Radio hem Televideniya” (GRT) Cümne Kompaniyasında işleri kötüleer hem isteer, ani GRTnın öndercileri hem Gözledici Soveti kuvettän atılsınnar. Bu kötülemektä en çok dalga, maamilä surat, o, ani GRT işçilerinä vakıdında zarplata ödenmärmiş. Ama zarplatanın ödenmemesindä Başkanın önderciliindä bulunan İspolkomun kabaatı da var. Bu konuylan ilgili GRT geçici başı Vitaliy GAYDARCI GRTnın saytında açıkladı, ani zarplatanın verilmemä sebepi Gagauziya İspolkomun bu Cümne Kompaniya 532 bin ley borcu (bak: http://grt.md/news/2019/07/08/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b/). Aşaada GRT saytından bu konuylan ilgili yazıyı (rusça) hem yapılanTAA DERINDÄN
kaldirilmalar_cadir (3)

2019.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sibirä hem Kazahstana kaldırılmanın 70-ci kara yılı

Orak ayın 6-da Moldova hem Gagauziya, yaşlan gözlerindä, andı o kara günü, açan 1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-da bir gecedä Sibirä hem Kazahstanın kırlarına kaldırıldı 35050 insan (9745 adam, 13924 karı hem 11381 uşak). Ama istoriklerin çoyu sayêrlar, ani kaldırılan insannarın sayısı 40 bini aşêr. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politikalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünkü gündä da diil belli). Büünkü gündä hepsi kaldırılan insannardan respublikada yaşêêr yaklaşık 7 bin kişi. Gagauziyada bu gün, nicä da artık 17 yıl sıravardı, Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşu tarafındanTAA DERINDÄN
Kongresin_emblemasi

2019.07.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bizdän Bütündünnä gagauzların bir Kongresi çalındı

Başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 2012-ci yıladan Gagauziyada 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä oldu; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä oldu; III-cü Kongres – 2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 günnerindä oldu. Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dän seçilän Gagauziya Başkanı hem öndercileri, maamilä surat türlü sebeplär bulup hem üç kerä Kongresin datasını diiştirip, bu adeti bozdular. Son-sonunda IV-cü Kongresi zorlan 2017-ci yılın HederlezTAA DERINDÄN
baskanin_emin_vermesi (6)

2019.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başkan İrina VLAH eminä getirildi

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, Komrat kasabasının baş meydanında Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz ofiţial toplantısı oldu. Bu yortulu sırada pay aldılar üüsek musaafirlär:  Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYAn, Moldova premier-ministrusu Maya SANDU, Moldova Mitropolitı VLADİMİR, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisin Gürol SÖKMENSÜER hem Moldovada başka devletlerin Büükelçileri, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem başka misiyaların temsilcileri, yabancılıktan musaafirlär. Emin vermäk sırasınnan ilgili Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţialTAA DERINDÄN
irina_vlah_1

2019.07.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçilän Başkan Orak ayın 19-da emin verecek

Orak ayın (iyül) 12-dä Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA imzaladı bir izin kiyadını, angısına görä, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da saat 19:00-da Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţial toplantısı yapılacek. Açıklandı ani  Başkanın emin vermesi sırası olacek Komrat kasabasının baş meydanında. Sıraya beklener Moldova Prezidentın İgor DODONun, Moldova Parlamentın spikerın Zinaida GREÇANAYAnın, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol SÖKMENSÜERın hem Moldovada başka devletlerin Büükelçilerin, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUnun hem başka misiyalarınTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_13_14_2019
Orak ayın (iyül) 18-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Seçilän Başkan Orak ayın 19-da emin verecek”, “Sibirä hem Kazahstana gagauzların zorlan kaldırılmasının 70-ci kara yılı”, “Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakılêr “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusu”, “Gagauziya Başkanı seçimneri: kavgalar, ön kararlar hem sudlar”, “Gürol SÖKMENSÜER: “Türkiye FETÖ teror örgütüyle mücadelesine devam edecektir”, “GRT dolayında enidän ateşi kızıştırêrlar”, “T.C. Kişinev Büükelçiliindä basım toplantısı hem reçepțiya”, “Gagauziyada Türkiyenin “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” h.t.b. 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) nomerın PDFıTAA DERINDÄN
curtea-suprema-de-justitie
Orak ayın (iyül) 16-da Moldova Üüsek Sud Palatası ret etti Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİMPOEŞin danışmasını da kuvettä braktı Gagauziya Apeläțiya Palatasının Orak ayın (iyül) 11-dän kararını, ani Kirez ayın (iyün) 30-dan Gagauziya Başkanı seçimnerinnän ilgili.TAA DERINDÄN
cadır_anmak_sirası (5)
2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan kahramannarın öldürülmesinin hem yaralanmasının acısını Türk halkınnan paylaşarak, 2018-ci yılın Orak ayın 15-dä, Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem TİKA yardımınnan Çadırın “İzmit kardaşlık parkında” anma taşı koyuldu. Bu yıl da, Orak ayın 16-da, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından granitlän hem çimennän donadıldımış bu anmak taşın yanında hepsi 251 raametli kahramanı hem 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olayları anmak için hem Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli BirlikTAA DERINDÄN
basım_receptiya_ (5)
Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n üçüncü yıldönümü kutlamalarınnan Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER bir basım toplantısı yaptı, ardından da ofițial reçepțiya verdi. Basım toplantısında Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER annattı zalda bulunan jurnalistlerä Türkiyede 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesindä FETÖ teroristlerin tarafından devlet devrimi denemesi için. Urguladı, ani o gecä hem o günü demokratiyayı korumak için FETÖculara karşı bütün halk kalktı hem, 251 can kurban vereräk, durgutu bu devrimi. Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER urguladı, ani artık üç yıl Türkiye FETÖ teroristTAA DERINDÄN