CÜMNE BOLUMU

sarap_yortusu

2017.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gagauz şarabın yortusu” uşaklarlan bilä

Kasımın 5-dä, Gagauziyanın başkasabasında, 10-cu kerä geçti “Gagauz şarabın yortusu”. Yortu pek şen, tantalalı hem pek çok uşakların katılmasınnan başladı. Bu yıl yortunun kutlaması tersinä çevirildi – sţenayı meydanın üülen tarafına kurdular, verip kolayını bütün meydanı hem aradakı paneer sokaanı “Gagauz şarabın yortusu” için kullanmaa. Yortu açıldı meydandan sţena yanınadan Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Kişinevdan musaafirlär, Moldovada BMT ilerlemäk programaların (PROON) koordinatoru Dafina GERÇEVA, III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya foruma katılannarın hem başka musaafirlerinTAA DERINDÄN
invast_baskan
  Kasımın (noyabri) 4-dä, Komrat Devlet Universitetın binasında geçti III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumu. Foruma çaarıldılar hem katıldılar yaklaşık 10 (bıldır 20-ya yakın) devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan, Belorusiyadan, Latviyadan hem başka erlerdän. III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumuda katılannara okundu Moldova Prezidentın İgor DODONun kutlama sözü. Forumun plenar oturuşunda söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldovanın ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO hem başkaları. Kendi sözündä Gagauziya Başkanı urguladı, ani bitki vakıtlar, SARD (küçük hem orta biznesaTAA DERINDÄN
sarap_1

2017.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarabın yortusu” olacek

Gagauziya İspolkomun hem Gagauziya Halk Topluşun kararına görä, Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarabın yortusu” Kasım ayın (noyabri) 5-dä olacek. Yortunun tertip komitetı bu sıranın programasını (rus dilindä) açıkladı.  Biz da, ölä brakıp, tiparlêêrız onu: В 10:00 – “Yortuya karşı”. Народная музыка и гагаузские песни, приглашают всех гостей погрузиться в атмосферу праздника. В 11:00 – “Sana Gagauziya” состоится торжественное открытие праздника. Яркий флеш-моб, который даст старт национальному фестивалю, подарит отличное настроение, позитивные эмоции и объединит всех участников мероприятия в большую дружную семью. Впервые открытие праздника состоится в сопровождении Президентского оркестра Республики Молдова. В 11:20 – “– Hoş Geldiniz!TAA DERINDÄN
avariya_hepsi

2017.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kara bela: avariyada 3 ölü, 1 aar yaralı, 1 da yaralı

Canavar ayın 28-dä, gecä saat 01:10-da, Çadır kasabasının Valä Perjey küüyün tarafına gidän yolda büük bir avariya oldu: iki maşina baş-başa uruldular da bu urulmaktan erindä 3 kişi can verdi: İgor GOLİŞ (solda, 19 yaşında), Artöm PAVLOV (ortada, 20 yaşında) hem Födor KOJOKAR (saada, 21 yaşında). Dördüncü yaralı İvan VORNİKOV aar durumda Kişinev bolniţasına götürüldü. Hepsi cannarını kaybedennär hem aar yaralı “Jiguli” maşinasında bulunardılar. Avariyanın sebepi oldu o, ani bu cocukların maşınasına, kuralları ezip, karşı çıktı başka bir maşina, angısının şöförü Vadim DEREVENKO, may zararsız, avariyadan kurtuldu. Canavar ayın 30-daTAA DERINDÄN
receptiya_1

2017.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 94-cü yıldönümünü kutladı

1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını da şindi Türkiye kurulma gününü 94-cü yıldönümünü kutladı. Bununnan ilgili Canavar ayın 27-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevda bir reçepţiya verdilär. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlament başı Adrian KANDU, Moldova Pravitelstvosunun ministruları, Gagauziya Başkanı, Moldova Parlamentın hem GHT deputatları, Moldovadan başka devlet hem politika adamnarı, diplomatlar hem Halklararası misiyaların temsilcileri, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı. Reçepţiyanın başladı Moldovanın hem Türkiyenin Gimnalarınnan, angılarını çaldılarTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_19_20_2017
Canavar ayın (oktäbri) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2017-cı yılın Canavar ayın (oktäbri)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci yıldönümü geçti! Gagauziya politikacıları, dilsiz gibi, sustular!”, “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM”, “Regional yaratmak Evin temel taşı atıldı”, “Amerikada Las Vegas kasabasında büük tragediya”, “80-ci yıldönümündä raametli Mariya MARUNEVİÇi andılar”, “TİKAnın eni koordinatoru – Selda ÖZDENOĞLU”, “Jurnalistlerä RTÜKtän ustalık seminarı”, “Türkiyedän bibliotekacılar geldilär, Türk bibliotekasına uuramayıp, gittilär”, “Bakan yardımcısı Mehmet DANİŞ Gagauziyada bulundu”, “Valkaneş kendi 305-ci Kurbanını baktı”, “Saburlu Mila KURİDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” kiyadı”, “Çadırın “Kadınca”sı 60TAA DERINDÄN
Aydar_kilim_sokak

2017.10.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydarın Lenin sokaanın başında gözellik

Bu insannar Georgiy Nikolayeviç hem Efrosiniya Dimitriyevna ÇELAK yaşêêrlar Aydar küüyün Lenin sokaan başında. Evleri da, kendileri da 1-ci nomer, zerä onnar pak, tertipli hem gözäl donaklı. Georgiy Nikolayeviç hem Efrosiniya Dimitriyevna 15 yıla yakın işledilär gurbettä – Rusiyada. Şindi çıktılar pensiyaya, da heptän döndülär ana tarafına, paalı küülerinä. Aylak durmamaa hem küülülärlän küüyün musaafirlerini sevindirmää deyni, bu gözäl çift evlerinin evin yanında bu dinnenmäk köşesini yapmaa. Ne mutlu cannarına!TAA DERINDÄN
valkanes_klise_kruca_2

2017.10.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kubeyleri hem Kruçaları koydular. Sırada çannar, ama…

Canavar ayın 24-dä Valkaneş kasabasının “Panayınanın Örtüsü” klisesinin kubeylerini hem Kruçalarını koydular. Sırada çannar, ama… Valkaneş kasabasının “Panayınanın Örtüsü” klisesi 1996-cı yıldan beeri yapılêr, ama bir türlü başa çıkarılmêêr. Bu kliseyi başlattı raametli valkaneşli İvan KOLİŞ hem klisä yapılêr insannardan toplanan paraylan. İvan KOLİŞin uşakları da yaptırdılar hem ödedilär klisenin kubeylerini hem Kruçalarını. Sırada klisenin çannarı. Ama Moldovanın öndercileri isteerlär bu çannarın paasından vergi almaa. Bu vergilär yapêrlar 200 bin ley. Fotolar: Valkaneş primariyasının saytından.TAA DERINDÄN
tc_ciftci

2017.10.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bakan yardımcısı Mehmet DANİŞ Gagauziyada bulundu

Canavar ayın (oktäbri) 25-dä, Türkiye iyecek, çiftçilik hem hayvancılık Bakan yardımcısı Mehmet DANİŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇlan hem bir küçük delegaţiyaylan bilä, Gagauziyaya bulundu. Vizit zamanında oldu buluşmalar Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya çiftçilik Upravleniyasının zaametçilerinnän. Bundan kaarä Tükiyedän delegaţiya tanıştı kimi çiftçilik çorbacılıklarınnan. Annaşıldı, ani Kasım ayında Gagauziyada olacek sıradakı investiţiya Forumuna Türkiyedän çiftçilik uurunda iş adamnarı da yollanacek.TAA DERINDÄN
marunevic_

2017.10.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

80-ci yıldönümündä raametli Mariya MARUNEVİÇi andılar

Canavar ayın (oktäbri) 25-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, raametli bilim doktorunu Mariya MARUNEVİÇi (25. 10. 1937 – 15. 02. 2004) anmak sıraları geçti. Bu sıralar ilgiliydilär raametlinin duumasından 80-ci yıldönümünnän. Anmak sıraların arasında iki temel sıra vardı: “Şan aleyasında” Mariya MARUNEVİÇin byustuna çiçek koymak hem miting, hem da KDUda onun yaşaması için bilim-praktika konferenţiyası. “Şan aleyasında” sırada pay aldılar Gagauziyanın öndercileri, Gagauziyanın patriotları hem Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin zaametçileri. Bilim-praktika konferenţiyasında sa, dört ayırı temelara baaşlanan bölümnerindä, dokladlar okundu.  TAA DERINDÄN