CÜMNE BOLUMU

bibliotekacilar Astanada_1
EXPO 2017’ya ev saabilii yapan Kazakistanın başkasabasında Astanada 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) 26-27 günnerindä “Okuyan dünnää – okuyan millet” başlıında halklararası simpozium yapıldı, angısında çeşitli kuruluşlardan temsilcilär, milli bibliotekaların öndercileri hem muzeylerin direktorları pay aldılar. “Okuyan dünnää – okuyan millet” simpoziumunu, Kazakistan kultura hem sport Ministeriin yardımınnan, hazırladı Kazakistan Milli bibliotekası. Bu simpoziumda TÜRKSOY da, her yılı gibi, bu yıl da “Türk dili konuşan devletlär Milli bibliotekaların başkanlarının halklararası konferenţiyası”ın 5-ci toplantısını yaptı. Toplantıya, katıldılar Azerbaycan Milli bibliotekası başkanı Kerim Tahirov, Kazakistan Milli bibliotekası başkanı Umithan Munalbayeva, Kırgızistan MilliTAA DERINDÄN
kamci_prennik

2017.07.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?

Büün Orak ayın (iyül) 10-da saat 11:00 lääzımdı başlasın Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı başlamadı, zerä GHT Başını Vladimir KISSAyı hem kimi GHT deputatlarını büün sabaalendän ansızdan Kişineva çaardılar. Açıklandı, ani şindi onnarlan buluşêr hem lafeder Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU. Taa ileri açıklandı, ani bu sabaa GHT Başı yardımcısınnan Aleksandr SUHODOLSKİYlän hem GHT juridika komisiyasının başınnan Pötr ÇAVDARlan buluştu hem lafetti Moldova Prezidentı İgor DODON. Buluşmanın sonunu tezdä üürenecez hem görecez ne enseyecek – kamçıTAA DERINDÄN
tanasoglu_dionis
Orak ayın 7-dä tamamnandı 95 yıl büük gagauz aydınnadıcısının, yazıcısının, poetın, dramaturgun, folklorcunun, muzıkacısının, bilim arraştırmacısınını Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) duuma günündän. Dionis TANASOGLU duudu 1922-ci yılın Orak ayın 7-dä Çadır rayonun Kiriyet küüyündä. Çeketmä şkolayı başardı ana küüyündä, nedän sora anası-bobası onu yolladılar üürensin Akkerman kasabasında orta şkolada (1934-1938). Bundan sora da o üürendi Romıniyanın Bırlad kasabasında liţeydä (1938-1943). II-ci dünnä cengindä romın askeri olarak cenk etti. Cenktän sora üüredici olarak işlemää başladı. İlktän Kiriyet küüyündä (1945 y.), sora da 1946-cı yıldan beeri ÇadırTAA DERINDÄN
Gagauziyaya_yokederler

2017.07.06,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Susa-susa papuçsuz da, papursuz da, papurkasız da kalacez!

Bu afta, Kirez ayın 5-dä, Moldova Parlamentın komisiyası genä yondu Gagauziyadan bir parça, diiştirip o zakon tekliflerini, ani hazırladıydı “ortak” Parlament komisiyası “Gagauziya  (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” zakonuna, da brakmadı o tekliflerdän bir taş ta. Sora bir toplantıda bizä dedilär «На территории Республики Молдова ни в коем случае не может быть речи о гагаузском народе» hem «Радуйтесь тому, что имеете». Sanêrsınız Gagauziyamızın yonulması hem yok edilmesi başladı bunnardan mı?! Gagauziyanın yonulması hem yok edilmesi çeketti o zamandan, açan susaraktan bizä Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası teklif etmää başladılar. YaTAA DERINDÄN
orden_berdimuhamedov
Kirez ayın (iyün) 29-da Türkmenistan Respublikasının Prezidentı Gurbangulı BERDIMUHAMEDOV 60-cı yaşını tamamnadı. Canabisini bu yıldönümünnän kutlamaa deyni Aşgabada yollandı Gagauziya Başkanı da. Canabisinin duuma gününü kutlayarak, Gagauziya Başkanı baaşladı Türkmenistan Prezidentına “Gagauziya (Gagauz Yeri) Ordenı”nı. Ordenı vereräk İrina VLAH dedi: «Сегодня здесь присутствую не я, а весь наш гагаузский народ. Тот вклад и то желание помочь Гагаузии, которое проявили Вы, мы очень высоко ценим. Мы становимся еще сильнее, когда у нас есть такая большая поддержка.  Низкий Вам поклон от всех гагаузов. В знак уважения вручаю Вам высшую награду Гагаузии –TAA DERINDÄN
serdar_cam_orden_2

2017.06.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA Başkanına Serdar ÇAMa Vengriya devlet ordenı verildi

Vengriya pravitelstvosunun teklifinä görä TİKAnın (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu)Vengriyada yaptıkları büük proektalrı için TİKA Başkanına Serdar ÇAMa Vengriyanın “Zaametleri için” (Liyakat Nişanı – türkçe) devlet ordenı verildi. Ordenın verilmä sırası büün Vengriyanın Ankara Büükleçiliindä geçti.TAA DERINDÄN
KDUya_masina

2017.06.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

T.C. Başbakanından KDUya maşina baaşışı

Kirez ayın (iyün) 28-dä T.C. Başbakanı Binali YILDIRIMın adından Komrat Devlet Universitetın (KDU) rektorluuna baaşlandı bir “Toyota Corolla” maşinası. Maşinanın anaktarlarını hem dokumentlerini KDUya T.C. Başbakanın adından verdi Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Maasuz bu iş için KDUda ofiţial bir ţeremoniya yapıldı. KDU rektoru Sergey ZAHARİYA bildirdi, ani taa ileri, 2001-ci yılda, Türkiye Respublikası baaşladıydı Komrat Universitetına bir maşina. O maşina büün da işleer, ama iprandı artık. Not. T.C. Başbakanı Binali YILDIRIM 2017c- yılın Hederlez ayın (may) 7-dän beeri Komrat Devlet Universitetın “Doktor Honoris Causa” şannı adını taşıyêr (bak: http://anasozu.com/basbakan-binali-yildirimin-gagauziyaya-ofitial-viziti/).TAA DERINDÄN
Doykova_Marıya_1

2017.06.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Körpä resimciyka Mariya DOYKOVA

Mariya DOYKOVA üürener Komrat Tretyakov teoretik liţeyindä hem da Komrat Mihail Çakir kolecında resimcilii kavrêêr. Ona bu urda pek çok yardım eder kolecın resimciliktä üüredicisi Natliya Dimitrievna DEÇEVA. Mariya DOYKOVA pek talantlı hem sıcak cannı bir uşak. O talantını hem can sıcaklıını da kendi resimnerindä kullanêr.                                    TAA DERINDÄN
11_12_2017
Kirez ayın (iyün) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2017-cı yılın Kirez ayın (iyün)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “Aaçlık canımızda, bir sarılmadık yara gibi, yatêr”, “Açan düdüklär düdüler, ama daullar urulmêêr”, “Hulusi KILIÇlan İgor DODON buluştu”, “Azerbaycan Gagauziyaya yardım edecek”, “Komisiya gagauzları taa bir kerä erinä koydu”, “Gagauziya – bu Moldovanın sade bir sıradakı rayonu”, “GHT deputatları “Gagauz dilini kurtarmak için” Zaknon kabledilmesini teklif ederlär”, “İsteerlär küülerimiz aydınnansın”, “Kardaş Selçuklu primariyasından Kongaza baaşış su skvajinası”, ““ATATÜRK anma” hem “Gençlik hem sport” yortuları”, ““Fulger” speţnaz poliţiyaTAA DERINDÄN
gagauziya_yonu_hem_arkasi_1
Açan bakêrsın bu iki patredä, birisinin gözelliinä gözün mayılêr olêr, öbürünün verannıına da canın sancıdan daalêr. Bu patretlerin arasında 2 ay var – ilk patret yapıldı 2017-ci yılın Hederlez ayın (may) 5-dä Komratta, ikincisi da 2017-ci yılın Baba Marta ayın (mart) 27-dä Çok Meydan küüyündä. Bekim bu patretleri hiç yannaştırmayaceydık, ama aralarında pek büük gösteri ayırıntılıı var. Birinci patret – bu Gagauziyanın ön tarafı! İkinci patret ta – bu Gagauziyamızın arka tarafı! Gagauziyanın ön tarafı için pek çok düdük düdüldü, ama Gagauziyamızın arka tarafı için hiç bir daul da urulmadı.TAA DERINDÄN