CÜMNE BOLUMU

ataturk_bibliotekasi

2018.06.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümü

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 25-dä, Komrat ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümünä karşı (biblioteka kuruldu 1998-ci yılın Kirez ayın (iyün) 26-da), Komratta bir kutlama sırasınnan onu baktılar. Gözäl bu yıldönümünnän bibliotekayı hem onun zaametçilerini kutlamaa deyni o günü ATATÜRK bibliotekasına geldilär Türkiye Kişinev Büükelçisi İskender Kemal OKYAY, Türkiye Respublikanın Kişinev Büükelciliin sekreteri Esra ŞEN, TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Başkanın hem İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyanın başı Dimitriy MANASTIRLI, GHT deputatları Grigoriy DÜLGER hem Nikolay RAYA, GagauziyanınTAA DERINDÄN
GRT_leyba

2018.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GRT TÜRKSATta artık

GRTnın başına Vitaliy GAYDARCI geçtiktän sora, “Gagauziya Radio hem Televideniyası” Cümne Kompaniyası kendi programalarını başladı dünneyä vermää TÜRKSAT sputnik sistemasından. TÜRKSATtan GRTyı siiretmäk için: MPEG 4 sputnik tünerin TÜRKSAT sputniinä uurlaması 42 gradus; Signalı aaramak dalgası 12685 V SR: 30000TAA DERINDÄN
erdoganbalkon18

2018.06.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Recep Tayyip ERDOĞAN genä Türkiye Prezidentı ayırıldı

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 24-dä Türkiye Respublikasında Türkiye Prezidentın hem Türkiye Parlamentın (Türkiye Büük Millet Meclisi) deputatlarının seçimneri oldu. Seçimnerdä 52,59% oy alarak Türkiyenin Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN (Adalet ve Kalkınma Partisi) seçildi. Kalan 5 kandidatın arasından en çok oy aldı Muharrem İNCE (Cumhuriyet Halk Partisi) – 30,64%. Foto: http://www.akparti.org.tr/TAA DERINDÄN
giyimnar_gunu

2018.06.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Moldovada Portulu giyimnerin milli günü bakıldı

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 24-dä Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministerlii çalışmalarınnan Moldovada üçüncü kerä bakıldı Portulu giyimnerin milli Günü. Bu Günnän ilgili sıralar geçtilär Respublikanın 14 rayonun 45 küüyündä hem kasabasında. Moldovanın baş kasabasında yortulu sıra geçti Respublika Binasında. Burada kuruldu Moldova muzeylerindän hem özel kolekţiyalardan milli giyimnerin sergileri. Moldovanın anılmış folklor ansamblileri konţertlarını gösterdilär. El ustaları hem halk aşçıları da kendi mallarını sergiledilär hem onnarın satışını yaptılar. Portulu giyimnerin milli Günü sırasını açarak, Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK urguladı, ani Portulu giyimnerin milli GünüTAA DERINDÄN
yulea_arnaut_1
2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 9-12 günneri arasında Rusiya Federaţiyasının Hakasiya Respublikasında oldu V-ci Halklararası “Ot Irı” (Ateşin Türküsü) konkurs festivali, angısında pay aldılar 14 erdän türkücülär: Altay (RF), Azerbaycan, Başkurdistan (RF), Belorusiya, Burätiya (RF), Gagauziya (Moldova), Hakasiya (RF), Kazakistan, Kırgızistan, Krım, Saha (Yakutiya, RF), Tacikistan. Gagauziyayı festivaldä temsil ettilär Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT hem Moldovanın şannı artistı Pötr PETKOVİÇ (jüri azası). Festival konkursuna katılan türkücülär lääzımdılar ikişär türkü çalsınnar. Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT ½ finalda çalıp gagauzça “Kemençä” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV) türküsünü hem finalda çalıp angliycaTAA DERINDÄN
turk_bayraa
2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 24-dä Türkiye Respublikasında geçer Türkiye Prezidentın hem Türkiye Parlamentın (Türkiye Büük Millet Meclisi) deputatlarının seçimneri.TAA DERINDÄN
baboglu_bilim_merkezi_1

2018.06.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BOLUMU

Bilim Merkezindä Nikolay BABOGLUyu andılar

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 11-dä, gagauz literaturasında En Büük Ustanın, gagauz literaturasının klassiynin, poêtın hem yazıcının, dramaturgun hem folklorcunun, aaraştırmacının hem publiţistın, çeviricinin, muzeycinin Nikolay BABOGLUnun (02.05.1928 – 26.08.2008) duuma gününün 90-cı yıldönümünä Gagauziyanın M.Maruneviç Bilim Merkezindä oldu bir tombarlak masa toplantısı, ani baaşlandı bu Büük Adama. Nicä bildirer Bilim Merkezin saytı, bu tombarlak masanın adıydı “Nikolay BABOGLU – şannı yazıcı, peetçi, folklorcu, dramaturg, publiţist” hem onun uuruydu: “Nikolay BABOGLU için anmakları korumak, Nikolay BABOGLUnun bilimdä hem gagauz halkın kulturasında rolünä cümne insanın meraklıını çekmäk”. Bilim Merkezin zaametçilerindän kaarä,TAA DERINDÄN
geca_yildizlar

2018.06.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Todur ZANETin 60-cı yıldönümü

Benim dünnää gözelim Saçlarımı suvazlêêr ellerin, Kısmetlän şılêêr gözlerin, Yanakların yanêr havezdän, Dudakların titirer kısmettän… Yandıkça, yanêrsın haşlak tenimdän… Kızışıp ta, yanêrım akar terindän… Bu bizä – gecenin baaşışı, Bu sevda da – onun kardaşı. Gecä da yanêr bizimnän bilä, Urêr yıldızlar örtülerä, Kıvılcınnar yaayêr dolaya, Gecä sesleri gömüler havaya, Bizi saklayıp insan gözündän, Sansın silip er üzündän… Yanêrsın, yanêrız bu gecedän – Artık bayılêrız bu duygudan… Saçlarımı suvazlêêr ellerin, Sansın vererlär bana bir emin: Bu geceyi saklamaa aalemdän, Kaçmasınnar duygular bizlerdän. Al dudaklar, kırmızı yanaklar Can erimdä sonsuza kaldılar…TAA DERINDÄN
Zanet_Cadir_bibkiotekasi

2018.06.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadırın bibliotekasında yübilärın günün kutladılar

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä, taman Todur ZANETin 60-cı duuma günündä Çadır kasabasının rayon cümne bibliotekasında kuruldu sergi “Todur ZANET – 60 yaşında!” hem biblioteka zaametçilerinä deyni yubilär için bir konuşmak oldu. Konuşmayı götürdü bibliotekanın okuyculara izmet vermäk bölümün başı Valentina Rafaelovna PAŞALI. Canabisi annattı akademikTodur ZANETin yaratmak yolunu, onun literaturada hem publiţistikada çalışmalarını. Urgıladı, ani Çadır rayon cümne bibliotekasının pek islää işbirlii var yazıcı, poet hem dramaturg Todur ZANETlän. Konuşmanın bitkisindä bibliotekanın zaametçileri kutlamak selämını yolladılar yübilära hem ona saalıklan uzun yaratma yolubu diledilär.TAA DERINDÄN
TC-Secim_1
2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 24-dä Türkiye Respublikasında olacek Türkiye Parlamentın (Türkiye Büük Millet Meclisi) deputatlarının hem Türkiye Prezidentın seçimnerin birinci turu. Ama Kirez ayın (iyün) 17-dä bu seçimnär yapılêrlar Türkiye dışında bulunan Türkiye vatandaşları için. Moldovada yaşayan hem bulunan Türk vatandaşlarına deyni seçim bölümün sandıı T.C. Kişinev büükelçiliindä açıldı. Nicä bildirdi T.C. Kişinev büükelçiliindä seçim bölümün başı Türkiye Kişinev büükelçisi İskender Kemal OKYAY “seçim bölümü saat 21:00-dän açık olacek hem seçimnerä katılacek yaklaşık beşüz türk vatandaşın burayı gelmesi beklener”.TAA DERINDÄN