CÜMNE BOLUMU

gd_0

2018.01.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Yazıcı Galina SİRKELİylän buluşmak

Kırım ayın (dekabri) 6-da KomradınAy Boba Mihail Çakirin adına kolecında, klastan dışardakı meropriyatiya oldu buluşmak poetlan, yazıcıylan, pedagoglan Galina SİRKELİylän, angısında prezentaţiya oldu onun “O, afgan askeri!” poema kiyadına. Bu poema tiparlandı 2017-ci yılda “Pontos” vasım evindä. Avtor adadı bu poemayı Afgan cengindä Gagauziyadan Mihail TANASOGLUya hem bu cengä kurban olan hepsi askerleri anmak için. “Ne yazılı sana – onu da var geçiräsin, ecelindän sapamayacan” (annatmasının birindä avtor yazêr bu derin maanalı lafları) – te bu laflarlan buluşmak yortusu başladı. Nelär yaptı bu käämil insan? Yaşamakta nesoy soruşlarlan karşı geldi?TAA DERINDÄN
ArseniySarandi1a

2018.01.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aynoroz (Afon) manastırın gagauz manahı raametli oldu

Aynorozda (Afon) Rus Panteleymon manastırın shiierodiakon Arseniy (Sarandi) 90-cı yaşında, 2018-ci yılın Büük ayın (yanvar) 17-dä, raametli oldu, haberledi «Русский Афон» internet portalı. Shiierodiakon Arseniy (Petr Feofilaktoviç SARANDİ) gagauz, duudu Gagauziyanın Avdarma küüyündä 1928-ci yılın Harman ayın (avgust) 31-dä. Sovet ateizma hem dinä baskı vakıdı karar aldı gitmää manastıra. İlktän erleşti Odesa kasabasının Büük Panayıya (Uspeniye) manastırında. 1966-cı yılın Hederlez ayın (may) 8-dä mantiyaya kırkındı, Kirez ayın (iyün) 7-dä dä ierodiakon oldu. 1976-cı yılın Harman ayın (avgust) 4-dä, Aynoroza (Afon) gelip, Rus Panteleymon manastırında erleşti. 2005-ci yılda büük shima kabletti.TAA DERINDÄN
resim_serg_etnomuzey
Büük ayın (yanvar) 17-dä Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyindä “Gagauz resimcileri” adlı resim sergisi açıldı. Onu hazırladılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçilii, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyi hem “Gagauziya resimcileri birlii” adlı Cümne Birlii. Serginin ofiţial açılışını yaptı Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Sora söz tuttular Moldovanın Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma ministerliin devlet sekretari Andrey KİSTOL hem da Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyin direktoru Petru VİKOL. Bir aftanın içindä muzeyä gelän insannarın kolaylıı olacek tanışmaa “Gagauziya resimcileri birlii” adlı Cümne Birliinä girän gagauz resimcilerinin Georgiy ANDRİEŞin,TAA DERINDÄN
Kastamonu_
Kazahstanın Türkistan kasabasında olan Türk dili konuşan devletlerin kultura Bakannarının 35-ci dönem dayma Konseyindä alındı karar, ani Türk dünnäsınin 2018 yılı kultura başkasabası Türkiyenin Kastamonu kasabası olacek. Karta: https://tr.wikipedia.orgTAA DERINDÄN
kd_2

2018.01.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

I-ci şakacılık konkursu – “Kongaz dernää”

Eni yıla karşı Kongaz küüyündä geçti “Kongaz dernää” I-ci şakacılık konkursu, angısı baaşlandı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 23-cü yıldönümünä. Bu şen hem şenni yarışmada pay aldı üç komanda: “Gagauz pandalları” (Kıpçak), “Örtülü kor” (Kongaz) hem “Kızlar kırlannardan” (Kırlannar (Kotovskoe)). Onnar yarıştılar 3 basamakta: “Selämleşmäk”, “En islää söz” hem “Ev işi”. Yarışmada pay allannarın şakalarını, cümbüşlerini hem keskin sözlerini kantara attı “Kongaz dernää” konkursun jürisi: Kongazın küü sovetnii Svetlana DÜVENCİ, Kıpçaan Boris Yanakoglu liţeyin zavuçu Denis ANGELÇEV, Kongazın Todur Zanet liţeyin zavuçu Evgeniya ARNAUT, kırlannıyka SvetlanaTAA DERINDÄN
kolada_kongaz

2017.12.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Eni 2018-ci yılınnan hem Kolada yortuları kutluca olsun!

Paalı hem saygılı okucularımız hem dostlarımız, Canabinizleri Eni 2018-ci yılınnan hem Kolada yortularınnan kutlêêrız! Hepsimizä Allahtan saalık hem uzun ömür, kısmet hem mutlulk, selmet hem bereket dileeriz! Allaa versin evlerinizdä raatlık, annaşmak hem bolluk. Zorlar hem kahırlar kara kayıp olsunnar hem arda kalsınnar. Hepsimizä – Saalık Allaa versin!!!TAA DERINDÄN
preskonf_22.12.2017
Kırım ayın 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ bir preskonferenţiya yaptı, neredä Moldovada Türkiye Büükelçiliin 2017-ci yılda yaptıklarını hem 2018-ci yıla plannarını açıkladı.  Preskonferenţiya başında Büükelçi Hulusi KILIÇ dedi: “Benim için 2017-ci bir altın yıl olmuştur!” Canabisi urguladı ani 2017-ci yılında tamamnandı 25 yıl, nicä Türkiye hem Moldova arasında diplomatiya ilişkileri kuruldu. Bu önemni yılda iki devlet arasında en üüsek uurda vizitlar yapıldı. Bunnarın arasında birincisi – Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIMın may ayında Moldovaya vizitı. İkincisi – hep may ayında Moldova Prezidentı İgor DODONun Türkiyeyä vizitı. Üçüncüsü da – CevizTAA DERINDÄN
gagauziya
2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä tamannandı 23 yıl “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinä. Bununnan ilgili Komradın Kultura Evindä ofiţial sıralar geçer.TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_23_24_2017
Kırım ayın (dekabri) 22-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2017-cı yılın Kırım ayın (dekabri)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Avdarma küüyündä 1946-1947 yıllarda yapılan Aaçlıın kurbannarını andılar”, “Bu zakonu kabletmärsak ölä nicä lääzım, başka hiç bir şans istoriya bizä vermeyecek!”, “Terminalogiya komisiyası için yada iş holluklanmaya dönmesin”, “Başbakan yardımcısı Hakan  ÇAVUŞOĞLUunun vizitı”, “Bu kiyatlar – gagauz kulturasının altın fondu!”, “Vardı ne gösterelim, ama yoktu kimin önündä”, “M. ARABACI ana tarafın gözelliini annadêr”, “Ekaterina TERZİ “Gagauziyanın kıymetli jurnalistı” adını kabletti” h.t.b. 2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerın PDFı burada: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/07/23_24_2017.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/TAA DERINDÄN
zakon_1
“Gagauz dilini kurtarmak için” Zaknonun cümne incelemesi Kırım ayın (dekabri) 19-da Gagauziya Halk Topluşunda oldu “Tombarlak masa” toplantısı, neredä incelendi “Gagauz dilini kurtarmak için” Zaknon proektı, angısını hazırladılar hem 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) ayında insanın önünä çıkardılar GHT deputatları Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü). Zakon proektını açıklarkana, onun avtorları bildirdilär, ani Halk Topluşuna sürerlär bu Zakonu o üzerä ki “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyanın kurulma günündän 22 yıl geçtiktän sora, şüpeyä alınêr onun kurulmasının baş uuru – gagauzların özelliklerini korumak hem milliTAA DERINDÄN