CÜMNE BOLUMU

bak_2019
2019-cu yılda Moldovada bakalavra ekzamenını 100% verän 43 lițey oldu. Onnarın arasında Gagauziyadan iki lițey var. Gagauziyanın lițeylerindän 2019-cu yılında bakalavrayı en islää verdilär Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik lițeyi (7,17 ortalama ballan, Moldovada 27-ci er) hem Komrat Mihai EMİNECU teoretik lițeyi (6,43 ortalama ballan Moldovada 43-ci er).TAA DERINDÄN
moskov

2019.10.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadırda Valentin MOŞKOVa byustu koyuldu

Çadır kasabasının sovetniklerinin Karar görä çadırdakı “Valentin MOŞKOV” teoretik lițeyin ana sokaa çıkan tarafında gagauzları aaraştıran büük bilim adamına Valentin Aleksandroviç MOŞKOVun byustu koyuldu. Gagauziyada Aleksandroviç MOŞKOVa pamätnik koymaa deyni çok yıllar sıravardı gagauz aydınnadıcıları, bilim hem cümne insannarı ortaya koyardılar. Da te şindi, çadırdan Nikolay TUKANın zaametlerinnän hem cümnenin yardımınnan bu iş aslıya çıktı. Valentin MOŞKOVa byust erinä koyuldu, ama bildiriler ki onun ofițial açılışı taa sora olacek. Not. Valentin Aleksandroviç MOŞKOV (26.03 (eniycä 06.04) 1852 – 19.11.1922) – dünnää uurunda büük rus bilim adamı, etnograf, folklorcu, İmperatorluk RusTAA DERINDÄN
yanulov_yakutiya

2019.10.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Güreşçi Pötr YANULOV Grand-pri ödülünü kazandı

Canavar ayın (oktäbri) 10-13 günnerindä Rusiyada geçän “Trener Dimitriy KORKİN anmasına XII-ci serbest güreş turnirı”nda Moldovadan gagauz güreşçisi kıpçaklı Pötr YANULOV 86 kg kategoriyasında Grand-pri ödülünü kazandı. Moldova güreş Federațiyası bildirdi, ani SSRB kıymetli trenerı Trener Dimitriy KORKİN anmasına serbest güreş turnirında güreşçimiz Pötr YANULOV, biri-biri ardı ensedi güreşçileri Azerbaycandan, Latviyadan hem Polşadan, turnirın 86 kg kategoriyasında Grand-pri ödülünü kazandı.TAA DERINDÄN
Aaclik_kurbannari
Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılêr. Bunun için Kararı Gagauziya Halk Topluşu 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä aldı. Nicä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” geçecek biz taa bilmeriz, çünkü bölä büük bir sıra Gagauziyada seftä olêr. Ama bir iş bileriz, ani bu Gündä bir kabaatsız aaçlıktan ölän insannar, zorlan mezarlara gömülän cannar hepsi anılacek (https://www.youtube.com/watch?v=tkSMymk_x-I). Biz da analım Todur ZANETin Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM kiyadından sıracıklarlan (https://www.youtube.com/watch?v=ZbYCUHoxh6I): Urun çannarı – onnar ötsünnär! Aslıyı dünneyä essinnär! Neleri geçirdik – görsünnär! Neçin yas tutêr analar – bilsinnär! Dualar okunsun,TAA DERINDÄN
zanet_tc_buukelcisinnen
Canavar ayın (oktäbri) 17-dä “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Akademik Todur ZANET Türkiye Kişinev Büükelçiliindä Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERlän görüştü. Görüşmedä Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER baş redaktorumuza Türkiyenin “Barış Pınarı” asker operațiyasınnan ilgili bilgileri verdi. Bundan kaarä Türkiye Büükelçisi Todur ZANETlän gazeta hem literatura uurunda çalışmaları hakkında fikir alış-verişindä bulundu.TAA DERINDÄN
avdarma_aaclik
Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XXX-cu toplantısında, inceleyeräk GHT deputatların Elena KARAMİTın hem Ekaterina JEKOVAnın zakon teklifini “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun deyni, Karar aldı Gagauziyada bu gündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. İlkin, soruşlan ilgili olarak, doklad tuttular deputat Elena KARAMİT hem GHT reglament komisiyası başı yardımcısı Mihail JELEZOGLU. Onnara kendi açıklamalarını ekledilär deputat Ekaterina JEKOVA hem bilim adamı Dr. Konstantin TAUŞANCI. Canabileri taa laflarını bitirmedään, sansın öncä hazırlanan sțenariya görä, Soțialistlär partiyasının deputatları Pötr ÇAVDAR (Svetloe), Grigoriy DÜLGER (Beşalma), PötrTAA DERINDÄN
baris_pinarı
Başlayıp Canavar ayın (oktäbri) 9-dan Türkiye Respublikası Siriyanın Efrat deresinin dou taraflarında “Barış Pınarı” asker operațiyası başlattı. Bu operațiyanın sebepi: Türkiye sınırlarında terorizma kuşkuluunu yok etmää hem barış zonasını kurmaa. Beklener, ani o zonaya milionnarlan siriyalı kaçkınnar dönecek. Türkiye Respublikası urgulêêr, ani Siriyanın bütünnüünü hem birliini tanıyarak, bu operațiya yapılêr Birleşik Milletlär Topluluun (BMT) Ustavının 51-ci statyasına görä, angısı deletlerä hak verer kendlerini korumaa deyni. Neçin Türkiye teroristlärlän cengi Siriyaya geçirdi hem bu iş nedän yapıldı annamaa deyni, okuycularımıza teklif ederiz okumaa Türkiye Respublikasının Dışişleri Ministrusu Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun statyasında “Neden TürkiyeTAA DERINDÄN
YTB_Didaktika_materiallari (3)

2019.10.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Üüredicilär Gününüz kutluca olsun!

Canavar ayın (oktäbri) 5-dä dünnääda Halklararası Üüredicilär Günü bakılmasınnan ilgili olarak kutlêêrız paalı üüredicilerimizi hem terbiedicilerimizi bu büük yortuylan! Saalık hem uzun ömür Canabinizlerä hem da nekadar çok sabur sizin bu paalı zaametinizdä! Halklararası Üüredicilär Günü yortunuz kutluca olsun!TAA DERINDÄN
san_adlari
Canavar ayın (oktäbri) 8-dä Regional resim Galereyasında, eni büüyän evlatboyların terbiedilmesindä hem üüredilmesindä çok yıllar verimni çalışmaklar için, üüredicilik kuruluşların zaametçilerinä stimul vermää deyni, hem da Üüredicilär gününnän ilgili olarak Gagauziyanın Şan adlarını hem Başkannan Halk Topluşlun Gramotaları verildi. “GAGAUZİYANIN KIYMETLİ ÜÜREDİCİSİ” ADINI KABLETTİLÄR:  – Anna Hristaforovna ALDÄ, Valkaneş kasabası, pedagogikada veteran, istoriyada üürediciyka; – Ekaterina İvanovna GAYDARLI, Kıpçak küüyün S.BARANOVSKİY lițeyindä direktorun üüredicilik-terbiedicilik uurunda yardımcıyka, himiyada üürediciyka; – Lüdmila Leonidovna KÖSÄ, Çadır kasabasında Mihail GUBOGLU lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka; – Mariya Georgiyevna KURDOGLU, Baurçu küüyün 3-cü uşak başçasında terbiediciyka;TAA DERINDÄN
caltay_baskan

2019.10.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Başkanını caltaylılar kendi küyündän buyur ettilär

Canavar ayın (oktäbri) 6-da Gagauziya Başkanını İrina VLAHı caltaylılar, büük skandallan, kendi küyündän buyur ettilär. Bu oldu, açan Gagauziya Başkanı geldi Caltay küüyünä mitingta soțalistlär partiyasının primarlaa kandidatı için agitațiya yapmaa (neyä zakon izin vermeer), bildirer gagauzyeri.md saytı (bak: http://gagauzyeri.md/politika/5871-irinu-vlah-prognali-s-gagauzskogo-sela.html). Açan Başkan istedi başlamaa agitațiyayı insannar baararak «Мы, госпожа Башкан, сами разберёмся кто у нас в селе может быть Примаром, вы лучше свои предвыборные обещания выполняйте. Видим только концерты и танцы», «Где обещанные вами зарплаты в 10 тыс. леев, 40 тыс. лей за возвращение на Родину. Мой муж приехал, пошёлTAA DERINDÄN