CÜMNE BOLUMU

komendant_saadı_3

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada gecä komendant saadı kurulacek

Easaba alarak ne hızlan koronavirus hastalıı yayılêr hem ani vatandaşların arasında aaz disțiplina var, Moldova Prezidentı İgor DODON açıkladı, ani memlekettä lääzım komendant saadı kurmaa. İgor DODON sayêr, ani Moldovada gecä saat 22:00 – 05:00 yada 23:00 – 06:00 arası lääzım komendant saadı kurmaa hem ona uymayannar büük para cezaları yazmaa. Moldova Prezidentın tarafından bu teklifi ilerletti Moldova içişleri ministrusu Pavel VOYKU, angısı açıkladı, ani en kısa zamanda bu komendant saadı kurulacek. Ona yada başka zapalara uymayannara polițiya tarafından, bir lafsız hem açıklamasız, para cezaları yazılacek. Pavel VOYKU bildirdi, aniTAA DERINDÄN
yıldırım_haber_1

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

YILDIRIM HABER: Koronavirustan taa bir insan öldü

Baba Marta ayın 27-dä sabaalän yapılan brifingta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU, bildirdi ani Moldovada koronavirustan taa bir insan öldü. Ölän insan 79 yaşındakı hızlı yardım medițina serviçinin zameetçisi, angısına Baba Marta ayın 19-da Kişinev Toma Çorba infekțiya bolnițasına gospitalizațiya yapıldıydı.TAA DERINDÄN
ion_kiku_2

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bücettän para kabledän işçileri paralı dinnenmää yollêêrlar

Baba Marta ayın 26-da avşamneyin yapılan brifingta Moldovanın Premyer-ministrusu İon KİKU bildirdi, ani başlayıp Baba Marta ayın 28-dän Çiçek ayın (aprel) 5-dä bücettän para kabledän işçilär paralı dinnenmää yollanêrlar. Saalık zaametçilerindän, polițiyadan, korunmak minesterliindä hem SİS işçilerindän kaarä, Baba Marta ayın 28-dän beeri 9 günnük paralı dinnemeyä zorlan çıkaraceklar hepsi bücettän para kabledän işçileri. İon KİKU bildirdi, ani vakıdı geldiynän, bu işçilär dinnenmäk günnerini belli günnerdä parasız işleyeceklär.TAA DERINDÄN
korona_grafik_26.03.2020

2020.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19 ulaşan sayısı 177-ya çıktı

Baba Marta ayın 26-da avşamneyin yapılan brifingta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU, bildirdi ani 24 saadın içindä COVID-19-za ulaşan 28 kişi bulundu. Eni 28 kişidän  25 kişi erindä ulaşannar, 3 kişi da yabancılıktan gelennär (Franțiyadan – 2, Romıniyadan – 1). Bu 28-zin içindä var Respublikalı klinika bolnițasının 4 zaametçisi, ani koronavirus hastalarını ilaçlardılar. Bununnan hastaların sayısı 177-ya çıktı. Grafika: point.mdTAA DERINDÄN
yıldırım_haber_1
Baba Marta ayın 26-da avşamneyin yapılan brifingta Moldovanın Premyer-ministrusu İon KİKU bildirdi, ani başlayıp Baba Marta ayın 27-dän beeri Moldovada pasportsuz yada bülütensiz evdän çıkmak hem 3 kişidän zeedä toplanmak zapa altına alındı. Bundan kaarä hepsi vatandaşlar lääzım cuvap versinnär polițiya yada başka kuvet organnarın tarafından onnarın önündä koyulacek soruşlara. Bu konuylan ilgili Moldova içişleri ministrusu Pavel VOYKU açıkladı, ani “lääzım olacek kuvettä bulunannara dooru annatmaa, ani biz gideriz işä, doktora, aptekaya yada tükäna iyecek almaa. Başka türlü cümne erlerdä bulunmaa zapa altındadır”. Baba Marta ayın 27-dän beeri cümne erlerdäTAA DERINDÄN
ekaterina_baurculu (1)
(Valentina KOTENKO (BAURÇULU)nun anasınnan buluşmak) 2016-cı yılın Canavar ayın 8-dä, “GAGAUZLUK” Cümne Birliin “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektı çerçevesindä, kısmet düştü buluşmaa valkaneşliyka Ekaterina Georgiyevna BAURÇULUylan, Valentina KOTENKO (BAURÇULU)nun anasınnan. Bu buluşmayı bana deyni uyguladı Valkaneş kultura Evinin eski direktoru, Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi Vasilisa (Valentina) Konstantinovna FURMAN. Buluşmakta vardı Ekaterina Georgiyevnanın unukası Valeriy Stepanoviç BAURÇULU da, ani manisinä herbir iştä yardımcı olardı. Buluşmamız pek gözäl hem faydalı geçti da ayırılarkana annaştık, ani 2017-ci yılın ilkyazında taa bir kerä buluşacez. Ama kısmet olmadı, zerä o kışınTAA DERINDÄN
korona_grafik_25.03.2020_1
Baba Marta ayın 25-dä avşamneyin yapılan brifingta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU, bildirdi ani Moldova içindä  24 saatta koronavirus hastaların sayısı taa 24 kişiyä zeedelendi. Bu 24 kişidän 21-ri – erindä ulaşannar (Kişinev, Hınçeşti, Soroka, Rışkan, Ştefan Voda, Yaloven, Straşen), 3-çü – yabancılıktan gelennär (Büük Britaniyadan –2, Germaniyadan – 1). Bu 24 hastalarlan bilä COVID-19-za ulaşannarın sayısı Moldovada 149-za çıktı. Şindi, statistikaya görä, Moldovada 1 milion insana 37 koronavirus hastası var hem COVID-19-za ulaşannar 24 saatta 19% zeedelendi. Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun haberinä görä, Kitay devletindäTAA DERINDÄN
valea_baurculu
(Valentina KOTENKO-BAURÇULUnun (21.01.1955 – 25.03.2000) duuma gününüm 65-ci yıldönümünä hem ölüsünün 20-ci yılına) 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 25-dä tamamnandı 65 yıl gagauzların büük filologunun Valentina İlyiniçna KOTENKO (BAURÇULU)nun duuma günündä hem Baba Marta (mart) ayın 25-dä da oldu 20 yıl nasıl Valentina İlyiniçna raametli oldu. Bu iki (biri aydın, biri kara) yubileylärlän ilgili olarak isteeriz gagauzların aklısına gitirmää KİMDİ hem NEYDİ gagauz dili, gagauz bilimi hem gagauz filologiyası için Valentina İlyiniçna KOTENKO (BAURÇULU). Te ne yazêr Valentina İlyiniçna için Akademik Todur ZANET. Valentina KOTENKO (BAURÇULU)ylan tanıştıım zamandan beeri taa onunTAA DERINDÄN
koronavirus_5
Baba Marta ayın 24-dä saat 17:30 yapılan brifingta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU, ani Moldovada bu günün içindä  koronavirus hastalıarın sayısı taa 16 kişiyä zeedelenip, 125-şä çıktı. Onnarın arasından evdä ulaşannar – 13 kişi (Kişinevda –5, Hınçeşti – 2, Soroka – 2, Eni Anen, Rışkan, Şoldaneşt rayonnarında hem Pridnestrovyeda birär), yabancılıktan gelennär – 3 kişi (Büük Britaniyadan –1, Franțiyadan – 2, Ukraynadan – 1).TAA DERINDÄN
dodon_kiku_1_1
Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU açıkladı, ani başlayıp Baba Marta ayın 25-dän Moldovada armatayı küülerä hem kasabalara sokêrlar. İon KİKU söledi, ani şindilik bu yapılêr o üzerä, ani parkları, cümne erleri hem uşakların oynamak meydancıklarını kapamaa deyni, insannar oralarda gezmesinnär hem ansıdan COVID-19 hastalıına ulaşmasınnar hem da biri-birlerini ulaştırmasınnar. Naşey o “cümne erleri” Moldova Premyer-ministrusu açıklamadı. İon KİKU urguladı, ani bu iş Moldova içişleri ministerliin polițiyacıları hem Moldova korunmak ministerliin askerin omuzlarına koyulêr. Canabisi dedi, ani karar Moldova prezidentınnan hem baş komanduyuşçiylän İgor DODONnan annaşıldı. Premyer-minustruya görä polițiyacılar, soldatlar hem karabinerlärTAA DERINDÄN