CÜMNE BOLUMU

bilim_merkezi_DSC_6886
(Bilim-aaraştırma Merkezindä “Ana Sözü” gazetasının 30 yılına tombarlak masa) 2018-ci yılın Harman ayın 22-dä Gagauziyanın M. MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezindä geçti bir tombarlak masa, ani ilgiliydi “Ana Sözü” gazetasının 30-cu yıldönümünnän. Tombarlak masanan maasuz musaafiri oldu “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, yazıcı hem poet, akademik Todur ZANET. Tombarlak masa başladı ondan, ani Komrat Ay-boba Mihail ÇAKİR kolecın üürencileri Sergey MİTİOGLU akordeonda, sora Tatyana JELEZOVA kemençedä (iiredicileri Nataliya Stepanovna BÜÜK) çaldılar gagauz halk havalarını. Sora Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA tribunadan okudu bir doklad, angısında kısadan annattı cümnenin yaşamasında gazetalarınTAA DERINDÄN
cinocniklr_denizda

2018.08.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Maamilä surat – kızamak, aslısı 9 gün dinnenmäk!

Taa Moldova Pravitelstvosu karar alınca, ani Harman ayın sonunda bücetniklerä 9 dünnenmäk günü vermää Harman ayın 25-dän Ceviz ayın 9-dan, Gagauziyada hemen “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali”ni, ani olaceydı Valkaneş kasabasında Harman ayın (avgust) 26-da bir aya atlattılar. Maamilä surat – kızamak hastalıından korunmaa deyni. Ama aslısı belli – angı bürokrat kaçıracak kolaylıı 9 gün sıravardı dinnemnmää. Bu iş annaşılmasın deyni, arkadan “rekomendațiya” yaptılar Küülerin Kurbannarını da yapmamaa. Ne yoktu mu nicä açıktan sölemää, ani çinovniklär “yoruldular” da onnara dinnenmää lääzım? Neçin ozaman karar alınmadı bütün Gagauziyaya karantin koymaaTAA DERINDÄN
Kurban_DSC_6938

2018.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büükelçiliindän “Kurban Bayram” yardımı

Musulmannarın iki en büük din yortularından birisindä “Kurban Bayram” günnerindä Türkiye Kişinev Büükelçilii, Türkiyedän “Kızıl Ay” kuruluşunnan birliktä, Moldovanın hem Gagauziyanın fıkaara hem zoru olan aylelerinä Kurban yardımı yaptı.Çarşamba günü, Harman ayın (avgust) 22-dä bu yardımnar Gagauziyanın hem Taraklı rayonun 11 küyündä yapıldılar. Perşembä günü da, Harman ayın (avgust) 23-dä, Türkiye Büükelçilii, Kişinev primariyasınnan bilä, Kurban yardımnarını Kişinevun bu türlü yardım bekleyän çok kuruluşuna, Kurban için adanan hayvannarı (koyun hem dana) musulman kanonnarına görä kesip, onnarın 250 kg etinnän paketları daattı. O kuruluşların arasında var “Gavroş Evi” (“Casa Gavroshe”), “KomunikațiyaTAA DERINDÄN
Gagauz_respublikasini_korumak_gunneri

2018.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu kerä yortu Çadırda bakılêr

Gagauz Respublikasının 28-ci yıldönümü Harman ayın (avgust) 19-da Komratta başlayıp, Çadır kasabasında kutlanacek. Bunun sebepi o, ani Komratta etiştirämeerlär o günädän Kultura Evin remontunu başarmaa. Orak ayın 25-dä, GHT Başı Vladimir KISSAnın başkannıında, Gagauziyanın Halk Topluşunda oldu Gagauz Respublikasının 28-ci yıldönümü kutlamak Tertip komitetın ilk oturuşu. Tertip komitetı kabletti kutlamak programasını: 09:00 – Komratta Başkannık binasının önündä Duhovoy orkestranın konțerdi; 09:30 – Komratta Şan Aleyasına çiçek koyulması; 10:00 – Gagauziya büüklerinin hem musaafirlerin Çadıra yollanması; 11:15 – Çadır Kultura Evindä yortulu toplantının çeketmesi; 12:15 – Çadır Kultura Evindä yortulu konțerdinTAA DERINDÄN
DSC02371
2018-ci yılın Harman ayın (avgust) 10-12 günnerindä Vengriyanın Bugac kasabasında geçti VI-cı Hun-Türk Kurultayı hem bu Kurultayların 10-cu yıldönümü kutlandı. Bu sırada pay aldılar 20 devlettän hem avtonomiyalardan 27 türk kökenni soyların temsilcileri. Kurultayın baş sponsorlarından birisi TİKA oldu. TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKin hem da TİKA Budapeşt ofisi koordinatorluun zaametlerinnän burayı Balkannardan 14 kişilik bir bölüm insan geldi. Onnarın arasında vardılar Mehdi GURRA (Arnautluk), Durmuş ARDA (Bulgariya), Rifat FEJZİÇ hem Sadmir HADZİJİÇ (Karadaa), Ahmet VAROL hem İusein İBRAM (Romaniya), Necat AHMET (Grețiya), Mehmet hemTAA DERINDÄN
Ana_sozu_30

2018.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Ana Sözü” gazetası 30 yaşında!

Paalı okuycularımız, sizinnän birliktä büün “Ana Sözu” gazetamızın 30-cu yıldönümünü kutlêêrız. 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä dünneyä geldi o gazeta, angısına Allahtan verilmişti GAGAUZ halkımıza, GAGAUZLUUMUZA hem insannıımıza izmet etmää – geldi “Ana Sözu” gazetamız! “Ana Sözu”nän gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi. “Ana Sözu” yardımınnan hem onun çalışmalarınnan gagauzlar devletlii kurdular hem kendi istoriyasına eni sayfalar yazdılar. “Ana Sözu” çok kerä kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarınnan, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. Saa olsunnar! BuTAA DERINDÄN
paralel-dunalar_hem_yollar

2018.08.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Todur ZANETin 60-cı yıldönümü

Paralel dünnälarda hem çapraz yollarda Yollar, çapraz olup, çatraklar yaradêr! O yollarda bizleri ne hep bekleer? Bunu Allaa salt biler! Herkezi, kapıp yolunu, gider yolundan, Oradan, buradan, uzaktan. Bu aydınnık dünnädan. Giimni, çıplak, atlı, yayan, Ölmelerini hiç bilmeyän, Yalnız geçerlär yollardan. Gezerlär nesa aarayıp Kimisaydı sevip, brakıp, Kimäsaydı yollar açıp. Yavaş giderlär yollardan Hem paralel dünnälardan, Geçip çapraz çatraklardan, Brakıp orda izlerini, Bulamayıp çiftlerini Hem da yuva-köşelerni. Zerä yollar çapraz olup, Bir noktada çatrak bulup Genä daalêrlar dolaya, Açıp yolu bir yalnızlaa Hem da raatsız bir sonsuzlaa, Ani zeetler buTAA DERINDÄN
grahmez

2018.08.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Serbest güreş çempionatın prizörları kutluca olsun!

2018-ci yılın Orak ayın (iyül) 31-dän Harman ayın (avgust) 4-dän İtaliyanın Rim kasabasında geçti gençlerin arasında serbest güreş çempionatı. Bu çempionatta Moldovadan 9 sportsmen pay aldı, angısınnarın arasında vardılar Gagauziyadan 3 güreşçi da (hepsi Komrat regional sport internat-lițeyindän) – Nikolay GRAHMEZ (65 kg), Pötr KARASENİ (74 kg) hem İvan NEDÄLKO (86 kg). Çempionatta Moldova komandasından en islää kendilerini gösterdilär Gagauziyadan güreşçilär. Kendi kategoriyalarında onnar bölä erleri aldılar: Çempionatın gümüş prizöru – Nikolay GRAHMEZ; Çempionatın bronza prizöru – Pötr KARASENİ; Çempionatta 5-ci er – İvan NEDÄLKO. Lääzım urgulamaa, ani bu sportsmennarınTAA DERINDÄN
TC_Gagauzıya_vizitı

2018.08.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyaya tanışmak gezisinnän

Harman ayın 3-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Halil Gürol SÖKMENSÜER, Moldova Prezidentına Harman ayın 2-dä güvennik mektubunu verdiktän sora, ilk tanışmak gezisini Gagauziyaya yaptı. Vizit zamanında Büükelçi Halil Gürol SÖKMENSÜER iki ayırı buluşmak yaptı Gagauziyanın öndercilerinnän Gagauziya Başkanınnan hem Gagauziya Halk Topluşu Başınnan. Nicä bildirer bu kuvetlerin pres-slujbaları, buluşmak zamanında aarlık verildi Türkiyenin Gagauziyada proektlarına, ani yapılêrlar TİKA yolunnan hem da kantarlandı gagauz-türk hem moldova-türk-gagauz ilişkileri. Gagauziya tanışmak gezisindä Büükelçi Halil Gürol SÖKMENSÜER tanıştı Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan, Yaratmak evinnän hem başka obyektlarlan, ani Türkiye tarafından yapıldı hem yapılêrlar. Canabisi uuradı KongazTAA DERINDÄN
guvennik_mektubu (1)

2018.08.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büükelçisinin güvennik mektubu kabledildi

Harman ayın 2-dä Moldova Prezidentı İgor DODON kabletti Türkiye Kişinev Büükelçisinin Halil Gürol SÖKMENSÜERın güvennik mektubunu, açıklêêr prezidentın presa slujbası. Buluşmada İgor DADON söledi, ani bu yakınnarda moldo-türk ilişkileri üüselelrlär. Canabisi üüsek paaya koydu o para hem teknik yardımnarını, ani yapılêr Moldovada Türkiyenin TİKA kuruluşunnan, angısı bitki yıllarda saalık, üüredicilik, çevrä hem başka uurlarda proektlar için 25 milion ABD doları yardım yaptı. İgor DODON urguladı, ani turizma uurunda da işbirlii üüseler hem her yılın moldovalıların yaklaşık 10% Türkiyeyä giderlär. Karşılıklı konuşmada incelendi Türkiyenin Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın yakınnarda Moldovaya beklenänTAA DERINDÄN