CÜMNE BOLUMU

invest (1)

2018.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Neredä bizim Gagauz Dilimiz?

IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumu geçti 2018-ci yılın Kasımın (noyabri) 3-dä, Türkiye TİKA tarafından enilenmiş Komrat kasabasının Kultura Sarayında geçti “IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” investiţiya forumu. Forumun baş sponsor oldu Türkiyenin TİKA Başkannıı. O günü, maasuz Forum için Gagauziyaya ofițial vizitlan geldi Rusiya Federațiyasının Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, angısını burada tuz-ekmeklän hem şenniklän karşladılar. IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumunu açıldı Gagauziyada investițiya kolaylıkları için bir reklama kinosunnan. Sora, Forumun Plenar toplantısında, biri-biri ardı söz tutular: Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA,TAA DERINDÄN
Rustam_MİNNİHANOV_Gagauziyada (2)

2018.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Tatarstanın Prezidentı Rustam MİNNİHANOV Gagauziyada bulundu

2018-ci yılın Kasımın (noyabri) 3-dä, IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumun birinci günündä Rusiya Federațiyasının Tatarstan Respublikasının Prezidentı Rustam MİNNİHANOV Gagauziyaya ofițial bir vizit yaptı. Tatarstandan büük musaafiri Gagauziya tuz-ekmeklän hem şenniklän karşladı. Vizit zamanında Canabisi buluştu Gagauziya öndercilerinnän, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarınnan hem İspolkom azalarınnan. Bu buluşmadan sora Rustam MİNNİHANOV, Gagauziya Başkanınnan bilä, presaya ortak açıklama yaptılar. IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumunda pay alıp, Tatarstanın Prezidentı imzaladı Gagauziya Başkanınnan “2019-2021 yıllarında Gagauziya İspolkomun hem Tatarstan Respublikasının arasında alış-veriş hem ekonomika hem da bilim-tehnika hem kultura işbirlii uurlarında annaşmaların ömürä geçirmäk sıralarınTAA DERINDÄN
AzerPress
Kasım ayın 2-5 günnerindä Moldovada geçecek Azerbaycan literatura günneri, angısında pay alaceklar Azerbaycandan yazıcılar hem bilim insannarı: Azerbaycan yazıcılar Birliin başı ANAR, Salim BABULLAOGLU, Rauf ASLANOV, Ajdar OL hem Fikret BABAYEV. Günnerin programasında var Büük Azerbaycan yazıcının Nizami GÄNJEVİnin hem Büük moldovan yazıcının Mihai EMİNECKUnun byustlarına çiçek koyulması. Moldova Bilimnär Akademiyasının Filologiya İnstitutu hem Azerbaycan Bilimnär Akademiyasının Filologiya İnstitutu arasında işbirlii Annaşmasının imzalanması. Azerbaycan yazıcıların romınca kiyatlarının hem Moldova yazıcıların azerbaycanca yaratmaklarının prezentațiyaları. “Dimitrie Cantemir – primul autor de muzică turcă moderna” CD diskın tanıtımı. Günnerin kultura programasında var MoldovanınTAA DERINDÄN
??????????????????
Başlayıp Kasım ayın 1-dän Baba Marta ayın 31-dän, Moldova yolculuk Kurallarına görä, hepsi maşimaların kısa şafkları gündüz da lääzım yansın. Unutmayın bunu, şöförlar!TAA DERINDÄN
TC_Receptıya_DSC03051
Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRKün kurduu Türkiye Respublikasının 95 yılına, Moldovada TC Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepțiya verdi. Recepțiya başladı Türkiyenin hem Moldovanın Gimnalarından, angılarını becerikli çaldı Gençlik ansamblisi. Nedän sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER üç dildä (türkçä, romınca, angliycä) konuşup, selemnädı reçepțiyay gelän musaafirlerini hem kısadan annattı iki devlet arasında işbirliindä yapıldıı hem yapılan önemni işlär için. Belliki, urgulayıp geçennerdä Moldovaya yapılan Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın vizitını. Konuşmanın sonunda Canabisi okudu Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın kutlama mesajını. Mesajın rumıncasını hem angliycasını, reçepțiyada payTAA DERINDÄN
turk_bayraa

2018.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Respublikasının kurulmasının 95-ci yılı

Büün, 2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da, tamamnandı 95 yıl, nicä Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yıl dönümünnän ilgili olarak Canavar ayın (oktäbri) 29-da Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepţiya verer.TAA DERINDÄN
halk_toplusu_basi_kutlamasi
2018-ci yılın Canavar ayın 16-da Gagauziya Halk Topluşunu kabletti “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») Zakonu. Bu Zakonu hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU.   Zakon için zalda bulunan 29 deputattan 28-zi oylarını verdi, 1-si – ikliktä kaldı, 1-si – oylamaya katılmaa istämedi. “Gagauz dilini kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun birinci okumakta kabledilmesi için Gagauziya Halk Topluşun deputatları oylarını bölä kullandılar: İvan ARNAUT                                            – toplantıya gelmedi Petr İvanoviç ÇAVDAR                                   – ikiliktä Dimitriy Mihayloviç ÇEBANOV              TAA DERINDÄN
19_22_2018
Canavar ayın (oktäbri) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Canavar ayı (oktäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN hoş geldiniz!”, “Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya göktän indi!”, “Gagauz türkçesini unutmayın! (Türkiye Respublikasının Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Komrat kasabasının baş meydanında nasaatı (Gagauzçaya erleştirili))”, “TİKAdan gagauzlara “Hoca Nastradin” adına modern yatılı uşak başçası”, ““Emine ERDOĞAN” yaşlılar evi açıldı”, “2018-ci yılın Canavar ayın 19-da ilk kerä sadä Avdarma küüyündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakıldı” h.t.b. 2018-ci yılın Canavar ayı (oktäbri) nomerınTAA DERINDÄN
radioviska_1

2018.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bir radionun köşeyi kıvırması

Bu işin kuyruunu işittim ozaman, açan GRTnın geçici baş injenerı Mihail KARASENİ annadardı GRTnın geçici Predsedatelinä Vitaliy GAYDARCIya nicä Valkaneş kasabasında Taraklı kasabasından bulgarca Radio “Albena”, kullanarak GRTnın verici direeni, becermiş elktorenergiya için ödämemää hem kendi sçötçiini yan tarafa baalamaa, da 3,5 ayın içindä, 20.02.2018 – 07.06.2018 günneri arasında bu sçötçik bir KWT da saymamış. Elimä geçän dokumentlerä görä “Noi Media de Sud” SRL Radio “Albena” bu Moldovanın Taraklı kasabasında (Moldovada bulgar Merkezi) kendi işini taa çok bulgarca yapan bir radio, ani, Gagauziyanın eni kuvetleri seçilincä, ansızdan başladı bütün GagauziyayaTAA DERINDÄN
patriarh_kiril_2

2018.10.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

YILDIRIM HABER: Patriarh KİRİL vizitını erteleer

Moldova Prezidentı İgor DODON internet yolundan bildirdi, ani 2018-ci yılın Canavar ayın 27-dä plana koyulan Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİL Moldovaya gelmesini ertiledi. Açıklamada bu işin sebepi için bişey sölänmeer. İgor DODON sadecä bildirdi, ani gelän aftaya kendisinin Moskvaya vizitı zamanında Patriarh KİRİLlan vizitın eni datasını inceleyecek.TAA DERINDÄN