CÜMNE BOLUMU

gagauz_kongresi

2017.05.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin

Hederlez ayın 5-6 günnerindä Gagauziyada olêr Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi. Gagauzların_IV_Kongresin Programasi _PDFTAA DERINDÄN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hederlezin (may) 5-6 günnerindä olacek Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi. Kongresä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM geler. Türkiyenin 27-ci Başbakanı Binali YILDIRIM duudu 1955-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 21-dä. Bitirdi İstanbul tehnik Universitetın “Gemi yapmak hem deniz bilimneri” fakultetını. Dünnä denizcilik Universitetında (WMU) master üürenimini tamamnadı. Türkiyenin en eski “Camialtı Tersanesi” gemicilik zavodunda injener hem öneticilik işini örüttü. İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) Genel Müdürlüü işini yaptı. Türkiyenın “AK Parti” Kurucular Kurulu azası oldu. Türkiyenin 58, 59 hem 60, 61, 64 Pravitelstvolarında transport Bakannıı işlerini örüttü. Pek islä biler angliycayı hem ortaTAA DERINDÄN
poema_afganistan
2017-ci yılın Çiçek ayın (apreel) 26-da, Ay-Boba Mihail ÇAKİRin adına Komrattakı kolecdä gagauz dilindä eni bir yaratmaya – “O, afgan askeri!” poemaya prezentaţiya oldu. Poemanın avtoru gagauz poetı hem bu kolecın üüredicisi Galina SİRKELİ. Prezentaţiyanın devizi oldu Ay-Boba Mihail ÇAKİR “Gagauzların kulturası kiyatların yardımınnan kalkınır!”  O laflara görä dä bu anılmış insanın duuma gününä karşı, heryıl, kolecin üürenicileri, üüredicileri yazêrlar hem hazırlêêrlar eni yaratmalar, şiir, proza, kiyatçık. “O, afgan askeri!” poeması baaşlandı ANA DİLİ yortusuna. Poema yazılı afgan cengindä kurban olan askerleri anmak için, Afganistanda raametli olan Gagauziyanın bir geroyu,TAA DERINDÄN
MEZAR_TASI_2

2017.05.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
7-8_2017
Çiçek ayın (aprel) 24-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Çiçek ayın (aprel)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “Aaçlıı geçirdik aaç, nesoy da korudu bizi Allaa?!”, “Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM Gagauzların IV-cü Kongresinä geler”, “Büükelçi Hulusi KILIÇ Yılın Diplomatı”, “Kievda oldu «Гагаузы Украины» kiyadın geniş prezentaţiyası”, “Kıyamet unudulacek… öbür KIYEMETÄDAN”, “Kıpçak küyündä “Gagauz dili hem literatura” regional seminarı”, “Türkiye “Çocuklar Bayramı” gagauzları da topladı”, “UZAKTA KALDI O YASLI YILLAR…”, “Caltayda “Lazari günündä” uşaklar “Lazari” gezdilär”, “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektTAA DERINDÄN
Olimpiada_Statova

2017.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aaçlıı geçirdik aaç, nesoy da korudu bizi Allaa?!

Olimpiada Dimitrievna STATOVA (kızlık laabı Krikova), 1927-ci duudu yılda Kongazda. 1948-ci yıldan beeri (evlendiktän sora) yaşêêr Kırlannar (Kotovskoe) küüyündä. 1940-1948 yıllar için bölä annattı: Kırkıncı yılda bizim bobamızı aldılar trudarmiyaya, da başka biz onu görmedik. Aaçlıı geçirdik aaç, nesoy da korudu bizi Allaa?! Bişey yoktu. Geldilär aldılar ekinneri. Komsomollar gezärdilär damnarda, tavannarda, hepsini boşaldardılar, alardılar. Ama biz, mamucuumuzlan, sakladıydık biraz papşoy. Sora papşoy da bitti. Tif vardı, O hastalıktan insan kudurardı. Hepsini taligalarlan toplardılar  bolniţaa. Erlär da doluydu hastaylan. Bän da ulaştıydım, ama kurtuldum. Allaa korudu bizi! Nesoy da koruduTAA DERINDÄN
kiyamet

2017.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Kıyamet unudulacek… öbür KIYEMETÄDAN

Çiçek ayın 20-21 gecesi hem günneri Moldovayı büük bir kaar ţiklonu bastı. Kaar 2 gün durmamayca yaadı. Onun aarlıından biinärcä fidan hem direk kırıldı, da erä cingildi. Yollar kapandı! Küülär kapandı! Kasabalar kapandı! Elektrika telleri kopuk! Küülär hem kasabalar şafksız! Herersi kaar! Bölä kaar 150 yıl olmamış, deerlär! Bir söz – kıyamet! Kıyameti ensemää hem insannara yardım etmää deyni, bu Üstolan durumda, Moldovada hem Gagauziyada Operativ ştablar kuruldu. Yolları hem küüleri açmaa deyni armata çıkarıldı. Kasabalarda karabinerlar kaardan fidannarı silkärdilär, kırılmasınnar deyni. Ama fidannar kırıldılar. Kırıldılar hem insannarın, maşinaların, evlerin,TAA DERINDÄN
tc_buyukelci_kilic_
Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ yolladı Gagauziya Başkanına bir kutlama kiyadı, neredä Canabisi Başkanı hem Gagauz halkını “Ana dili” yortusunnan kutladı.TAA DERINDÄN
Dragneva_Tatyana

2017.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Bu nasıl, sanki, bir duygu…

Tatyana DRAGNEVA, duudu Çiçek ayın 2-dä 1997 yılda Çeşmäküüyündä. Başardı liţeyi Valkaneş kasabasında. Üürener Kişinövda ULIM universitetında yabancı  dilleri (angliyca- nemţeyicä). Çok yıllar gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiadalara katıldı. Peet yazêr taa şkoladan. Yaratmaları “Ana Sözü” sayfalarında tiparlandı. Aldattın, kapladın, kırdın                 Aldandım, dattım, sevdim.                                      Attım adım,                                      TAA DERINDÄN
cakir_byust

2017.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Mihail ÇAKİRin duuma günündän 156 yıl tamamnandı

Ciçek ayın 27-dä eskiycä (eniycä Hederlez ayın 9-da) tamamnandı 156 yıl gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961 – 08.09.1938) duuma günündän. Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazılıdıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa, hem onnarınTAA DERINDÄN