CÜMNE BOLUMU

dunurculuk

2017.10.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

İlk gagauzça artistik kinosuna prezentaţiya olacek

Komratta yapılan presa toplantısında “Dünürcülük” adlı ilk gagauzça artistik kinonsunu çıkarannar bildirdilär, ani, başlayıp Kasım ayın 3-dän, Gagauziyada bu kinoyu göstereceklär. Kinonun rejisöru İvan PATRAMAN açıkladı, ani bu kino çıkarıladı büük gagauz yazıcısı hem literatura klasiinin Nikolay BABOGLUnun “Dünürcülük” annatmasına görä, ama “annatmadan bişey kalmadı, zere sţenarist Todur MARİNOGLU onun sţenariyinı  kendiycasına enidän yazdı”. Kino annadêr gagauzların yaşamasını 1920-30-cu yıllarda. Belliki, onun temel özü – sevda. “Dünürcülük” kinosunda baş rolleri oynadılar D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusunun artistleri Mihail KONSTANTİNOV hem İlya HACI. Kinonun operatorları Nikolay Ermişko hem Vasiliy KELEŞ. MontajTAA DERINDÄN
bibliotekacilar_turkiyeden
Geçennerdä, Canavar ayın (oktäbri) 18-dä, Gagauziyada bulundular Türkiyedän 40 bibliotekacı, angıları geldilär tanışmaa buradakı bibliotekaların varlıınnan hem çalışma temelinnän. Bu viziyın programasını  hazırladı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası. Komrat Pötr DRAGANOV adına Regional bibliotekasında Türkiyedän bibliotekacılara RUS dilindä annattılar bibliotekanın çalışması için hem bibliotekalar temelindä, Evropanın yardımınnan, yapılan proektlar için. Bilmeeriz, kıskançlıktan mı osa çok görmektän mi, ama Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası yaptı hepsini, ani Türkiyedän bibliotekacılar Komrat ATATÜRK türk bibliotekasına uuramasınnar hem, AMAN-AMAN, görmesinnär o büük yardımnarı, ani Türkiyemiz bu uurunda Gagauziyamıza yapêr. Türkiyedän bibliotekacılara, Komrat Regional bibliotekasındanTAA DERINDÄN
sochi_festival

2017.10.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gençlerin hem studentların XIX-cu Bütündünnä festivali

Canavar ayın 14-22 günneri arasında Rusiyanın Soçi kasabasında geçti “Gençlerin hem studentların XIX-cu Bütündünnä festivali – 2017”. Festivaldä pay aldılar 188 devlettän 25214 kişi. Onnarın arasında vardılar zeedä gençlär hem studentlar Gagauziyadan da. Festivalin lozungu oldu “Barış, birlik, cümnedä dooruluk, biz güreşeriz imperializmaya karşı – geçmişimizä saygı göstereräk, geleceemizi kurêrız!” Festivalä katılannarın vardı kolaylıı kendi bakışlarını hem düşünmeklerini açıklasınnar çeşitli bölümnerdä, ani ilgiliydilär politika, cümne, ekologiya, ikonomika konularınnan. Gençlerin hem studentların XIX-cu Bütündünnä festivalinä katılannarınnan buluştu hem onnarın önündä nasaat etti Rusiya Federaţiyasının prezidentı Vladimir PUTİN. Hepsi festivalcilär baaşış kablettilärTAA DERINDÄN
Kadinca_60
Canavar ayın 12-dä Çadır kasabasının “Kadınca” türkü, oyun hem muzıka ansamblisi büük bir konţertlan hem şenniklän 60-cı yıldönümünü kutladı. “Kadınca” ansamblisini kutlamaa deyni, o yıldönümü konţertına geldilär ansamblinin veterennarı hem sıradakı çadırlılar, Gagauziya Başkanı hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı, üüredicilik kuruluşların direktorları, primarlar. Konţertta ansamblinin artistlerinä Gagauziya kultura Upravleniyasının hem Çadır kasabasının primariyasının Diplomnarı verildi. Ayırıca Gagauziya Başkanı baaşladı ansambliya bir komplekt kostüm. Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi anılmış gagauz kultura adamı Dionis TANASOGLU tarafından 1957-ci yılda kuruldu. 2007-ci yıladan o gagauz kulturasını Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem çeşitli festivallerdä gösterdi.TAA DERINDÄN
valkanes_giris

2017.10.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Valkaneş kasabası Kurbanını baktı

2017-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 14-dä Gagauziyanın üç kasabalarından birisi, Valkaneş kasabası, kendi kurulmasından 305-ci Kurbanını baktı. Bu büük yortuda pay almaa hem valkanişlileri Kurbannan kutlamaa deyni o günü Valkaneşä geldilär Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, TİKA Moldova programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Bulgariyanın Kavarna kasabasının primarı Nina STAVREVA, delegaţiyalar Türkiyedän, Belorusiyadan, Bulgariyadan, Romıniyada, Rusiyadan hem Ukraynada. Kutlama yortusunu açtı Valkaneş kasabasının primarı Viktor PETRİOGLU. Sora biri-biri ardı sözlerini söledilär Kurbanın musaafirleri. Kendi sözündä Türkiye Kişinev Büükelçisi HulusiTAA DERINDÄN
yaratmak evi

2017.10.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Regional yaratmak Evin temel taşı atıldı

Canavar ayın 12-dä Komratta Regional yaratmak evin temel taşı atılmasının ofiţial sırası geçti. Yaratmak evini Türkiye Respublikasının başkasabasının Ankaranın Altındağ primariyası yapêr. Ofiţial sırada pay aldılar Türkiye Primariyalar Birlii Baş Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR, Ankara Altındağ primarı Veysel TİRYAKİ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başın yardımcısı Sergey SUHODOLSKİY hem Komrat primarı Sergey ANASTASOV. Hep o günü Türkiyedän delegaţiya hem Gagauziya öndercileri pay aldılar Gagauziyanın Kazayak küüyünä Türkiye Primariyalar Birliindän bir êkskovatorun baaşlamasında sırasında.TAA DERINDÄN
selda_ozdenoglu_1_1
2017-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) başından beeri TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Kişinev ofisindä işä başladı eni koordinator – Selda ÖZDENOĞLU. Selda ÖZDENOĞLU TİKA kurulduundan beeri bu kuruluşta işleer. Bu yıllarda TİKAnın çeşitli strukturalarında işledi. On yıla yakın TİKA Ekonomika Teknik hem Alış-veriş İşbirlii Departamentın başı oldu. Bu Departamentta çalışarkana Moldovada çeşitli proektlara yol verdi. O proektların arasında “Moldova Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı” protokolu da var. TİKA Moldova programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU Canavar ayın (oktäbri) 9-da Gagauziyaylan tanışma vizitını yaptı. Vizit çerçevesindä Canabisi Gagauziya Başkanınnan hem onunTAA DERINDÄN
rtuk_2

2017.10.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Genç hem kökleşmiş jurnalistlerä seminar

Canavar ayın (oktäbri) 6-da Komrat Devlet Universitetında geçti Türkiyenin RTÜK (Radio hem Televideniye Üst Kurulu) tarafından hazırlanan hem TİKA yardımınnan başarılan “9-cu Geleceklän baalantı Seminarı”n sonunku toplantısı. Komrat Devlet Universitetında (KDU) ofiţial toplantıda pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Türkiyenin RTÜK başkanı İlhan YERLİKAYA, KDU rektoru Sergey ZAHARİYA. Seminar başladı Canavar ayın (oktäbri) 3-dä, Romaniyanın Bukureş kasabasında türk asker mezarlıın dolaşmasından. Bunun ardına Romaniyanın Konstanţa kasabasının Ovidius Universitetında büük bir toplantıylan ilerledi. Sora, seminara katılan Azerbaycan, Albaniya (Arnautluk), Greţiya, Gruziya, Makedoniya, Moldova, Kazahstan, Kırgızistan, Romaniya, Serbiya, Ukrayina hem TürkiyeTAA DERINDÄN
coperta
Canavar ayın 3-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya genç, pek talantlı hem Allahtan verimni gagauz poetın Mila KURUDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” poeziya kiyadına. Bu kiyadı poet, hiç birindän yardım beklämedään, çıkardı kendi parasınnan, okuycularınnan yaratmalarınnan hem fikirlerinnän paylaşmaa deyni. Kendi kiyadını hem yaratmaklarını tanıtmaa deyni, Mila KURUDİMOVA kiyadına bölä temel almış: “Aç gözlerini – ne gözäl dünnä – Bu uzun yolda yalnız zor gitmää. Paalı benim, fukaarä topraam, Esil parçacık dünnäyın canından. Ko yalpak sesin işidilsin her taraftan – Kalêrım sana en sadık kahraman!” (Mila KURİDİMOVA, “Eni yollar”) Prezentaţiya geçti eniTAA DERINDÄN
Las_Vegas_tragediyasi

2017.10.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Amerikada büük tragediya

Büünkü gündä Amerika yaslı. Canavar ayın (oktäbri 2-dä) Amerikanın Las Vegas kasabasında bir erif avtomattan 59 insanı öldürdü hem 500-dän zeedesini yaraladı. Bu tragediya, bir kişinin tarafından başkasını öldürmäk, Amerikanın eni istoriyasında en büük tragediya. O günnerdä Amerikanın Las Vegas kasabasında açık havada üç günnük kantri muzıkası (angliyca: country music — küülülerin muzıkası) festivali geçärdi. Festivali siiretmää deyni orêy 40 binä yakın insan toplandı. Ansızdan bir kazino-otelin 32-ci katından insannarın üstünä avtomatlardan başladı ateş etmää 64 yaşındakı bir erif. Bu 9 minutluk kurşun yaaması 59 insanı öldürdü hem 500-dän zeedesini yaraladı.TAA DERINDÄN