CÜMNE BOLUMU

baskanin_emin_vermesi (6)

2019.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başkan İrina VLAH eminä getirildi

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, Komrat kasabasının baş meydanında Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz ofiţial toplantısı oldu. Bu yortulu sırada pay aldılar üüsek musaafirlär:  Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYAn, Moldova premier-ministrusu Maya SANDU, Moldova Mitropolitı VLADİMİR, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisin Gürol SÖKMENSÜER hem Moldovada başka devletlerin Büükelçileri, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem başka misiyaların temsilcileri, yabancılıktan musaafirlär. Emin vermäk sırasınnan ilgili Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţialTAA DERINDÄN
irina_vlah_1

2019.07.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçilän Başkan Orak ayın 19-da emin verecek

Orak ayın (iyül) 12-dä Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA imzaladı bir izin kiyadını, angısına görä, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da saat 19:00-da Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţial toplantısı yapılacek. Açıklandı ani  Başkanın emin vermesi sırası olacek Komrat kasabasının baş meydanında. Sıraya beklener Moldova Prezidentın İgor DODONun, Moldova Parlamentın spikerın Zinaida GREÇANAYAnın, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol SÖKMENSÜERın hem Moldovada başka devletlerin Büükelçilerin, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUnun hem başka misiyalarınTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_13_14_2019
Orak ayın (iyül) 18-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Seçilän Başkan Orak ayın 19-da emin verecek”, “Sibirä hem Kazahstana gagauzların zorlan kaldırılmasının 70-ci kara yılı”, “Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakılêr “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusu”, “Gagauziya Başkanı seçimneri: kavgalar, ön kararlar hem sudlar”, “Gürol SÖKMENSÜER: “Türkiye FETÖ teror örgütüyle mücadelesine devam edecektir”, “GRT dolayında enidän ateşi kızıştırêrlar”, “T.C. Kişinev Büükelçiliindä basım toplantısı hem reçepțiya”, “Gagauziyada Türkiyenin “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” h.t.b. 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) nomerın PDFıTAA DERINDÄN
curtea-suprema-de-justitie
Orak ayın (iyül) 16-da Moldova Üüsek Sud Palatası ret etti Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİMPOEŞin danışmasını da kuvettä braktı Gagauziya Apeläțiya Palatasının Orak ayın (iyül) 11-dän kararını, ani Kirez ayın (iyün) 30-dan Gagauziya Başkanı seçimnerinnän ilgili.TAA DERINDÄN
cadır_anmak_sirası (5)
2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan kahramannarın öldürülmesinin hem yaralanmasının acısını Türk halkınnan paylaşarak, 2018-ci yılın Orak ayın 15-dä, Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem TİKA yardımınnan Çadırın “İzmit kardaşlık parkında” anma taşı koyuldu. Bu yıl da, Orak ayın 16-da, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından granitlän hem çimennän donadıldımış bu anmak taşın yanında hepsi 251 raametli kahramanı hem 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olayları anmak için hem Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli BirlikTAA DERINDÄN
basım_receptiya_ (5)
Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n üçüncü yıldönümü kutlamalarınnan Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER bir basım toplantısı yaptı, ardından da ofițial reçepțiya verdi. Basım toplantısında Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER annattı zalda bulunan jurnalistlerä Türkiyede 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesindä FETÖ teroristlerin tarafından devlet devrimi denemesi için. Urguladı, ani o gecä hem o günü demokratiyayı korumak için FETÖculara karşı bütün halk kalktı hem, 251 can kurban vereräk, durgutu bu devrimi. Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER urguladı, ani artık üç yıl Türkiye FETÖ teroristTAA DERINDÄN
15_temmuz_turkiye (4)
2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakılêr “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n üçüncü yıldönümü. Bu sebeplän ilgili olarak Türkiye Prezidentın İletişim Başkannıı hem Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar (YTB) Başkannıı tarafından  15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) anmalarına baalı anma mesajını dünneyää açıkladı. Aşaada o mesajı Türkiye türkçesindä tiparlêêrız hem olaylan ilgili fotolara linkleri vereriz. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Bilindiği üzere Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğündeTAA DERINDÄN
cimpoes_sergey-1

2019.07.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sergey ÇİMPOEŞ Apeläțiya Palatasının kararınnan kayıl diil

Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİMPOEŞ kayıl olmadı Orak ayın (iyül) 11-dän Apeläțiya Palatasının kararınnan, ani Sergey ÇİMPOEŞin Başkan seçimnerinä protestını bişeyä saymamaa da 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-dan Gagauziya Başkanı seçimneri olmuş sayılêr. Sergey ÇİMPOEŞ açıkladı, ani Komrat Apeläțiya Palatasının bu kararını kayıl diil da dooruluk için Moldovanın Üüsek Sud Palatasına danışacek.TAA DERINDÄN
komrat_apeletiya_palatası
Orak ayın (iyül) 11-dä Komrat Apeläțiya Palatası aldı Karar, ani 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-dan Gagauziya Başkanı seçimneri olmuş sayılêr. Büünkü oturuşunda Komrat Apeläțiya Palatası iki soruş inceledi: 1. Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİMPOEŞin Başkan seçimnerinä protestı. 2. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) Gagauziya Başkanı seçimnerin sonuçlarının temelleştirmää deyni danışması. Bu iki soruşu her taraftan inceleyip, Komrat Apeläțiya Palatasının daavacıların Kolegiyası Sergey ÇİMPOEŞin danışmasını ret edip, 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-dan Gagauziya Başkanı seçimnerini olmuş olarak kabletti. Komrat Apeläțiya Palatasının bu Kararından sora İrina VLAH Gagauziyanın seçilmişTAA DERINDÄN
kirsovo_anmak_avsami (9)
Orak ayın (iyül) 6-da Gagauziyanın Baş küüyündä (Kirsovo) büük bir konțertlän andılar bu küüyün raametli muzıkantlarını, artistlerini hem kinomehanniklerini. Başta Kirsovo (Baş küüyü) primarı Sergey SAPUNCI küüyün Kultura Evinin sțenasından kısa bir sözlän danıştı zalda bulunannara, anarak hepsi raametli olan kirsovolı muzıkantları, artistleri hem kinomehannikleri. Sora üç saatlık bir konțerttä sțenadan sırayca sölendi hem anıldı bu küüdä duan, yaşayan hem sora da raametli olan muzıkantlar, artistlär hem kinomehanniklär. Belliki, bu sırada başta bulundu Moldovanın kıymetli halk artistleri İon BASS hem Nikolay SULAK. Hepsi bu insannarı anarak, Baş küüyü (Kirsovo) artistleriTAA DERINDÄN