CÜMNE BOLUMU

gagauziya_dumanda

2019.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Birinci kandidata registrațiya oldu

Hederlez ayın (may) 10-da Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyıası (MSK) karar aldı Gagauziyanın Başkanı seçimnerdä birinci baamsız kandidata registrațiya yapmaa. O kandidat oldu İrina VLAH. Bu karar alındı kandidatın seçimnerä katılması için Hederlez ayın (may) 3-dä MSKaya hepsi lääzımnı dokumentleri verdiktän sora hem MSK tarafından o dokumentleri incelediktän sora. Zakona görä şindän sora bu kandidat seçimnär için agitațiyayı başladabilir, bildirer Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyıası.TAA DERINDÄN
divec_ates

2019.05.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada 9 May günü Enseyiş hem Evropa Günnerini bakêrlar

Hederlez ayın 9-da (9 May) günü Moldovada II-ci dünnä cenginndä Enseyiş Gününü hem Evropa Günnerini bakêrlar. Gagauziya bu gündä sadä II-ci dünnä cenginndä Enseyiş Gününü kutlêêr. Kutlamaylan ilgili Gagauziya kasabalarında hem küülerindä II-ci dünnä cengin askerlerini anmak taşlarınaa çiçek koyulacek, paradlar olacek hem konţertlär gösterilecek.TAA DERINDÄN
Radulov
Büünkü gündä Amerika Birleşik Devletlerin Milli Hokkey Ligasında (MHL) “Dallas Stars” komandasında oynayan Rusiyadan gagauz kökenni hokkeyist Aleksandr RADULOV kendi rekordunu aştı. “2019 Stanley Cup” kuboon pley-off oyunnarında 32 yaşındakı Aleksandr RADULOV 10 oyunda 9 (5+4) şaybaya saabi oldu (esaplar yapılêr “gol”+”pas” sistemasına görä). Eskidän onun rekordu 7 (2+5) şaybaydı. Aleksandr RADULOV ABDnın en üüsek hokkey ligasının pley-offunda 34 oyunda pay aldı, onnarın otuzunda, “gol”+”pas” sistemasına görä, 30 (13+17) şaybaya saabi oldu.   2010-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 24-dä “Ana Sözü”ndä Aleksandr RADULOV için biz yazdıydık bir “Var bölä națiyaTAA DERINDÄN
makedoniya_hederlez (3)

2019.05.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hederlez yortusunu Poyraz Makedoniyada da baktılar

Hederlez ayın 4-dä Poyraz Makedoniya Respublikasının Pravitelstvosunun hem kultura ministerliin, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministerliin hem TİKAnın yardımnarınnan Poyraz Makedoniyanın Valandova rayonun Çalıklı küyündä “28-ci Hederlez bahar şennikleri” festivalin ofițial açılmasınnan Poyraz Makedoniyada Hederlez yorusunun kutlamalarını başlattı. Festivalin ofițial açılşında pay aldılar Türkiye Üsküp Büükelçisi Tülin Erkal KARA, Türkiye Prezidentın Baş danışmanı İhsan ŞENER, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Türkiye parlamentından deputatlar, Poyraz Makedoniyanın ministruları, deputatları, politika, bilim hem cümne insannarı. “28-ci Hederlez bahar şennikleri” festivalinä Poyraz Makedoniyanın 9 hem aşırıdan (Bulgariya, Kosova,TAA DERINDÄN
hederlez_2019 (11)
Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar bakıldı Hederlez yortusu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu, nicä da her yılın, Çadır kasabasının  “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda baktılar. Ama bu yıl Hederlez ayın (may) 6-sı erinä 5-dä bu işi yaptılar. Kutlama yortusunun sırası büüktü, gözäldi, tantalalıydı hem da, belliki, becerikli gösteriylän Gagauziya Başkanın seçim kompaniyasına kullanmak yortusuydu. Yortu pek genişti: at yarışmalarından güreşlerädän, gagauz milli kuvet (“Güreş”, “Pelivan”, “Uzun eşek”) hem akıl oyunnarından (“Kuran”, “Aşık”)TAA DERINDÄN
hederlez_2018 (10)

2019.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hederlez yortusu bu yıl Küçük Paskelleylän bir günä düştü

Gagauzlar Hederlez ayın (may) 6-da bakêrlar Hederlez yortusunu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi. Bu yıl Hederlez yortusu Küçük Paskelleylän bir günä düştü. Onuştan gagauzlar sabaalendän mezarlıklarar gidip Küçük Paskelleyi bakaceklar hem raametlilerini anaceklar. Sora da Hederlez yortusunu kutlayaceklar.TAA DERINDÄN
cernobil (1)

2019.05.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çernobıl AESında avariyayı yokedennerä anmak taşı

Gagauziyanın baş kasabasında Komratta Çernobıl AESında avariyayı yokedennerä bir anmak taşı açıldı. Bu yapıldı “Gagauziya çernobıllıları” kuruluşun hem onun başı Emmanuyıl VELİKOVun teklifinä görä. Anmak taşın açılma sırasında pay aldılar bütün Gagauziyanın küülerindän “çernobıllılar”, komrattan askerlär, Gagauziya kuvetlerin temsilcileri, duhovoy orkestra, sıradan insannar. Çernobıl AESında avariyayı yokedennerä anmak taşın açılışında söz tuttular Gagauziya Halk Topluşu başı Vladimir KISSA, Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA, Moldova Respublikasının “çernobıllılar” birliin başı Födor KAPAȚİNA, “Gagauziya çernobıllıları” kuruluşun başı Emmanuil VELİKOV hem başkaları. Not. Çernobıl atom elektrostanțiyasının reaktorunun atom patlaması avariyası oldu 33TAA DERINDÄN
baskannik_binasi

2019.05.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büünkü gündä 3 kandidattan ikisi – VLAH

Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziyada lääzım olsun Gagauziyanın Başkan seçimneri. O üzerä Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) başladı kabletmää dokumentleri, onnardan kim isteer kandidat olmaa bu seçimnerindä. Büünkü günädän kandidatlaa yazıldı 3 kişi: Gagauziyanın büünkü Başkanı İrina VLAH, işadamı Vasiliy ALADOV hem cümne insanı Mihail VLAH.TAA DERINDÄN
zanet_prezent (1)
Hederlez ayın (may) 2-dä T.C. Kişinev Büükelçiliindä oldu prezentațiya gagauz yazıcısının, akademik Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadına, angısı tipardan çıktı yazıcının 60 yıldönümünä. Prezentațiyayı açtı Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, angısı kısadan annattı Todur ZANETin yaşamak hem yaratmak yolunu hem da açıkladı neçin Büükelçilik karar aldı bu prezentațiyayı yapmaa. Sora Canabisi söz verdi kiyadın avtoruna. Todur ZANET saa ol dedi Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERä bu prezentațiyanın yapılması için hem açıkladı candan şükürlerini Türkiyeyä, TİKAya hem Kişinev TİKA programaların Koordinatoruna Selda ÖZDENOĞLUya “Seçmä yaratmalar” kiyadın çıkarılmasında yaptıkları yardımı için. Kişinev TİKA programaların KoordinatoruTAA DERINDÄN
mahmut_cevik_odul_2
Çiçek ayın (aprel) 27-dä bakılan “Dünnää veterinarların günü” kutlama programasında Türkiyenin veterinarlar Birliin merkez Konseyi türlü ödülleri verdi. Onnarın arasında vardı “Basın izmet ödülü” hem “Türk diplomatiyasına Katkı” ödülü da. Çeşitli uurlarda ödüllär verildi Türkiyenin politikacılarına, deputatlarına, ministrularına, universitet profesorlarına,  devlet adamnarına hem jurnalistlerä. Ölä “Basın izmet ödülü” verildi Türkiyenin ATV programaları yapıcısına hem jurnalistä Müge ANLIya. Toplantıda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) çalışmakta bulunduu memleketlerdä başarılı olarak uygulanan hem sonuç alınan Çiftçilik hem İyecek alanında hazırlamış olduu programalarlan hem proektlarlan yaptıklarınnanTürk Dış Politikasının belirlenän strategiyalarının Uygulanmasına katkıTAA DERINDÄN