CÜMNE BOLUMU

ustolan_durum_1

2020.03.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada 60 günnük Üstolan durumu kuruldu

Moldova Pravitelstvosunun teklifinä görä hem Moldova Parlamentının kararınnan, başlayıp Baba Marta ayın 17-dän beeri, Moldovada 60 günnük Üstolan durumu kuruldu. Taa ileri bu durumun kurulması için söledi Moldova Prezidentı İgor DODON da. Üstolan durum Hederlez ayın (may) 15-dän sürtecek.TAA DERINDÄN
koronovirus_moldovada

2020.03.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada KOVID-19 hastalıına ulaşannar 29 oldu

Baba Marta ayın 16-da Moldova saalık ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU açıkladı, ani Moldovada koronavirusa ulaşan taa 6 kişi peydalandı. Bunnarın  2-si – Büük Britaniyadan gelennär, 4-dü da – erindä ulaşannar. Şindi Moldovada KOVID-19 hastalıına ulaşannar 29 oldu. Onnarın 15-şi – yabancılıktan gelän insannar, 14-dü – erindä ulaşannar.TAA DERINDÄN
koronavirus_lab

2020.03.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada KOVID-19-dan alışan1 kişi oldu

Baba Marta ayın 16-da Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU açıkladı, ani Moldovada koronavirusa ilk ulaşan insan artık alıştı. Bu insanda KOVID-19-za alınan analizlär negativ gösterdi da Baba Marta ayın 17-dä onu bolnițadan evä kolverilecek.TAA DERINDÄN
ay-boba_Pötr

2020.03.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya kliselerindä slujbalar durgudulmayacek

Gagauziya Başkanı tarafından yapılan koronavirusa karşı koymak toplantısında Gagauziya kliselerin Baş popazı blagoçinnıy Ay-Boba PÖTR açıkladı, ani “Gagauziya kliselerindä slujbalar durgudulmayacek”. Ay-Boba PÖTR dedi, ani “buna Rusiya Ortodoks Klisesinin Sinodunun hem Moldova Mitropolitı VLADİMİRın tarafından iisözlü izin var”. Canabisi bildirdi, ani “slujbalardan sora kliselerdä dezinfekțiya yapılêr” hem “o insannara, kimin iilii yok, danışma oldu, ani onnar kalsınnar evlerindä hem danışsınnar kendi aylä doktorlarına”. Ay-Boba PÖTR dedi, ani “istoriyada var örneklär, açan epidemiyalar duvalarlan hem oruçlarlan durguduldu.” Baş popazın laflarına görä, genä da “afta arası kimi slujbalar yapılmayacek”. Patret: gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
eni_ministular_1

2020.03.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

30 minuttan sora işi bitirdilär

Soțialistlär partiyasınnan Demokratlar partiyası arasında koalițiya annaşmasını Cümnenin önündä imzaladıktan 30 minut sora Demokratlar partiyasının teklif ettii eni minustruları emirä getirdilär. Bununnan birleşmä işini bitirdilär. Moldova Prezidentı İgor DODONun, Moldova Premyer-ministrusu İon KİKUnun hem da Moldova Parlamentın spikerı hem Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYAnın önündä Demokratlar partiyasının tarafından teklif edilän ministrular emin verdilär: reintegrațiya soruşlarında vițe-premyer Kristina LESNİK, korunmak ministrusu Aleksandr PINZAR, üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusu İgor ŞAROV, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ, ekonomika hem inrrastruktura ministrusu Serdjiu RÊYLÄN.TAA DERINDÄN
Platforma_1
Baba Marta ayın 16-dä maasuz bir pres-konferențiyada Soțialistlärlän Demokratlar partiyaların başları açıkladılar, ani aralarında “pravitelstvoya arka olmak için politika platforması” annaşması imzaladılar. Hem Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA hem da Demokratlar partiyasının başı Pavel FİLİP söledilär, ani bu işbirlii Platforması “insannar için hem birliktä koronavirus pandemiyasını ensemää deyni” kuruldu. Koronaviruslan düüşmektän hem da ekonomikaylan soțial soruşlarından kaarä, Platforma unutmadı kendilerini da, payedip ministerlik skemnelerini. Ön haberlerä görä, insannara deyni kendilerini “Rusiyanın dostları” gösterän Soțialistlär partiyası atılêr Moldovanın önemni ministerliklerindän da verer onnarı Soțialistlerä görä “Rusiyanın duşmannarına” – Moldova Demokratlar Partiyasına,TAA DERINDÄN
birlik_Merkezi

2020.03.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

23 hasta. Ölü taa yok. İlaçlanmış da yok.

Baba Marta ayın 15-dä Moldovanın içişleri ministerliindä olan “Koronavirus (KOVID-19) beterenä peydalanan krizisı el altına almak birleşik emir Merkezi”n olan toplantısında Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU açıkladı, ani Moldovada koronaviruslan eni ulaşan 11 kişi var. Bu 11 kişidän, 3-cü – yabancılıktan gelennär, 8-zi da – erindä ulaşannar. Ulaşannar hepsicii kendi yakınnarından ulaşmış. 11 kişinin arasında var bir da uşak, ani ulaşmış kendi anasından. Bu insan da İtaliyada hastalanmış. Bölecä Moldovada KOVID-19-lan hastalanan insannarın sayısı 23 oldu. Hep burada Moldova Prezidentı İgor DODON koronaviruslan ilgili bir açıklama yaptı.TAA DERINDÄN
koronovirus

2020.03.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada KOVİD-19 “kırmızı kertik” kodu

Moldova Pravitelstvosu aldı karar Baba Marta ayın 13-dän beeri Moldovada KOVİD-19 “kırmızı kertik” kodunu kurmaa. “Kırmızı kertik” koduna görä: – Durgudulêr kara yollardan hem demir yollarından kimi tamojnelerdän Moldovaya hem Moldovadan yolcuların geçişi. – Başlayıp Baba Marta ayın 15-dän saat 00:00-dän beeri İtaliyaya, İspaniyaya, Franțiyaya eroplan reysları kapanêr. – Başlayıp Baba Marta ayın 16-dan saat 00:00-dän beeri Avstriyeya, Belgiyaya, Çehiyaya, Kipraya, Germaniyaya, İrlandiyaya, Büük Britaniyaya, Polşaya, Portugaliyaya, Romıniyaya eroplan reysları kapanêr. – Zapa altına alınêr eraplannara almaa yolcuları, ani aktarma gelerlär Moldova Respublikasına İtaliyadan, İspaniyadan, Franțiyadan, Germaniyadan, Kitaydan, İrandan hemTAA DERINDÄN
kroytor_erdogan

2020.03.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Prezidentı kabletti Dimitriy KROYTOR güvennik mektubunu

Baba Marta ayın 10-da Moldova Respublikasının Türkiye Respublikasında Büükelçisi Dimitriy KROYTOR verdi kendi güvennik mektubunu (veritelynaya gramota)  Türkiye Respublikasının Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa, bidirer Moldovanın dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerlii. Güvennik mektubunu verdiktän sora, protokol buluşmasında, Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN diledi Moldovalı diplomata iyi çalışmalar hem iki devlet arasında ikili ilişkilerin kaavileşmesi uurunda kendisinin açık olmasını urguladı. Türkiye Respublikasının Prezidentı nışannadı Moldova-Türkiye arasındakı politikalı dialogun üüsek olmasını, angısını gösterer Moldova Prezidentı İgor DODONun diil çoktan Türkiyeyä vizitı hem orada yapılan Moldova-Türkiye arasında strategiyalı işbirlii Sovetin birinci toplantısı. Patret: mfa.gov.mdTAA DERINDÄN
LİTEY

2020.03.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada şkolalar, uşak başçaları hem universitetlar kapanêr

Baba Marta ayın 11-dän beeri, koronavirus hem başka ulaşan hastalıkların sebepinä görä, bütün Moldovada kapanêrlar hepsi şkolalar, uşak başçaları hem universitetlar. Bu kararı pres-konferențiyada açıkladı Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU. Canabisi urguladı, ani bu yapılêr koronavirus, grip hem başka ulaşan hastalıklarının yayılmasını durgutmaa deyni.TAA DERINDÄN