CÜMNE BOLUMU

Gurol_Sokmensuer
2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 15-dä tamamnanêr 3 yıl, nicä Türkiye Respublikasında devlet devrimi denemesi oldu. Şindi Orak ayın (iyül) 15-şi Türkiyedä ofițial olarak “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusu bakılêr. Bu yortuya karşı redakțiyamız kabletti Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol SÖKMENSÜERin statyasını, angısını aşaada Türkiye türkçesindä tiparlêêrız.   TÜRKİYE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR FETÖ  terör örgütünün kalkıştığı hain, sinsi ve kanlı 15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçmiştir. 15 Temmuz teşebbüsü Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliğini taşımaktadır. FETÖ liderliği tarafından planlanmış ve örgütün ordumuzTAA DERINDÄN
cimpoes_sergey-1
Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİMPOEŞ danıştı Komrat Apeläțiya Palatasına 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziya (Gagauz Yeri) Başkan seçimnerinä protestlan, bildirer nokta.md. Bu kararını hem adımını açıklayarak Sergey ÇİMPOEŞ dedi: “Bän sayêrım, ani seçimnär zakona uymadılar, katılan yoktu hem seçimci spisoklarına da soruş var”. Başkan seçimnerindä 40% seçim bölümnerindä oy vermäk vakıdı 15 minuttan BİR saada kadar uzadıldı, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) da seçimcilerin katılması için bilgileri saat 22:00 sora açıkladı. MSKya görä Başkanı seçimnerinä seçimcilerin 50,43% katıldı. Baamsız kandidat Dimitriy MANOLa görä Gagauziya Başkanı seçimnerindä 48,45%TAA DERINDÄN
kiyamet_ (1)

2019.07.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada genä hava kıyemeti

Orak ayın 3-dä üülendä bir buçuk saadın içindä Gagauziyada boralar hem bakırdan dökülän yaamurlar çorbacılık etti. Gagauziyanın Üstolan durumnarın Upravleniyası (ÜDU) bildirdi, ani kıyemettä lüzgerin hızlılıı 20 m/s, sular da 20 litra 1 metraya gelärdi. Bu hava kıyemeti büük zararlar getirdi: evlerin örtülerini söktü, sellär sokakları aldı, elektrika tellerini kopardı, tarlaları hem harmannarı sildi, fidannarı cinkti. Bu durumnan ilgili Komratta hemen Gagauziyanın Üstolan durumnarı komisiyası toplandı. Nicä bildirdi komisiyanın başı hem Gagauziyanın geçici Başkanı Vadim ÇEBAN bu belanın beterinä Gagauziyada şafksız kaldı Baurçu, Baş küüyü (Kirsovo), Bucak, Feropontyevka, Kongazçık hemTAA DERINDÄN
msk_son

2019.07.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

MSK seçimnerin olmasını kabletti

Orak ayın (iyül) 2-dä Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) Gagauziya Başkanı seçimnerin sonuçlarının açıklamak için son toplantısını yaptı. MSKya görä Gagauziyada 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziya (Gagauz Yeri) Başkanı seçimneri oldu hem ona seçimcilerin 50,43% (55380 kişi) katıldı. MSK bidirdi, ani seçimnerdä Gagauziya Başkanı genä İrina VLAH ayırılmış. Onun için 91,27% (49742 kişi) ses vermiş. Kalan proțentlär öbür üç kandidatın arasında payedilmiş: Sergey ÇİMPOEŞ – 7,27% (3932 kişi), İvan BURGUCU – 0,88% (481 kişi), Dimitriy MANOL – 0,64% (346 kişi). Şindi seçimnärlän ilgili protokollar Komrat Apeläțiya Palatasına yollanacek.TAA DERINDÄN
MSK_sonuclar

2019.07.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Başkanı seçimnerin sonuçları için MSKnın ön açıklaması

Orak ayın (iyül) 1-dä Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) Gagauziya Başkanı seçimnerin sonuçları için ön açıklama yaptı. MSK bildirdi, ani Gagauziyada 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-da olan Gagauziya (Gagauz Yeri) Başkanı seçimnerin ön sonuçları: İrina VLAH – 91,93% (49742 kişi); Sergey ÇİMPOEŞ – 7,27% (3932 kişi); İvan BURGUCU – 0,89% (481 kişi); Dimitriy MANOL – 0,64% (346 kişi). Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası haberinä görä bütün Gagauziyada seçimä katıldı seçimcilerin sayısının 50,43% (55380 kişi).TAA DERINDÄN
Baskan_secimneri_30_06_2019 (1)
Kirez ayın (iyün) 30-da saat 21:00-dä Gagauziya Başkanı seçimneri bittilär. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) açıklama yaptı, ani ön bilgilerä görä o saada kadar Gagauziyada seçimnerdä pay almış 50,35% seçimci. GAGAUZİYADA KAÇ KİŞİ SEÇİMCİ VARDI? Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä Gagauziya Başkanı seçimneri için seçim listelerinä 110 014 kişi koyuldu: 106 839 kişi (bu ilk sayı) hem 3 175 kişi (ek sayı). MSK-nın AÇIKLAMASINA GÖRÄ: MSK bildirdi, ani Kirez ayın (iyün) 30-da saat 21:00-dä Gagauziya Başkanı seçimnerindä Komrat rayonunda 49,92% (24 344 kişi), Çadır rayonunda 53,22% (21787 kişi) hem Valkaneş rayonunda 45,52%TAA DERINDÄN
sergi_panaitova (2)
Kirez ayın (iyün) 22-dän Orak ayın (iyül) 22-dän Komrat Atatürk bibliotekasında resimciyka Svetlana PANAİTOVAnın pek meraklı “Renk hem şafk feeriyası” adlı bir resim sergisi var. Sergidä siiredicilerä peyzaj, natürmord, abstrakțiya hem fantaziya resimnerinnän tanışmaa teklif ediler. Resimnerin özellii – resimciyka Svetlana PANAİTOVAnın boyaların renklerinnän hem şafk tonnarınnan oynaması. Bunu da siiredicilär taa sergiyä geldii gibi hemen duyêrlar hem görerlär.TAA DERINDÄN
secim

2019.06.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KAVGA: Gagauziya Başkanı seçimnerin saadı uzadıldı

Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının kararına görä Gagauziya Başkanı seçimneri olêr Kirez ayın (iyün) 30-da saat 07:00 – 21:00 kadar. Ama… Nicä açıkladı Gagauziya Başkanına kandidat Dimitriy MANOL saat 21:00 kadar Gagauziyada 50% taa aaz insan seçim bölümnerinä geldii için, bir kandidatın izininä görä seçim bölümnerindä oy vermäk vakıdı uzadıldı. Şindi Gagauziyada Gagauziya Başkanı seçimneri dolayında kavga başladı. Not. Konuylan ilgili Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası bildirdi, ani o vermemiş izin bu saat uzadılsın. Seçim bölümneri bu kararı kendileri almışlar. Ya bak sän?! 40% bölümdä zakonsuzlaa girdilär. Esabı kim verecek?TAA DERINDÄN
bayraK_gag_1

2019.06.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri var

Gagauziya Halk Topluşun kararınnan 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-da sıradakı Gagauziya Başkanı seçimneri olêr. Başkan ayırılmaa deyni dört kandidat var: İvan BURGUCU, Sergey ÇİMPOEŞ, İrina VLAH hem Dimitriy MANOL. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının kararına görä Gagauziyada 3 seçim bölgesi (rayonnara görä) açıldı: № 1 – Komrat (31 seçim bölümü), №2 – Çadır (22 seçim bölümü) hem № 3 – Valkaneş (13 seçim bölümü). Seçimnär için tiparlandı 107 499 bülüten (bu sayıya girer 1% edek bülüten da). Bülütennerin 3 108-zi gagauz dilindä, 2 722-si romın dilindä, 101 669-zu da rusTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_11_12_2019
Kirez ay (iyün) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Kirez ay (iyün) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri var”, “Benim soluum, Canım benim – Paalı hem da sonsuz Ana Dilim!”, ““Gagauz Halkı” milli akıntısının 30-cu yıldönümü konferențiyası”, “Türkiyedän Gagauziya küülerinä Ramazan yortusunda yardım”, “Açan var kim tekerlää döndürsün”, “GRT” Kompaniyasının eni saytı işleer”, “T. ZANETä literatura ödülü”, “Körpä gagauzlar K-1 dünnää çempionnarı”, ““Kızıl ay”dan üüsüzlärän yoksul uşaklara imäk hem baaşış”, “Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanılêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da”, “AllahtanTAA DERINDÄN