CÜMNE BOLUMU

caltay_cakir (1)

2019.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Caltay gimnaziyasında Mihail ÇAKİRi andılar

Çiçek ayın 12-dä Caltay gimnaziyasında gecti bir yortulu sıra “Gagauz kulturası Mihail ÇAKİRin yardımınnan kalkındı”. Hazırladı bu meraklı sırayı Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta uuredicisi Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ. Yortulu sırada pay aldılar küçük hem büük boylarda usaklar. Uşaklar annattılar ÇAKİRlerin yasaması hem yaptıkları için, okudular demekli peetlär. Duygulu türkülärlän açıkladılar ÇAKİRlerin zeetleri için, onnarın  Dunnääya gitmekleri için, laapların diistirmäk için hem cok baska islär. Büük sevinmäklän üürencilär annattılar Ayozlu Bobanın Evangeliyayı gagauzçaya çevirtmesi için. Altı türkü çalındı onnarın adına hem bizim sevgili Bucak topraamız için. Türkünün birisini, angısının adı “BizimTAA DERINDÄN
Paskelle_2017

2019.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydın hem Ayozlu Paskellä kutluca olsun!

Çiçek ayın 28-dä bütündünnä ortodoksları bakaceklar Aydın hem Ayozlu Paskellä yortusunu. Büük, Ayozlu, Pak hem Aydınnadıcı Paskellemiz nur şafkınnan hepsimizin evlerinä hem bütün topraa gelecek. Büük Paskellä yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık hem kısmet, bereket hem selemet, uzun ömür hem tatlı laf getirsin! Kurtarıcı hepimizi korusun! Gelän Ayozlu, Pak hem Aydınnadıcı Paskellä yortumuzlan hepsini kutlêêrız!TAA DERINDÄN
ana_sozu_07_08_2019
Çiçek ay (aprel) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Çiçek ay (aprel) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Aydın hem Ayozlu Paskellä kutluca olsun!”, “Gagauz dilini koruyarsak, gagauz dili koruyacek bizi, koruyacek bizim avtonomiyamızı!”, “XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası – sevinçli hem kahırlı bir Olimpiada”, “T.C. Kişinev Büükelçiliindä “Çocuk Bayramı” bakıldı”, “Akıl almaz bir esapsızlık: Moldova Konstituțiyasına, Gagauziyanın Temel Kanonuna hem Seçim Kodeksına bir umursuz nestederlär”, “Soțialstlär Demokratlara evlenerlär mi? Aldadılmış gagauzlar düünä çaarılacek mı?”, “Açan çorbacılar gagauzları insan erinä saymêêrlar”, “XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika OlimpiadasıTAA DERINDÄN
mihail_cakir

2019.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Mihail ÇAKİRin duuma günündän 158 yıl tamamnandı

2019-cü yılın Ciçek ayın 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 158 yıl tamamnandı. Te ne yazdilar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazılıdıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir erTAA DERINDÄN
Gaydarli_Natalya

2019.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Alatla yaşamaa gününü

Tanışın – Nataliya GAYDARLI Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyin 12 “А” klasından. Peet yazêêr 3 dildä: gagauzça, angliyca, rusça. Büün onun debütü “Ana Sözün”ndä. *** Alatla yaşamaa gününü, Etiştir duymaa dadını. Saklama gözäl üzünü, Göster o gülüşünü. Canında ana dilin Senin duan angı dildä Peydalanêr ilk canında? Angı laflarlan fikirin Duuêr o kafanda senin? Ana dilin – O fikirin senin, Duan, Senin ekmään, lafın, Sevdan. Çok dil bilärsaydın – islää, Ama sän canını seslä. Onun yaşêêr derinniindä Duyguların öz dilinä. 18.03.2019TAA DERINDÄN
cocuk_bayramı (8)
Çiçek ayın 23-dä Türkiye Respublikasının “Çocuk Bayramı” (uşaklar yortusu) bakılma günündä T.C. Kişinev Büükelçiliindä “Çocuk Bayramı” (uşaklar yortusu) kutlamaları oldu. Bu günü, Büükelçilää çaarıldı 52 üüsüz hem kusurlu uşak Kişinevdan hem Kongaz küüyündän. Ayrıca yortuya katıldı türk kuruluşların personalın küçük yaşta uşakları da. “Çocuk Bayramı” (uşaklar yortusu) kutlamasının ofițial açılışı başladı Moldova hem Türkiye Gimnalarının çalınmasından. Sora Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER selemnädı yortuya gelenneri hem kısadan annattı bu yortunun kurulma istoriyasını. Uşaklar da romın dilindä peetleri annattılar. Ofițial açılışta Kişinev Primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”nın geçici başı Luçia KAÇUKTAA DERINDÄN
forum
Çiçek ayın 19-da, iki yıldan sora, Kongaz küüyündä geçti gagauz dilinnän ilgili II-ci regional Forum – “Gagauz dili: bir erdä kolaylıkların çok renklilii”. Forumu hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına  Bilim-aaraştırma Merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. Bu kerä Forumu baaşladılar şkolalarda gagauz dilindä ilk üürenmesinin başlamasının 60 yıldönümünä (üç yıldan sora bu üürenmäk kesildi) hem“Ana dili” yortusuna, ani Gagauziyada Çiçek ayın 27-dä bakılêr. O günü Kongaza toplandılar bütün Gagauziyanın gagauz dilindä üüredicilerin hem terbiedicilerin çoyu, gimnaziyaların, lițeylerin hem uşak başçaların direktorları, Gagauziyanın başları, Moldovanın hem Halk Topluşun deputatları, yaşlılar Sovetin azalrarı,TAA DERINDÄN
zelnskiy_1

2019.04.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ukraynada eni prezident – Vladimir ZELENSKİY

Çiçek ayın 21-dä Ukraynada geçti Prezident seçimnerin ikinci turu, angısında, ön açıklamalara görä, ensedi kandidat Vladimir ZELENSKİY. Ukraynanın Merkez Seçim Komisiyası bidirdi, ani 90,25% seçim protokollarını incelediktän sora, Vladimir ZELENSKİY için 73,18% oy verilmiş, Ukraynanın büünkü prezidentı Pötr POROŞENKO için sa 24,49% oy verilmiş. Pötr POROŞENKO artık tanıdı, ani Prezident seçimnerini tarattı da kutladı Vladimir ZELENSKİYyi enseyişlän.TAA DERINDÄN
sri-lanka-2

2019.04.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şri-Lanka Respublikasında teraktlar 300 can aldı

Çiçek ayın 21-dä Katolik dünnääsı hristiannarın en büük yortusunu Pakelleyi bakardı. Ama bu aydın yortuya büük kahır uuradı – Şri-Lanka Respublikasının kliselerindä hem otellerindä 8 terakt yapıldı. Bu saatta belli, ani teraktlara 300 can kurban oldu, 500 kişidän zeedä dä yaralı var. Ölennerin arasında var yabancı devletlerdän insannar da – ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Büük Britaniya (Angliya), Golandiya, İndiya, Kitay hem Türkiye vatandaşları. Kim yaptı bu  canavarlıı taa belli diil, ama Şri-Lankadan gelän haberlerä görä kendisini patladan teroristlerin birisi “İslam devleti” kuruluşundanmış.TAA DERINDÄN
sorush
XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası sevinçli hem kahırlı bir Olimpiada oldu. Kahırlar belli – Olimpiadanın açılışı hem kapanışı gösterdi, ani ne Gagauziyada ne da Moldovada kuvettä bulunannar gagauz dilini  hem gagauzları bişeyä saymêêrlar. Neçin acaba? Cuvap belli – Gagauziyada kuvettä bulunan başlar bizdän diil, Moldovada sa – hiç ta bizdän diil! Neçin bu Olimpiadaya büünkü Gagauziya hem Moldova başları gelmedilär: ne Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu Gagauziya Başkanının yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun bilim hem üüredicilik komisiyasının başı yada azaları, ne Moldovanın üüredicilää hemTAA DERINDÄN