CÜMNE BOLUMU

ukraynada_koronovirus

2020.03.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İki komuşu devletlerdä dä koronavirus bulundu.

İtaliyadan gelän Romıniyada 4 kişi hem Ukraynadan 1 kişi evlerinä koronavirus hastalıınnan döndülär. Baba Marta ayın 3-dä Ukraynadan geldi haber, ani Çernovțı kasabasında bir adamın analizleri onda KOVID-19 hastalıın bulunmasını göstermiş. Şindi vraçlar bulmaa hepsini, kiminnän bu adam yolda buluşmuş. Bildiriler, ani,o Romıniyaya eraplanna gelip,Bukureştän evinä kara yollan gelmiş. Taa ileri Romıniyanın 4 vatandaşı da koronavirus salgınına ulaştı. Var nicä urgulamaa, ani Moldovanın sınarlarına iki taraftan da KOVID-19 hastalıı yaklaşêr. Moldovanın saalıı korumaa kuvetleri çalışêêrlar, ani bu hastalık Moldovanın içinä geçmesin. Patret: РБК-УКРАḮНАTAA DERINDÄN
jelezoglu

2020.03.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovadan “Eurovision”a Nataliya GORDİENKO gidecek

Küçük ayın (fevral) 29-da Kişinevda geçti “Eurovision” halklararası konkursa elemenin finalı, angısında pay aldı Gagauziyanın Kiriyet küüyündän türkücü Dimitriy JELEZOGLU da. “Eurovision” halklararası konkursa elemenin finalına 20 kişi geçti. Finalda jürinin hem siiredicilerin oy vermesinnän erlär ayırıldı. Birinci eri hem Moldovadan “Eurovision” halklararası konkursuna yolu, 64 ballan, kazandı Kişinevdan türkücüyka Nataliya GORDİENKO. Gagauziyanın Kiriyet küüyündän türkücü Dimitriy JELEZOGLU 3 ballan finalda 14-cü oldu. Not. “Eurovision” halklararası konkursun yarışmalarının yarı finalları geçecek Niderlandı devletinin Rotterdam kasabasında Hederlez ayın (may) 12 hem 14 günnerindä, finalı da olacek Hederlez ayın (may)16-da.TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_03_04.2020
Küçük ayın (fevral) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziyada Türkiyenin Elazığında er tepremesindä ölennerä dua yapıldı”, “Gagauzların Kongresini sayılsın deyni mi yapaceklar?”, ““Gagauziyanın Seçim Kodeksı”n adı bilä kalmasın” dedilär”, ““Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n Proektı incelendi”, “Türkiye Prezidentı Ukrayna gagauzların delegațiyasını kabletti”, “Dünnää epidemiya eşiindä – Moldovada “sarı” kod kertii”, “Gagauziyanın pedagogika ustalıında “2020-ci yılın üüredicisi” zanaat konkursu geçti”, “Nikolay TANASOGLUnun 125-ci yıldönümü”, “Elena KILÇIK Olimpiadaya gidecek” h.t.b. 2020-ci yılın Küçük ayın (fevral) nomerın PDFı burada: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/01/Ana_Sozu_03_04.2020.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/TAA DERINDÄN
koronovirus

2020.02.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KOVID-19 hastalıında Dünnää epidemiya kertiinä geldi

Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun haberinä görä Kitay devletindä 2019-cu yılın sonunda peydalanan koronavirus (KOVID-19) hastalıı dünnääyı epidemiya kertiinä koydu. Artık 51 devlettä bu virusa uşalannar peydalandı. Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşu bildirdi, ani Küçük ayın (fevral) 28-dä saat 05:30 haberlerinä hastalaa ulaşan insan sayısı – 82 549 kişi. Bu salgından ölennerin sayısı 2858 kişi. Yılaçlandı – 36 533 kişi. Devletlerä görä KOVID-19 hastalıına ulaşan en çok insan var Kitayda – 79 bindän zeedä, Üülen  Koreya – 1766 kişi, İtaliyada – 528, İranda – 450, Yaponiyada – 189 kişi. Bakarak Evropaya KOVID-19 ulaşannarı sayısındaTAA DERINDÄN
yalpug (2)

2020.02.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratta Yalpug deresinin ekologiya durumu incelendi

Küçük ayın (fevral) 26-da Gagauziyanın Başkannık binasında yapıldı bir toplantı, neredä incelendi Moldovanın üülen tarafınnan, Gagauziyanın hem Ukrayınanın taraflarınnan ilgili pek önemni bir problema – Yalpug deresinin ekologiya durumu. Toplantında pay aldılar Moldova Parlamentın ekologiya hem regional ilerlemesi komisiyasının başı İnga GRİGORİU hem komisiya azaları, Gagauziya İspolkomu Predsedatel yardımcısı Olesä TANASOGLU hem İspolkom azaları, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA hem GHT deputatları, Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Moldova ministerliklerin temsilcileri, cümne insannar hem jurnalistlär. Son yıllarda Yalpug deresinin ekologiya durumu pek keskinneşti. Büünkü gündä Yalpuga binnärlän kubometra mındarlık atılêr, buTAA DERINDÄN
tika_calisma_grupasi (5)
Bu afta Moldovada hem Gagauziyada bulunêr Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK hem Türkiye üüreddicilik Ministerliin  Soțial ortaklar hem proektlar Daire Başkanı Şennur ÇETİN başkannıkları altında bir çalışma grupası, ani inceler Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapma Proektını. Küçük ayın (fevral) 25-dä çalışma grupasının buluşmaları oldu Moldovanın ekonomika hem infrastruktura ministrusunnan Anatol USATIYlan, Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusunnan Korneliu POPOVİÇlän, Gagauziya İspolkomu Predsedatel yardımcısınnan Olesä TANASOGLUylan. Buluşmalarda pay aldılar Moldovada Türkiye Büükelçiliin temsilcisi Esra ŞEN, TİKA Balkannar hemTAA DERINDÄN
Kaul_apel_palata

2020.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gagauziyanın Seçim Kodeksı”n adı bilä kalmasın” dedilär

Moldova Devlet kanțeläriyasının danışmasından sora, Kaul kasabasının Apeläțiya Palatası, başlayıp “Gagauziyanın Seçim Kodeksı” adından, diiştirdi o kodeksın kimi statyalarını da. Gagauziya Halk Topluşu (GHT) 2015-ci yılda kabletti “Gagauziyanın Seçim Kodeksı”nı, ama hep ozaman da Moldova Devlet kanțeläriyası Komrat bölümü danıştı Komrat kasabasının Apeläțiya Palatasına, ani bu Kodeksın adı hem statyalarının çoyu Moldova zakonnarına ters gider. Komrat Apeläțiya Palatası bununnan kayıl oldu. GHT, bu kararlan kayıl olmayıp, temizlemäk için danıştı Kaul kasabasının Apeläțiya Palatasına, ama bu Palata braktı kuvettä Komratta alınan kararı. Kaulda olan sudtan sora, GHT Başı Vladimir KISSA GagauziyaTAA DERINDÄN
saalık_ministerlii

2020.02.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Koronavirus Moldovanın eşiindä

Koronavirusşan ilgili olarak hem urgulayıp, ani risk var cümne saalıında üstolan durumun peydalanmasına, Moldova Pravitelstvosu aldı karar memlekettä “sarı” kertik koymaa. Bunu açıkladı Moldova saalık, iş hem cümne korumak ministerliin ministrusu Viorika DUMBRÊVÄNU. Canabisi urguladı, ani “sarı” kertik – bu “koronavirusun kontrolü hem profilaktikasında kuvetleri kaavileştirmää”. Viorika DUMBRÊVÄNU urguladı, ani êpidemiyalı durum bulunêr kontrol altında, bolnițalarda var hepsi ilaçlar hem personal. Ministr açıkladı, ani profilaktıka için lääzım gigiena kurallarına uymaa. Koronavirusu Moldovaya kolvermemää deyni sınırlarda sanitar kontrolü yapılêr.TAA DERINDÄN
luzgar_1

2020.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada lüzgerli havaya turuncu kod koyuldu

Küçük ayın (fevral) 24-dä, bütün gün, Moldovada hem Ukraynada büük lüzgerli bir hava durumu var. Moldovada bu havaya turuncu kod koyuldu. Lüzgerdän büük zararlar var: sökük örtülär, yıkık fidannar hem reklama panoları, ezik maşinalar, kopuk elektrika telleri. Hepsi bu zararlar var Gagauziyada da. Nicä bildirdilär Moldovanın Üstolan durumnarı izmetleri Çimişli, Edineț, Eni Anen, Floreşti,  Hınçeşti, Kalaraş, Kriulän, Orhey, Rışkani hem Teleneşti rayonnarında bu kıpımda  66 küü elektrikasız kaldı.TAA DERINDÄN
komrat_kultura_evi

2020.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat Kultura Sarayında nedän genä remont?

Gagauziya başkanın internet saytı tiparladı haberi, ani Komrat Kultura Sarayın direktoru Marina MANJUL açıklamış, ki bu Sarayda Küçük ayın (fevral) 24-dän beeri remont başlêêr. Türkiye Respublikasının parasına görä Komrat Kultura Sarayında büük bir remont yapıldı hem remonttan sora Sarayın ofițial açılışını 2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da yaptılar Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, Moldova Prezidentı İgor DODON hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Marina MANJULa görä Kultura Sarayında sökeceklär skemneleri da, “nem temizliktän mındar koku verän şindiki kovrolinı kaliteli linoliuma diiştireceklär” hem “sțenada laminat erinä kaliteli tafta döşenecek”.TAA DERINDÄN