CÜMNE BOLUMU

ylin_uuredicisi (1)

2020.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın “2020-ci yılın üüredicisi” konkursu geçti

Küçük ayın (fevral) 21-dä Komrat kasabasının Kultura Sarayında geçti Gagauziyanın pedagogika ustalıında “2020-ci yılın üüredicisi” zanaat konkursun finalı. Bu yıl finala 21-51 yaş arasında onbeş üüredici çıktı. Yarışmaya katılannarı beklärdi türlü denemelär: didaktika durumunu çözmäk, psihopedagogikada soruşlar hem konkursun ana işi – evdän hazırlanan “Gelecek için…” tema. Bu yıl yarışmalar geçtilär iki nominațiyada: “Pedagogikada debüt” hem “Yılın üüredicisi”. “Pedagogikada debüt” nominațiyasında: “Pedagogikada debüt” nominațiyasında ensesdi Vera Gavrilovna İKİZLİ, Kongaz küüyün “Todur Zanet” teoretik liţeyin informatikada üürediciykası; II-ci gradta Diploma – Elena Georgievna MİHAYLOVA, Komrat kasabasının “Nikolay Tretyakov” teoretik liţeyin gagauzTAA DERINDÄN
koronovirus_4_1
Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun haberinä görä Kitay devletindä peydalanan koronavirus (COVID-19) hastalıına bütün dünääda 76 bin 700 kişidän zeedä insan ulaştı. Onnarın 2247-si artık bu salgından öldü. Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşu bildirdi, ani Küçük ayın (fevral) 20-dän COVID-19 haztalıından ölü sayısının durumu, devletlerä görä, böläydi: Kitay – 2236, Hong-Kong (Kitayın yurisdikțiyası) – 2, İran – 2, Yaponya – 3, Üülen Koreya, Tayvan, Filipinnär hem Frațiya – 1-rär kişi. Hep bu Kuruluşun açıklamalarına görä Küçük ayın (fevral) 20-dä koronavirus (COVID-19) hastalıına ulaşannarın sayısı, devletlerä görä, böläydi: Kitay – 75465, Hong-Kong (KitayınTAA DERINDÄN
at_prolin (2)
Gagauziya İspolkomu karar aldı Çadır kasabasında bulunan “At-prolin” tamazlık at fermasını büük bir turizm kompleksına döndürmää. 2020-ci yılın Küçük ayın (fevral) 17-dä Gagauziya Başkanı yaptı bir toplantı, neredä incelendi “At-prolin” tamazlık at fermasını turizm kompleksına döndürmäk proektı hem bakıldı o proektın tehnika-ekonomika tarafından temelleştirilmesi. Neettä var 2020-ci yılın içindä hazırlamaa bu proektın baş planını, neredä lääzım olsun ipodrom kendisi, manejlar, konak evleri, maşinalar için park eri hem injenerlık komunikațiyaları. Gagauziya İspolkomu adêr, ani 2020-ci yılda verecek para “At-prolin” tamazlık at fermasını elektrika, su hem kanalizațiya sistemalarına baalamaa deyni. Patertlär: gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
donna-Kel_1

2020.02.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, SPORT BOLUMU

Donna KEL yılı ensemedän başlattı

2020-ci yılın Küçük ayın (fevral) 15-dä Moldovada geçti karışık düüşlerdä EAGLES MMA turnirı, angısında Gagauziyadan sportsmenka Donna KEL ensedi Azerbaycandan düüşçüykayı Tunzale İMANLIyı. Onnar karşı-karşıya geldilär “EAGLES women`s strawweigh” turnitın karılar için bölümündä, 52 kg kategoriyasında. Düüş birbuçuk raunt sürttü da bitti ozaman, açan Gagauziyadan sportsmenka ikinci rauntun ortasında becerdi kavramaa azerbaycankayı bir buumak priyomunnan. Şindi Donna KEL hazırlanêr Çiçek ayında (aprel) karşı-karşıya gelmää Portugaliyadan sportsmenkaylan.TAA DERINDÄN
robot_1
Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani Moldovada robototehnikayı üürenmäk Milli programasının “Roboclub” proektını Gagauziyanın üç lițeyi kazandı. Nicä urguladı Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bu proekt çerçevesindä bütün Moldovada 45 üüredicilik kuruluşu ayırıldı, angılarına LEGO WeDo 2.0 yada LEGO MINDSTORMS EV3 robototehnika komplektları verilecek. Üçär LEGO MINDSTORMS EV3 komplektı kabledeceklär Kongazın Todur ZANET lițeyi hem Çadırın 2-ci hem da Mihail GUBOGLU lițeyleri. Bu komplektların gelmesi verecek kolayının bu üüredicilik kuruluşlarında robototehnika derneklerini açmaa hem informatika uroklarında eni tehnologiyaları kullanmaa. “Roboclub” robototehnikayı üürenmäk Milli programası Moldovada 2014-cü yıldan beeri var. O USAID, Şivețiya pravitelstvosuTAA DERINDÄN
sergi_moldexpo_2020

2020.02.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Explore Moldova: Tourism. Leisure. Hotels.” sergisi açıldı

2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın 13-dä Kişinevun MoldExpo sergi kompleksında açıldı, bu yıl 25-ci olan, her yılkı “Explore Moldova: Tourism. Leisure. Hotels.” Sergisi. Serginin açılışında pay aldılar Moldova ekonomika hem infrastruktura ministerliin devlet sekretari Yuliana DRÊGÊLİN, Moldova Prezidentın ekonomika soruşlarında danışmanı Elena GORELOVA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Bulgariya Kişinev Büükelçisi Evgeniy STOYÇEV, Çehiya Kişinev Büükelçisi Zdenek KREYÇİ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH. “Explore Moldova: Tourism. Leisure. Hotels.” Sergisindä Gagauziya birleşik bir stendlan gösterer avtonomiyamızın turizma tarafından uygunnuunu. Sergi Küçük (fevral) ayın 16-dan sürtecek. Patretlär: gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
teatru_milli

2020.02.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Gagauz Milli Teatrusu teatrunun geleceeni düşüner

Gagauz Milli Teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOVun zaamettinnän, bu yıl Gagauziyadan 3 kişnin kolayı var girmää Moldova Muzıka, Teatru hem Resimcilik incääzanaatı Akademiyasına da “teatru rejisöru” zanaatını üürenmää. Gagauz Milli Teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV bildirdi “Ana Sözü” redakțiyasına, ani kendisinin söz annaşması var Moldova Muzıka, Teatru hem Resimcilik incääzanaatı Akademiyasının anılmış pedagogunnan Valeriy ȚAPİŞlän, ani bu yıl Gagauziyadan 3 kişiyi Canabisi alsın kendi kursuna, angısını o bu yıl toplêêr. Valeriy ȚAPİŞ bildirmiş, ani bu kişilär bücettän paraya görä üüreneceklär. Bundan kaarä Mihail KONSTANTİNOV açıkladı, ani Teatru savaşacek toplamaa 15 genç kişiyi,TAA DERINDÄN
parlament_arası_grupa

2020.02.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kara yımırtalar biyaza dönecek mi? Sanmêêrız!

2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın 11-dä Moldova Parlamentında enidän toplandı Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası, angısı lääzım savaşsın iileştirmää Moldova Respublikasının Konstituțiyasına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yaşamasını. Bu ilk toplantı başlangıç olarak kabledildi, onuştan onun oturuşunda, çalışmak grupanın azalarından kaarä, pay aldılar Moldova Parlamentın frakțiyalarının hem Moldovada Şvețiya büükelçiliin temsilcileri, Krizisları önnendirmää halklararası inițiativaların (CMI) ekspertları. Başlangıç toplantısının predsedateli oldu Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA, angısı urguladı, ani “gagauz paketları” çözülsün lääzım. Canabisi tanıştırdı hepsini Moldova tarafından parlamentlar arası çalışmak grupasının azalarınnan. Gagauziya Halk TopluşuTAA DERINDÄN
I-kongres

2020.02.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauzların Kongresini sayılsın deyni mi yapaceklar?

Gagauziya İspolkomunun kararına görä 2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-dä neettä var Bütündünnä gagauzların V-ci Kongresini yapmaa. Ne şaştırdı bu Kararda? Kongres, neçin sa, diil nicä ileri 2 günün içindä, ama YARIM gündä geçecek hem o günü Komradın merkez meydanında başka bir sıra, “Gagauz Gergefi” milli giyimnerin festivali, olacek. Etmeer, ani bizdän bir Bütündünnä gagauzların Kongresi çalındı – hepsi esaplara görä bu lääzımdı olsun VI-cı kongres (bak: http://anasozu.com/bizdan-bir-butundunna-gagauzlarin-kongresi-caldilar/), şindi da onu YARIM gündä yapaceklar. Kimä deyni? Sayılsın deyni mi?TAA DERINDÄN
meslek_okulu
Küçük ayın (fevral) 3-7 günnerindä Gagauziya ispolkomun delegațiyası bulundu Türkiye Respublikasında, neredä inceledi buradakı industriya hem zanaat kolecların çalışmasını, bildirer gagauz.md saytı Gagauziya İspolkomu Predsedatelinin üçüncü yardımcısı Olesä TANASOGLUnun başkannıında olan delegațiya bulundu Ankara Altındağ “Atatürk mesleki ve teknik anadolu lisesi”ndä hem “ASO teknik kolecında”. Bundan kaarä Gagauziyadan delegațiya katıldı bir toplantıya, ani oldu Türkiyenin üüredicilik ministerstvosunda, neredä Komratta yapılacek “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”na deyni Türkiyedä üüredici hazırlamaa deyni soruş koyuldu.TAA DERINDÄN