CÜMNE BOLUMU

kapanci_alena
Kasım ayın 25-dä Tatarstanın baş kasabasının Kazanın “Povoljye sport hem turizm akademiyasının” korpusunda “2014 yılın studentı” seftä premiyasını  kazanannara ödüllär verildi. “Yılın yabancı studentı” nomiinaţiyasında birinci eri aldı “İ.G. Petrovskiy” adına Bränsk universitetın studentkası, çadırlıyka, “V.Moşkov” liţeyini başaran Alöna KAPANCI. Ödülü hem diplomayı Alönaya verdi Olimpiada çempionkası Svetlana JUROVA.TAA DERINDÄN
secim_damgalari

2014.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya kimnerä oy verdi

Gagauziyada Moldovada Parlament seçimnerindä proţentlar bölä bölündü (sayılı protokolların 98,57%): Soţialistlar partiyası – 57,13% “Выбор Молдовы – Таможенный союз” – 14,36% Komunistlär partiyası – 12,26% Demokratlar partiyası – 10,36%TAA DERINDÄN
parlament_tablo

2014.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldovada Parlament seçimneri sürpriz getirer

Kasımın 30-da Moldovada Parlament seçimneri oldu. Seçim listelerindä vardı ilktän 21 politika partiyası hem 4 baamsız kandidat. Ama seçimnerä karşı, cumêrtesi Renato USATIYın “Patriya” partiyasını sud seçimnerdän çıkardıktan sora, kaldı 20 politika partiyası. Bu çıkarmak ta eni sürprizlär getirer. “Patriya” partiyası içinı ayırmaa isteyennär, bezbelli, kendi oylarını Soţialistlar partiyası için verdilär hem da, nicä kimileri açıkladı, “Patriya” partiyasına verip, seçim bülütennerini bozdular. Nicä da olsa, Moldovanın Merkez Seçim Komisiyasının şindilik açıklamasına görä parlamenta 5 partiya geçti (sayıldı protokolların 87,6% ) hem ilerdä Soţialistlar partiyası bulunêr: Soţialistlar partiyası – 21,6% (26TAA DERINDÄN
secim_2014

2014.11.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldovada Parlament seçimneri geçer

Büün, Kasımın 30-da Moldovada Parlament seçimneri geçer. Seçim listelerindä var 20 partiya (dünkü günädän vardı 21 partiya, ama Renato USATIYın “Patriya” partiyasını sud seçimnerdän çıkardı) hem 4 baamsız kandidat.TAA DERINDÄN
bucakskaya_krasavita

2014.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadırlıyka Anastasiya LAZAREVA “Bucak gözeli – 2014” oldu

Çadır kasabasında “Bucak gözeli – 2014” yarışması oldu. Yarışmada, on kızın arasından, “Bucak gözeli – 2014” seçildi çadırlıyka Anastasiya LAZAREVA. Gözellär konkursunda pay aldılar kızlar Çadırdan, Komrattan, Çöşmäküüyündän, Sadaklıdan (Basarabka rayonu), Kortendän (Taraklı rayonu), bildirer sayt www.gagauzinfo.md.   Konkursta kızlara hepsinä çeşitli nominaţiyalarda ödül verildi: “Miss stil” – Ekaterina BABKİNA, “Miss fantaziya” – Kseniya TARANENKO, “Miss originalnost” – Anastasiya LAZAREVA, “Miss şarm” – Olga KİOSE, “Miss oboyaniye” – Maryana ORMANCI, “Miss romantika” – Oksana KOBAN, “Miss nejnost” – Kseniay İSKİMCİ, “Miss oçerovaniye” – Natalya DODON, “Miss privlekatelnost” – Marina YALAMA,TAA DERINDÄN
ubituyu_vynosyat
Kişinev poliţiyası açıkladı, ani Kasım ayın 26-da saat 15-30-da poliţiyeya telefonda vermişlär haber, ani kendi evindä bulunmuş 75 yaşındakı karının ölüsü. Hemen erinä operativ grupa yollanmış. Nicä açıkladı presaya raametlinin oolu, «Панорама» gazetanın baş redaktorun Dimitriy ÇUBAŞENKO, anasına ilktän arttan kafasına aar bir işlän urmuşlar, sora da zavalıyı buumuşlar. Evdän bişey kaybelmemiş. Not. Gazetamızın adından hem kendi adımdan bildireriz kendi acızgannıımızı Dimitriy ÇUBAŞENKOya hem onun aylesinä. Raametlinin topracıı ilin olsun. Todur ZANETTAA DERINDÄN
canavar_4

2014.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Gagauzlarda Canvar yortuları başlêêr

Canavar yortuları. (Kasım ayın 24-30 günneri arası bakılêr). Canavar yortuları gagauzlarda “bakêrlar canavarlara: hayvannarı yabanılardan korumaa deyni”. Ama esaba alarak onu, ani Canavar yortularında diil läzım kullanmaa kesän, delän, deşän, yaran (makaz, buçak, nacak, diiren, tırpan h.b.) gibi tertipleri, var nicä saymaa ani evelki vakıtlarda Canavar yortularını bakılarmış başka bir sebeplän: gagauzların peydalanmasınnan ilgili legendaylan. Binnärcä yıl geçtiktän sora, açan Canavar yortusunun aslı sebepi unudulmuş, bu yortuyu hayvancılık adetlerinä iliştirmişlär. “Canavar yortuları bakılêr açan tutulêr Kolada orucu: bakılêr 3 gün yaalıda 3 gün da oruçtan (kimileri aftaylan bakarmışlar)”. Bu günnerdä,TAA DERINDÄN
gagauzluk

2014.11.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“GAGAUZLUK” Gagauzluu korumaa deyni kuruldu

Kasımın 13-dä Komradın ATATÜRK bibliotekasında Todur ZANET tanıştırdı cümne insannarı eni kuruluşlan – “GAGAUZLUK” cümne Birliinän. Bu birlii Canabisi kurdu Gagauzlaa fikir hem bakış ortaklarınnan, angısınnarın arasında var anılmış gagauz kompozitoru İlya FİLEV da. “GAGAUZLUK” cümne Birlii – bu politika, komerţiya, pravitelstvo dışında olan bir kuruluş, ani kuruldu serbest düşünenän insannarın kararınnan. “GAGAUZLUK” cümne Birlii kuruldu bu yıl Harman ayın (avgust) 6-da. Nicä açıkladı “GAGAUZLUK” cümne Birliin predsedateli Todur ZANET, bu Birliin dört uuru var, angıları verecek kolayını Gagauzluu korumaa: 1. Dünnää kulturasının bir payı olan gagauz milletinin kultura varlıını, gagauzTAA DERINDÄN
cadir_imper_pam

2014.11.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

I-ci dünnä cenginä stela hem konferenţiya

I-ci dünnä cengin (bu cengä imperialistiçeskiy da deerlär) bitmesinin (1914-1918 y.y.) 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak, 2014-cü yılın Kasım ayın 11-dä Çadır kasabasında “I-ci dünnä cengindä kayıp olannara” anmak stelası kuruldu hem «Участие жителей Гагаузии в Первой мировой войне 1914-1918 г.г.» bilim-praktika konferenţiyası yapıldı. “I-ci dünnä cengindä kayıp olannara” anmak stelası kurmasını teklif etti “Dialog” Cümne birlii. Bu teklifi esaba alarak, Çadır kasabasının primariyası hem Soveti kayıl oldular bununnan hem yardımcı oldular o stelanın kurulmasında. (Bölä bir stela Moldovada seftä kuruldu). Stelanın açılışında pay aldılar hem söz tuttular, Gagauziyanın öndercileri, ÇadırTAA DERINDÄN
lit_kon

2014.11.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongaz “S. DEMİREL” liţeyi 15 yaşında

Canavar ayın 22-dä Türkiye tarafından Kongazda açılan “Süleyman DEMİREL” liţeyi 15-ci yılını tamamnadı. Bu yıldnümünnän ilgili liţeydä bir kutlama yortusu oldu. Yortuda pay aldı Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL da. Kutlama sözündä Canabisi urguladı, ani “burada Türk liţeyin açılması, Türkiyenin hem Gökoguz kulturasının hem kimliinin korunmasına, hem da Gökoguz gençlerinin üürenmesinä verdii önemin bir göstergesidir”. Maasuz liţeyin 15-ci yıldönümünä liţeyin üürencileri bir kultura programası hazırladılar hem kutlama yortusunda o programayı gösterdilär.TAA DERINDÄN