CÜMNE BOLUMU

yas3

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadırda Türkiyedä Soma tragediyasınnan ilgili yas günü

Türkiye Respublikasının Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili, orada cannarını kaybedän insannarı anmak için hem o raametlilerin aylelerinä acızgannıımızı bildireräk, Gagauziyanın Çadır kasabasında Hederlez ayın (may) 16-da yas günü tutulêr. Bu iş için karar aldı Çadır kasabasının primarı Georgiy ORMANCI. Ayrıca bu tragediyaylan ilgili kendi acızgannıını Canabisi bildirdi Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisinä Mehmet Selim KARTALa hem çadırdakı “Orizont” moldo-türk liţeyin öndercilerinä. Yas günündä devlet kuruluşların binalarında Moldovanın hem Gagauziyanın bayrakları, yas simvolu olarak, biraz aşaa indirildi. Saat 11-30-da Çadırda, hepsini kim Somadakı büük tragediyada canını kaybetti, birTAA DERINDÄN
TC_Kisinev_Buyukelcili[i_yas_toreni

2014.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büükelçiliindä Soma kurbannarını andılar

Hederlez ayın 15-dä sabaalendän Moldovada Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyanın kurbannarını anmak için bir yaslı toplantı oldu. Yaslı toplantıya katıldılar Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliin hem Kilinev TİKA koordinatorluun zaametçileri, Moldovada Azerbaycan Büükelçisi hem zaametçileri, türk hem azerbaycan işadamnarı, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru, din adamnarı. Yas toplantısında acı bir nasaatlan Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçi Mehmet Selim KARTAL söz tuttu. Sora toplantıda bulunannar bir minutluk susmaklan andılar hepsini kim canını kaybetti bu büük tragediyada. Not. Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olanTAA DERINDÄN
yas2
Türkiyenin Soma kömür şahtasında cannarını kaybedennerin yakınnarına can acımızı bildireriz. Bu yaslı günnerdä Türkiye halkının bu acı sancısını paylaşêrız. Raametlilerin topracıı ilin olsun! Allaa onnarı saa tarafına kabletsin! “Ana Sözü” redakţiyası Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN
yas

2014.05.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye yas içindä

Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında iki kilometra derinniktä bir patlama oldu hem yangın başladı. Çok ölü hem yaralı şahtör var. Türkiyedän gelän haberlerä görä er altında canını kaybedän şahtörların sayısı 245 kişiyi geçti. Bu sayının katlanması beklener, cünkü yangın beterinä kurtarıcı grupaların çalışması zorlandı. Büün tragediyanın erinä Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN vizit yaptı. Canabisi urguladı, ani tragediyanın sebepleri en detalli incelenecektir. Soma kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili Türkiye Respublikasında üç günnük milli yas bildirildi. Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN
komurat

2014.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komradın girişindä kömür at monumentı koyulacek

Herbir gagauz biler, ani Gagauziyanın başkasabasının simvolu – Kömür At (legendaya görä – Komur At). Bu simvola Komradın girişindä monument koyulacek. Bölä karara geldilär Komradın sovetnikleri. Monument koyulacek kasabaya Bucak küüyün tarafından giriştä. Monumentın proektını seçmää deyni kuruldu maasuz bir komisiya. Parayı (100 bin ley) verer bir politikacı. Komradın primarı da açıkladı, ani para etişmärsa primariya da katlanacek. PATRETTÄ: Monumentın ön proektı.TAA DERINDÄN
Recep_Tayyip_Erdoğanlan_buluşmak
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGAN Hederlez ayın 7-dä  Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisin azalarını kabletti. Buluışmak 1 saat sürttü. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGANnan buluşmada Gagauziyadan pay aldılar Gagauz Milli Marşın avtoru, poet hem yazıcı, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET hem da poet, Komrat pedkolecın üüredicisi Galina SİRKELİ. Not. Hederlez ayın 5-8 günnerindä Türkiyenin 2013 yılı Türk dünnäsının kultura baş kasabasında Eskişehirdä Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisi (parlamentı) toplantısı oldu. Fotolar – T.C. Başbakanlığın.TAA DERINDÄN
deny_pobedi

2014.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Enseyiş Gününü kutladı

Hederlez ayın (may) 9-da Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günün 69-cu yıldönümü bakıldı. En büük meropriyatiyalar Komratta geçti. Komratta kutlamlarda pay alannar paradlan örüdülär kasabanın Kurtarıcı-askerlerin memorialana. Paradta pay aldılar Gagauziyanın hem Komradın öndercileri, GHT hem Moldova parlamentın deputatları, afgan cengin veterannarı, iş veterannarı hem sıradan insannar. Kutlamalar sırasında memoriala çiçek hem venok koyuldu hem anmak mitingı oldu. Not. Büün Gagauziyada II-ci dünnä cengin sadä iki veteranı yaşêêr.TAA DERINDÄN
tomay

2014.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA BOLUMU

Tomay aaçlık genoţidın kurbannarını unutmêêr

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Tomay küüyün mezarlıında, 1946-1947 yıllarda gagauzlara karşı yapılan aaçlık genoţidında aaçlıktan öldürülän tomaylıların ortak mezarının üstündä, açıldı anma memorialı. O aaçlık genoţidında gagauzların 40% zeedesini zorlan mezarlara soktular. Sadä Tomay küüyündä aaçlıktan 2500 insandan kaybelmiş. Anmak memorialını kurmaa deyni ön teklif küüyün sovetniindän Pötr BALABANdan geldi. Hepsi tomaylılar bu fikirdän yan oldular. Katlanıp ta para topladılar. Biraz yardım geldi sponsorlardan da. Memorial 80 bin ley tuttu. Anmak taşın açılmasında hem yaslı mitingta pay aldılar küülülär, Tomayın primarı Födor TOPÇU, küü sovetnikleri hem küü Sovetinin başı İvanTAA DERINDÄN
mai3

2014.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedän poliţiya delegaţiyası Moldovadaydı

Çiçek ayın 23-24 günnerindä Moldova İçişleri Ministerliindä bir vizitlan bulundu Türkiye Respublikasından poliţiyacıların delegaţiyası. Bu vizit hazırlandı hem başa çıkarıldı Türkiyenın TİKA agenstvosunun çalışmalarınnan.   Delegaţiyada vardılar Türkiye Milli Poliţiya Departamentlarının müdürleri hem müdür yardımcıları İlker Huseyin ATAR, Taner DOĞANGÜZEL, Fatih FİDAN hem da Ankaradan TİKA agenstvosunun sapeţialistı Fazıl ERDOĞAN. Vizit zamanında Türkiyedän delegaţiya tanıştı Moldova İçişleri Ministerliin hem onun bölümnerinin çalışmalasınnan, inceledi angı uurlarda iki devlet arasında poliţiyanın çalışmasında ortak işbirlii yapmaa. Moldova İçişleri Ministerliin Ministrusunnan hem poliţiya akademiyasının rektorunnnan karşılıklı buluşmalardan sora, Türkiyedän delegaţiya bir raport hazırlayacek. OTAA DERINDÄN
koster

2014.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dinnenmäk lagerleri 1 aydan sora açılêr

Moldovada 1 aydan sora uşaklara deyni dinnenmäk lagerleri hem uşak meydannarı açılêr. Neettä var bu lagerlerä putevkaların 25% parasız daatmaa üüsüzlerä, aaz kazanan hem çok uşaklı olan aylelerin uşaklarına. Bundan kaarä lafta var Pridnestrovyeda bulunan Moldova kanadı altında şkolaların uşaklarına 300 parasız putövka vermää hem 100 parasız putövka Pridnestrovyenın kalan şkolaların üürencilerinä vermää. Sıradan lagerdä harçlar gündä 138,32 ley yapêr, sport lagerlerindä – 145,94 ley, uşak meydannarında – 92,57 ley.TAA DERINDÄN