CÜMNE BOLUMU

uzun_dmitri

2015.04.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Gagauz patriotu Dimitriy UZUN raametli oldu

Paskellä günü, Çiçek ayın 12-dä raametli oldu anılmış gagauz devlet, politika hem kultura adamı, gagauz patriotu Dimitriy Yakimoviç UZUN. Dimitriy Yakimoviç UZUN duudu 1936-cı yılin Küçük ayın (fevral) 2-dä Kazayak küüyündä. Çok yıllar partiya hem devlet uurunda işledi. 10 yıldan zeedä Kantemir rayispolkomun predsedateli çalıştı. 1994-1998 hem 1998-2002 yıllarında Moldova Parlamentın deputatı oldu. Moldova Parlamentının Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının Zakonunu kabletmäk Komisiyasında işledi. Dimitriy Yakimoviç UZUN Çiçek ayın 14-dä Kişinevun “Sv. Lazar” mezarında topraa verildi. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
paskelle

2015.04.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydınnadıcı Paskellä yortumuz kutluca olsun!

Büün Çiçek ayın 12-dä bütün hrisatian dünnesi Ayozlu Paskellä yortumuzun I-ci gününü bakêr. Aydınnadıcı Paskellemiz hepsinin evlerinä hem bütün topraa geldi. Paskellä yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, kısmet, bereket hem da uzun ömür! Kurtarıcı hepsimizi korusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi!TAA DERINDÄN
MSK_Moldova

2015.04.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Erindeki seçimnär Kirez ayın (iyün) 14-dä olacek

Moldova Parlamentı kabletti karar, agısına görä Kirez ayın (iyün) 14-dä Moldovada erindeki seçimnär yapılacek. TAA DERINDÄN
Jekova_Anna_Nikol

2015.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Anna Nikolayevna JEKOVA 75 yaşını tamamnadı

Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış gagauz jurnalistkası Anna Nikolayevna JEKOVA 75 yaşını tamamnadı. Anna Nikolayevna duudu hem büüdü Komratta. Başardı Kişinev Devlet Universitetını da kabletti zanaat himiyada hem biologiyada üürediciyka. Jurnalistikada 1965-ci yıldan beeri. O zamannar Canabisi başladı işlemää «Ленинское слово» gazetasında. Onun çalışmalarınnan hem gagauz yazıcıların yardımınnan bu gazetada 1969-cu yılda başladı çıkarmaa “Bucak dan erleri” sayfasını. Gazetadan kaarä Anna Nikolayevna işledi hem işleer nicä radio hem tele jurnalist. Kendi insannıı için hem becerikli çalışmakları için “Komrat kasabasının şannı vatandaşı” adını taşıyêr. Bu gözäl yıldönümündä Canabisinä dua ederiz saalıkTAA DERINDÄN
Birlikte

2015.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Birlikte iyilik” işini ilerleder

“Birlikte iyilik” cümnä Birliin başı Ruslan GARBALI bildirdi, ani bir aradan sora bu cümnä Birlii insannara yardımnar çalışmalarını ilerletmää başladı. Çiçek ayın içindä “Birlikte iyilik” cümnä Birliin neetindä var 3 büük meropriyatie yapmaa: - Çiçek ayın (aprel) 9-da saat 16-30-da Çadır kasabasının 5-ci uşak başçasında bir meropriyatiya yapılêr (uşaklara deyni yastıcak hem yorgançi dikilecek); - Çiçek ayın (aprel) 15-dä saat 18-00-da Komrat kasabasının DSU maalesindä uşak meydancıının açılışı yapılacek; - Çiçek ayın (aprel) 28-dä saat 08-30-da Dizgencä küüyün liţeyindä 100 kişi için seminar yapılacek. Seminarın teması: “Şkola hem klisä: uşaklarınTAA DERINDÄN
Calendar page

2015.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bilim-aaraştırma Merkezin şaşılacek kalendari

“M. Maruneviç” adına Bilim-aaraştırma Merkezi bildirdi, ani hazırlamış hem tipardan çıkarmış «Календарь Научно-исследовательского центра Гагаузии на 2015 год» hem Merkezin saytında bulêrız bu şaşılacek kalendari. Gözäl hazırlanmış, ama naşey bu: adanmış «365 дней в истории гагаузского народа» kalendarin erinä kablettik kalendari, angısına «помещены краткая историческая справка и портреты людей внёсших особый вклад в становление и развитие гагаузской автономии». Bu halizdän mi ölä? Bana geler iş biraz tersinä. Çünkü bu gözäl bir iş olaceydı, herliim o insannarın arasında, ani koydular “особый вклад в становление и развитие гагаузской автономии” olmayıdı adamnar, aniTAA DERINDÄN
baskan_secimneri_5

2015.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Başkan seçimneri istoriyaya vardı

2015 yılın Gagauziya Başkan seçimneri istoriyaya vardı. Bölä hıstırıcı hem esapsız seçimnär Gagauziya görmedi taa. Ama esaba alarsak Moldova Parlamentına bıldırkı seçimneri, artık bişeycää yok ne şaşmaa: vardı kimdän örnek almaa. Bundan kaarä Evropa Birliin Büükelçileri da, Komrada gelip, kandidatları yola koydular. Bakmadaan ona, ani şindiyädan, seçimneri taradan 9 kandidattan biricii sudlara danışmadı, lääzım kabletmää onu, ani o kandidatlar tanıdılar enseyenin taramasını. İstoriyada kalacek bir çok önemli iş: açan Başkannaa bir kandidatın arkasında durêr Rusiya gibi dev devlet, onun baskı mehanizmasına, açık hem saklı kuvetlerinä, para kesesinä karşı biri koyamaz.TAA DERINDÄN
brejnevizm_1

2015.03.25,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Brejnevizma”: kendi-kendilerinä orden vererlär!

Gagauziyanın ofiţial sayatı bildirdi, ani Baba Marta ayın 23-dä “Глава гагаузской автономии Михаил Формузал наградил членов Исполнительного Комитета орденами, почетными званиями и грамотами Башкана и Народного Собрания Гагаузии”. Gözäl bir haber. Ama nekadar gözäl – okadar fasıl da! Hiç bir şüpä altına koymêêrız o günü ordennar, şannı adlar, gramotalar kabledän insannarın ödüllär için haklarını. Kimileri iki ödülä birdän hakk kablettilär. Bekim bu da dooru. Ama fasıl iş açan İspolkom kendisi ordennarı kurêr sora da kendi-kendilerinä onnarı verer! 8 yılın içindä İspolkomda “işleyennerin” hem başkanın çalışmalarınnan Gagauziya darmadaan oldu. İnsannar diriTAA DERINDÄN
baskan_bayraklar

2015.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Oylar enidän sayılacek mı?

Gagauziya Başkanına kandidatlar Nikolay DUDOGLO hem Sergey ÇERNEV açıkladılar, ani isteerlar Gagauziya Başkanı seçimnerindä verilän oylar enidän sayılsın. Canabileri şüpä altına koyêrlar onu, ani Seçim Komisiyaları, sayarkana verilmiş oyları, hepsi dooru kertikleri kullanmadılar. Buna karşı Gagauziyanın MSKsı (Merkez Seçim Komisiyanın) başı Valentin KARA açıkladı, ani büünkü günädän MSKya bu kandidatlardan ofiţial bir danışma olmadı.TAA DERINDÄN
irina_vlah

2015.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İrina VLAH Gagauziya Başkanı seçildi

Baba Marta ayın 22-dä Gagauziya Başkan seçimnerin I-ci turunda Gagauziya Başkanı İrina VLAH seçildi. MSK açıklamalarına görä Canabisi seçimnerä katılannarın 51,01 % (32543 oy) oylarını aldı. Kalan kandidatlar arasında olylar bölä payedildi: Nikolay DUDOGLO – 19,05 % (12154 oy), Valeriy YANİOGLO – 7,96 % (5080 oy), Dimitriy KROİTOR – 6,20, % (3956 oy), Oleg GARİZAN – 5,11 % (3257 oy), Ruslan GARBALI – 4,98 % (3175 oy), Aleksandr STOYANOGLO – 4,97 % (3172 oy), Leonid DOBROV – 0,40 % (242 oy), Sergey ÇERNEV – 0,19 % (120 oy), İlya ANASTASOVTAA DERINDÄN