CÜMNE BOLUMU

KOLEJ_1
Kasımın 6-dä Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerinä deyni literatura uurunda poet hem yazıcı Todur ZANET sıradakı master-klası gösterdi. Bu kerä master-klasa katıldılar hepsi kurslardan literaturayı sevän hem peet yaratan üürencilär. Gelimiştilär bu bukuşmaya uşaklar Komrat kasabasının şkolalarından da. Master-klas programası ikiyä bölündü. Birinci bölümdä genç poetlar okudular kendi peetlerini “dostluk” hem “güz” temasına. Bu peetlerä incelenmä yapıldı hem yufka erlerinä doorutmalar yapıldı. Master-klasın ikinci bölümündä Todur ZANET okudu kendi patrioteka peetlerindän örneklär. Annattı nicä lääzım yazılsın patriotika peeti, angı kaluplarda hem angı laflar peettä kullanmak için uygun olaceklar.TAA DERINDÄN
sarap_1

2014.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçim kokusunnan “2014 – Gagauz şarabın yortusu”

Pazar günü, Kasım ayın 2-dä Komratta “2014 – Gagauz şarabın yortusu” geçti. Yortuya 14 devlettän musaafirlär katıldılar. Musaafirlerin arasında vardılar Moldova premyer-ministrusu, Kişinevda TİKA koordinatoru, Ukrayna Büükelçisi hem başkaları. Şarabın yortusunu açtı hem götürdü yortunun tertip komitetın başı, Gagauziya İspolkomun predsedatel yardımcısı Valeriy YANİOGLU. Kutlama sözlerini tuttular Moldova parlamentına deputatlaa kandidat Mihail FORMUZAL, Moldova premyer-ministrusu,  MLDP deputatlaa kandidatı İurie LEANKA, Kişinevda TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Ukrayna Büükelçisi Sergey PİROJKOV. Moldova premyer-ministrusu İurie LEANKA açıkladı, ani büün baaşlêêr Gagauziya liţeylerinä altı avtobus baaşlêêr. Ofiţial açılışıntanTAA DERINDÄN
GRT

2014.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GRTyı kapak altına almaa isteerlär

Gagauziya Halk Topluşunda tepremeklär deputatların arasında çatlak izleri brakınca, o izlär Gagauziya Radio hem Televideniyanın Gözledici Sovetına da çarptılar. Gözledici Sovetı başladı GRT predsedatelin Anna HARLAMENKOnun üstünä örümää hem Canabisini türlü işlerdä kabaatlı bulmaa. Bu maanaların sebepi – Anna HARLAMENKOyu predsedatelliktän atmaa. Bu iş için “Gagauziyanın televideniye hem radio için” zakonunu diiştirmää da teklif ediler. Bu diiştirmeklerin avtoru deputat İvan BURGUCU. Onnarı kabledärsalar ozaman Gözledici Sovetına vetrilecek diil gözledici, ama poliţiya, prokuratura hem ţenzura funkţiyaları. Bundan kaarä Gözledici Sovetı eni bir aar üklän insannarın ensesinä pinecek – onun azaları kendilerinäTAA DERINDÄN
turk_bayraa

2014.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Respublikasının kurulma Günü kutluca olsun!

Büün Türkiye Respublikası 91-ci yıldönümünü kutlêêr. 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Mustafa Kemal ATATÜRK teklifinä görä, Türkiye Respublikası kuruldu. Türkiyenin parlamentı ozaman, Türkiyenin Konstituţiyasını diiştirip, Türkiye Respublikasının kurulması için karar aldı. Her yılın Türkiyedä hem bütün dünneydä Canavar ayın (oktäbri) 29-nda, “Cumhuriyet Bayramı” bakılêr.   Respublikasının kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, “Cumhuriyet Bayramı”nın10-cu yıldönümündä urgulamış, ani bu Gün var Türkiyenin hem türk milletinin EN BÜÜK BAYRAMI.TAA DERINDÄN
gagauziya_POHOD

2014.10.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ozaman BİZİ yok edämedilär!

24 yıl geeri, Canavar ayın (oktäbri) 25-29 günnerindä Kişinevdan bizim üstümüzä volontörları yolladılar. Bizi dizçä koymaa savaştılar. Devletliimizi yok etmää savaştılar. Olmadı! Ozaman olmadı! Olamadı!!!TAA DERINDÄN
ght_tablo

2014.10.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GHTdan Türkiyeyä vizit

Geçän afta Gagauziya Halk Topluşun delegaţiyası Türkiyeyä ofiţial bir vizit yaptı. Delegaţiyada vardılar GHT başı Dimitriy KONSTANTİNOV, deputatlar Georgiy LEYÇU, İvan BURGUCU, İvan TOPAL, Sergey ÇİMPOEŞ, yaşlılar Sovetin başı Vasiliy ARNAUT. Canavar ayın 23-dä yapılan preskonferenţiyada açıklandı, ani vizit programasına görä buluşmalar olmuşlar Türkiyenin Parlament Başkanı yardımcısınnan, dışişleri hem ekonomika Bakannarın yardımcılarınnan, TİKA öndercilerinnän hem başkalarınnan. Vizit zamanında konuşuldu Gagauziyaylan ilgili proektlar. Onnarın arasında politikaylan, ekonomikaylan, üürediciliklän, içmä suylan, uşak başçalarınnan ilgili proektlar.TAA DERINDÄN
cadir_barbarlik_3

2014.10.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadır kasabasında genä barbarlık

Bir ayın içindä Çadır kasabasının uşaklar için oyun ploşçadkaları bilinmeyän barbarlar darmadaan ederlär. Nicä açıkladı Çadır primariyası geçän Canavar ayın (oktäbri) 19-20 gecesi, kasabanın Günündä açılan eni uşaklar için oyun ploşçadkasını kırıp falamışlar: yok edili oyuncak evin örtüsü, kırık “gorojka” hem merdiven, köklän koparılmış skemnelär. Birkaç afta geeri bölä barbarlık yapıldı kasabanın büük sokaanda da. Ozaman kırmıştılar körpä fidannarı hem skemneleri. Taa ileri da daadıldıydı uşaklar için oyun ploşçadkası, ani baaşladı Çadıra Türkiyenin İzmit primariyası. Çadır primariyasının danışmasına görä poliţiya aarêêr barbarları. İnsannar yardım etmärsalar, poliţiya kendi işini yapacek mıTAA DERINDÄN
karasen_yol

2014.10.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Karaseni kardaşları Kongazda mezarlık sokaan yolunu düzerlär

Kongazlı kardaşlar Demyan, Mihail hem İosif KARASENİlär, karar almışlar, katlanıp ta Kongaz küüyün mezarlık sokaanı düzmää. Kim yaşêêr Kongazda, yada burêy musaafirlää geler, biler, ani küüyün en prost yollardan birisi mezarlık sokaan yoluydu. Bu sokakta Kongazın 1-ci liţeyi da bulunêr. Onuştan o sokak tarafından liţeyin auluna da girmää büük zorluktu. Asfalt sadä kliseyädän yapılıydı. Sorası – taş, kuyu hem bataktı. Şindi iş diişecek. Nicä bildirdi kardaşların birisi Demyan KARASENİ: “Neettä var yolu mezarlıın köşesinädän yapmaa. Herliim biraz para taa bulursak, yolu mezarlıın tokatlarınadan yapacez”. Allaa sizä yardımcı olsun!TAA DERINDÄN
kirlannar

2014.10.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Punara eni ömür verdilär

Canavar ayın (oktäbri) 19-da Kırlannarda (şindi Kotovskoe küüyü) bir punarın Kurbanını yaptılar. O punarı 1987-ci yılda kırlannı Georgiy KARAAÇI hem canabisinin karısı yapmışlar. Punar bulunêr küüdän bir kilometralık uzaklıkta. Burada ileri tütün kurudarmışlar. Sora da, açan kolhozlar daaldı, burası pustiyalık kalmış. Belli ki yavaş-yavaş punar da yıkılmaa başlamış. Şindi Georgiy KARAAÇI, küülülärlän barabar hem Komunistlär partiyasından Moldova parlamentın deputatın İrina VLAHın para yardımınnan, bu punarı pakladılar hem tertipledilär. Canavar ayın (oktäbri) 19-da da küüyün popazı punarı ayozladı. Bölä iş küüdä büük yortu gibi kabledildi. Onuştan punarın Kurbanına çok insan katıldı.TAA DERINDÄN
uzum

2014.10.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gagauz şarabın yortusu” için literatura konkursu

Gagauziyada maasuz “Gagauz şarabın yortusu” için, ani olacek Kasım ayın 2-dä bir literatura konkursu açıldı. Konkursun 3 teması var: üzüm, şarap, şarapçılık. Aşaada konkursun kurallarını vereriz (dokument rus dilindä olduu için onu rusça vereriz). Оргкомитет «Фестиваля вина Гагаузии – 2014» объявляет конкурс на лучшее стихотворение и легенду, посвященные винограду, вину, виноделам Оргкомитет «Фестиваля  вина Гагаузии – 2014» объявляет конкурс на лучшее стихотворение и легенду, посвященные винограду, вину, виноделам. В конкурсе может принять участие любой, желающий прочитать со сцены стихотворение или легенду  на русском, гагаузском, молдавском языках.  Участники конкурса могут представитьTAA DERINDÄN