CÜMNE BOLUMU

GRT_Anna
Kırım ayın (dekabri) 29-da “Gagauziya Radio Televizionu” Cümne kompaniyası kendisinin kurulma gününün 25-ci yıldönümünü kutladı. Kompaniya sayêr kendi duuma gününü 1989-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 29-nu, açan efirä çıktı ilk programa, angısını hazırladı İlya ANASTASOV. Kompaniyanın kurucusu İlya ANASTASOV annattı, ani o “Gagauz Halkı” akıntının toplantısında teklif etmiş kurmaa televideniyayı da, kayılıık kablettiynän, tutunmuş bu iştän. Canabisi urguladı, ani pek çok yardım etmiş ona ozamankı Komrat rayispolkomun başı Viktor VOLKOV. GRTnın büünkü predsedateli Anna HARLAMENKO açıkladı, ani “ozamannar biz bişeycik bilmäzdik, ama televideniyanın kurucusunnan İlya ANASTASOVlan barabar işlärdik da, teTAA DERINDÄN
kartasilov

2015.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aleksey KARTAŞILOV genç jurnalistlär için ödülü kabletti

Kırım ayın (dekabri) 20-dä Kişinevun “A.P.Çehov” adına teatruda «Творческая молодежь – будущее русского мира Молдавии» konkursun laureatlarını kutladılar. Bu konkursu, Rusiya Federaţiyasının Büükelçiliin yardımınnan, yapêr Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura Merkezi. Konkursuta genç jurnalistlär için «Свежий взгляд» ödülün laureatı oldu Aleksey KARTAŞILOV, Gagauzinfo.MD internet portalın redaktoru. Kutlêêrız Canabisini hem ileri dooru da çok ödüllär olsun dileriz. PATRETTÄ: «Свежий взгляд» ödülün laureatları (Aleksey KARTAŞILOV soldan ikinci).TAA DERINDÄN
ankara_1

2015.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ankarada Gagauziyanın 20-ci yılı bakıldı

Kırım ayın (dekabri) 28-dä Türkiyanın başkasabasında Ankarada gözäl bir sıraylan Gagauziyanın (Gagauz Yeri) 20-ci yılı kutlandı. Kutlama programasını hazırladılar hem tertipledilär burada yaşayan gagauzlar. Kutlama yortunun çeketmesindä Gagauziya hem gagauzlar için kısaca annattılar Dr. İrina ÜSÜMBELİ (Kıpçaktan), Dr. Nina PETROVİÇ (Komrattan) hem Larisa KULAKSIZ (Kurçudan). Sora başladıpek şen bir konţert, angısını hazırladılar Ankarada üürenän gagauz gençleri. Programanın sonunda, kutlama yortunun kapanış konuşmasını yaparak, Sergey MANASTIRLI bölä cümleleri kullandı: “Gagauziya, Gagauzca, Gagauz Kilisesi bir bütündür… Uşaklarımız Gagauz Yerindä yaşayacak, Gagauzca lafedecek hem da Gagauz Kilisesinä gidecek! Bobam bölä bildi, bän böläTAA DERINDÄN
maresyeva

2015.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Galina MARESYEVA özel ödül kabletti

GRT cümne kompaniyasının jurnalistı Baamsız Jurnalistika Merkezinin 2014-cü yılda “mas-mediyada çeşitlää yardım” için  özel ödülünü kabletti. Bu ödülü Canabisinä Kişinevda “2014 – yılın Jurnalistleri” kutlama sırasında verildi. “2014 – yılın Jurnalistleri” ödülleri onedincilää verilerlar. Konkursun 10 baş ödülü var. Bu ödüllerdän kaarä özel ödüllär da veriler.TAA DERINDÄN
2015-1

2014.12.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Eni 2015-ci Yılınız kutluca olsun!

Paalı okuycularımız, aula 2015-ci yıl geldi! Eni kısmet getirdi. Ko o mutlu hem bereketli olsun! Allaa versin hepsimizä deyni saalık hem uzun ömür! ENİ YIL TÜRKÜSÜ Kaar yaayêêr, atıştırêr, Küüleri donakladêr. Yıldızlar göktän indi, Camcazlar telli. Eni Yıl bizä geler, Çancazlar öter. İnsannar mutlu olsun, Cannarmız duygu dolsun! Dünneydä raatlık essin: Fenalık bitsin! Filcannar ötsün dolu: Saalıını koru! Tüz-ekmek sofranıza, Bereket – topraamıza. Bitmesin hiç paralar, Eşersin dallar. Kızaktan Dädu iner. Eni yıl geer. Eni Yıllan kutlêêrız sizi, Kısmetli ko olsun herkezi! Sofralar kurulu evlerdä, Büük şennik olacek gecedä. BaaşışlarTAA DERINDÄN
bakannik_komitetinda_kircma_acilacek
Kırım ayın (dekabri) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu karar aldı Gagauziya başkanın sıradakı seçimneri 2015-ci yılın Baba Martanın 22-dä yapmaa. Herliim I-ci turda başkan seçilmärsa ozaman iki aftadan sora, 2015-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 5-dä, seçimnerin II-ci turu olacek.TAA DERINDÄN
20yil

2014.12.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın 20 yılı bakıldı

Kırım ayın 23-dä Kongaz küüyün Kultura Evindä bakıldı Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümü. Kutlamalarda pay aldılar Gagauziyadan, Moldovadan, Türkiyedän, Ukraynadan, Estoniyadan musaafirlär. Yortuya katıldılar cümne hem politika insannarı, diplomatlar, primarlar, kultura insannarı, üüredicilär hem şkolaların direktorları. Zalda vardılar onnar da, kim 20 yıl geeri Gagauziyanın kurulmasına köstek koyardılar hem bizi gülmää alardılar, ama şindi “geroy” oldular. Tribunadan nasat ettilär ozamankı Moldova prezidentı Mircea SNEGUR (Canabisi “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonu imzaladıydı), Stepan TOPAL hem Mihail KENDİGELÄN, başka Gagauziyanın veterannarı, büünkü Gagauziya öndercileri, yabancı devletlerdän delegaţiyaların başları, diplomat misiyalarınTAA DERINDÄN
Büükelçi Mehmet Selim KARTALa - 55!
Kan kardaşımız Gagauzların (Gökoğuzların) avtonomiyalarını kazanmalarının 20-ci Yıldönümünü kutlamalarından büük kanaatlık duyêrım. Türkiyenin hem özelliklän Dokuzuncu Prezidentımız Sayın Süleyman DEMİRELin da katkılarınnan barışçı bir biçimdä kazanılan Avtonomiya Statusu, halklararası alanda önemni bir örnek gösterer. Suuk cengin sona gelmesi hem Sovetlär Birliinin daalması sorasında Balkannarda hem Kavkazlarda yaşanan etnik çatışmalar büük acılara sebep oldu. Ama, Gagauz (Gökoğuz) kardaşlarımızın hem Moldova pravitelstvosunun annaşmak yolunnan Gagauz Avtonomiyası barışçı bir biçimdä ortaya geldi. Bu avtonomiyanın korunması, geliştirilmesi hem barış içindä ekonomika kalkınmanın sürdürülmesi, Türkiye tarafından öncelikli uur olarak görünmektädir. Devletimizlän, kulturalı, etnik hem istoriyalıTAA DERINDÄN
k0
Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä Kırım ayın 12-dä Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyadına prezentaţiya oldu. Prezentaţiyayı hazırladı 7-ci “b” klasınnan gagauz dilindä üüredici Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Üürencilerdän kaarä, prezentaţiyada pay aldılar liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ, küçük klaslarda zavuç Evgeniya İvanovna ARNAUT, gagauz dilindä hem istoriyada üüredicilär, başka klasların üürencileri. Ev saabileri tuz-ekmeklän karşladılar kiyadın avtorunu. Sora üürencilär Praskovya URUM hem Veçeslav BESARAB kısadan annatılar musaafirin biografiyasını. Üürencilär gösterdilär kiyattan bir parça teatrulu sţenkası da. Nicä açıkladı Mariya İlyiniçna DUŞKOVA, açan klasta üürencilär okumuşlar bütün kiyadı hepsicii aalamışlar. ŞindiTAA DERINDÄN
Pro_Evropa_Komrat

2014.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Evropanın ekonomika cümnesinä integraţiyası sergisi

Kırım ayın (dekabri) 19-da Komrat Devlet Universitetında (KDU) rus hem moldovan dilindä başladı işlemää mal hem tehnika sergisi “Evropanın ekonomika cümnesinä Moldova Respublikasının integraţiyası”.Sergiyi ortak olarak hazırladı Komrattakı Pro-Evropa interaktiv Merkezi, KDU hem Gagauziya ekomomika upravleniyası. Sergi maasuz kuruldu göstermää deyni ne mallar hem tehnika var nicä yapmaa, açan Evropa Birliindän (EB) para kabledersin, ne işlär var nicä yapmaa o paraylan hem nicä faydalı onu kullanmaa. Açılışta Komrattakı Pro-Evropa Merkezin başı Lüdmila MİTİOGLU urguladı, ani bu sergiylän Merkez istedi kurmaa insannara deyni bir habercilik hem fikir yapısı, annatmaa EB faydalıTAA DERINDÄN