CÜMNE BOLUMU

mehmed

2013.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçi Mehmet Selim KARTALa – 55!

Kırım ayın 18-dä Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 55 yaşını tamamnadı. Canabisinä uzun ömür, saalık, kısmet hem bereket dileeriz. Herzman bölä şen, aktiv hem çalışkan bir insan olsun. Not. Mehmet Selim KARTAL duudu İstanbulda 1958-ci yılın Kırım ayın 18-dä. Hep burada erkeklär için liţeyi başardı. Sora, 1980-ci yılda, Ankarada politika bilgileri fakultetını bitirdi. 1983-cü yıldan beeri Türkiye Dışişleri Bakannıında çalışêr. 28 yılın içindä Türkiyenin çeşitli diplomatiya misiyalarında işledi: Dou Berlin’dä (GDR), Mogodişo’da (Somali), Bonn’da (Germaniya), Trablus’ta (Liviya), Mostar’da (Bosniya hem Gerţogovina). Dört yıl Germaniyanın Nürnberg kasabasında başkonsulosluk yaptı. NedänTAA DERINDÄN
ankara

2013.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Yerin 19-cu duuma gününü Ankarada baktılar

Kırım ayın (dekabri) 22-dä, Türkiye Respublikasının başkasabasında Ankarada yaşayan gagauzlar Gagauz Yerin 19-cu duuma gününü baktılar. Ankara universitetlerindä üürenän gagauz üürencilär hem burada yaşayan vatandaşlarımız, nicä her kerä, bu yıl da milli yortumuzu kutladılar. Kutlamaya katıldı 50 yakın kişi. Toplantının tertiplemesindä hepsicii pay aldılar. Her zamanki gibi zengin sofra kuruldu, türkülär çalındı, bizim halk oyunlarımız oynandı, bilgi yarışmaları yapıldı. Vatanımızın saalıı için birär filcan kırmızı zayber şarabı da içildi. Lääzım sölemää, ani bu kutlamalar Ankarada 2010-cu yıldan bu yana kadar her yıl yapılêr. İlk kutlamalar üürencilerin önderciliindä yapılardı, ama soraTAA DERINDÄN
muzikal

2013.12.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Muzıka şkolasının enidän yapılan binası yaçıldı

Kırım ayın 13-dä Komrata muzıka şkolasının eni binasının açılışı oldu. Açılış şiridi kestilär Komradın primarı Nikolay DUDOGLU hem şkolanın üürencileri. Açılışta pay aldılar muzaka şkolasının üüredicileri hem üürencileri, muzıkantlar, Gagauziyanın kultura hem iş adamnarı, jurnalistlär. Komrata muzıka şkolasının direktoru İvan LÜLENOV şükür etti Komradın primarına Nikolay DUDOGLUya hem işadamına Andrey VALKOVa o iş için, ani pek kısa vakıtta (iki yılın içindä) becerdilär muzıka şkolasının binasını temeldän enidän yapmaa da şkola evropa standartlarına yugun oldu. Şindi şkola 400 m² erinä 600 m² oldu. Burada taa çok kabinet hem büük baş yapıldı.TAA DERINDÄN
soforla

2013.12.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şöförlara “kefli” hem “sarfoş” normaları diişti

Sudları yorultmamaa hem bicetı doldurmaa deyni Moldova pravitelstvosu şöförların içkicilii uurunda “kefli” hem “sarfoş” normalarını diiştirdi. Eni kararara görä “kefli” sayılacek maşinayı kullanan o şöförlar, kimim kanında alkogol katkısı bir litrada 1 gramdan aaz olacek. Şindiyadan bu norma kanın litrasında 0,3 gramdı. Test solumakta yapılırsa, ozaman kanın litrasında norma – 0,5 miligramadan. İleri bu norma – 0,15 miligramdı. Herliim alkogol testı bu normalardan zeydä olursa, ozaman maşinayı kullanan şöförlar “saarfoş” sayılacek.TAA DERINDÄN
17

2013.12.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

17-ci yardım Kolada paneerı oldu

Kırım ayın (dekabri) 7-dä Moldovanın Halklararası karı klubu (IWCM) 17-ci yardım Kolada paneerını kurdu. Paneerda pay aldılar Moldovada bulunan 26 büükelçilii hem diplomatiya misiyaları. Kuruldu Moldovanın butii da. Yardım Kolada paneerın butiklerindä vardı nicä birkaç leyä datmaa milli imeklerdän, içkilerdän hem pek ucuz paaya almaa suvenir, baaşış, ruba hem uşak mallarını. Bundan kaarä vardı nicä denemää kısmeti lotoreyada da. Paneer zamanında, maasuz uşaklara deyni, çeşitli oyunnar yapıldı hem koţert gösterildi. Lääzım urgulamaa, ani yardım Kolada paneerında en büük butii kurdu Türkiye Respublikasının Büükelçilii. Butiktä, başta Büükelçi Mehmet Selim KARTAL hemTAA DERINDÄN
svetleo

2013.11.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Svetloe küüyünä – 100 yıl oldu!

Kasım ayın 8-dä Gagauziyanın Svetloe küüyü kendi kurulmasının 100-cü yıldönümünü kutladı! Bu gözäl yortunun kutlamsında pay aldılar Gagauziyanın hem Komrat rayonun öndercileri, GHT deputatları, Moldova parlamentının deputatları, küülülär hem küüyün musaafirleri. Ofiţial toplantıda, kutlama sözlerindän kaarä, annadıldı küüyün kurulması için hem büünkü günneri için. Verildi baaşışlar: Gagauziya Başkanı Mihail Formuzal, primara bir gramota verdi: Komrat rayonun başı İvan SARI kultura Evinä bir fotoaparat baaşladı. Ofiţial toplantıdan sora büük bir konţert gösterildi; Moldova parlamentın deputatı Aleksandr STOYANAGLO çiftçilik kolecına kserox printer hem skaner baaşladı, deputat Pötr VLAH uşak başöalarına binär leiTAA DERINDÄN
ana sozu

2013.11.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SIRALARIMIZ BOLUMU

“Ana Sözü”n 25-ci yılı KDUda bakıldı

Canavar ayın 18-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında 25-ci yıldönümünän ilgili olarak toplantı oldu. Orada baş redaktor Todur ZANET “Ana Sözü” gazetasının yaşaması için hem kendi literatura yolu için annattı. Toplantıyı hazırladılar KDU bibliotekasının baş zaametçisi Vera ÇİMPOEŞ, KDU bibliotekacısı Larisa ÇAKİR hem “Atatürk” bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU. Maasuz buluşmak için bibliotekacılar hazırlamıştılar iki sergi: “Ana Sözü” – 25 yaşında!” hem “Eni Kiyat”. Birbuçuk saadın içindä Todur ZANET annattı gazetanın 25 yıllık ömürü için, kendi yaratmak yolu için, okudu peetlerini hem cuvap verdi koyulan soruşlara. Buluşmayı selemnadı KDU rektoru. Buluşmada payTAA DERINDÄN
ay boba

2013.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası olsun

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların plenar toplantısında Moldovadan popaz Ay-Boba OKTAVEAN (Moşan) teklif etti Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için çalışmaları başlamaa hem bu iş için komisiya kurulsun. VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışının önündä GRT hem “Ayın-Açık” kanallarına intervyu verärkana gagauz yazıcısı hem “Ana Sözü” gazetanın baş-redaktoru Todur ZANET ta teklif etti, ani Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası lääzım olsun hem gagauzlar artık dualarını Ay-Boba Mihail ÇAKİRin ikonasına yapmaa başlasınnar. Taa sora, sekţiya çalışmalarında, Todur ZANET teklif etti, ani VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların Kararında Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için maasuzTAA DERINDÄN
mihail

2013.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumaklar

Kasım ayın 6-da Çadır kasabasında oldu VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan halklararası okumaklar. Gagauziyadan kaarä, okumaklarda pay aldılar konaklar Bulgariyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Ukraynadan, Türkiyedän, Vengriyadan. VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışında Çadır primriyasının toplantı salonu insandan taşardı. Burada vardılar sıradan insannar, popazlar hem din adamnarı, yazıcılar, bilim insannarı, üüredicilär, muzeycilär, bibliotekacılar, deputatlar, diplomatlar, kultura hem cümne insannarı. Okumakların açılışı başladı Mihail ÇAKİRä baaşlanan bir duaylan. Açılışta pay aldılar Gagauziyanın hem Çadır kasabasının öndercileri, Kaul hem Komrat episkopu ANATOLİY, Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Bulgariya Büükelçisi Georgi PANAYOTOV, Moldova Parlamentın deputatı VeraTAA DERINDÄN
Evenimente1 (3)

2013.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SIRALARIMIZ BOLUMU

“Ana Sözü” 25 yaşını tamamnadı!

Paalı okuycularımız, sizinnän birliktä büün “Ana Sözu” gazetamızın 25 yaşını kutlêêrız. 25 yıl geeri 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä dünneyä geldi o, kimin zodiyasında yazılıymış GAGAUZ halkımıza hem GAGAUZLUUMUZA izmet etmää – dünneyä geldi “Ana Sözu” gazetamız! “Ana Sözu”nän gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi. “Ana Sözu” yardımınnan hem onun çalışmalarınnan gagauzlar devletlii kurdular hem kendi istoriyasında eni sayfalar yazdılar. “Ana Sözu” çok kere kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarınnan, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. SaaTAA DERINDÄN