ZAVALI ANA DİLİMİZ BOLUMU

kultura

2014.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ZAVALI ANA DİLİMİZ BOLUMU

Kulturasız kultura

Gagauziyanın ofiţial yazılarda yannşlıkları saymaa bıktık artık. Bu yazıda ooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASI GAGAUZİYA (GAGAUZ YERİ) KULTURA HEM TURİZMA BAŞ UPRAVLENİYASITAA DERINDÄN
MCS1

2014.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ZAVALI ANA DİLİMİZ BOLUMU

Yannışlıklar karma karışık

Bu tabloda şaşılacek yannışlıklar var hem laflarda, hem cümlä kurulmasında, hem da adların yazılmasında. Dooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASININ İÇİŞLERİ MİNİSTERLİİ ÜSTOLAN DURUMNARIN UPRAVLENİYASI GAGAUZ YERİ (açıklama – Todur ZANETin)TAA DERINDÄN
gencl

2014.03.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ZAVALI ANA DİLİMİZ BOLUMU

4 lafta 9 yannışlık var

Gagauziyanın dolayı gençlik Merkezi tablosunda 4 lafta 9 yannışlık var. Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, DOLAYI, GENÇLİK, MERKEZİ (açıklama – Todur ZANETin)TAA DERINDÄN
genclik_upravl

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ZAVALI ANA DİLİMİZ BOLUMU

Üç lafta 6 yannışlık

Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının tablosunda 3 lafta 6 yannışlık yapılı. Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, GENÇLİK, İŞLERİNDÄ (yannışlıklar kırmızıylan doorudulmuş). Hem taa bir iş: “BAKANNIK” lafın maanası “ministerlik”. Gagauziyada ministerlik yok, ama Upravleniye  var.TAA DERINDÄN