EKONOMİKA BOLUMU

investitiya_forumu

2015.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Yaklaşêr halklararası investiţiya forumu

Kasım ayın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta olacek halklararası investiţiya forumu – «Инвестиции – основа развития Гагаузии». Forum yapılêr Gagauziya İspolkomun kararına görä. Forumun tertip Komitetın başı, Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN açıkladı, ani foruma katılmak neetini kesin bildirdilär 8 devlettän 100 zeedä investorlar. Delegaţiyalar beklener Türkiyedän, Rusiyadan, Romıniyadan, Polşadan, Estoniyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan, Litvadan. Gagauziya tarafından investorlara Forumda teklif edilecek 20 investiţiya proektı. Açıklanacek Gagauziyada investiţiya için kolaylıklar. Forum programasında beklener Gagauziya-Türkiye hem Gagauziya-Rusiya arasında işbirlii annaşmaların imzalanması. Bundan kaarä olacek konferenţiyalar, proektların konkursu, sergilär, kultura programası.TAA DERINDÄN
gida_2
Canavar ayın (oktäbri) 21-23 günnerindä Kişinevda oldu halklararası bir seminar – “Moldova Gıda Güvenliği Yönetimi Eğitimi” (“Moldovada iyelecek malların güvennii çorbacılıında üüredicilik”). Bu seminar yapıldı “TİKA Balkannar hem dou Evrupa devletleri iyelecek malların hem yaşamak güvenniindä yardım etmäk programası” çerçevesindä. TİKAnın programasına görä, seminar Türkiyenin İyelicek mallar, Çiftşilik hem Hayvancılık Ministerliin hem Moldovanın Milli iyelecek malların güvennii Agenstvosunun işbirliinnän yapıldı. Nicä açıkladı TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN: “Seminara Moldovanın Milli iyelecek malların güvennii Agenstvosunun 50 speţialistı katıldı. Onnara deyni Türkiyedän profesorlar hem bilim doktorları lekţiya okudular. Lekţiyalarda,TAA DERINDÄN
valkanes_bride_

2015.10.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Moldovanın ekonomika ministrusu Gagauziyada bulundu

Bu afta Moldovanın ekonomika ministrusu Stefan BRİDE, yanına Liţenziya palatasının hem energiyaefektivnost Agenstvosunun öndercilerini alıp, Gagauziyayı gezdi. Vizit zamanında Kişinevdan delegaţiya buluştu Gagauziya öndercilerinnän, tanıştı “Valkaneş” ekonomika serbest zonasınnan, buluştu investorlarlan. İki taraflı buluşmalarda Gagauziya hem ekonomika ministerlii arasında işbirlii noktaları incelendi. Komrat industriya parkın hem “Valkaneş” ekonomika serbest zonasınnın ilerlemelerinän ilgili soruşlar bakıldı. Bu çerçevedä Curculeşt derä-deniz portun teklifleri da ortaya koyuldu. Ekonomika ministrusu Stefan BRİDE açıkladı, ani “Gagauziyada işleyän ekonomika agentları da lääzım kullansınnar o fondların paralarını, ani Moldovaya veriler. O paraların arasında var Dünnä bankasının 2-ci proektı,TAA DERINDÄN
Bobruysk_annasma

2015.09.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Tomayda Belarus traktorlarını toplayaceklar

Ceviz ayın 17-dä Belarusiyanın Bobruysk kasabasında imzalandı annaşma, angısına görä Gagauziyanın Tomay küüyündä Belarus traktorları toplanacek. Bu annaşma imzaladılar Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun direktoru Aleksandr AGRANOVİÇ (patrettä ortada), Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH (patrettä saada)  hem “Bucakagroservis” firmanın direktoru İvan NEDOV (patrettä solda). “Bucakagroservis” firmanın direktoru sayêr, ani Tomayda toplanan traktorlar olaceklar 15-20% taa ucuz onnardan, angılarını hazır alêrlar doorudan Belarusiyadan. Annaşmaya görä, önümezdeki ayın içindä, Gagauziyaya geleceklär Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun speţialistları, işi erindä görmäk için hem traktorların toplamasında yardımcı olmaa deyni. İkiTAA DERINDÄN
invistitiya forumu

2015.09.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Gagauziyada investiţiya Forumu olacek

Gagauziya İspolkomun kararına görä Kasım ayın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta olacek halklararası invistiţiya forumu –  «Инвестиции – основа развития Гагаузии». Onun neeti Gagauziyanın imicını göstermäk hem da burada investiţiya için kolaylıkları açıklamak. Bunu bildirdi Gagauziya ekonomika ilerlemesi Upravleniyanın başı Mariya BORDENÜK. Forum programasında olacek konferenţiyalar, proektların konkursu, sergilär, kultura programası. Umut var, ani Forumda aşırıdan 250 kişi pay alacek.TAA DERINDÄN
gagauz_mallari

2015.02.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

“Gagauz Malları” mal nışanı için ödek alınacek

Gagauziyada “Gagauz Malları” mal nışanı hem onun kullanması için karar kabledildi. Bu nışanın proektını hem biçimini hazırladı Gagauziya ekonomika Upravleniyası. Nicä açıkladı ekonomika Upravleniyasının başı Vitaliy KÜRKÇÜ, bıldır “Gagauz Malları” nışanı için sertifikat kabledildi. O üzerä bu mal nışanı oldu Gagauziyanın intelektual varlıı. Bundan ötää Gagauziyada yapılan mallara lääzım olacek koyulsun bu nışan, damgalansın da var nicä. Ama Gagauziya bu iş için malların saabilerindän ödek alacek. Nicä bildirdi Vitaliy KÜRKÇÜ, bu paralar kullanacek Gagauziyada biznesı ilerletmää deyni.TAA DERINDÄN
Pro_Evropa_Komrat

2014.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Evropanın ekonomika cümnesinä integraţiyası sergisi

Kırım ayın (dekabri) 19-da Komrat Devlet Universitetında (KDU) rus hem moldovan dilindä başladı işlemää mal hem tehnika sergisi “Evropanın ekonomika cümnesinä Moldova Respublikasının integraţiyası”.Sergiyi ortak olarak hazırladı Komrattakı Pro-Evropa interaktiv Merkezi, KDU hem Gagauziya ekomomika upravleniyası. Sergi maasuz kuruldu göstermää deyni ne mallar hem tehnika var nicä yapmaa, açan Evropa Birliindän (EB) para kabledersin, ne işlär var nicä yapmaa o paraylan hem nicä faydalı onu kullanmaa. Açılışta Komrattakı Pro-Evropa Merkezin başı Lüdmila MİTİOGLU urguladı, ani bu sergiylän Merkez istedi kurmaa insannara deyni bir habercilik hem fikir yapısı, annatmaa EB faydalıTAA DERINDÄN
ekonomika_forumu
Canavar ayın 31-dä – Kasım ayın 1-dä Gagauziyada III-cü halklararası ekonomika Forumu geçer. Forumun çalışmasında pay alêrlar ekonomistlär, diplomatlar, politilacılar hem 100 zeedä biznesmennar Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan, İtaiıyadan, Estoniyadan  hem başka devletlerdän.TAA DERINDÄN
Tamojne_vergisi-1

2014.08.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Rusiya Moldovaylan alış-veriştä serbest rejıma geçer

Orak ayın (iyül) 31-dä Rusiyanın pravitelstvo Predsedateli imzaldı Kararı, ani Moldovadan Rusiyeya getirilän mallara tamojnä vergisi koyulêr. Bu Karar 30 gündän sora kuvedä geçer. Alınan Karar altına düştülär yaanı, booday, şeker, zarzavat, üzüm hem onnardan yapılan iyecek malları. Bundan kaarä vergi koyulêr spirt, likör, şarap hem başka alkogol mallarına. Tamojnä vergisi koyulêr Moldovadan Rusiyeya getirilän mebel mallarına da. Moskva birkaç kerä açıkladı Moldova tarafına, ani Moldova Evropa Birliinnän asoţiaţiya hem alış veriş annaşmasını imzalarsa, ozaman Rusiya Moldovaylan alış-veriştä serbest rejıma geçecek.TAA DERINDÄN
pili

2014.07.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

İnkubator biznes-piliçlerä sarısını yutturacek

Orak ayın (iyül) 10-da Çadır kasabasında açıldı “Biznes İnkubator” merkezi. “Biznes İnkubator” – bu Evropa Birliin (EB) “Çiftçilik bölgelerindä ekonomikaya stimul vermää deyni” politikanın Matriţasına (Kalubuna) görä proektı. Biznes İnkubatorun açılışında pay aldılar: Çadır kasabasının primarı Georgiy ORMANCI, Moldovada EB delegaţiyanın (proektın bobası) başı Pirkka TAPİOLA, Moldovanın ekonomika ministrusu Adrian KANDU, Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, ODİMM (küçük hem orta bizneslarını ilerletmä Kuruluşu) başı Yuliya YABANCI, işadamnarı h.t.b. “Biznes İnkubator” erleşti Çadırın bir eski şkolasının binasında. O verecek kolayını, ani burada işleyän firmalar Çadır kasabasının ekonomikasına kendi katkılarını yapsınnar. Şindilik BiznesTAA DERINDÄN