EKONOMİKA BOLUMU

hayati-yazici
Küçük ayın (fevral) 5-6 günnerindä, Moldova hem Türkiye pravitelstvoları arasında “Karma ekonomika komisiyasının” (KEK) 7-ci dönem tolantısı programasına görä, Moldovada ofiţial bir vizitlan Türkiye Tamojnä hem alış-veriş Bakanı sayın Hayati YAZICI bulunacek. Vizit programasına görä sayın Hayati YAZICI Moldova premyer-ministrusu İurie LEANKAylan hem Moldova premyer-ministru yardımcısı hem ekonomika ministrusu Valeriu LAZARlan buluşacek. Buluşmalarda iki devlet arasında tamojnä, ekonomika hem alış veriş soruşları incelenecek hem Moldova ekonomika ministerliindä KEK toplantısının Protokolu imzalanacek. Vizit programasında Türkiye Tamojnä hem alış-veriş Bakanı sayın Hayati YAZICI hem Canabisinnän gelän delegaţiya için kultura programası da var.TAA DERINDÄN
Yolculuk

2013.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Yolculuk 26,31% paaya kalktı

Kasım ayın 1-dän beeri kasabalar hem küülär arası yolculukta 1 kilometra için 10 bani taa zeedä ödenecek. Tariaf 38 banidän 48 bani oldu. Bu 26,31% yapêr. Transport Ministerlii açıkladı, ani bunu yapêrlar Moldovanın Üüsek Sudu Palatasının (MÜSP) izininä görä. Bildiriler, ani bu iş için MÜSPtä danışmış transportçular Birlii. Söz gelişi, maamilä surat, transportçular istemişlär paayı birdän 20 baniya kaldırmaa. Ama “insannar için düşüneräk” izin verilmiş paayı sade 10 baniya kaldırmaa. Taa sora (kimi deer 2014-cü yılın ilkyazına, kimi deer 2015-ci yılın ilyazına) paalar genä kalkaceymışlar.TAA DERINDÄN
karta

2013.10.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiyenin tamojnä birliinä girmää neeti var

Canavar ayın 25-dä Birleşik Devletlär Toplumu (BDT) devletlerin liderleri Belorusiyanın baş kasabasında Minskta toplandılar. Toplantıda, Evroaziya ekonomika ortaklıın ekonomika sovetindä, Kazahstan respublikasının prezidentı Nursultan NAZIRBAEV bildirdi, ani Türkiye Respublikasının Tamojnä birliinä girmää neeti var. Canabisi açıkladı:  “Türkiyenin Başbakanı Erdoğan danıştı bana: yok mu nicä Türkiyeyi Tamojnä birliinä kabletmää?” Konuyu taa ilerledärkana Nursultan NAZIRBAEV dedi: “Türkiye – büük bir devlet, bizdä ortak graniţa var, kritika heptän biteceydi, zerä salt Batıya gidersin, birdän sorêrlar: siz ne Sovetlär Birliini mi enidän kurêrsınız? Bekim Türkiyeyi kabledelim – da hepsi soruşlar yok olaceklar!” Nursultan NAZIRBAEVTAA DERINDÄN