İSTORİYA BOLUMU

Cakir
Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKİRin mezarını kim sadä aaramadı: Romıniyada yaşayan senseleleri da, Çadırdan Protoierey Dimitri KİROGLU da, Dionis TANASOGLU da, Stepan KUROGLU da, Todur ZANET ta, başkaları da. Ama buldu mezarı Moldova Bilim Akademiyasının zaametçisi Nikolay Andreeviç DEMÇENKO. Bu iş halizdän unudulmasın deyni hem yalancışarın aazlarını tıkamaa deyni büün enidän tiparlêêrız mezarın bulunması için 2000-ci yılda ilk yazımızı. Baba Marta ayın 10-da, taman “Ana Sözü”n geçän nomeri çıktıydı, redakţiyanın kapusu açıldı da içeri girdi çadırdan Protoierey Dimitri KİROGLU. Selämnaşıp, lafetmää başladık. Belliydi, ani Ay-Boba Dimitri pek duygulu. Bän, nicä herkerä,TAA DERINDÄN
BURGUCU_tribunada
24 yıl geeri, 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauz Halkın Üstolan Kongresinä ayırılan 450 deputat baamsız Gagauz Respublikasının kurulmaa deyni karar aldılar da Gagauz Respublikasının kurulmasını dünneyä bildirildilär. Gagauz Respublikasının kurulması halklar arası kanonnara görä kuruldu. Gagauz Halkın Üstolan Kongresinä ayırılan deputatlar ilktän 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä 411 oylan Gagauz Milli Gimnasını (laflar – Todur ZANET, muzıka – Mihail KOLSA), Gagauz Milli Bayraanı hem Gerbı kablettilär, sora da Harman ayın (avgust) 19-da aldılar Karar baamsız Gagauz Respublikasını kurmaa. Bundan sora da, Canavar ayında, Gagauz Respublikasının prezidentının hemTAA DERINDÄN
tomay

2014.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA BOLUMU

Tomay aaçlık genoţidın kurbannarını unutmêêr

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Tomay küüyün mezarlıında, 1946-1947 yıllarda gagauzlara karşı yapılan aaçlık genoţidında aaçlıktan öldürülän tomaylıların ortak mezarının üstündä, açıldı anma memorialı. O aaçlık genoţidında gagauzların 40% zeedesini zorlan mezarlara soktular. Sadä Tomay küüyündä aaçlıktan 2500 insandan kaybelmiş. Anmak memorialını kurmaa deyni ön teklif küüyün sovetniindän Pötr BALABANdan geldi. Hepsi tomaylılar bu fikirdän yan oldular. Katlanıp ta para topladılar. Biraz yardım geldi sponsorlardan da. Memorial 80 bin ley tuttu. Anmak taşın açılmasında hem yaslı mitingta pay aldılar küülülär, Tomayın primarı Födor TOPÇU, küü sovetnikleri hem küü Sovetinin başı İvanTAA DERINDÄN
05-06_2014

2014.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İSTORİYA BOLUMU

Önünüzdä 600-cü nomerimiz

Paalı okuycularımız, hiç bir kerä halkımıza, kulturamıza, literaturamıza, incäzanaatımıza, adetlerimizä hem sıralarımıza izmet etmektän atılmadaan, sizinnän barabar, 25 yııllık zaametlerimizlän, etiştik o günä, açan önünüzdä hem elinizdä “Ana Sözü” gazetanızın 600-cü nomeri bulunêr. Bu uzun yolda kolaylık ta, zorluk ta gördük, karannaa hem aydınnaa da düştük, ama hep ayakta kaldık, zerä herkerä insannaa, doorulaa hem aslıya  izmet ettik, milletimizä kurban olduk. Saa olsunnar hepsi kim bizimnän bilä bu yolda bulundu, brakmadı bizi yalnızlıkta hem kıtlıkta. Saa olsun Türkiye Respublikası, ani hep yardım etti bizä TİKA hem YTB yolunnan, da böläTAA DERINDÄN
pameatnik

2013.09.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, İSTORİYA BOLUMU

Komratta stalinist represiyaların kurbannarına anmak taşı

Ceviz ayın (senyäbri) 13-dä Komratta stalinist represiyaların kurbannarına anmak taşı açılacek. Bu olêr kasabanın ihtärlar Sovetinin teklifinä görä. Bu proektı başa çıkarmaa deyni primariyada komisiya kuruldu. Komisiya da kendi sözünü söledi – anmak taşın proektlarından en uygunu seçti. Primariyanın kararınnan anmak taşı regionun istoriya hem tarafı aaraştırmak muzeyin önündä erleşecek.TAA DERINDÄN
dubosarda
Kirez ayın (iyün) 4-dä tamamnandı 220 yıl, nicä 1793-cü yılda Dubosar kasabasının yanında, Nistru deresinin kenarında, Osmannı imperiyasının hem Rusiya imperiyasının arasında büükelçilärlän, Mustafa RAŞIM Paşaylan hem Mihail KUTUZOVlan, diişmäk oldu. Bu iş 1791-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 29-da Yaş kasabasında iki imperiya arasında imzalanan barış annaşmasına görä aslıya çıktı. Pridnestrovyada büükelçilärlän diişmäk günün 220-ci yıldönümü büük kutlamaklarlan geçti. Yortulu meropriyatiylar Dubosar kasabasında oldu. Orada pay aldılar Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci seketari Orhan IŞIK, Moldovada Rusiya Federaţiyasının Büükelçiliin elçi-sovetnii Vsevolod FİLİPP, Pridnetrovyenın dış işleri ministrusu Nina ŞTANSKİ hem Pridnetrovyenın başkaTAA DERINDÄN
cakir_kiyat
Şindiyä kadar bir “istorik” deyärdi, ani gagauz dilindä ilk din kiyadı çıkmış 1907-ci yılda. Kişinevda bibliotekada aslıdan var kiyat, angısının kabında yazêr: Ветхий Завет, пособие для гагаузов (1907 год). Первая книга на гагаузском языке. Ama bu cümlelär eldän yazılı. Bu kiyadın taa bir taanesi Kişinevun başka bir bibliotekasında var. Kabı da erindä. Kabında yazêr: Cвященная история Ветхого Завета. 1911 год. 2007-ci yılda bütün Gagauziya gagauzların eni istoriyasının iki büük yortusunu kutladı: gagauz yazısının 50-ci yıldönümünü hem ilk gagauzça kiyadın tiparlanmasının 100-cü yıldönümünü. Maasuz ilk gagauzça kiyadın tiparlanmsının 100-cü yıldönümü içinTAA DERINDÄN
AACLI

2013.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, İSTORİYA BOLUMU

Dädumun annatmasından bir parça

DÄDUM: “Bän kücüktüm, ama hepsini annayardım. 1946-ncı yılda yarısında, 10 yaşındaykan, döndüm ölümdän. Mamu olmaydı, olmayaceydım bän da büünkü gündä. Mamucuum benim bir kula tenni insandı. Toyandı, ama bu çirkin yılların arasında kaldı bir sopa gibi. Kahır, zorluk onu bitirdi. O imäzdi bişey, kendi parçasını saklı bobamızdan verärdi bizä. Biz 4 uşaktık. Benim ayläm diildi fukaara, ama aaçlık bizä da bastı. Mamuyu gömdük fukaara. Mezarı kazdılar iki gün. Kış vakıdıydı, çirkin suuklar dışardaydı, insan aaçtı, kuvetsizdi. Toprak pek dondu. İnsannar kazamazdılar mezarı. Ayläm taa pek yufkalandı. Hepsi kaldı bobanın arkalarına,TAA DERINDÄN
20
İrmi yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä olan Gagauz Halkın Kongresi 411 oylan (okadar delegat Kongrestä vardı) Gagauz Milli Gimnasını kabletti. Gagauz Milli Gimnasının muzıkasını Mihail KOLSA, laflarını Todur ZANET yazdılar. GAGAUZ MİLLİ GİMNASI Geldi vakıt – bayraa kaldır, Dalgalatsın lüzgär onu. Kavalları keskin çaldır, Duuêr Halkın aydın günü! Refren: İnsana lääzım Vatan, Halkına kalsın damar, Kanında dedä sesi Uzaktan evä çeksin. Bucak’ta dannar açık – Şannı olsun kardaşlık*. Zaman kanatları döner Kıyıp kara bulutları. Yaşamaya kuvet verer Ana topraan çöşmeleri. Refren: İnsana lääzım Vatan, Halkına kalsın damar,TAA DERINDÄN
AACLIK

2007.02.22,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, İSTORİYA BOLUMU

Aaçlık kurbannarı mezarlardan baarêrlar!

AAÇLIK KURBANNARI MEZARLARDAN BAARÊRLAR! (60 YIL GEERİ GAGAUZLARA KARŞI SOYKIRIMI (GENOŢİD) YAPILDI) Altmış yıl geeri 1946-1947 yıllar kışı Sovet Sistemasının tarafından gagauzlara karşı zorlan aaçlık yapıldı. Bununnan gagauzların soykırımı (genoţidi) başladı. Aaçlıın ardına lagerlär, Sibirä kaldırılmak, erindä kurşuna urmak geldi. Bütün bu hayarsızlıklar gagauzların 40% zorlan mezarlara soktu. Ukraynada bulunan sa Bolboka (Kotlovina) küüyünün 60% insannarını (sade aaçlık!) biçiti. Düşünün kendiniz: bu küüdä 5500 candan 3300 (ÜÇ BİN ÜÇÜZ) aaçlıktan ölmüş. Aala gagauzum! Aala. Bunnar senin duumamış yazıcıların, türkücülerin, bilgiçlerin, resimcilerin, gelecään. Aala zerä, açan küülerimizin üstündän ölüm borannarı geçärdilär, açan insannar aaçlıktan fidannarın kabuklarını kemirärdilär, kedileri hem köpekleri iyärdilär,TAA DERINDÄN