KULTURA BOLUMU

Aaclik_kurbannari
Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu bildirer, ani Küçük ayın 25-nä saat 16:00-da olacek premyera “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu Todur ZANETın “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä. Spektaklinin rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV. Spektakli adandı 1946-1947 yıllarında gagauzlara karşı yapılan Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä . Spektaklidä bir aylenin üç günnük yaşamasında annadılêr o unudulan kara günnär için. Premyera olacek Cadır kasabasının Kultura Evindä. Giriş biledin paası – 20 ley.TAA DERINDÄN
fistannar_Cadir (12)
Çadır kasabasının Uşakların yaratmak Merkezindä oldu bir kapalı denemä– evelki gagauz karı rubalarının gösterisi “Bucak gergefi”. Bu ruba koleţiyayısını hazırladı Lidiya İvanovna TODİEVA, bu Merkezin modalar Teatrusunun öndercisi. Lidiya TODİEVA çoktan meraklanêr gagauz milli rubalarınnan. Ama bu rubaları hazırlamaa deyni, Canabisi kara almış onun malisinin gagauz milli rubaları için annatmaklarından sora. Büünkü gündä artık hazır 15 komplekt ruba: fistannar, koftalar, fıtalar, jeletkalar. Belliki, temel olarak, bu rubalar için alınmış eski rubaların örnekleri, ama Lidiya TODİEVA o örneklerä kendi fikirlerini hem can sıcaklıını koymuş. Onuştan herbir rubanın başka rengi hem biçimiTAA DERINDÄN
teatru_1

2017.02.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Gagauz teatrusu yaşayacek mı, yaşayamayacek mı?

Küçük ayın 1-dä Komrat Regional Galereyasında oldu bir tombarlak masa, neredä gagauz teatrusununu yaşamasınnan hem ilerlemesinnän ilgili soruşlar incelendi. Tombarlak masayı ortak hazırladılar Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusu hem Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Tombarlak masa başladı Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOVun danışma sözünnän. Sora Gagauziyada 20 yıl içindä teatru yaşaması için bir doklad okudu Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun baş rejisöru İlya HACI. Nedän sora kendi bakışlarını hem fikirlerini teatrunun yaşaması için açıkladılar Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başıTAA DERINDÄN
Nataliya_Fomiceva_1
(“Ana Sözü”nä deyni maasuz eksklüziv) Gecennerda Germaniyanın baş kasabasına, Berlinä, bir turist olarak gittim. Gözäl hem şaşılacek bir er: çok katlı evlar, büük meydannar, kliselär, büük sokaklar, ara sokacıklar – hepsi tertipliktän yalap-yalap edärdilär. Doz dolaydan, bana deyni, yabancı dil ötärdi. Belliki, bu dünneyin arasında, istär-istemäz, canın yakın bişey aarêr. O yakın iş da tezdä gözümä ilişti: “Resim sergisi: “Sonsuzlaa yolculuk”. Nataliya FOMİÇEVA”. Bir kıpım da hiç dusunmedään, hemen o sergiyä uuradım. Uuradım da şaştım: annadılmaz bir incäzannat dünnääsı! Pek gözäl resimnär, incä ustalıklan yapılı portretlar! Bakarak bu resimnerä, serginiTAA DERINDÄN
istar
Komratta “İSTAR” oyun ansmblisi, Moldovanın başka 7 ansamblisinnän barabar, katıldı “Kaarlı Oskar – 2017” Halklararası festivalinä, neredä üçüncü eri aldı. “Festival Büük ayın 4-9 günneri arası Slovakiya devletindä geçti. Onda pay aldılar altı devlettän 25 kollektiv, angıları yaş kaertiklerinä görä becerikliini gösterdilär. “İSTAR” oyun ansmblisi pay aldı 12-15 yaş kertiindä. – bildirdi ansamblinin horeografı İrina SARI. – Bu kategoriyada birinci eri aldı Ukrayna, ikinci – Belorusiya, üçüncü da biz olduk!” Not. “İSTAR” oyun ansmblisi kuruldu 2013-cü yılda. Büünkü gündä onda 60 uşak horeografiyada ustalıını bileer.TAA DERINDÄN
cakir_kopuscu_3
Eni Yıla karşı tipardan çıktı Viktor KOPUŞÇUnun 140 sayfalık «Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель» kiyadı. Büük ayın 24-dä da Komratta kiyadın prezentaţiyası oldu. Nicä açıkladı prezentaţiyada kiyadın avtoru hem “Aydınnık” cümne kuruluşun başı Viktor KOPUŞÇU “bu kiyatta açıklêêr anılmış ÇAKİRlär soyundan popazların birisinin – Dimitriy Georgieviç ÇAKİR yaşamasını. ÇAKİRlär soyunun Bucak toprkalara erleşmesini, yaşamasını hem Protoierey Ay-Boba Dimitriy ÇAKİRin popazlıını hem cümne çalışmasını”. Viktor KOPUŞÇU bildirdi, ani kiyatta iki bölüm var: birisi – avtorun yazıları, birisi da – Dimitriy Georgieviç ÇAKİRin yazısı o küü için, neredä o izmet etmiş”.TAA DERINDÄN
cadir_festival_0

2017.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

II-ci “Eni Yıl adetleri” Festivali Çadırda

Büük ayın 21-dä, taman “Babu günündä”, Çadır kasabasında oldu II-ci “Eni Yıl adetleri” Festivali. Festivalin şannı musaafirleri oldularar Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi. Festivaldä pay aldı Çadır rayonundan dokuz kollektiv: Baurçudan, Beşgözdän, Caltaydan, Çadırdan, Kazayaktan, Kıpçaktan hem Tomaydan,  angıları gösterdilär nicä bakılêr gagauzlarda “Kolada”, “Hêy-hêy!”, “Surva”, “Sidänka”, “İvan günü” hem “Babu günü” adetleri. Çadırlı insannarından kaarä, Festivalä geldilär Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyanın geçici başı Marina SEMENOVA, Çadır rayonun başı Valentin KARA, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, akademik hem poet Todur ZANET. Nicä bildirdiTAA DERINDÄN
patret_yarismasi_2
2017-ci yılın Büük ayın 17-dä Komrat regional Galereyasında «Гагаузия в красках» patret yarışmasının sergisi açıldı hem o yarışmada enseyennär kutlanıldı. Yarışma iki basamakta oldu: «Культура гагаузов» hem «Туристическая Гагаузия». Herbir basamaan üç bölümü vardı. Yaruşmada enseyennerä diploma hem para baaşışı verildi. «Гагаузия в красках» patret yarışmada enseyennär: «Культура гагаузов» basamaanda «Культура гагаузов, гагаузский национальный костюм» bölümündä: 1-ci er – Natalya KAPSAMUN, patretlän «Это моя Родина»; 2-ci er – Mariya HACIOGLU, patretlän «Долгожданный обед»; 3-cü er – Anna MALAÇLI, patretlän «Под золотыми лучами». «Гагаузские обычаи, обряды, традиции» bölümündä: 1-ci er – Vitaliy DRAGAN, patretlän «ЗабытыеTAA DERINDÄN
Caltay_turku_festivali_DSC_6110
Kasım ayın 30-da Caltay küüyün gimnaziyasında oldu pek gözäl bir sıra – Gagauz türkülerin festivali. Festivaldä türkülerdän hem halk oyunnarından kaarä, annadıldı gagauz adetleri, Kasım hem Hederlez yortuları. Üürencilär bütün ürektän hem büük çalışmalarlan hazırlandılar bu festivalä. Onnar çok meraklı işlär annattılar geçmiş evelki zamannar için, gagauzların en büük milli yortuları – Kasım hem Hederlez – için, ani onnar baalı biri-birinä hayvancılıklan hem yılı ikiyä payetmesinnän: yaza hem kışa. Unutmayalım, ani Hederlez günündä, Hederlez ayın 6-da, gagauzlarda evel yaz başlarmış, Kasım günündä da, Kasım ayın 7-dä (şindi sekizindä bakılêr), kışTAA DERINDÄN
kilim_1

2016.12.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

III-cü “Covorul Dorului” Milli Festivali oldu

Kırım ayın 4-dä Kişinevun “Nikolae SULAK” Milli Palatasında oldu III-cü “Covorul Dorului” Milli Festivali, angısı ilgiliidi UNESCOnun kultura varlıına Moldova Respublikasının kilimnerinin “Kilimciliktä adetlär tehnikası” kategoriyasında alınmasınnan. Bu Festivaldä Gagauziyayı gösterdilär Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, Beşalmanın D.Karaçoban istoriya hem etnografiya muzeyi hem da Başküüyü muzeyi. Bu muzeylär getirdilär Kişineva XVIII-ci üzyılın sonundan hem XIX-cu üzyılın başından gagauz kilimnerini. Serginin açılışında Moldova kultura ministrusu Monika BABUK urguladı, ani “Festivalin en büük maanası – Moldovada kilimcilik ustalıını korumaa hem kilimcilii diriltmää”. Festivalin konţert programasında pay aldı Komrattan “Kadınca” ansamblisi. FotoTAA DERINDÄN