KULTURA BOLUMU

Aya_Sofiya_
Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Kirez ayın (iyün) 4-dä emir verdi Aya Sofya muzeyin statusunu camiyä çevirmäk için konuyu incelemää. Da dün, Orak ayın (iyül) 2-dä Türkiye Administrativ Sudu aldı karar, ani İstanbul Aya Sofya muzeyin statusu var nicä diiştirilsin Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın izininä görä, hem urguladaı, ani Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün 1934-cü yıldan Aya Sofiya soboruna muzey statusu verilmesi için izini kuvettä kalêr, bildirer Radio Svoboda.   Kendi Kararını Türkiye Administrativ Sudu onbeş gündän sora ofițial olarak cümnenin önünä çıkaracek. Not. Aya Sofya,TAA DERINDÄN
partole_Claudia

2020.06.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Klavdiya PARTOLE – kulturaya özü verili izmet

2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnadı 65 yaşını anılmış moldovan yazıcıykası, jurnalistkası, aaraştırmacıyka, gagauz kulturasının dostu Klavdiya PARTOLE. Klavdiya PARTOLEnin literatura yaratmak yolu geniş, ama taa çok adanmış uşaklara. Yaşamasında o yazdı hem tipardan çıkardı uşaklar için 15 kiyattan zeedä, olup onnarın en sevgili avtorlarından birisi. Canabisini severlär onnar da kim yazmakta ilk adımnarını yapêr, kim muzıkada, türkücülüktä hem resmciliktä kendisini dener – çok yıllar sıravardı Klavdiya PARTOLE Moldovanın “İon KRÄNGA” uşaklar için Milli bibliotekasında “Krängada” yaratmak birliin öndercisi olarak çalışêr. 2005-ci yılda Halklararası kiyat salonunda onun “Aalayan sedefçiklär”TAA DERINDÄN
aaclik_kurbannari_3
Başlayıp Kirez ayın 1-dän beeri Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu açtı onlain sezonunu, bilderer teatrunun internet resursu https://gagauz-teatr.com/. Nicä açıkladı teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV onlain sistemasına geçmesinin sebepi – Moldovada hem Gagauziyada koronavirus durumun keskinneşmesi. Onuştan spektakliri var nicä siiretmää teatrunun youtube kanalında: Dionis Tanasoglu adına gagauz Milli teatrusu. Büünkü günädän oynanadı 5 spektakli: 01.06.2020 günü – “İki potmarcık”, pyesanın avtoru hem rejisöru – İon POPESKU; 07.06.2020 günü – “Kıvrak evcäz”, pyesanın rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV; 07.06.2020 günü – “Dokuzuncu Tümen” (Dede Korkut), pyesanın avtoru hemTAA DERINDÄN
dramaturgiya_sonu_

2020.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Dramaturgiya yaratmaları konkursun sonuçları

Hederlez ayın (may) 13-dä Gagauziya kultura Upravleniyasında oldu Kultura uurunda Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için maasuz Komisiyanın toplamtısı, neredä Dramaturgiya yaratmaları konkursun sonuçları için karar alındı. Bu konkurs, dayanarak Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») 26.10.2018 günündän No. 30-XVII/VI Zakonuna hem “Dramaturgiya yaratmaları fondları için” GHTnın 15.10.2019 günündän Kararına, 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 28-dä Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından açıldı. Konkursa 15 yaradıcı hem çevirici 22 çalışma yollamış. Onnarı inceleyeräk hem esaba alarak teatrular öndercilerininnän eksperların bakışlarını, Komisiya, oylamaylan, bölä kararları aldı: “BüükleräTAA DERINDÄN
boeva (1)

2020.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Anku BOEVA – 75 yaşında

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 1-dä, doldurdu yaşını kolegam, bibliotekcı, üüredici, redactor, yazıcı Anku BOEVA. Getirerim aklıma küçüklüümü, edi-sekiz yaşımda. Yaz vakıdı hepsimiz sokakta oynardık. Aklımda kaldı, nesoy, evdekilerini dolaşmaa, maalemizä gelirdi komuşuykam Anku BOEVA. Doymazdım siiretmää onu: gozäl dikişli fistanını, üüsek ökçeli emenisini, kısa kırkılı saçını, enikunu örüyüşünü. Bizä analar-bobalar brakmardılar peliklerimizi kesmää. Gecti yıllar… Anna Nikolayevna oldu anılmış bir insan yaradıcılık yolunda. Nedän hepsi başladı? İlk ondan, ani o açtı kendisinä bir gercek iş: “yazmaa çok meraklıdır!” Denedi oçerk yazmaa, sora proza, da azarak yaklastı bir kiyadın tiparlamasınaTAA DERINDÄN
hederlez_2019-2
Hederlez günündä açıklandı, ani Gagauziyada artık “Hederlez” yortusunun Gimnası var – türkü “Gagauziyada Hederlez”, angısını yazdılar poet Todur ZANET hem kompozitor İliya FİLEV. 2020-ci yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası açıkladı bir yaratma Konkursu “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnasına. Hederlez günü Gagauziyanın radio hem televideniyası (GRT) gösterdi 7 saatlık bir yortulu konțert, angısı başladı ondan, ani açıklandı, ki Çiçek ayın (aprel) 28-dä “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnasına yaratma Konkursu jürisi incelemiş orayı verilän 6 yaratmayı da karar almış, ani “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnası olacek tükü “Gagauziyada Hederlez”, angısını yazdılarTAA DERINDÄN
hederlez_2019 (20)

2020.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Hederlez yortumuz kutluca olsun!

Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar bakêrlar kendilerinin en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! Son yıllarda bu yortuyu, halktan koparıp, kuvettä bulunannar pek tantalalı bakardılar Çadır kasabasının “At-Prolin” beygir fermasının ipodromunda. Bu yıl sa, koronavirus sebepinnän, herbir yortulu toplantılar zapa altına alındıı için, Hederlezi, ofițial olarak, kutlamarlar. Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket, selemet hem uzun ömür! HEDERLEZ yotusu, “Canavar yortuları” hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem maanalı milli yortulardan birisi hem bakılêr Hederlez ayın (may) 6-da. Evel, açan gagauzlarda yıl ikiyä bölükmüş, sayarmışlar,TAA DERINDÄN
ana_dili_komrat_1
Çiçek ayın (aprel) 27-dä, Gagauziya öndercilerin kararına görä, Gagauziyada “Ana Dili” yortusu bakılêr. 2009-cu yıladan Gagauziyada “Ana Dili” yortusu Orak ayın (iyül) 30-da bakılardı. Bu data baalıydı gagauz yazıcısının hem profesorunun Dionis TANASOGLUnun kirilița temelindä hazırladıı alfavitın 30.07.1957 günündä Moldaviya SSRın Üüsek Soveti Prezidiumun kabledilmesinnän. Taa sora, Gagauziya öndercilerin kararına görä, “Ana Dili” yortusunun kutlaması alındı Çiçek ayın (aprel) 27-dä, da bununnan hem Mihail ÇAKİRin hem da Dionis TANASOGLUnun unudulmasına yol açıldı. Buyurun, okuyun ana dilimizä yazılı poet Todur ZANETin peetini “Canım, soluum – Ana Dilim”: Canım, soluum – AnaTAA DERINDÄN
novruz

2020.03.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Dünnääda “Novruz bayramı” bakılêr

Baba Marta ayın 20-21 günnerindä dünnääda bakılêr evelki türk yortularından birirsi – “Novruz bayramı”. Bu yortu sayılêr ilkyazın hem tabiatın enilenmesi yortusu. “Novruz” günündä ateş yakılêr, türlü tatlılıklar (azerbaycanca: şekerbera, badambura, pahlava, gogal) hazırlanêr, kurulêr “hança” (tabla üstündä erleştirilmiş tatlılar), büüdüler “sêmêni” (booday tenelerindän), boyanêr yımırta hem t.b. 2009-cu yılda TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz” UNESCO tarafından Dünnääyın material varlıı olmayan kultura mirası Listesinä alındı. Redakțiyamızdan: “Novruz bayramı” yortusunnan ilgli hepsinä saalık hem uzun ömür dileeriz. Belalar başımızdan gitsinnär da genä kolaylıımız olsun hepsimiz kucaklaşalım, sarmaşalım. Saalık Allaa versin!TAA DERINDÄN
teatru_milli

2020.02.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Gagauz Milli Teatrusu teatrunun geleceeni düşüner

Gagauz Milli Teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOVun zaamettinnän, bu yıl Gagauziyadan 3 kişnin kolayı var girmää Moldova Muzıka, Teatru hem Resimcilik incääzanaatı Akademiyasına da “teatru rejisöru” zanaatını üürenmää. Gagauz Milli Teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV bildirdi “Ana Sözü” redakțiyasına, ani kendisinin söz annaşması var Moldova Muzıka, Teatru hem Resimcilik incääzanaatı Akademiyasının anılmış pedagogunnan Valeriy ȚAPİŞlän, ani bu yıl Gagauziyadan 3 kişiyi Canabisi alsın kendi kursuna, angısını o bu yıl toplêêr. Valeriy ȚAPİŞ bildirmiş, ani bu kişilär bücettän paraya görä üüreneceklär. Bundan kaarä Mihail KONSTANTİNOV açıkladı, ani Teatru savaşacek toplamaa 15 genç kişiyi,TAA DERINDÄN