ANSAMBLİLÄR BOLUMU

Afisha_filarm
Anılmış gagauz doktorun hem bilim adamın Aleksandr DANÇın teklifinä görä, 2018-ci yılın Hederlez (may) ayın 25-dä Kongazda hem 26-da Kişinevda Türkiyedän türkücüyka Aylin Şengün TAŞÇI hem Nevasel türk muzıkası topluluu konţert verdilär. Kongazda konţert oldu Kultura Evindä. Konţert programasında vardı evelki hem büünkü türk türküleri. Ayırıca Aylin Şengün TAŞÇI çaldı gagauz halk türküsü “Mari Kız”. Kongazdakı konţerta katıldı Kazayak küüyündän “Sevda” ansamblisi da. Kişinevdakı konţert Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında küçük zalında oldu. olacek hem başlayacek üülendän sora saat ikidä. Not. İki yıl geeri Aylin Şengün TAŞÇI hem türk muzıkasıTAA DERINDÄN
duz_ava_2
Küçük ayın (fevral) 4-dä Gagauziyanın “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi Kongaz küüyün kultura Evindä gösterdi bir konţert, angısınnan kendisinin 47-ci yıldönümünü kutladı. Bu ansambli her yılın bölä konţert yapêr, bununnan anarak kendi kurucusunu hem ilk öndercisini Semön POMETKOyu. Konţerttä, “Düz Ava” ansamblisindän kaarä, pay aldılar Gagauziyadan (Andrey İVANOV, Pötr PETKOVİÇ, Vitaliy MANJUL), Moldovadan (İgor PODGOREANU) hem Türkiyedän (Cem GÜRDAL) artistlär. Bundan kaarä kendi becerikliini gösterdi diil çoktan kurulan Kongaz küüyün uşak oyun ansamblisi – “Altın çöşmä” Not. Kongazda konţertin olmasının sebepi – Komrat kultura Evi şindi remontta bulenêr.TAA DERINDÄN
Kadinca_60
Canavar ayın 12-dä Çadır kasabasının “Kadınca” türkü, oyun hem muzıka ansamblisi büük bir konţertlan hem şenniklän 60-cı yıldönümünü kutladı. “Kadınca” ansamblisini kutlamaa deyni, o yıldönümü konţertına geldilär ansamblinin veterennarı hem sıradakı çadırlılar, Gagauziya Başkanı hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı, üüredicilik kuruluşların direktorları, primarlar. Konţertta ansamblinin artistlerinä Gagauziya kultura Upravleniyasının hem Çadır kasabasının primariyasının Diplomnarı verildi. Ayırıca Gagauziya Başkanı baaşladı ansambliya bir komplekt kostüm. Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi anılmış gagauz kultura adamı Dionis TANASOGLU tarafından 1957-ci yılda kuruldu. 2007-ci yıladan o gagauz kulturasını Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem çeşitli festivallerdä gösterdi.TAA DERINDÄN
komrat_novruz_5
Baba Marta ayın 30-da Komradın Kultura Evindä oldu “Nevruz” yortusu kutlamasınnan ilgili TÜRKSOYun muzıka tertipleri orkestrasının konţertı. Konţert “Bizim dostlarımız – bizim zenginniimiz” şafkı altında geçti. Konţertä gösterildi büük türk dünnäsının herbir köşesindän nomerlar. Kendi havalarını, türkülerini hem oyunnarını gösterdilär Azerbaycan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Gagauziya (Moldova), Hakasiya (RF), Saha-Yakutiya (RF), Kazahstan, Kirgiziya, Türkiye, Türkmenistan, hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ, Türkiye Kişinev Büükelçiliin birinci sekretari Erdoğan ODABAŞ, Gagauziya Başkanı irina VLAH, TÜRKSOY Baş Sekretari Düsen KASEİNOV, Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN hemTAA DERINDÄN
Kontert_Turksoy_DSC_8509
Baba Marta ayın 28-dä Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında oldu “Bahar Bayramı – Eni Gün Nevruz Konţerti”. Konţerti gösterdi TÜRKSOY muzıka tertipleri orkestrası. Konţertä gelän insannar büük meraklıklan sesledilär türk dünnäsının herbir köşesindän havaları hem türküleri, siirettilär oyunnarı, angılarını gösterdilär hem çaldılar Azerbaycan, Kirgiziya, Türkmenistan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Türkiye, Hakasiya (RF), Kazahstan, Gagauziya (Moldova), Saha-Yakutiya (RF) hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Azerbaycanın Moldovada Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV hem Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ. Not. Baba Marta ayın 30-da hep bu konţert saat 19:00-da Komratta olacek.TAA DERINDÄN
Cadir_kadinca

2017.03.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Çadırın “Kadınca”sı enidän kuruldu

10 yıldan sora Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi enidän kuruldu hem büük sevinmeliklän insannar tarafından kabledildi. Baba Marta ayın 8-dä, Halklarası karılar Gününä baaşlanan konţerttä, bu ansambli genä kendi ustalıını hem becerikliini siiredicilerä gösterdi. İlk kerä Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi kurulduydu 60 yıl geeri – 1957-ci yılda. 50 yılın içindä, taa onun 2007-ci yılda daadılmasınadan, bu ansambli, Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem başka erlerdä çeşitli festivallerdä pay alıp, gagauz kulturasını dünneyä gösterdi. 1982-ci yılda o kabletti ad “halk ansamblisi”, taa sora da – “örnekli” («образцовый»). Annadarak “Kadınca” ansamblisinin enidän kurulması içinTAA DERINDÄN
martisor_duz_ava
Baba Marta ayın 9-da, Moldovanın 51-ci “Marţişor” milli festivalin çerçevesindä, Kişinevda büük bir konţert gösterdilär Gagauziyanın anılmış ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”. Kişinevun “Nikolay Sulak Milli Palatası”nın sţenasından “Düz Ava” hem “Kadınca” gösterildi siiredicilerä büük gagauz kulturasının milli oyunnarını hem çaldılar halk türkülerini. Belliki, zalda bulunan siiredicilerä deyni gagauz kulturasınnan tanışmaa seftä bişey diildi, zerä bu ansamblilär taa ileri da pay aldılar “Marţişor” milli festivalindä. Ama ozamannar onnar gösterdilär sadä bir-iki oyun hem türkü. Bu kerä sa, “Nikolay Sulak Milli Palatası”nın sţenasından gagauz ansamblileri siiredicilerä büük bir konţertlan sefa sürdülärTAA DERINDÄN
istar
Komratta “İSTAR” oyun ansmblisi, Moldovanın başka 7 ansamblisinnän barabar, katıldı “Kaarlı Oskar – 2017” Halklararası festivalinä, neredä üçüncü eri aldı. “Festival Büük ayın 4-9 günneri arası Slovakiya devletindä geçti. Onda pay aldılar altı devlettän 25 kollektiv, angıları yaş kaertiklerinä görä becerikliini gösterdilär. “İSTAR” oyun ansmblisi pay aldı 12-15 yaş kertiindä. – bildirdi ansamblinin horeografı İrina SARI. – Bu kategoriyada birinci eri aldı Ukrayna, ikinci – Belorusiya, üçüncü da biz olduk!” Not. “İSTAR” oyun ansmblisi kuruldu 2013-cü yılda. Büünkü gündä onda 60 uşak horeografiyada ustalıını bileer.TAA DERINDÄN
genclik_orkestra_0
Genel sekretar olarak TÜRKSOY başına Düsen KASEİNOV seçildiktän sora, 2010-cu yılda karar alındı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasını kurmaa, da o orkestrada türk dünnäsının talantlı genç muzıkantlarına kolaylık vermää kendilerini dünneyä tanıtmaa. Bu yıl orkestra Azerbaycan, Kazahstan, Kirgizistan, Türkiye hem Türkmenistan genç muzıkantlarından kuruldu. Orkestraya şeflik yaptılar uygur kökenni anılmış kazah maestro Anvar AKBAROV hem Azerbaycandan genç muzıkant Mustafa MEHMANDAROV. TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası ilktän 2016 yılın Orak ayın 12-24 günnerindä Türkiyenin Bolu kasabasında repetiţiyalarını yaptı. Sora da, başlayıp Orak ayın (iyül) 25-dän, Evropanın 3 devletindä “Avrasyanın Sesleri” (“Evroaziyanın sesleri”) adlıTAA DERINDÄN
Tozi
“Yardım edelim kliseyä, Allaa da yardım edecek bizä” – bu sözlär altında Gagauziyanın “TOZİ” êstrada grupası hazırlêêr iki hayırlı konţert. Bu konţertlerdä toplanan paralar, yardım olarak, kleselerä verilecek. İlk “Yardım edelim kliseyä, Allaa da yardım edecek bizä” konţertı olacek Harman ayın 26-da Valkaneş kasabasının Kultura Evindä. Burada toplanan paralar verilecek Valkaneş kasabasının «Покрова пресвятой Богородицы» klisesinä. Bu klisenin kubeelerini koymaa deyni para etişmeer. İkinci konţert da olacek Harman ayın 27-dä Ütülü küüyün Kultura Evindä. Buradan toplanan paralar verilecek Ütülü küüyün «Святителя Афанасия Великого» klisesinä. Bu klisenin Aydimusunun ikonalarının enilenmesi lääzımTAA DERINDÄN