ANSAMBLİLÄR BOLUMU

istar
Komratta “İSTAR” oyun ansmblisi, Moldovanın başka 7 ansamblisinnän barabar, katıldı “Kaarlı Oskar – 2017” Halklararası festivalinä, neredä üçüncü eri aldı. “Festival Büük ayın 4-9 günneri arası Slovakiya devletindä geçti. Onda pay aldılar altı devlettän 25 kollektiv, angıları yaş kaertiklerinä görä becerikliini gösterdilär. “İSTAR” oyun ansmblisi pay aldı 12-15 yaş kertiindä. – bildirdi ansamblinin horeografı İrina SARI. – Bu kategoriyada birinci eri aldı Ukrayna, ikinci – Belorusiya, üçüncü da biz olduk!” Not. “İSTAR” oyun ansmblisi kuruldu 2013-cü yılda. Büünkü gündä onda 60 uşak horeografiyada ustalıını bileer.TAA DERINDÄN
genclik_orkestra_0
Genel sekretar olarak TÜRKSOY başına Düsen KASEİNOV seçildiktän sora, 2010-cu yılda karar alındı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasını kurmaa, da o orkestrada türk dünnäsının talantlı genç muzıkantlarına kolaylık vermää kendilerini dünneyä tanıtmaa. Bu yıl orkestra Azerbaycan, Kazahstan, Kirgizistan, Türkiye hem Türkmenistan genç muzıkantlarından kuruldu. Orkestraya şeflik yaptılar uygur kökenni anılmış kazah maestro Anvar AKBAROV hem Azerbaycandan genç muzıkant Mustafa MEHMANDAROV. TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası ilktän 2016 yılın Orak ayın 12-24 günnerindä Türkiyenin Bolu kasabasında repetiţiyalarını yaptı. Sora da, başlayıp Orak ayın (iyül) 25-dän, Evropanın 3 devletindä “Avrasyanın Sesleri” (“Evroaziyanın sesleri”) adlıTAA DERINDÄN
Tozi
“Yardım edelim kliseyä, Allaa da yardım edecek bizä” – bu sözlär altında Gagauziyanın “TOZİ” êstrada grupası hazırlêêr iki hayırlı konţert. Bu konţertlerdä toplanan paralar, yardım olarak, kleselerä verilecek. İlk “Yardım edelim kliseyä, Allaa da yardım edecek bizä” konţertı olacek Harman ayın 26-da Valkaneş kasabasının Kultura Evindä. Burada toplanan paralar verilecek Valkaneş kasabasının «Покрова пресвятой Богородицы» klisesinä. Bu klisenin kubeelerini koymaa deyni para etişmeer. İkinci konţert da olacek Harman ayın 27-dä Ütülü küüyün Kultura Evindä. Buradan toplanan paralar verilecek Ütülü küüyün «Святителя Афанасия Великого» klisesinä. Bu klisenin Aydimusunun ikonalarının enilenmesi lääzımTAA DERINDÄN
dukal_fedora
O yıllar, açan biz kurduk “Sevda” ansamblisini onu “Sefa” adınnan başlattıydık. Ozamannar Moldovada büük bir milli kultura üüselmesi dalagaları peydalandıydı – herbir millet istärdi hem savaşardı göstermää kendi kulturasını, kendi adetlerini hem sıralarını. Onuştan, 1985-ci yılda, ilkyazın kurduk “Sevda” ansamblisini da ilk kerä sţenaya çıktık Baba Marta ayın 8-dä, Halklararası karılar Günündä. Bän taa küçüklüümdän pek sevärdim gagauz halk türkülerini hem seslemää hem da çalmaa. Bu anamdan bana geçti. Zerä uzun, kaarlı gecelerdä, açan lampa şafkında (elektrika ozamannar taa yoktu) anamnan yapaa işlärdik o bizä hep türkü çalardı. Okadar gariptiTAA DERINDÄN
sevda_1
Orak ayın 17-dä Kazayak küüyün “Sevda” ansamblisi 30 yaşını kutladı. Bu gözäl yıldönümünnän ilgili olarak Kazayaan parkında büük bir konţert hem kutlama yortusu geçti. O günü “Sevda” ansamblisini kutlamaa deyni Kazayaka maasuz geldilär Gagauziya İspolkom predsedateli yardımcısı Olesä TANASOGLU, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, akademik, poet hem “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET, Gagauziyadan, Taraklı rayonundan hem Bulgariyadan artistlär. Yıldönümü yortunun birinci payında musaafirlär kendi kutlama sözlerinnän “Sevda” ansamblisinin azalarına danıştılar hem kendi baaşışlarını verdilär. “Sevda” ansamblisi da kendi türkülerini insannara çaldı. Yortunun ikinci payında başladıTAA DERINDÄN
kazayak_sevda
Orak ayın 17-dä Kazayak küüyün “Sevda” ansamblisi 30 yaşında olêr. Bu yıldönümünnän  ilgili olarak ansamblinin azaları hem küüyün primariyası karar aldı Kazayakta 1-ci Halklararası “Sevda dalgaları” festivalini yapmaa. O günü, “Sevda” ansamblisini kutlamaktan kaarä, küüdä büük bir yortu programası da kurulu. O programaya görä «Двор мастеров» halk el işleri sergisi kurulacek, «Мода наших бабушек» milli rubaların gösterisi hem patret sergisi yapılacek, « Казайак – мое местечко» patret sergisi açılacek, gagauz imeklerin sergisi hem satışı olacek. Ayrıca uşaklar için oyun erleri kurulacek. Yortunun merkez olayı “Sevda” ansamblisinin hem 1-ci Halklararası “SevdaTAA DERINDÄN
yasti
Kongaz küüyündän “Yasti” duetı Mihail hem Valentina YASIBAŞlar Gagauziyada 5 hayırlı konţert yapêrlar. Bu konţertlerdä toplanan paraları bu artistlär vereceklär Moskva Patriarhatın Moldova Mitropiliyasının Kaul hem Komrat Eparhiyasının Komrat “Panaiyanın İver ikonasının karı manastırına”. Nicä açıkladılar Mihail hem Valentina YASIBAŞlar onnar isteerlär “ufak bir yardımda bulunmaa bu manastırın genişlenmesindä. Biz büük saygı duyêrız burada yaşayan insannara hem da manastırın duhovnii Shieromonah Ioann (Peioglo) bizim da duhovniimiz”. Mihail hem Valentina YASIBAŞların “Yasti” duetının hayırlı konţertleri artık oldular Beşalma hem Tomay küülerindä. Kalan konţertlär olaceklar Aydar (Orak ayın (iyül) 8-dä), Avdarma (OrakTAA DERINDÄN
avram_kose_4
Kirez ayın 10-da “Kadınca” oyun ansamblisi Komratta büük bir konţertlan kutladı kendi öndercisinin Avram KÖSÄnin 65 yaşını hem Canabisinin yaratmak yolunun 40-cı yıldönümünü. Konţerttä pay aldılar “Kadınca” oyun ansamblisinin hepsi yaşta oyuncuları – başlayıp uşaklardan da başarıp yaşlılarlan. Ansamblinin artistleri gösterdilär Gagauziyada yaşayan milletlerin 14 oyununu. O oyunnarın arasında vardı gagauzların, moldovannarın, ukrainnarın hem bulgarların oyunnarın. Sevindirdilär kendi öndercisini “Kadınca” ansamblinin türkücüleri da. O avşam hem sţenadan, hem zaldan çok gözäl laflar sölendi Avram Petroviç KÖSÄ için, onun Allahtan vergisi için, onun insannıı hem esaplıı için. Biz da kutlêêrız buTAA DERINDÄN
BMB_Nevruz
Türk dünnäsının en evelki yortularından birisi “Nevruz” bu yıl, TÜRKSOY kuruluşun çalışmalarınnan, Amerikanın New York kasabasında bulunan Birleşik Milletlär Birliindä kutlandı. Birleşik Milletlär Birliindä “Nevruz” yortularınnan ilgili sıralar yapılêrlar maasuz Azerbaycan, Kazahstan, Kırgıstan hem Türkmenistan devletlerin baamsızlıının 25-ci yıldönümü için. Bu devletlär TÜRKSOY azaları. Kutlamalarda Azerbaycan, Kazahstan, Kırgıstan, Uzbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Makedoniya, Mongoliya hem Gagauziya (Moldova) devletlerindän 150 artist hem delegaţiya azaları pay aldılar. Gagauziyadan kendi nomerlerini Birleşik Milletlär Birliin sţenasında gösterdi anılmış gagauz ansamblisi “Düz Ava” (önderci Tatyana ŞÇEGOLEVA).TAA DERINDÄN
kulev_kubametri
Kişinevda üçüncü kerä oldu “İslää muzıkanın kubometraları” («Кубометры хорошей музыки») festival, angısında maasuz musaafir oldu Gagauziyanın Çadır kasabasından “Çayır” (CHAiR) rock-grupası. Grupanın azaları: Mihail KULEV (önderci hem gitara), Anatoliy MİROÇNİK (daulcu), Vladimir GOLUBŢOV (bas gitara) hem Artöm TOPAL (klavişa). Bu yıl Kişinevun Albion klubun sţenasında kendi becerikliini gösterdilär üç genç grupa: Boomerang, 1000facez hem Out FM. Onnar yarıştılar festifalin baş ödülü için – Marula Production studiyasında iki türkü yazmaa. Elektronika hep pank motivlerinnän festivali açtı 1000facez grupası. Sora sıra geldi Boomerang grupasına onun derin tekstlarınnan hem vokalınnan. Out FM grupasıTAA DERINDÄN