ANSAMBLİLÄR BOLUMU

avdarma_karnaval_muzeya

2015.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, KULTURA BOLUMU

Avdarma ansamblisi gagauzları yakışıklı gösterdi

Her yılın, katoliklerin Koladasına (Kırım ayın 25-şi) karşı, Kişinevun incäzanaat Milli muzeyindä uşaklara deyni yapılêr yortu “Muzey Karnavale”. Yortuda uşaklar göstererlär kendi yaratmaklarını, milli oyunnarı hem giyimneri, okuyêrlar peet hem annatma, çalêrlar türkü. Bu yıl “Muzey Karnavale” yortusunda, gagauzları hem Gagauziyayı göstermää deyni, Kişineva gitti Avdarma küüyün “D. ÇELENGİR” liţeyin üürenci ansamblisi. Ansambliya arka hem yardımcı olmaa deyni, uşaklarlan bilä geldilär onnarın üürencileri Mariya İvanovna MARİNOVA, Steşa İvanovna POPAZ hem liţeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT. Nicä annatı redakţiyamıza Elena Födorovna: “Liţeyin ansamblisi şaştırdı hepsini kim siiretti onun programasını. Gagauz oyunnarındaTAA DERINDÄN
soprano_2

2014.10.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, KULTURA BOLUMU

Kişinevda şaşılacek bir soprano avşamı

Türkiye Respublikasının 91-ci yıldönümünün kutlamaların kultura programasına görä, Moldovada Türkiye Büükelçiliin çalışmasınnan, Canavar ayın (oktäbri) 30-da Kişinevda Türkiyedän “Three Anatolian Sopranos” trio ansamblinin konţerti oldu. Bu konţert “Sergey Lunkeviç” milli filarmoniyasınnan ortaklıınnan hazırladılar. Filarmoniyanın sţenasından şaşılacek bir soprano avşamını siiredicilerä baaşladılar “Three Anatolian Sopranos” trio ansamblinin solistleri: Esin TALINLI , Z.Çiğdem ÖNÖL, Fında SALTAŞ hem da orkestra: Emel Sevil ÖZER (kemençä), Esra POYRAZOĞLU (fortopyano), Mustafa ALPASLAN (klarnet), İvan ÇELAK  (akordeon), Soner ÖZER (kajon-perkusiya). Konţert ölä meraklıydı, ani konţertin sonunda bütün zal ayaa kalktı hem da Büükelçi sayın Mehmet Selim KARTAL,TAA DERINDÄN