İNCÄZANAAT BOLUMU

valkanes_sergi
Valkaneş kasabasının muzeyindä, Harman ayın (avgust 2-dä) açıldı Valkaneş resimci şkolasını bu yıl başaran üürencilerin hem şkolanın direktorunun Pötr FAZLInın resim sergisi. Bu sergi baaşlandı Valkaneş resimci şkolasının 30-cu yıldönümünä. Sergilenän resimnerin arasında taa çok patretlär var. Ama sergili yaratmaklar, ani yapılı “Batik”, “Jivopis”, “Abstrakţionizm”, “Natürmord” stillerindä da, bildireir kasabanın saytı. Serginin açılışında, resimcilerdän kaarä pay aldılar Valkaneş primarı Viktor PETRİOGLU, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Valkaneş rayon kultura bölümünün başı Dimitriy NEDOV hem başkaları. Foto – vulcanestimd.comTAA DERINDÄN
dukal_fedora
O yıllar, açan biz kurduk “Sevda” ansamblisini onu “Sefa” adınnan başlattıydık. Ozamannar Moldovada büük bir milli kultura üüselmesi dalagaları peydalandıydı – herbir millet istärdi hem savaşardı göstermää kendi kulturasını, kendi adetlerini hem sıralarını. Onuştan, 1985-ci yılda, ilkyazın kurduk “Sevda” ansamblisini da ilk kerä sţenaya çıktık Baba Marta ayın 8-dä, Halklararası karılar Günündä. Bän taa küçüklüümdän pek sevärdim gagauz halk türkülerini hem seslemää hem da çalmaa. Bu anamdan bana geçti. Zerä uzun, kaarlı gecelerdä, açan lampa şafkında (elektrika ozamannar taa yoktu) anamnan yapaa işlärdik o bizä hep türkü çalardı. Okadar gariptiTAA DERINDÄN
Caltay
Kolada gününädän Çadır kasabasın bibliotekasında geçer pek gözäl hem meraklı bir sergi – Caltay gimnaziyasının uşaklarının ellerinnän yapılı incä işlerin sergisi. Bu sergi açêr yolu uşakların yaratma hem ustalık dünnäsına. Sergidä var ikonalar, ani dikili sedeftän üürencilerin ellerinnän. Onnarın dördünü diktiValentina MALAK. “Nikolay Çudotvoreţ” ikonasını sa dikti Elena DRAGNEVA. Bundan kaarä sergidä başka el işleri da var: 9-cü klastan üürencilär Mariya RUSEVAnın hem Valentina STANEVAnın makarinalardan çeşitli işleri, Lüdmila İVANOVAnın kiyattan “Modullü origami” işleri, Dimitriy DEMİRin sedeftän işleri hem Dimitriy MARKOVun sazdan evcezi. Var nicä deyelim, ani bu sergi halizdänTAA DERINDÄN
turkvizyon2

2014.07.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA BOLUMU

“Türkvizyon – 2014”türkü konkursu başlêêr

TÜRKSOY kanadı altında olan türk dünnäsının “Türkvizyon” türkü konkursu bu yıl Kazanda (RF, Tatarstan) yapılacek. “Türkvizyon” türkü konkursun uuru – türkdilli milletlerin kultura özünü hem ruh zenginniini korumak. Konkursa katılmaa deyni ön yarışmalar yapılacek. O yarışmalarda enseyän artistlär Kasımın 19-da Kazanda “Türkvizyon – 2014” finalında pay alaceklar. Gagauziyanın Radio hem Televideniye cümne kompaniyasının Predsedateli Anna HARLAMENKO Kazanda imazladı annaşmayı konkursu hazırlayannarlan, ani GRT “Türkvizyon – 2014” konkursun habercilik ortaa olacek. GRTdan insannar taa çok haber alaceklar konkursun hazırlanması, ön yarışmalar hem, belliki, “Türkvizyon – 2014” türkü konkursun finalı için. I-ciTAA DERINDÄN
sergi

2014.04.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“İlkyaz – 2014” resim sergisi

Komrat “ATATÜRK” bibliotekasında açıldı eni bir resim sergisi – “İlkyaz – 2014”. Hazırladı onu Gagauziya resimcilerin milli Birlii. Biliotakada sergilener Mihail ARABACInın, Praskovya BEJENARin, Nadejda BELİÇENKOnun, Födor DULOGLUnun, Pötr FAZLInın, ), Vitaliy MANJULun, Dimitriy NOVAKın (Ayoglu), Pötr NOVAKın, Nina PEEVAnın  yaratmaları.TAA DERINDÄN
Avdarma

2012.12.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Avdarma yaratmak Evindän talantların sergisi

Komrat “ATATÜRK” adına türk bibliotekasında açıldı bir eni sergi – Avdarma küüyün yaratmak Evindä zanaatlanan Aleksandr GUNAnın hem Kristina GUNAnın yaratmaları. Kristina GUNA teklif eder siiredicilär tanışsınnar onun 10 kartinasınnan, ani guaşlan yapılı. Aleksandr GUNA sa sergiledi taftadan hem faneradan yapılı el işlerini. Onnarın arasında “gagauz aulu içi”, “kır işleri”, “düün adetleri” panoramaları. Bu sergiyä hazırlanmaa deyni hem bukadar becerikli ileri hazırlamaa çok çalıştı bu iki talantlı uşakların üüredicileri, Avdarma küüyün yaratmak Evin öndercisi Mihail YAZACI hem yaratmak uurunda üüredici İvan TRANDAFİLOV. Not. Avdarma küüyün uşaklar için yaratmak Evi üçTAA DERINDÄN
Marina

2012.08.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KİŞİLÄR, KULTURA BOLUMU

Marina RADİŞ “Maestru ın Arta” adı kabletti

2011-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 24-dä Moldovanın geçici Prezidentı Marian LUPU imzaladı emiri, angısına görä anılmış operacı zanaatçımıza Marina RADİŞa “Maestru ın Arta” ad verildi. Açan beş yıl geeri Marina RADİŞ için gazetamızda tiparlandı “ONU BÜÜK OPERA SŢENALARI BEKLEER” adlı yazımız (bak burada) orada Canabisi dediydi “ustalık ozaman geler, açan irmi dört saat gündä o ustalaa çalışêrsın. Açan da zanaatını seversin o irmi dört saadın içindä hiç yorulmêêrsın”. Beş yıl da geçmedi da gördük, ani Marina RADİŞa ustalık geldi hem o ustalıı diil o, ama bütün opera dünnääsında, Moldovanın enTAA DERINDÄN
opera

2007.07.21,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA BOLUMU

Onu büük opera sţenaları bekleer

Canavar ayında (oktäbri) Moldova operası kendi 50-ci yıldönümünü kutlayacek. Elli yılın içindä bu zanaatta Moldovada çok anılmış insannar peydalandı. Belli ki onnarın arasında en anılmış hem en talantlı Mariya Lukyanovna BİEŞU, dünneyin ilk “Çio-Çio-San”ı. Şindi da kendisi artık halklararası “Madam Buterfläy” konkursunu (Kişinêuda Ceviz ayın (sentäbri) 17-22 günnerindä geçti) hazırladı hem Moldovaya dünneyin en islää hem perspektivalı operacılarını topladı. 50 konkursçunun arasında bu yarışmada bizim gagauz opera zanaatçımız Marina RADİŞ da katıldı. Açan 1982-ci yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyanın Kazayak küüyündä yaşayan RADİŞ İvan Nikolaeviçin hem Gina Födorovnanın aylesindäTAA DERINDÄN