KOMPOZİTORLAR BOLUMU

SEM (1)
Küçük ayın 7-dä anılmış gagauz muzıkantın hem kompozitorun, raametli Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma günü. Bu yıl o olaceydı 68 yaşında. Ama o, bütün kuvedini gagauz muzıkasına, kulturasına, folklora verip, onnar için yanıp, pek erken bizdän ayırıldı, brakıp aardına sonsuzlaadan yaşayacek gagauz muzıkasını, gagauz oyunnarını, gagauz “Düz Ava” ansamblisini. Onun anması için “Düz Ava” ansamblisi her yılın Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma gününä hazırlêêr büük bir konțert. Semön Vasilyeviç POMETKOya hepsicii deyärdilär ölä, nicä rusta geçärdi – Semön Vasilyeviç. Ama en yakınnarı hem onu sayannar ona büük saygıylan SÊM deyärdilär. Bu SêmTAA DERINDÄN
sem

2015.02.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA BOLUMU

Sêm, biz seni aklımızda tutêrız!

Başlayıp 2000-ci yıldan beeri Küçük auında Komratta anêêrlar anılmış kompozitoru, çalgıcıyı hem oranjirovkacıyı, folklorcuyu, gagauzların “Düz Ava” ansmblisinin öndercisini Semön Vasilyeviç POMETKOyu (07.02. 1951– 05.12.1998). Bu gündä, onun tarafından kurduu “Düz Ava” ansamblisi, Semön POMETKOya adanmış bir konţert verer. Bu yıl konţerttä pay aldı bu ansambinin üç boyu: yaşlılar, orta yaşlılar hem küçüklär. 2006-cı yılda, Baba Marta ayın 31-dä Maêstro için bir yazı tiparladıydık – “Ona Maêstro erinä Sêm deyärdilär”. O yazı büün da meraklı. ONA MAÊSTRO ERİNÄ SÊM DEYÄRDİLÄR Küçük ayın 7-dä Semön Vasilyeviç POMETKOya 55 (şindi artık 64 olaceydıTAA DERINDÄN
kolsa
Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru, kompozitor, muzıka hem folklor araştırmacısı Mihai KOLSA 75 yaşını tamamnadı. Mihai KOLSA duudu 1938-ci yılda Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada, Çaşa küüyündä, Mihai KOLSA başakdı şkolayı. Hep o yılın KOLSA aylesi Moldovaya döndü. 18 yaşını tamnanadıynan onu armataya aldılar. Askerdän sora, Mihai KOLSA girer üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka uçilişçesindä muzıkayı üüreeti. 1982-ci yılda Mihai KOLSA SSRB hem Moldova kompozitorlar BirliinTAA DERINDÄN
filev
Gagauziyanın kultura izmetçilerinin Günündä gagauzların kompozitoruna İlya İlyiç FİLEVa “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adı verildi. Hiç biricii şüpä altına koymayacek ne bu olayı, ne da onu ani büünkü gündä Gagauziyanın hem gagauzların en anılmış hem talantlı kompozitorların birisi – İlya İlyiç FİLEV. Çok yıllar Gagauziya öndercileri hem “kulturadan çinovniklär” bunu görmää hem tanımaa istemäzdilär. Sadä yazıcıların, jurnalistlerin hem haliz kultura insannarın baskısı altında Gagauziyanın kultura Upravleniyası hem Gagauziya öndercileri artık yoktular nereyi saklansınnar da bunu açıktan tanıdılar. Bu tanımaklan da Gagauziyanın kultura izmetçilerinin Günündä, İlya İlyiç FİLEVa “Gagauziyanın kıymetli kulturaTAA DERINDÄN