KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Aya_Sofiya_
Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Kirez ayın (iyün) 4-dä emir verdi Aya Sofya muzeyin statusunu camiyä çevirmäk için konuyu incelemää. Da dün, Orak ayın (iyül) 2-dä Türkiye Administrativ Sudu aldı karar, ani İstanbul Aya Sofya muzeyin statusu var nicä diiştirilsin Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın izininä görä, hem urguladaı, ani Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün 1934-cü yıldan Aya Sofiya soboruna muzey statusu verilmesi için izini kuvettä kalêr, bildirer Radio Svoboda.   Kendi Kararını Türkiye Administrativ Sudu onbeş gündän sora ofițial olarak cümnenin önünä çıkaracek. Not. Aya Sofya,TAA DERINDÄN
partole_Claudia

2020.06.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Klavdiya PARTOLE – kulturaya özü verili izmet

2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnadı 65 yaşını anılmış moldovan yazıcıykası, jurnalistkası, aaraştırmacıyka, gagauz kulturasının dostu Klavdiya PARTOLE. Klavdiya PARTOLEnin literatura yaratmak yolu geniş, ama taa çok adanmış uşaklara. Yaşamasında o yazdı hem tipardan çıkardı uşaklar için 15 kiyattan zeedä, olup onnarın en sevgili avtorlarından birisi. Canabisini severlär onnar da kim yazmakta ilk adımnarını yapêr, kim muzıkada, türkücülüktä hem resmciliktä kendisini dener – çok yıllar sıravardı Klavdiya PARTOLE Moldovanın “İon KRÄNGA” uşaklar için Milli bibliotekasında “Krängada” yaratmak birliin öndercisi olarak çalışêr. 2005-ci yılda Halklararası kiyat salonunda onun “Aalayan sedefçiklär”TAA DERINDÄN
aaclik_kurbannari_3
Başlayıp Kirez ayın 1-dän beeri Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu açtı onlain sezonunu, bilderer teatrunun internet resursu https://gagauz-teatr.com/. Nicä açıkladı teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV onlain sistemasına geçmesinin sebepi – Moldovada hem Gagauziyada koronavirus durumun keskinneşmesi. Onuştan spektakliri var nicä siiretmää teatrunun youtube kanalında: Dionis Tanasoglu adına gagauz Milli teatrusu. Büünkü günädän oynanadı 5 spektakli: 01.06.2020 günü – “İki potmarcık”, pyesanın avtoru hem rejisöru – İon POPESKU; 07.06.2020 günü – “Kıvrak evcäz”, pyesanın rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV; 07.06.2020 günü – “Dokuzuncu Tümen” (Dede Korkut), pyesanın avtoru hemTAA DERINDÄN
boeva (1)

2020.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Anku BOEVA – 75 yaşında

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 1-dä, doldurdu yaşını kolegam, bibliotekcı, üüredici, redactor, yazıcı Anku BOEVA. Getirerim aklıma küçüklüümü, edi-sekiz yaşımda. Yaz vakıdı hepsimiz sokakta oynardık. Aklımda kaldı, nesoy, evdekilerini dolaşmaa, maalemizä gelirdi komuşuykam Anku BOEVA. Doymazdım siiretmää onu: gozäl dikişli fistanını, üüsek ökçeli emenisini, kısa kırkılı saçını, enikunu örüyüşünü. Bizä analar-bobalar brakmardılar peliklerimizi kesmää. Gecti yıllar… Anna Nikolayevna oldu anılmış bir insan yaradıcılık yolunda. Nedän hepsi başladı? İlk ondan, ani o açtı kendisinä bir gercek iş: “yazmaa çok meraklıdır!” Denedi oçerk yazmaa, sora proza, da azarak yaklastı bir kiyadın tiparlamasınaTAA DERINDÄN
hederlez_2019-2
Hederlez günündä açıklandı, ani Gagauziyada artık “Hederlez” yortusunun Gimnası var – türkü “Gagauziyada Hederlez”, angısını yazdılar poet Todur ZANET hem kompozitor İliya FİLEV. 2020-ci yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası açıkladı bir yaratma Konkursu “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnasına. Hederlez günü Gagauziyanın radio hem televideniyası (GRT) gösterdi 7 saatlık bir yortulu konțert, angısı başladı ondan, ani açıklandı, ki Çiçek ayın (aprel) 28-dä “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnasına yaratma Konkursu jürisi incelemiş orayı verilän 6 yaratmayı da karar almış, ani “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnası olacek tükü “Gagauziyada Hederlez”, angısını yazdılarTAA DERINDÄN
hederlez_2019 (20)

2020.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Hederlez yortumuz kutluca olsun!

Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar bakêrlar kendilerinin en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! Son yıllarda bu yortuyu, halktan koparıp, kuvettä bulunannar pek tantalalı bakardılar Çadır kasabasının “At-Prolin” beygir fermasının ipodromunda. Bu yıl sa, koronavirus sebepinnän, herbir yortulu toplantılar zapa altına alındıı için, Hederlezi, ofițial olarak, kutlamarlar. Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket, selemet hem uzun ömür! HEDERLEZ yotusu, “Canavar yortuları” hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem maanalı milli yortulardan birisi hem bakılêr Hederlez ayın (may) 6-da. Evel, açan gagauzlarda yıl ikiyä bölükmüş, sayarmışlar,TAA DERINDÄN
ana_dili_komrat_1
Çiçek ayın (aprel) 27-dä, Gagauziya öndercilerin kararına görä, Gagauziyada “Ana Dili” yortusu bakılêr. 2009-cu yıladan Gagauziyada “Ana Dili” yortusu Orak ayın (iyül) 30-da bakılardı. Bu data baalıydı gagauz yazıcısının hem profesorunun Dionis TANASOGLUnun kirilița temelindä hazırladıı alfavitın 30.07.1957 günündä Moldaviya SSRın Üüsek Soveti Prezidiumun kabledilmesinnän. Taa sora, Gagauziya öndercilerin kararına görä, “Ana Dili” yortusunun kutlaması alındı Çiçek ayın (aprel) 27-dä, da bununnan hem Mihail ÇAKİRin hem da Dionis TANASOGLUnun unudulmasına yol açıldı. Buyurun, okuyun ana dilimizä yazılı poet Todur ZANETin peetini “Canım, soluum – Ana Dilim”: Canım, soluum – AnaTAA DERINDÄN
novruz

2020.03.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Dünnääda “Novruz bayramı” bakılêr

Baba Marta ayın 20-21 günnerindä dünnääda bakılêr evelki türk yortularından birirsi – “Novruz bayramı”. Bu yortu sayılêr ilkyazın hem tabiatın enilenmesi yortusu. “Novruz” günündä ateş yakılêr, türlü tatlılıklar (azerbaycanca: şekerbera, badambura, pahlava, gogal) hazırlanêr, kurulêr “hança” (tabla üstündä erleştirilmiş tatlılar), büüdüler “sêmêni” (booday tenelerindän), boyanêr yımırta hem t.b. 2009-cu yılda TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz” UNESCO tarafından Dünnääyın material varlıı olmayan kultura mirası Listesinä alındı. Redakțiyamızdan: “Novruz bayramı” yortusunnan ilgli hepsinä saalık hem uzun ömür dileeriz. Belalar başımızdan gitsinnär da genä kolaylıımız olsun hepsimiz kucaklaşalım, sarmaşalım. Saalık Allaa versin!TAA DERINDÄN
sergi_petr_novak (3)

2020.02.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Pötr NOVAK resimnerini sergileer

Küçük ayın (fevral) 4-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı anılmış Gagauz resimcisinin Pötr NOVAKın resim sergisi. Segidä 80-dän zeedä yaratma var. Onnarın arasında grafika, gobelen, karandaş hem jivopis resimneri. Resimci Pötr NOVAKın yaratmaları dünneyin muzeylerindä hem özel kolekțiyalarda var. Sergi Baba Marta ayın (mart) 1-dän açık olacek, bildireri Gagauziyanın kultura Upravleniyası.TAA DERINDÄN
benim_kongazim (8)
Büük ayın (yanvar) 12-dä, eski Eni Yıla karşı, Kongazdan üzdän zeedä uşaa deyni “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondu büük bir yortulu sıra yaptı, nereyi buyur edildi küüyün herbir şkolasından hem üüredicilik kuruluşlarından 12 yaşınadan uşaklar. Uşakları, nicä büük insannarı, oturttular tatlılarlan hem meeva suyunnan donaklı masaların dolayına, zerä bu yortu – onnarın yortusuydu. Hepsi erleştiynän uşakların hem onnarlan bilä gelän ana-bobaların önündä kutlama sözleri tuttular “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondun kurucuları hem azaları Mihail KARASENİ, Anna STATOVA, İosif KARASENİ, Andrey PALİK hem başkaları. Bundan sora şennik başladı. Şennik zamanında uşaklaraTAA DERINDÄN