KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

nesimi (7)
Kırım ayın (dekabri) 5-dä Moldovanın Milli bibliotekasında oldu büük bir kultura sırası “İmadeddin NESİMİ dünnää dillerindä”, ani adanmıştı Azerbaycanın büük poetının İmadeddin NESİMİnin 650-ci yıldönümünä. Bu sırayı ortak hazırladılar Moldovanın Milli bibliotekası, Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma Ministerlii, Moldovada Azerbaycan hem Türkiye Büükelçilikleri, Türkiye TÜRKSOY kuruluşu hem Moldovada azerbaycannılar Kongresi. Bu büük kultura sırasını açtı Azerbaycan Büükelçiliin zaametçisi Leyla ORUJEVA. Sora yortulu sırada bulunannarın önündä nasaat ettilär Moldovanın Milli bibliotekasının direktoru Elena PİNTİLEİ, TÜRKSOY Genel sekretar yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, TÜRKSOYda Azerbaycan temsilcisi, sekretar Elçin GAFARLI, Azerbaycan Bilimnär akademiyasınınTAA DERINDÄN
cesma_Gratiya_Dens_
Kasım ayın (noyabri) 23-dä Romıniyanın Yaş kasabasında oldu “Dance Land – 2019” Halklararası tanțlar konkursu, neredä pay aldılar Moldovadan, Romıniyadan hem Ukraynadan ayun ansamblileri. Bu konkursta Gagauziyanın Çöşmä küüyüdän “Çöşmä” hem “Grațiya Dens” ansamblileri 3 ödül kazandılar. Konkursun “Özel halk tanțları” kategoriyasında pay alan “Çöşmä” ansamblisi “Moldovan siyutası” oyunu oynadı. Hem bu oyunnan gösterilän 70 yunnarın arasından 1-ci eri aldı. “Grațiya Dens” ansamblisi sa, “Vogue” hem “Modern” tanțlarınnan “Street dance” kategoriyasına katılıp, iki 2-ci er aldı, bildirer www.cesmakuu.md saytı. Eridir açıklamaa, ani “Çöşmä” örnekli halk ansamblisinin öndercisi Aleksey HERGELECİ, “GrațiyaTAA DERINDÄN
Kazayak_DSCN0703

2019.11.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kazayakta muzey açıldı

Gagauziyanın Kazayak küüyündä, Kultura evin eski topladıkları işlerin temelindä, ofițial olrak etnografiya muzeyi açıldı. Muzeydä toplu 500-dän zeedä eksponat, ani annadêr gagauzların evelki hergünkü yaşamasını hem geçmişini. Eksponatların arasında kilimnär, milli giyimnär, ikonalar, çanak-kaşık işleri var.TAA DERINDÄN
zanet_odul

2019.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Todur ZANETä Söz Akademiyası ödülü

2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 27-dä Todur ZANETä “Dünnää Söz Akademiyası”nın ödülü verildi. Ödül verildi Ankara “Teatro Tempo” sțenasında, bu teatrunun göstredii “Sokratesın son gecesi” kukla oyunundan sora. PATRETTÄ: (soldan) “Dünnää Söz Akademiyası”nın Başkanı Hayrettin İVGİN, teatrunun rejisöru Halük YÜCE, teatrunun direktoru Marina YÜCE, akademik Todur ZANET.TAA DERINDÄN
Anna_Dragu
Canavar ayın (oktäbri) 5-dä Kişinevda geçti “Altın Alma. Golden Apple – 2019” Halklararası türkücülär konkursu. Gagauziyadana körpä türkücüyka Anna DRAGU, çalıp gagauz dilindä bir türkü, bu konkursun baş ödülünü aldı. Anna DRAGU çeşitli konkurslarda Gagauziyayı temsil etti hem herkerä onnarda laureat oldu. Foto: facebook.com/kultura.geTAA DERINDÄN
kurdoglu_2

2019.10.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Baurçu hem II-ci dünnää cengi için eni kiyat

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziya Regional bibliotekasında oldu prezentațiya Konstantin KURDOGLUnun kiyadına «Никто не забыт, ничто не забыто», ani baaşlanmış Moldovanın nemțä-faşist okupațiyasından kurturulmanın 75-ci yılına. Bu kiyadın avtoru hazırladı başka kiyatları, neredä annadılêr Gagauziyada represiyalar hem deportațiyalar, 1946-1947 yılda aaçlık. 2012-ci yılda o çıkardı «История с. Баурчи» kiyadını. «Никто не забыт, ничто не забыто» dokumental bir kiyat baurçulular için, ani katıldılar II-ci dünnää cenginä hem rus askerleri için, ani öldülär Baurçu küüyü için. Kiyatta erleştirili baurçuluların o cengtä pay alannar için annatmaları, Rusiya Federațiyasının korunmak Ministerliin Merkez arhivından dokumentlar.TAA DERINDÄN
s_peterburg_komrat (3)

2019.09.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauziyada Sankt-Peterburg gumanitar misiyası

Ceviz ayın (sentäbri) 19-21 günneri arasında Moldovada olan II-ci moldo-rus ekonomika Forumu çerçevesindä Gagauziyaya geldi Sankt-Peterburg gumanitar misiyası. Misiyanın programasına görä, Gagauziyaya geldilär Sankt-Peterburgtan politikacılar, doktorlar, kultura, üüredicilik hem sport zaametçileri. Bu delegațiyanın başında bulundu Sankt-Peterburg gubernatorunun danışmanı Sergey MOVÇAN. Rusiyadan delegațiya buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän hem pay aldı gumanitar misiyasının kimi sıralarında. Gumanitar misiyası günnerindä Komratta Sankt-Peterburgtan “Kvintet çetıröh” ansamblisi bir konțert gösterdi, angısında pay aldı Marininskiy teatrunun solistı Leonid ZAHOJAEV. Bundan kaarä gumanitar misiyasında teatruculara master-klaslar verildi hem doktorlara, halk ustalarına, boksörlara hem bibliotekacılara trening yapıldı. Üüredicilik uurunda Sankt-PeterburgtanTAA DERINDÄN
etno_2019 (4)

2019.09.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kişinevda XVIII-ci Etnofestival geçti

Ceviz ayın (sentäbari) 15-dä Kişinevun “Ştefan-çel-Mare” parkında geçti sıradakı “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XVIII-ci Respublika Etnofestival, angısında gagauz milletin (diil etnosun!!!) insannarı da pay aldılar.    XVIII-ci Etnofestivalindä Gagauzların aulunu Gagauziya kultura Upravleniyası hem Modova gagauzların cümne kuruluşu ortak hazırladılar. Musaafirlerä deyni Gagauz oyunnarını hem adetlerini gösterdilär Kongaz küüyün kultura Binasının zaametçileri hem “Düz Ava” ansamblisinin artistları. Gagauz auluna musaafir geldilär Moldovada Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Pirkka TOPİOLA, Gagauziya Başkanı hem Moldovanın etnikaarası ilişkilär Departamentın temsilcileri. XVIII-ci Etnofestivaldä pay aldı Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA. Not. XVIII-ci Respublika Etnofestivalini hazırladı Moldovanın etnikaarasıTAA DERINDÄN
amerika-gunu-komrat (2)

2019.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta Amerika kulturası günü geçti

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Komrat kultura Binsının önündeki meydanda seftä geçti Amerika Birleşik Devletlerin (ABD) kulturası günü, angısını oldu Moldovada ABD Büükelçilii tarafından yapılan amerika kulturası günnerin çerçevesindä. ABD kultura Gününü sțenadan açtı Moldovada ABD Büükelçisi Derek J. HOGAN (Dereck J. Hogan). Sora insannara danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Bu sıraya gelännerin vardı kolaylıı datmaa amerikan imeklerindän, tanışmaa onnarın literaturasınnan hem muzıkasınnan, siiretmää bir kinoyu. Ayırıca, burada erleştirilän çadırlarda, gösterildi o proektların sonuçları, angıları başa çıkarıldı ABD yardımınnan. Bundan kaarä meydana getirildi iki yangın sündürmäk maşınası hem minibusta kriminalistika laboratoriyası,TAA DERINDÄN
Samarkand (0)
Ceviz ayın (sentäbri) 25-30 günneri arasında Uzbekistanın Samarkand kasabasında geçti “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali”, angısında pay aldılar 75 devlettän 350-dän zeedä artistlar hem muzıkantlar. Festival çerçevesindä Uzbekistanın Milli Konservatoriyası tarafından hazırlandı hem yapıldı bir bilim-praktika konferențiyası da. Hep o günnerdä Samarkandta UNESCO da kendi konferențiyasını yaptı. Festivalin ana sıraları Samarkand Registon meydanında yapıldı (“AS”nışanı – Orta Aziyada “Registon” deyärdilär hepsi kasabaların baş meydannarına). Başladı onnar Ceviz ayın (sentäbri) 26-da ofițial açılıştan, angısını yaptı Uzbekistan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. Sora da Festivalä katılannara danıştı UNESCO başkanı Adre AJULE (Audrey AZOULAY).TAA DERINDÄN