KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

gagauz_turkusu

2015.09.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Gagauz türküsü” festivali 13-nä olacek

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Çadır kasabasında geçeçek XV-ci “Gagauz türküsü” festivali. Bu festivaldä pay alêrlar sadä o artistlär, ani türkülerini gagauz dilindä çalêrlar. Türkü yarışmasından kaarä festivalin programasında var türlü konkurslar hem viktorinalar, yaratmak hem imeklär sergileri, fotosesiyalar. Festivalä gelän insannara deyni “Horu” yapılacek. Festival başlayacek portulu rubalara giimli insannarın hem kolektivların paradınnan hem geçecek Çadır kasabasının “Pobeda” parkında. “Gagauz türküsü” festivali çekedecek Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä üülendän sora saat 3-tä.TAA DERINDÄN
manjul_var_vakidim

2015.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ÇALGICILAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

V. MANJULun “Var vakıdım” albomu

Anılmış gagauz türkücüsü hem kompozitoru Vitaliy MANJUL dördüncü audio albomunu çıkardı. Albomun adı – “Var vakıdım”. Albomda sekiz türkü var: “Bu mu diil sana”, “Sadä sän”, “İstämeerim”, “Yapamadım”, “İnancam”, “Sakladım canımı”, “Var vakıdım” hem “Dayêêr sevda”. Nicä bildirdi kendisi Vitaliy MANJUL, “Var vakıdım” albomu CDlerdä yok. O albomun internettä sadä onlain versiyası var. “Var vakıdım” albomun prezentaţiyası Ukraynanın Kotlovina küüyündä, gagauz biznesmeni Yuriy DİMÇOGLUnun yardımınnan, oldu.TAA DERINDÄN
usak_artistlerina_gramotolar
Bitki vakıtta Gagauziyadan uşak oyun ansamblileri “Laale” (Baş küüyü), “Umut” (Avdarma) hem “Karanfil” (Beşalma) Halklararası festivallerä Gagauziya adından katıldılar hem, kazanıp en üüsek ödülleri, Gagauziyamızı oralarda tanıttılar. Bu iş için, Orak ayın 28-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH bu ansamblilerin azalarına Şan Gramotaları verdi. Bundan kaarä Gagauziya Başkanı baaşladı herbir uşaa bilezik – Gagauziya Bayraan renklerinä görä ayırılmış şiritlerdän örülü. Kendi kutlamak sözlerini ansamblinin azalarına hem öndercilerinä söledi Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ ta. Canabisi urguladı, ani bu upravlenie her zaman kolektivların yanında var hem onnara para hemTAA DERINDÄN
natali_deniz

2015.07.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ÇALGICILAR, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Natali DENİZin eni video-klipı

Anılmış gagauz türkücüykası, ukraynalı Natali DENİZ (haliz adı Natalya NEÇEVA) geçennerdä dünneyä taa bir video-klip baaşladı – “Sabaa” https://www.youtube.com/watch?v=9rvqbJyvWNM (laflar Elena MOKANU, muzıka Konsatntin DUŞKU). Natali DENİZ (Natalya NEÇEVA) duudu  Ukraynanın Kotlovina küüyündä (eski adı Balboka). Şkoladan sora Odesa kasabasına geçti. Burada universitetını başardı da şindi doktora disertaţiyasını hazırlêêr. Natali DENİZ 2014-cü yılda “Türkvizion” konkursunda Ukrayna gagauzlarını temsil etti. Bir CD albomu var. Not. Klipın çıkmasına yardımcı oldu Ukraynada gagauz biznesmenı Yuriy DİMÇOGLO.TAA DERINDÄN
Ludila_Tukan
Anılmış gagauz türkücüykası Lüdmila TUKAN oldu 1-ci gradlı laureat III-cü “Cântă Inima” vocal zanaatında halklararası festivalindä, ani geçti Hederlez ayın 30-dan Kirez ayın 4-dän Moldovanın Anenii Noi kasabasında. Bu festivalin finalında pay aldı 50 türkücü, ani geldilär dünneyin 12 devletindän, ölä nicä Argentina, Estoniya, İzrail, Latviya Litva, Moldova, Polşa, Rusiya, Ukrayna. Nicä bildirdi festivalin kurucusu Vasiliy MOROŞANU: “Festivalin kuralına görä herbir türkücü lääzımdı çalsın kendi devletinin bir türküsünü hem bir moldovanca türkü”. Festival iki basamaklı oldu. Birinci günü türkücülär çaldılar sadä jüri için. Gagauziyadan türkücüyka Lüdmila TUKAN çaldı moldovanca türküyüTAA DERINDÄN
etno_2015

2015.06.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

II-ci Etnokultura festivali Komratta

Hederlez ayın 30-da Komratta geçti II-ci Etnokultura festivali, angısını hazırladı “Pro-Evropa” kuruluşun Gagauziya filialı. Festivaldä pay aldılar gagauz, moldovan, poläk, türk, bulgar, ukrayna, çingenä milletlerindän insannar. Etnokultura festivalin açılış konuşmalarını yaptılar Gagauziyanın kultura Upravleniyasının başı Vasilisa PETROVİÇ, Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, “Pro-Evropa” kuruluşun Gagauziya filialın başı Lüdmila MİTİOGLU, Gagauziyanın bulgar cümnecini başı Tatyana RAKOVÇENA. Gagauziyada yaşayan halkların türkücülük hem oyunculuk kulturalarını sţenadan gösterdilär ansamblilär, artistlär hem solistlär. Festivalä gelennerin önündä ustalıını gösterdilär “M.Çakir” adına pedagogika kolecın halk orkestrası, “Umut” uşak oyun ansamblisi, “Gagauzskiye korobeyniki” ansamblisi, “Poläki Bucaka” ansamblisi hemTAA DERINDÄN
usak_sergisi

2015.06.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Uşakları koruma Gününä resim sergisi

Uşakları koruma Gününä karşı Gagauziyanın Regional resim galereyasında sekizinci kerä kuruldu uşak resim sergisi. Burada sergilendi Komrat, Çadır hem Valkaneş resimci şkolaların hem Avdarma küüyün yaratmak Evin üürencilerin yaratmaları. Serginin açılışında geldilär uşaklar analar boalarlan, üüredicilär, kultura insannarı, politikacılar. Kalmadı bir tarafta bu önemni olaydan Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta. Canabisi kutladı sergiyä katılınnarı hem açıkladı, ani Gagauziya herzaman yardımcı olacek onnara. Sergidä bir konţertlän kendi becerikliini gösterdilär Komrat muzıka şkolasının üürencileri da.TAA DERINDÄN
turk_kultura_1

2015.05.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta Türkiye kultura günneri geçti

Hederlez ayın 22-23 günnerindä Gagauziyanın baş kasabasında “Türkiye kultura Günneri” geçti. Günneri, Kişinev Türkiye Büükelçiliin hem TİKAnın yardımınnan, ortaklıkta hazırladılar Kongaz küüyün “Suleyman DEMİREL” liţeyi hem Komrat primariyası. Türkiye kultura Günneri başladı Komrat kultura Evindän baş meydana örümäklän. Örümektä pay aldılar “Suleyman DEMİREL” liţeyin öndercileri hem üürenciler, Türkiyedän hem Gagauziyadan yaratmak kolektivları. Örümäk meydana etiştiynän, burada kultura Günnerin ofiţial açılışını yaptılar Kişinev Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Gagauziya Halk Topuşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, “Suleyman DEMİREL” liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİ . Maasuz bu yortu için “Suleyman DEMİREL” liţeyi Gagauziya üürencilerin arasındaTAA DERINDÄN
turk_kultura_gunneri

2015.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Türkiye kultura günneri başlêêr

Hederlez ayın 22-dä, saat 16:00-da Gagauziyada “Türkiye kultura Günneri” başlêêr. Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan bu yortuyu Kongaz küüyün “Suleyman DEMİREL” liţeyi hazırladı.  Partnöru – Komrat primariyası. Türkiye kultura Günnerin programasına görä Hederlez ayın 22-dä saat 16:00-da yortu başlayacek Komrat kultura Evindän baş meydana örümäklän. Örümektä pay alêêrlar Türkiyedän hem Gagauziyadan yaratmak kolektivları. Saat 17:00-da meydanda türk malların çarşısı açılacek. Sora da, saat 18:00 yaratmak kolektivların konţerti başlayacek. O günün programasını başaracek Türkiyenin anılmış rok muzıkantın Halük LEVENTin konţertı. Ertesi günü Türkiyedän musaafirlär küülerä yollanaceklar. Hederlez ayın 23-dä saat 17:30 KomratTAA DERINDÄN
kultura_kutlama
Hederlez ayın üçüncü pazarında Gagauziyada bakılêr kultura zaametçilerin profesional günü. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın kimi kultura zaametçilerinä çeşitli ödüllär verildi: “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adları, Başkanın hem Halk Topluşun gramotaları, Gagauziyanın kultura Upravleniyasının diplomnarı. Kultura zaametçilerin kutlama sırası bu yıl Gagauziyanın resim Galereyasında oldu. Kutlamada pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH. Canabisi kutladı hepsini hem urguladı, ani “İspolkomun programasının en temel taşı – kulturamızın ilerlemesi hem gagauz dilin korunması”. Ödülleri alanlar için söleyeräk, Gagauziyanın kultura Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ redakţiyamıza deyni bölä açıklama yaptı: “Gagauziyada çok şannı hem başarılıTAA DERINDÄN