KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Nevruz

2015.03.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Parijda UNESCOda “Nevruz bayramı”

Baba Marta ayın 24-dä Franţiyanın başkasabasında Parijda UNESCOnun sţenasına TÜRKSOY (türk dünnäsının UNESCOsu) getirecek “Nevruz bayramı” şenniklerini. O günü UNESCOnun ştab-kvartirasında “Nevruz bayramı” kutlamaları geçecek hem konţert gösterilecek. Konţertta türk dünnäsından 100 artist pay alacek (Azerbaycan, Kazahstan, Kırgızstan, Uzbekiatan, Türkmenistan, Türkiye, Mangoliya, Gagauziya (Moldova), KKTC (Poyraz Kıbrıs Türk Respublikası), Sincan Uygur avtonom Bölgesi (Kitay), Tebriz (İran) Başkurtistan (RF), Tatarstan (RF),  Altay (RF), Tıva (RF), Saha Yakutiya (RF), Hakasiya (RF), Karaçay-Balraiya hem Dagestan (RF). Yortuyu kutlama çerçevesindä TÜRKSOY gösterer “Novruz boyaları” patret sergisini. Bu yıl, Franţiyadan kaarä, “Nevruz bayramı” kutlamaları GermaniyadaTAA DERINDÄN
Cakirler

2015.03.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Çakirlär” kiyadın I-ci tomu çıktı

Komratta, Bilim-aaraştırma Merkezin kanadı altında, çıktı “Çakirlär” kiyadın I-ci tomu – “Ay-Boba Mihail ÇAKİR”. Kiyadı avtoru Viktor KOPUŞÇU. Nicä bildirdi avtor, bu kiyatta annadılêr Ay-Boba Mihail ÇAKİRin yaşaması için hem onun senseleleri için. Şindi hazırlanacek taa bir kiyat bu seriyadan, neredä neettä var toplamaa Ay-Boba Mihail ÇAKİRin hepsi yaratmaklarını, yazılarını hem çevirmelerini. Kiyadın I-ci tomun tirajı 500 taanä.TAA DERINDÄN
Kisinev_sergi
Küçük ayın 21-dä Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura merkezindä “Benim tarafım” resimcilik konkursunda enseyän genç resimcilerä ödül verildi. Bu konkurs Haalklararası Ana dili Gününä baaşlandı. “Benim tarafım” resimcilik konkursunda pay aldılar Moldovanın çeşitli rayonnarından hem Gagauziyanın hem Pridnestrovyenın genç resimcileri. İlk basamakta konkursun jürisi (jüri azaları Kişinevdan, Tiraspoldän hem Komrattan oldular) ayırdılar 60 resim, angılarını II-ci etapa kolverdilär. Bu resimnerin temaları sınırlı diildi. Onnarda vardı nicä görmää patret, peyzaj, natürmord, halk masallarına hem legendalara resim. Konkursun sonuçları açıklandıynan belli oldu, ani bu konkursta pay alan Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolasınınTAA DERINDÄN
turkmenistan_mari_1
Büük ayın 27-dä Türkmenistanın Marı (Merv) kasabasında 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” açılış yortusu yapıldı. Yortu “Ruahıet Binası”nın önündä hem içindä geçti. Binanın önündä kuruldu “Türkmen aulu”. Onun yurtalarında erleştilär sergilär hem el ustaları, milli rubalar, platlar, kilimnär, topraktan yapılı mallar, kuyumcu işleri, halk muzıka tertipleri. Marı kasabanın artistleri gösterdilär literatura hem muzıka gösterisini. Açılış yortunun temel meropriyatiyaları geçti binanın içindä. Onnarda, Turkmenistan ev saabilerindän kaarä, pay aldılar TÜRKSOY hem TİKA temsilcileri, Azerbaycan, Kazahstan, Kırgızıstan, Türkiye, Makedoniya, Vengriya, Bosniya-Gerţogovina, Bulgariya,  Gagauziya (Moldova), Başkortostan (RF), Tatarstan (RF), HakkasiyaTAA DERINDÄN
mari
Kasım ayın 21-dä Kazanda (RF, Tatarstan), Türk dili konuşan devletlerin kultura Bakannarının 32-ci dönem dayma Konseyi toplantısında kultura ministruları kayıl oldular Türkmenistan Respublikasının prezidentının Gurbangulı BERDİMUHAMEDOVvun teklfinnän 2015 yılı Türk Dünnäsı Kultura Başkenti (baş kasabası) olsun Türkmenistanın Marı (Merv) kasabası. Evelki Merv kasabası bulunardı “Büük ipek yolu” üzerindä. Burada yaşardılar hem yaradardılar anılmış bilgiçlär, filosoflar, matimatiklär , yılaççılar, poetlar hem muzıkantlar. Şindi Merv kasabası bulunêr ÜNESKOnun Dünnää vaarlıı Listesindä. 2014 Türk dünnäsı kultura yılın kapanışında, Tatarstanın prezidentı Rustam MİNNİHANOV verdi Türkmenistanın kultura ministrusuna Anageldı GARAJAEWa Türk dünnäsı kultura baş kasabasınınTAA DERINDÄN
poznan_sergi_1
Kasım ayın 6-da, Polşanın Poznan kasabasının Universitetın bibliotekasında gagauzların Kasım yortusuna karşı (Kasım ayın 7-si) açıldı bir patret sergisi – “Gagaguzija v obiektyvie” (“Obyektivda Gagauziya”). Hazırladı sergiyi gagauzların hem Gagauziyanın büük dostu Jerzy Hatłas. Serginin açılışına katıldılar Universitetın üüredicileri hem studentları, bilim adamnarı, bibliotekanın okuycuları. Serginin adına Gagauziya başkanından kutlama mesajı geldi. Not. Jerzy Hatłas gagauzlarlan çok yıllar ilgilener. Birkaç kerä Gagauziyaya geldi hem burada bilim konferenţiyalarına katıldı. Hazırladı hem tiparladı birkaç kiyat Gagauziya hem gagauzlar için. PATRETTÄ: Jerzy Hatłas serginin açılış sözünü tutêr. Foto – Dr. Katarzyna GmerekTAA DERINDÄN
kurcu_1
Kasım ayın 1-dä Ukraynanın Bolgrad rayonun Vinogradovka (eski adı Kurçu) küüyündä büük şenniklän hem sevinmeliklän gözäl bir “Gagauz Kultura Merkezi” açıldı. Bu merkez Ukraynada şindilik biricik. Merkezin açılması için çok zaamet ettilär Odesanın bölgä Radasının deputatı Yuriy DİMÇOGLU, “Bütün Ukrayna gagauzlar Birlii” başı Vasiliy KELİOGLU, Odesa gagauzların “Birlii” milli-kultura cümne başı Pötr VOLKOV, Vinogradovka küüyün başı Aleksandr ARABACI, “Gagauz Kultura Merkezi” direktoru Olga KULAKSIZ, küüyün insannarı, üüredicileri, kultura zaametçileri. Adetä görä, ev saabileri küüyün kultura Evin önündä açılışa gelän musaafirleri ilktän çotradan şaraplan ikram ettilär, sora da tuz-ekmeklän karşladılar şannıTAA DERINDÄN
mahmutkuli+satilganov
Türkmen poetı hem aydını Mahtumkulu FİRAKİnin duuma yılının 290-cı yıl dönümünnän hem Kirgiz akının Toktogul SATILGANOVun duuma yılının 150-ci yıl dönümünnän ilgili olarak TÜRKSOY 2014-cü yılını türk dünnäsının bu kultura adamnarın yılı olarak açıkladı. Onuştan TÜRKSOYun kanadı altında bu adamnarın uurunda türlü kultura hem cümne meropriyatiyaları yapıldı hem taa yapılêr da. Onnarın arasında: kiyat çıkarılması, konferenţiyalar, konţertlär, türlü kultura sergileri h.t.b. Mahtumkulu FİRAKİ Mahtumkulu FİRAKİ türkmen literaturasının klasii, poet. Anılmış türkmen poetın Azadi DOVLETMAMEDin oolu. Kendi peetlerinin altında takma adını “Firaki” (firaki – ayırılma) yazardı. Pek çok peetleri sevda için yazılı.TAA DERINDÄN
etno4

2014.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Faydasız hem boşuna bir yortu

Ceviz ayın (sentäbari) 21-dä Kişinevda Ştefan çel Mare parkında “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XIV-cü Etnofestival oldu. O günü orada Moldovada yaşayan azınnıklar hem yabancılar kendi “aullarını” hazırlamıştılar. Orada-burada politikacılar gezinirdi. Saadan-soldan milli muzıka havaları işidilirdi. Park aleyaların iki taraflarında da el ustaların mallarınnan masalar kuruluydu. Ama o muzıkayı hem malları, politikacılardan kaarä, may yoktu kim işitsin. Var nicä demää park boştu. Bunun sebepi da belli: Moldova öndercileri bu Etnofestivallän göstermää isteerlär, ani Moldovada azınnıklara saygı var. Ama aslısı o, ani açan büük politika kararları alınêr, politikacılar azınnıkları bişeyä saymêêrlar. Hem diilTAA DERINDÄN
ikona

2014.09.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta ikona sergisi açıldı

Ceviz ayın 11-dä Komrat resim galereyasında Moldova Respublikasının tamojnä izmetleri muzeyindän getirilän XVII-XX üzyıllarından ortodoks ikonalırın sergisi açıldı. Serginin açılmasını ayozladı Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy. İkona serginin açılışında pay aldılar hem söz tuttular Moldova Respublikasının tamojnä izmetleri muzeyin kurucusu Pötr KOSTİN, Komrat resim galereyasının direktoru Olga UNGURÄNU, Gagauziya kultura Upravleniyasının direktor yardımcısı Evgeniya LÜLENOVA, Gagauziya İspolkomun predsedatel yardımcısı Nikolay STOYANOV, Moldova parlamentın deputatı Vera VLAH, bildirer gagauzinfo.md haber portalı. Komrat resim galereyasında sergilener 88 ikona, angılarını yazmışlar ikona ustaları Moldovadan, Rumıniyadan, Rusiyadan, Ukraynadan. Büünkü günädän bu ikonalarlan tanıştılar dünneyinTAA DERINDÄN