KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

turk_kultura_1

2015.05.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta Türkiye kultura günneri geçti

Hederlez ayın 22-23 günnerindä Gagauziyanın baş kasabasında “Türkiye kultura Günneri” geçti. Günneri, Kişinev Türkiye Büükelçiliin hem TİKAnın yardımınnan, ortaklıkta hazırladılar Kongaz küüyün “Suleyman DEMİREL” liţeyi hem Komrat primariyası. Türkiye kultura Günneri başladı Komrat kultura Evindän baş meydana örümäklän. Örümektä pay aldılar “Suleyman DEMİREL” liţeyin öndercileri hem üürenciler, Türkiyedän hem Gagauziyadan yaratmak kolektivları. Örümäk meydana etiştiynän, burada kultura Günnerin ofiţial açılışını yaptılar Kişinev Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Gagauziya Halk Topuşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, “Suleyman DEMİREL” liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİ . Maasuz bu yortu için “Suleyman DEMİREL” liţeyi Gagauziya üürencilerin arasındaTAA DERINDÄN
turk_kultura_gunneri

2015.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Türkiye kultura günneri başlêêr

Hederlez ayın 22-dä, saat 16:00-da Gagauziyada “Türkiye kultura Günneri” başlêêr. Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan bu yortuyu Kongaz küüyün “Suleyman DEMİREL” liţeyi hazırladı.  Partnöru – Komrat primariyası. Türkiye kultura Günnerin programasına görä Hederlez ayın 22-dä saat 16:00-da yortu başlayacek Komrat kultura Evindän baş meydana örümäklän. Örümektä pay alêêrlar Türkiyedän hem Gagauziyadan yaratmak kolektivları. Saat 17:00-da meydanda türk malların çarşısı açılacek. Sora da, saat 18:00 yaratmak kolektivların konţerti başlayacek. O günün programasını başaracek Türkiyenin anılmış rok muzıkantın Halük LEVENTin konţertı. Ertesi günü Türkiyedän musaafirlär küülerä yollanaceklar. Hederlez ayın 23-dä saat 17:30 KomratTAA DERINDÄN
kultura_kutlama
Hederlez ayın üçüncü pazarında Gagauziyada bakılêr kultura zaametçilerin profesional günü. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın kimi kultura zaametçilerinä çeşitli ödüllär verildi: “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adları, Başkanın hem Halk Topluşun gramotaları, Gagauziyanın kultura Upravleniyasının diplomnarı. Kultura zaametçilerin kutlama sırası bu yıl Gagauziyanın resim Galereyasında oldu. Kutlamada pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH. Canabisi kutladı hepsini hem urguladı, ani “İspolkomun programasının en temel taşı – kulturamızın ilerlemesi hem gagauz dilin korunması”. Ödülleri alanlar için söleyeräk, Gagauziyanın kultura Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ redakţiyamıza deyni bölä açıklama yaptı: “Gagauziyada çok şannı hem başarılıTAA DERINDÄN
klip_turna

2015.05.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauzlara taa iki video-klip baaşladı

Geçennerdä anılmış gagauz türkücüsü hem prodüsoru Vitaliy MANJUL gagauzlara taa iki video-klip baaşladı: “Uçma turnam” hem “Genä geldin aklıma”. “Uçma turnam” klipta evelki gagauz halk türküsünü akapello çalêr Ukraynadan “Bir Can” grupası. Bu grupada iki kızkardaş var – Anna hem Yuliya MİTİOGLUlar. Onnar Ukraynanın Balboka (Kotlovina) küündän. İkinci klipta Vitaliy MANJUL çalêr kendi eni türküsünü “Genä geldin aklıma”. Nicä açıkladı klipların avtoru, klipların hazırlamasında ona yardımcı olmuşlar gagauz muzıkantı Vasiliy DRAGAN hem operator hem da programist Andrey BEJENAR.TAA DERINDÄN
Hederlez
Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziya kutlêêr gagauzların en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket hem uzun ömür! Gagauziyada Hederlez yortusunu kutlama programasında var “Altın At” yarışmaları, konţertlär, sergilär hem sport yarışmaları.TAA DERINDÄN
Ruya_Taner

2015.04.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Konţert – şaşılacek bir konţertti!

Çiçek ayın 28-dä Moldovanın Filarmoniyasında şaşılacek bir simfoniya konţertı oldu. Konţerttä pay aldılar Türkiyedän pionistka Rüya TANER hem Maêstro Georgi MUSTEA önderciliindä “Teleradio-Moldova” Milli simfoniya orkestrası. Konţertı ortak işbirliindä hazırladılar Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçillii, Teleradio-Moldova cümne kompaniyası hem “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası.   Konţertin önündä kısa sözlän Filarmoniyanın salonunda bulunannara danıştılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL  hem Moldova kultura ministrunun yardımcısı Georgi POSTİKA. Mehmet Selim KARTAL nasaatında açıkladı, ani bu konţert olêr “Barış için” hem adanêr Türkiyenin Gelibolu cengin 100-cu yıldönümünä. Konţert programasında vardılar Dimitriy KANTEMİRın “Preşevur” yaratmakları, G.TAA DERINDÄN
sant_peterburg

2015.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Peterburg buluşmaları” Gagauziyada

Çiçek ayın (aprel) 4-5 günnerindä Komratta geçti «Петербургские встречи» kultura sıraları. Açıldı onnar “Gavril Gaydarcı” liţeyindä «Санкт-Петербург» patret sergisinnän. Serginin açılışını yaptılar Gagauziyanın eni ayırılan başkanı İrina VLAH hem Sankt-Peterburg kasabasının pravitelstvosunun yabancılıkta bulunan vatandaşlarlan baalantılar hem dış baalantılar bölümün başı Aleksandr GANİN. Sergi bittiynän, sergilenän patretlär baaşlandılar Gagauziya kultura upravleniyasına, bu patretlär Gagauziyanın başka erlerindä da gösterilsin deyni. Hep o günü Sankt-Peterburgtan musaafirlär baaşladılar Komrat muzıka şkolasına muzıka uurunda üüredicilik hem yaratmak kiyatlarını da.TAA DERINDÄN
Nevruz

2015.03.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Parijda UNESCOda “Nevruz bayramı”

Baba Marta ayın 24-dä Franţiyanın başkasabasında Parijda UNESCOnun sţenasına TÜRKSOY (türk dünnäsının UNESCOsu) getirecek “Nevruz bayramı” şenniklerini. O günü UNESCOnun ştab-kvartirasında “Nevruz bayramı” kutlamaları geçecek hem konţert gösterilecek. Konţertta türk dünnäsından 100 artist pay alacek (Azerbaycan, Kazahstan, Kırgızstan, Uzbekiatan, Türkmenistan, Türkiye, Mangoliya, Gagauziya (Moldova), KKTC (Poyraz Kıbrıs Türk Respublikası), Sincan Uygur avtonom Bölgesi (Kitay), Tebriz (İran) Başkurtistan (RF), Tatarstan (RF),  Altay (RF), Tıva (RF), Saha Yakutiya (RF), Hakasiya (RF), Karaçay-Balraiya hem Dagestan (RF). Yortuyu kutlama çerçevesindä TÜRKSOY gösterer “Novruz boyaları” patret sergisini. Bu yıl, Franţiyadan kaarä, “Nevruz bayramı” kutlamaları GermaniyadaTAA DERINDÄN
Cakirler

2015.03.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Çakirlär” kiyadın I-ci tomu çıktı

Komratta, Bilim-aaraştırma Merkezin kanadı altında, çıktı “Çakirlär” kiyadın I-ci tomu – “Ay-Boba Mihail ÇAKİR”. Kiyadı avtoru Viktor KOPUŞÇU. Nicä bildirdi avtor, bu kiyatta annadılêr Ay-Boba Mihail ÇAKİRin yaşaması için hem onun senseleleri için. Şindi hazırlanacek taa bir kiyat bu seriyadan, neredä neettä var toplamaa Ay-Boba Mihail ÇAKİRin hepsi yaratmaklarını, yazılarını hem çevirmelerini. Kiyadın I-ci tomun tirajı 500 taanä.TAA DERINDÄN
Kisinev_sergi
Küçük ayın 21-dä Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura merkezindä “Benim tarafım” resimcilik konkursunda enseyän genç resimcilerä ödül verildi. Bu konkurs Haalklararası Ana dili Gününä baaşlandı. “Benim tarafım” resimcilik konkursunda pay aldılar Moldovanın çeşitli rayonnarından hem Gagauziyanın hem Pridnestrovyenın genç resimcileri. İlk basamakta konkursun jürisi (jüri azaları Kişinevdan, Tiraspoldän hem Komrattan oldular) ayırdılar 60 resim, angılarını II-ci etapa kolverdilär. Bu resimnerin temaları sınırlı diildi. Onnarda vardı nicä görmää patret, peyzaj, natürmord, halk masallarına hem legendalara resim. Konkursun sonuçları açıklandıynan belli oldu, ani bu konkursta pay alan Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolasınınTAA DERINDÄN