RESİMCİLİK BOLUMU

sergi_bejenar_jekova
Harman ayın 1-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı iki gagauzka resimciykasının Praskovya BAJENARın hem Vera JEKOVAnın resim sergisi – “Yaz motivları”. Sergidä er alêrlar natürmort hem peyzaj resimneri, ani yapılı yaalı boyaylan, akvarellän, pastellan hem akrillan. “Gagauziyanın resimcilär Birlii” cümne kuruluşun azasının Praskovya BAJENAR için bu sergi seftä sergi diil. ATATÜRK bibliotekasında artık onun iki kendibaşına sergleri yapıldı. Bundan kaarä Canabisinin çalışmaları sergilendi hepsi sergilerdä, ani yaptı bu cümne kuruluşu. Resimciyka Vera JEKOVA için bu sergi Gagauziyada seftä bir sergi. Çünkü Canabisi sadä iki yıl resimcilik uurunda çalışêr, ama bıldır onun özel sergisi yapıldı Rusiyanın Tula kasabasında.TAA DERINDÄN
resimcilerin_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 2-dä Gagauziyanın Valkaneş kasabasında açıldı resimcilerin «Грани искусства» halklararası simpoziumu, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma upravleniyası. Simpoziumun hazırlanmasında pay aldı “Gagauz-Art” cümne birlii da. Burada pay alêrlar resimcilär Moldovadan, Türkiyadan, Ukraynadan, Gagauziyadan, hem Pridnestrovyedan. Simpozium zamanında onnar çalışaceklar Valkaneştä, Çöşmä küüyündä, Kongazda hem Komratta. Sonunda onnarın sergisi açılacek Gagauziyanın Regional resim galereyasında. Annaşmaya görä resimcilär, bu simpoziumda yapılan resimnerdän, ikişär resim baaşlayaceklar Gagauziyanın Regional resim galereyasına. Simpozium sürtecek Harman ayın 9-dan.TAA DERINDÄN
resim_sergisi_1

2017.06.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Körpä resimcilerin sergisi

Kirez ayın (iyün) 1-dä, bütündünnä “Halklararası uşakları korumak Günü” çerçevesindä, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya uşak resimci şkolalarından körpä resimcilerin «На пути к мастерству» sergisi. Sergidä var nicä görmää üzdän zeedä resim, angıları yapılı çeşitli yaratmak kaluplarına görä. Artık adetä görä, serginin açılışında kısa bir konţertlän kendi ustalıını gösterdilär Komrat A.Valkov uşak muzıka şkolasının üürenci muzıkantları da. Serginin aşılışında uşakların önündä nasaat ettilär Çadır uşak resimci şkolasının direktoru Födor DULOGLU, Valkaneş uşak resimci şkolasının direktoru Pötr FAZLI, Regional resim Galereyasının direktoru Nina PEEVA, kultura hem turizma Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA.TAA DERINDÄN
Roshko_Ivan
Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında geçti XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursu, angısında pay aldılar 4-25 yaş arasında resimcilerin yaratmaları. Bu konkursa katıldılar 20 devlettän zeedä genç resimcilär bütün dünnedän, başlayıp İndiyadan hem başarıp İrlandiyaylan. Bu devletlerin arasında, Latviyadan kaarä, vardılar Daniya, Germaniya, Polşa, Belorusiya, Rusiya, Ukrayna, Moldova hem başkaları. Komrat resimci şkolasından bu konkursa 44 yaratmak yollandı, da onnarın ikisi medali kazandı. Altın medaliyi aldı bu şkolanın üürencisinin İvan ROŞKOnun (10 yaşında) yaratması, bronza medaliyi hem tanımak baaşışını da aldı AndreyTAA DERINDÄN
Nataliya_Fomiceva_1
(“Ana Sözü”nä deyni maasuz eksklüziv) Gecennerda Germaniyanın baş kasabasına, Berlinä, bir turist olarak gittim. Gözäl hem şaşılacek bir er: çok katlı evlar, büük meydannar, kliselär, büük sokaklar, ara sokacıklar – hepsi tertipliktän yalap-yalap edärdilär. Doz dolaydan, bana deyni, yabancı dil ötärdi. Belliki, bu dünneyin arasında, istär-istemäz, canın yakın bişey aarêr. O yakın iş da tezdä gözümä ilişti: “Resim sergisi: “Sonsuzlaa yolculuk”. Nataliya FOMİÇEVA”. Bir kıpım da hiç dusunmedään, hemen o sergiyä uuradım. Uuradım da şaştım: annadılmaz bir incäzannat dünnääsı! Pek gözäl resimnär, incä ustalıklan yapılı portretlar! Bakarak bu resimnerä, serginiTAA DERINDÄN
resim_komrat_2
Komradın regional resim Galereyasında açıldı Gagauziyadan hem Pridnestrovyadan resimcilerin güz-kış sergisi – “Vernisaj – 2016”. Resim sergesinin açılışında pay aldılar Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın izmetçileri, resimcilär hem cümne insannar. Sergidä var nicä tanışmaa yaalı boya, skulptura hem el yaratmaları işlerinnän. Sergi Kırım ayın (dekabri) 18-dän açık olacek.TAA DERINDÄN
sergey_savastin_

2016.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Sergey SAVASTİN – 50 yaşında!

Büün, Kasım ayın 15-dä, gagauzların büük hem pek talantlı resimcisi Sergey SAVASTİN gözäl bir yıldönümü kutlêêr – 50 yaşını. Sergey SAVASTİN taa küçüklüündän kendisini resimcilää baaşladı. Bu iş ona Allahtan hem bobasından, anılmış gagauz hem dünnä resimcisindän, büük geniydän Dimitriy SAVASTİNdan adanmıştı. Resimciliktän kaarä Sergey SAVASTİN kendisini üüredicilää da verdi. Taa doorusu resimciliklän üüredicilää, zerä o, Komrat “Dimitriy SAVASTİN” adına resimci şkolasının direktoru olarak, Gagauziyanın hem komşu küülerin uşaklarını resimcilää üüreder. O uşaklar da kendilerini pek becerikli göstererlär, ne belli oldu o ödüllerdän, angılarını onnar kazanêrlar respublika uurunda hem halklararasıTAA DERINDÄN
GAGAUZ_ART
Canavar ayın (oktäbri) sonunda, taa doorusu 28-dä, Komrat regional resim Galereyasında, kendi işlerini incelemää deyni, Gagauziyanın resimcileri toplandılar. Topladı onnarı Gagauziya resimcilerin “GAGAUZ-ART” Cümne Birlii. “GAGAUZ-ART” Cümne Birliini 2013-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 26-da kurdu kongazlı resimci Sergey KUPAVIH. Onuştan, Canabisi Birliin başı olarak, toplantıda annattı neleri büünkü günädän bu Birlik yaptı hem neleri taa var nicä yapsın. Protokola görä, sora Cümne Birliin eni başı seçildi – resimci Pötr FAZLI.Toplantıda “GAGAUZ-ART” Cümne Birliini ilerlerdä çalışma planı temelä koyuldu hem ona eni resimcilär aza oldular. Lääzım urgulamaa, ani bu Birliktän kaarä,TAA DERINDÄN
galereya_sergi_1

2016.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Regional Galereyasında sergi

Moldova Respublikasının 25-ci yıldönümünä hem Gagauz Respublikasının 26-cı yıldönümünä Gagauziyanın regional Galereyasında açıldı Galereyanın fondlarından gagauz resimcilerinin sergisi. Bu kerä siiredicilerä teklif edileri 45 yaratmak. Onnarın arasında en şannı eri kaplêêrlar gagauz resimcilik geniyinin Dimitriy SAVASTİNın resimneri. Var burada başka Gagauziya resimcilerinin yaratmakları da: Mihail ARABACInın, Pötr FAZLInın, Sergey SAVASTİnın, Födor DULOGLUnun h.b. Serginin açılışında pay aldılar resimcilär, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının zaametçileri, üürencilär hem kultura insannarı. Fotolar – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
valkanes_sergi
Valkaneş kasabasının muzeyindä, Harman ayın (avgust 2-dä) açıldı Valkaneş resimci şkolasını bu yıl başaran üürencilerin hem şkolanın direktorunun Pötr FAZLInın resim sergisi. Bu sergi baaşlandı Valkaneş resimci şkolasının 30-cu yıldönümünä. Sergilenän resimnerin arasında taa çok patretlär var. Ama sergili yaratmaklar, ani yapılı “Batik”, “Jivopis”, “Abstrakţionizm”, “Natürmord” stillerindä da, bildireir kasabanın saytı. Serginin açılışında, resimcilerdän kaarä pay aldılar Valkaneş primarı Viktor PETRİOGLU, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Valkaneş rayon kultura bölümünün başı Dimitriy NEDOV hem başkaları. Foto – vulcanestimd.comTAA DERINDÄN