RESİMCİLİK BOLUMU

resim_komrat_2
Komradın regional resim Galereyasında açıldı Gagauziyadan hem Pridnestrovyadan resimcilerin güz-kış sergisi – “Vernisaj – 2016”. Resim sergesinin açılışında pay aldılar Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın izmetçileri, resimcilär hem cümne insannar. Sergidä var nicä tanışmaa yaalı boya, skulptura hem el yaratmaları işlerinnän. Sergi Kırım ayın (dekabri) 18-dän açık olacek.TAA DERINDÄN
sergey_savastin_

2016.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Sergey SAVASTİN – 50 yaşında!

Büün, Kasım ayın 15-dä, gagauzların büük hem pek talantlı resimcisi Sergey SAVASTİN gözäl bir yıldönümü kutlêêr – 50 yaşını. Sergey SAVASTİN taa küçüklüündän kendisini resimcilää baaşladı. Bu iş ona Allahtan hem bobasından, anılmış gagauz hem dünnä resimcisindän, büük geniydän Dimitriy SAVASTİNdan adanmıştı. Resimciliktän kaarä Sergey SAVASTİN kendisini üüredicilää da verdi. Taa doorusu resimciliklän üüredicilää, zerä o, Komrat “Dimitriy SAVASTİN” adına resimci şkolasının direktoru olarak, Gagauziyanın hem komşu küülerin uşaklarını resimcilää üüreder. O uşaklar da kendilerini pek becerikli göstererlär, ne belli oldu o ödüllerdän, angılarını onnar kazanêrlar respublika uurunda hem halklararasıTAA DERINDÄN
GAGAUZ_ART
Canavar ayın (oktäbri) sonunda, taa doorusu 28-dä, Komrat regional resim Galereyasında, kendi işlerini incelemää deyni, Gagauziyanın resimcileri toplandılar. Topladı onnarı Gagauziya resimcilerin “GAGAUZ-ART” Cümne Birlii. “GAGAUZ-ART” Cümne Birliini 2013-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 26-da kurdu kongazlı resimci Sergey KUPAVIH. Onuştan, Canabisi Birliin başı olarak, toplantıda annattı neleri büünkü günädän bu Birlik yaptı hem neleri taa var nicä yapsın. Protokola görä, sora Cümne Birliin eni başı seçildi – resimci Pötr FAZLI.Toplantıda “GAGAUZ-ART” Cümne Birliini ilerlerdä çalışma planı temelä koyuldu hem ona eni resimcilär aza oldular. Lääzım urgulamaa, ani bu Birliktän kaarä,TAA DERINDÄN
galereya_sergi_1

2016.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Regional Galereyasında sergi

Moldova Respublikasının 25-ci yıldönümünä hem Gagauz Respublikasının 26-cı yıldönümünä Gagauziyanın regional Galereyasında açıldı Galereyanın fondlarından gagauz resimcilerinin sergisi. Bu kerä siiredicilerä teklif edileri 45 yaratmak. Onnarın arasında en şannı eri kaplêêrlar gagauz resimcilik geniyinin Dimitriy SAVASTİNın resimneri. Var burada başka Gagauziya resimcilerinin yaratmakları da: Mihail ARABACInın, Pötr FAZLInın, Sergey SAVASTİnın, Födor DULOGLUnun h.b. Serginin açılışında pay aldılar resimcilär, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının zaametçileri, üürencilär hem kultura insannarı. Fotolar – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
valkanes_sergi
Valkaneş kasabasının muzeyindä, Harman ayın (avgust 2-dä) açıldı Valkaneş resimci şkolasını bu yıl başaran üürencilerin hem şkolanın direktorunun Pötr FAZLInın resim sergisi. Bu sergi baaşlandı Valkaneş resimci şkolasının 30-cu yıldönümünä. Sergilenän resimnerin arasında taa çok patretlär var. Ama sergili yaratmaklar, ani yapılı “Batik”, “Jivopis”, “Abstrakţionizm”, “Natürmord” stillerindä da, bildireir kasabanın saytı. Serginin açılışında, resimcilerdän kaarä pay aldılar Valkaneş primarı Viktor PETRİOGLU, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Valkaneş rayon kultura bölümünün başı Dimitriy NEDOV hem başkaları. Foto – vulcanestimd.comTAA DERINDÄN
gagauzskaya_politra
Vengriya Kişinev Büükelçiliindä açıldı «Гагаузская палитра цветов» sergisi, angısında sergili 37 resim. Sergidä pay alêrlar Gagauziyadan resimcilerinin Grigoriy DEÇEVın, Födor DULOGLUnun, Petr FAZLInın hem Lüdmila OLEFRİENKOnun yaratmaları. Serginin açılışında pay aldılar politika, kultura hem sıradan insannar. Onun ofiţial açılışını yaptı Vengriya Kişinev Büükelçisi Matyas SZILAGYI. Sergiyi var nicä görmää Harman ayın (avgust) ayın 30-dan.TAA DERINDÄN
resim_sergisi-ana_dili
Çiçek ayın 26-da Gagauziyanın regional resim Galereyasında açıldı resim sergisi “Gagauzların can sızıntısı”, angısı baaşlandı Ana Dili yortusuna. Sergidä gagauz resimcilerinin kırka yakın resimneri hem dokumaları var. Bu sergidä siiredicilär tanışaceklar anılmış gagauz, hem diil salt gagauz, resimcilerin yaratmalarınnan. O yaratmaların avtorları: Dimitriy SAVASTİN, Mariya DİMOGLU, Mihail ARABACI, Födor DULOGLU, Pötr FAZLI, Pötr NOVAKOV, İvan KARANASTAS, Elena DULEVA, Grigoriy DEÇEV, Lüdmila ALİFRİENKO, Olga UNGUREANU hem başkaları. Sergiyi ortak hazırladılar Gagauziyanın regional resim Galereyası hem da kultura hem turizma Upravleniyası. Sergi Hederlez ayın 15-dän sürtecek. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
Resimciykalar_2

2016.03.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

ATATÜRK bibliotekasında dikmä resim sergisi

Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı pek meraklı bir sergi – dikmä resimnär. Bölä bir sergi Gagauziyada ilk kerä olêr. Bu sergidä kendi yaratmaklarınnan pay alêrlar dört kişi: Praskovya UZUN, Galina UZUN, Anna KUZNEŢOVA hem Olga KUZNEŢOVA. Sergi meraklı onunnan, ani bu insannar saburlan dikerlär kendi yaratmaklarını. Onuştan resimnär gözäl, kırnak hem kıvrak olêrlar. Bunu kendiniz da var nicä göräsiniz, bir ayın içindä, zaametinizi saymadaan, bu sergiyä gelärseniz.TAA DERINDÄN
resimciykalar
Baba Marta ayın 3-dä Gagauziyanın regional resim galereyasında açıldı birdän 17 resimciykanın sergisi – «Женщины Гагаузии в изобразительном искусстве». 17 resimciykanın arasında sekizi taa büük usta diil. Onnarın arasında var resimciykalar İlona DERMENCİ, Tatyana ANGELİ, Anastasiya RAKOVÇENA, Natalya DİMÇA, Larisa ORMANCI, İrina BERDİNA, Liliya KURTEVA h.t.b. Kendi şaşılacek becerikliinnän onnar sevindirerlär sergiyi hazırlayannarı. Sergidä var jivopis, grafika, floristika, el işleri. Bundan kaarä serginin açılışında kendi kostümnarını Çadır “Êly” klubu gösteridi. Nicä bildirdi galereyanın direktoru Olga UNGURÄNU, bu sergi Halklararası karılar gününä baaşlandı. Serginin açılışında pay aldı Gagauziya Başkanı İrina VLAH hemTAA DERINDÄN
pasha_sergi
Canavar ayın (oktäbri) 27-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı gagauz resimciykasının Praskovya BEJENARin resim sergisi. Bu sergi adandı bu vergili insanın 45-ci yıldönümünä. Praskovya taa çok tabiatı hem çiçekleri resimner. Ama sergidä var patretlär da: kocasının hem oolunun, hem da resimciykanın avtopatredi. Resimnär çeşitli tehnikalarda yapılı: yaalı boya, akvarel, pastel, akril . Serginin açılışında resimciykayı sergiylän hem yıldönümünnän kutladılar ATATÜRK bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, resimciykanın kocası hem oollu, resimcilik tarlasında çalışan kolegaları, başka insannar. Sergi bir ay sürtecek. Foto – gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN