RESİMCİLİK BOLUMU

gagauzskaya_politra
Vengriya Kişinev Büükelçiliindä açıldı «Гагаузская палитра цветов» sergisi, angısında sergili 37 resim. Sergidä pay alêrlar Gagauziyadan resimcilerinin Grigoriy DEÇEVın, Födor DULOGLUnun, Petr FAZLInın hem Lüdmila OLEFRİENKOnun yaratmaları. Serginin açılışında pay aldılar politika, kultura hem sıradan insannar. Onun ofiţial açılışını yaptı Vengriya Kişinev Büükelçisi Matyas SZILAGYI. Sergiyi var nicä görmää Harman ayın (avgust) ayın 30-dan.TAA DERINDÄN
resim_sergisi-ana_dili
Çiçek ayın 26-da Gagauziyanın regional resim Galereyasında açıldı resim sergisi “Gagauzların can sızıntısı”, angısı baaşlandı Ana Dili yortusuna. Sergidä gagauz resimcilerinin kırka yakın resimneri hem dokumaları var. Bu sergidä siiredicilär tanışaceklar anılmış gagauz, hem diil salt gagauz, resimcilerin yaratmalarınnan. O yaratmaların avtorları: Dimitriy SAVASTİN, Mariya DİMOGLU, Mihail ARABACI, Födor DULOGLU, Pötr FAZLI, Pötr NOVAKOV, İvan KARANASTAS, Elena DULEVA, Grigoriy DEÇEV, Lüdmila ALİFRİENKO, Olga UNGUREANU hem başkaları. Sergiyi ortak hazırladılar Gagauziyanın regional resim Galereyası hem da kultura hem turizma Upravleniyası. Sergi Hederlez ayın 15-dän sürtecek. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
Resimciykalar_2

2016.03.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

ATATÜRK bibliotekasında dikmä resim sergisi

Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı pek meraklı bir sergi – dikmä resimnär. Bölä bir sergi Gagauziyada ilk kerä olêr. Bu sergidä kendi yaratmaklarınnan pay alêrlar dört kişi: Praskovya UZUN, Galina UZUN, Anna KUZNEŢOVA hem Olga KUZNEŢOVA. Sergi meraklı onunnan, ani bu insannar saburlan dikerlär kendi yaratmaklarını. Onuştan resimnär gözäl, kırnak hem kıvrak olêrlar. Bunu kendiniz da var nicä göräsiniz, bir ayın içindä, zaametinizi saymadaan, bu sergiyä gelärseniz.TAA DERINDÄN
resimciykalar
Baba Marta ayın 3-dä Gagauziyanın regional resim galereyasında açıldı birdän 17 resimciykanın sergisi – «Женщины Гагаузии в изобразительном искусстве». 17 resimciykanın arasında sekizi taa büük usta diil. Onnarın arasında var resimciykalar İlona DERMENCİ, Tatyana ANGELİ, Anastasiya RAKOVÇENA, Natalya DİMÇA, Larisa ORMANCI, İrina BERDİNA, Liliya KURTEVA h.t.b. Kendi şaşılacek becerikliinnän onnar sevindirerlär sergiyi hazırlayannarı. Sergidä var jivopis, grafika, floristika, el işleri. Bundan kaarä serginin açılışında kendi kostümnarını Çadır “Êly” klubu gösteridi. Nicä bildirdi galereyanın direktoru Olga UNGURÄNU, bu sergi Halklararası karılar gününä baaşlandı. Serginin açılışında pay aldı Gagauziya Başkanı İrina VLAH hemTAA DERINDÄN
pasha_sergi
Canavar ayın (oktäbri) 27-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı gagauz resimciykasının Praskovya BEJENARin resim sergisi. Bu sergi adandı bu vergili insanın 45-ci yıldönümünä. Praskovya taa çok tabiatı hem çiçekleri resimner. Ama sergidä var patretlär da: kocasının hem oolunun, hem da resimciykanın avtopatredi. Resimnär çeşitli tehnikalarda yapılı: yaalı boya, akvarel, pastel, akril . Serginin açılışında resimciykayı sergiylän hem yıldönümünnän kutladılar ATATÜRK bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, resimciykanın kocası hem oollu, resimcilik tarlasında çalışan kolegaları, başka insannar. Sergi bir ay sürtecek. Foto – gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
animalist_sergisi

2015.10.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Animalist-resimcilerin eni sergisi

Komrat regional Galereyasında animalist-resimcilerin Konstantin KELEŞın hem Vasiyi MİHAYLOVun eni sergisi açıldı. Bu iki resimci çok yıllar ortak çalışêrlar. Serginin açılış sözlerini, Konstantin KELEŞtän hem Vasiyi MİHAYLOVdan kaarä, tuttu Galereyanın direktoru Olga UNGURÄNU. Sora lafettilär Gagauziya İspolkomu predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, İspolkom azası Pötr PAŞALI, Komrat primarı Sergey ANASTASOV. Serginin açılışında katıldılar başka resimcilär, kultura hem cümne insannarı, studentlar. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
fazli_3

2015.09.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Pötr FAZLInın sergisi açıldı

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Gagauziyanın regional resim Galereyasında gagauz resimcinin Pötr FAZLInın sergisi açıldı. Sergi Canavar ayın (oktäbri) 12-dän açık olacek. Sergidä gösterilän resimnär avangardist stilindä yapılı. Pötr FAZLI duudu Valkaneş kasabasında 1953-cü yılda. Zanaatlanêr jivopis (yaalı boya) uurunda. Büünkü gündä Valkaneş resimci şkolasının direktoru işleer.TAA DERINDÄN
turksoy_resim_2
Artık 18 yıl TÜRKSOY tarafından Türk dünnäsı resimcilerinä deyni plenêr yapılêr. Plenêr iki afta sürter, nedän sora bu resimceliren resimnerin sergisi olêr. Bu yıl plenêrda vardı Gagauziyadan resimci Pötr NOVAKOV. Bu yılkı plenêrı TÜRKSOY hazırladı Türkiyenin Aksaray kasabanın mêriyasınnan bilä. Onuştan da Harman ayın (avgust) 1-dä bu kasabda plenêrın sergisi açıldı. Serginin açılışında pay aldılar Aksaray kasabanın mêrı Halük Şahin YAZGI hem TÜRKSOY Genel sekretari Düsen KASEİNOV. Sergidä er aldı 100 resimdän zeedä, angılarını etiştirdilär hazırlamaa resimcilär iki aftanın içindä. Nicä urguladılar serginin açılışında söz alan resimcilär, bu plenêr verdiTAA DERINDÄN
fazli_1_6

2015.07.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Pötr FAZLInın boya resimnerin albomu çıktı

Gagauziya İspolkomun yardımınnan tipardan çıktı anımış gagauz resimcinin Pötr FAZLInın boya resimnerin albomu. Alboma toplu resimcinin en anılmış yaratmaları, ani yapılı yaalı boya (jivopis) tehnikasında. Pötr FAZLI duudu Valkaneş kasabasında 1953-cü yılda. 1972-ci yılda başardı Kişinevdakı “İ.E.Repin” adına respublika resimcilik uçilisçesini, taa sora da, Kişinevdakı “İ. Kreanga” adına devlet pedagogika universitetin resimcilik hem dizayn fakultetini. Zanaatlanêr jivopis uurunda. Büünkü gündä Canabisi Valkaneş resimci şkolasının direktoru işleer.TAA DERINDÄN
ilona

2015.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Genç resimciykanın ilk sergisi

Komrat ATATÜRK bibliotekasında Orak ayın 24-dän Harman ayın 24-dän geçer genç resimciykanın İlona DERMENCİnin resim sergisi, neredä, batik tehnikasında yapılı, dokuz resim sergilener. Nicä bildirdi İlona, batik tehnikası – bu plat üstindä resimcilik. Plat var nicä olsun bürüncük, pamuk, yapaa yada sintetika. ATATÜRK bibliotekasında sergi İlona DERMENCİnin yaşamasında ilk kendibaşına sergi. Genç resimciyka seviner, ani bu iş, onun ana topraanda olêr. İlona DERMENCİ başardı Moldovanın incazanaat Akademiyasını. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN