RESİMCİLİK BOLUMU

animalist_sergisi

2015.10.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Animalist-resimcilerin eni sergisi

Komrat regional Galereyasında animalist-resimcilerin Konstantin KELEŞın hem Vasiyi MİHAYLOVun eni sergisi açıldı. Bu iki resimci çok yıllar ortak çalışêrlar. Serginin açılış sözlerini, Konstantin KELEŞtän hem Vasiyi MİHAYLOVdan kaarä, tuttu Galereyanın direktoru Olga UNGURÄNU. Sora lafettilär Gagauziya İspolkomu predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, İspolkom azası Pötr PAŞALI, Komrat primarı Sergey ANASTASOV. Serginin açılışında katıldılar başka resimcilär, kultura hem cümne insannarı, studentlar. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
fazli_3

2015.09.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Pötr FAZLInın sergisi açıldı

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Gagauziyanın regional resim Galereyasında gagauz resimcinin Pötr FAZLInın sergisi açıldı. Sergi Canavar ayın (oktäbri) 12-dän açık olacek. Sergidä gösterilän resimnär avangardist stilindä yapılı. Pötr FAZLI duudu Valkaneş kasabasında 1953-cü yılda. Zanaatlanêr jivopis (yaalı boya) uurunda. Büünkü gündä Valkaneş resimci şkolasının direktoru işleer.TAA DERINDÄN
turksoy_resim_2
Artık 18 yıl TÜRKSOY tarafından Türk dünnäsı resimcilerinä deyni plenêr yapılêr. Plenêr iki afta sürter, nedän sora bu resimceliren resimnerin sergisi olêr. Bu yıl plenêrda vardı Gagauziyadan resimci Pötr NOVAKOV. Bu yılkı plenêrı TÜRKSOY hazırladı Türkiyenin Aksaray kasabanın mêriyasınnan bilä. Onuştan da Harman ayın (avgust) 1-dä bu kasabda plenêrın sergisi açıldı. Serginin açılışında pay aldılar Aksaray kasabanın mêrı Halük Şahin YAZGI hem TÜRKSOY Genel sekretari Düsen KASEİNOV. Sergidä er aldı 100 resimdän zeedä, angılarını etiştirdilär hazırlamaa resimcilär iki aftanın içindä. Nicä urguladılar serginin açılışında söz alan resimcilär, bu plenêr verdiTAA DERINDÄN
fazli_1_6

2015.07.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Pötr FAZLInın boya resimnerin albomu çıktı

Gagauziya İspolkomun yardımınnan tipardan çıktı anımış gagauz resimcinin Pötr FAZLInın boya resimnerin albomu. Alboma toplu resimcinin en anılmış yaratmaları, ani yapılı yaalı boya (jivopis) tehnikasında. Pötr FAZLI duudu Valkaneş kasabasında 1953-cü yılda. 1972-ci yılda başardı Kişinevdakı “İ.E.Repin” adına respublika resimcilik uçilisçesini, taa sora da, Kişinevdakı “İ. Kreanga” adına devlet pedagogika universitetin resimcilik hem dizayn fakultetini. Zanaatlanêr jivopis uurunda. Büünkü gündä Canabisi Valkaneş resimci şkolasının direktoru işleer.TAA DERINDÄN
ilona

2015.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Genç resimciykanın ilk sergisi

Komrat ATATÜRK bibliotekasında Orak ayın 24-dän Harman ayın 24-dän geçer genç resimciykanın İlona DERMENCİnin resim sergisi, neredä, batik tehnikasında yapılı, dokuz resim sergilener. Nicä bildirdi İlona, batik tehnikası – bu plat üstindä resimcilik. Plat var nicä olsun bürüncük, pamuk, yapaa yada sintetika. ATATÜRK bibliotekasında sergi İlona DERMENCİnin yaşamasında ilk kendibaşına sergi. Genç resimciyka seviner, ani bu iş, onun ana topraanda olêr. İlona DERMENCİ başardı Moldovanın incazanaat Akademiyasını. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
guzun

2015.06.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Körpä resimcilerimizin üüsek erleri

Büük Enseyişin 70-ci yıldönümününä karşı Moldovada rus bilim hem kultura Merkezi uşaklar arasında “Bän Enseyişi resimneerim” adlı bir resim konkursu açtı. Konkursta pay aldılar uşaklar Moldovadan, Gagauziyadan hem Pridnestrovyedan. Konkurusn sonuçları iki afta geeri açıklandı. Gagauziyadan konkursta pay aldılar “Dimitri Savastin” adına resimcilik şkolasının üürencileri. Sevindirer, ani bu konkursta Gagauziyadan körpä resimcilerimizin resimneri üüsek erleri aldılar: 9-11 yaş arası 1-ci er – Nina VARBAN (resimnän “S pobedoy”); 3-cü er Ekaterina GURİNA (resimnän “Podvig Antona Buyuklı”) hem Alina STEFU (“Veteran”). 12-14 yaş arası 1-ci er – Olesä GARGALIK (resimnän “Domoy sTAA DERINDÄN
savastin_афиша-510
Hederlez ayın 19-da Gagauziyanın resim Galereyasında açılêr en büük gagauz resimcisinin Dimitriy SAVASTİNın resim sergisi. Serginin açılışı 2015 yılın Hederlez ayın 19-da saat 10-00.TAA DERINDÄN
Kisinev_sergi
Küçük ayın 21-dä Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura merkezindä “Benim tarafım” resimcilik konkursunda enseyän genç resimcilerä ödül verildi. Bu konkurs Haalklararası Ana dili Gününä baaşlandı. “Benim tarafım” resimcilik konkursunda pay aldılar Moldovanın çeşitli rayonnarından hem Gagauziyanın hem Pridnestrovyenın genç resimcileri. İlk basamakta konkursun jürisi (jüri azaları Kişinevdan, Tiraspoldän hem Komrattan oldular) ayırdılar 60 resim, angılarını II-ci etapa kolverdilär. Bu resimnerin temaları sınırlı diildi. Onnarda vardı nicä görmää patret, peyzaj, natürmord, halk masallarına hem legendalara resim. Konkursun sonuçları açıklandıynan belli oldu, ani bu konkursta pay alan Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolasınınTAA DERINDÄN
r-sava

2015.02.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Uşak resimcilik şkolasının sergisi

Büük ayın 30-dan Küçük ayın 15-dän Komradın kultura Binasında geçti komratakı “D. SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolasının üürencilerin sergisi. Burada uşakların 146 resimi gösterildi. Serginin açılışnda şkolanın direktoru Sergey SAVASTİN yaptı prezentaţiya “The children are painting the world” (“Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY”) albomuna. Bu albomda tipalandı Kazahstanda “Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY” festival sergisindä pay alan hem enseyän uşakların resimneri. Onnarın arasında vardı Komrat resimcilik şkolasınını üürencileri da. Albom için söleyeräk Sergey SAVASTİN dedi: “TÜRKSOYun sergisindä bizim şkoladan 65 uşak katıldı. Ensedi 31-ri. Alboma sa bizim uşkakların 34 resimi girdi. BizimTAA DERINDÄN
albom_turksoy
Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolası, TÜRKSOYlan birliktä, Büük ayın 30-dan Küçük ayın 15-dän Komrat “The children are painting the world” albomun prezentaţiya sergisini yapacek. Sergidä olacek kolayı tanışmaa genç resimcilerin eni yaratmalarınnan. Bundan kaarä serginin açılışında olacek prezentaţiya alboma hem da baaşlanacek albomnar hem gramotalar o uşaklara, kim “Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY” festivalindä pay aldılar. “The children are painting the world. TURKSOY” albomun ilk prezentaţiyası geçti 2013-cü yılın 12-15 Kasım günneri arasında Parijda (Franţiya), UNESCOnun Baş Konferenţiyasının çerçevesindä. “The children are painting the world. TURKSOY” albomun hazırlanmasında pay almak için,TAA DERINDÄN