TEATRU BOLUMU

teatrular_bulusmasi
Canavar ayın (oktäbri) 8-10 günneri arasında Türkmenistanın 2015 yılı “Türk dünnäsı kultura başkasabası” Marı (Merv) kasabasında TÜRKSOY azaları olan devlet teatrular direktorların 4-cü toplantısı geçti. Toplantıda pay aldılar: TÜRKSOY azaları olan devlet teatruların önetici koordinatoru hem  TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin GAFARLI, Azerbaycan devlet akademik drama teatrusunun direktoru İsrafil İSRAFİLOV,  Kazakistanın Karaganda oblastin “S.Seyfullin” kazak drama teatrusununun incäzanaat  önetmeni Dunay YESPAYEV hem Mangistau oblastin “N.Janturin” muzıka hem drama teatrusunun direktoru Nurniyaz MUKHANOV, Ankara devlet teatrusunun direktoru Cebrail ESEN, Ankara devlet teatrusunun direktor yardımcısı Abdullah ERKAN, Rusya Federaţiyasının “M.Gafuri” Başkurdistan devlet akademik drama teatrusununun incäzanaat  önetmeni  OlegTAA DERINDÄN
geleneksel_teatru

2015.10.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

Geleneksel türk teatrusunun Gagauziyada gastrolisi

Türkiyenin Geleneksel türk teatrusu Canavar ayın (oktäbari) 18-22 güneri arasında Gagauziyada gastroli yapatı. Gastroli zamanı Gagauziyanın 5 erindä (Komrat, Avdarma, Çadır, Kıpçak, Kongaz) “Hayal kafesi” komediya spektaklisi gösterildi. Bu spektakliylän Geleneksel türk teatrusu verdi kolayını Gagauziya insannarı türk dünnäsının teatru kulturasınnan hem kultura zenginniklerinnän tanışsınnar. Çünkü bu spektakli çeşitli halk janraların (muzıka, oyun, giyim, kukla) kullanılması, büünkü komediyalı olayların sţenadan gösterilmesi. Geleneksel türk teatrusunun trupasında vardı 20 artist, ama spektakli zamanında onnar, artist arindä, kullandılar siiredicileri da. Gagauziya siiredicileri pek büük meraklıklan hem şenniklän kablettilär türk artistlerini, zerä sţenadan sölenänTAA DERINDÄN
geleneksel_teatro

2015.10.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

Gagauziyaya Geleneksel türk teatrusu geler

Türkiyenin Geleneksel türk teatrusu Canavar ayın (oktäbari) 18-22 güneri arasında Gagauziyada gastroli yapacek. Gastroli zamanı 5 erdä “Hayal kafesi” komediya spektaklisi gösterilecek. Programaya görä spektakli gösterilecek: Komratta – Canavar ayın (oktäbari) 18-dä; Avdarmada – Canavar ayın (oktäbari) 19-da; Çadırda – Canavar ayın (oktäbari) 20-dä; Kıpçakta – Canavar ayın (oktäbari) 21-dä; Kongazda – Canavar ayın (oktäbari) 22-dä. Not. Spektaklilär kultura Evlerindä avşamneyin saat altıda başlayacek.TAA DERINDÄN
Haldun_Taner
Türkiyenin büük dramaturgu hem yazıcısı Haldun TANERın duumasının 100-cü yıldönümünä Türk Dünnäsında ortak bir dramaturgiya yarışması açıldı. Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüynän işbirliindä, Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan, bütün Türk literatura dillerindä kurulan yarışma,  “BİN NEFES BİR SES” HALKLARARASI TÜRKÇÄ TEATRU YAPAN DEVLETLÄR FESTİVALindä tanıtılacak.   Haldun TANERın duumasının 100 yılına Halklararası teatru yaratmalarının yarışması kalupları YARIŞMA KALUPLARI: Konu: Serbest. Stil: Serbest (uşak, kısa hem adaptaţiyalı pyesalarından kaarä). Yarışmanın Dili: Yaratmalar lääzım yazılsınnar türk, azerbaycan, kazak, kırgız, türkmen, uzbek, tatar, başkurt, çuvaş, krım tatar, gagauz,TAA DERINDÄN
teatru_festivali

2015.03.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Komratta seftä teatru festivali geçer

Baba Marta ayın 25-27 günnerindä Komratta seftä teatru festivali geçer. Hazırladılar onu birliktä “S.Kösä” adına teatru hem komradın primariyası. Festivalin adı – «Свободная сцена». Festivaldä 3 teatru pay alêr: Çadırdan “D.Tanasoglu” adına milli teatru (25-dä gösterer “Boyacı” pyesasını), Taraklıdan «Смешен петък» teatrusu (26-da gösterer «Отель двух миров» pyesasını) hem Komrattan “S.Kösä” adına teatrusu (27-dä gösterer “Bir adam bütün küüyä” pyesasını). Hepsi pyesalar Komradın kultura Binasında gösterilecek. Komrat teatrunun öndercisi Denis PINTÄ açıkladı, ani bu festival maasuz Bütündünnä teatru gününä (bakılêr Baba Marta ayın 27-dä) baaşlanêr.TAA DERINDÄN
tumen

2014.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

Türkçä teatru yapan devletlerin teatru Festivali

Hederlez ayın (may) 4-14 günnerindä Türkiyenin Konya kasabasında geçti VII-ci halklararası “Bin soluk bir ses” Türkçä teatru yapan devletlerin teatru Festivali. Hazırladı onu TÜRKSOYun katkısınnan Türkiye Respublikasının kultura hem turizma Bakannıın devlet teatruları baş müdürlüü. Festivalä Türkiye teatrularından kaarä katıldılar, Azerbaycan, Balkar (RF), Dagestan (RF), Gagauziya (Moldova), İrak, Golandiya he Kazahstan teatruları. 2013-cü yılda TÜRKSOYa girän devletlerin teatrular direktorların Bakuda alınan karara görä, bu yılkı Festival “Dedä Korkut” eposununa görä oldu. Teatruların kimileri bu eposa görä yazılı pyesaları sţienaya koydular hem siiredicilerä bu spektaklileri gösterdilär. Festivalin programasında “Dedä Korkut” eposununaTAA DERINDÄN
teatr1
Bütündünnä teatru günündä, Baba Marta ayın 27-dä, Çadırdakı “D.TANASOGLU” adına milli teatruda oldu bir premyera. O günü teatru gösterdi iki perdeli istoriya eposunu “Dokuzuncu Tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”). Pyesanın avtoru hem rejisöru oldu dramaturg Todur ZANET(pyesa Azerbaycan “Dedä Korkut” Destanın 9-cu Bölümünä görä yazılı). Premyeraya çadırlılardan kaarä, geldilär insannar bütün Gagauziyadan, Komrat hem Taraklı kasabaların teatruların artistleri hem direktorları. Zalda vardılar Gagauziya İspolkomun predsedatelin birinci yardımcısı Valeriy YANİOGLU hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Vasiliy İVANÇUK. Taa Kişinvdan, eni spektakliyi siiretmää deyni, geldilär Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, KişinevTAA DERINDÄN
em

2014.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, DRAMATURGİYA, KULTURA, LİTERATURA, TEATRU BOLUMU

Teatru günündä Çadırda eni premyera

Baba Marta ayın 27-dä dünnäda Bütündünnä teatru günü bakılêr. Bu gündä Çadırdakı “D.TANASOGLU” adına milli teatruda premyera. Teatru gösterecek Todur ZANETin iki perdeli istoriya eposu pyesasını “Dokuzuncu tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”). Pyesa yazılı azerbaycan “Dedä Korkut” Destanın 9-cu Bölümünä görä. Not. Spektakli saat 17-00 başlêêr.TAA DERINDÄN
açlık kurbanları (1)
Gagauz dramaturgun Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesası Türkiyeda ayırı bir kiyat olarak tiparlandı. Kiyadı hazırladı hem pyesayı Türkiye türkçesinä çevirdi aaraştırmacı hem bilim adamı Abdulkerim DİNÇ. Pyesadan oncä kiyatta gagauzlar için, avtor için hem da aaçlık için birkaç yazı var. Kiyadı Prof. Dr. Nevzat ÖZKANın “Sunuş” yazısı açêr. Sora Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAHın “Birkaç söz…” yazısı er bulêr.  Sora kiyatta verili Abdulkerim DİNÇin yazısı “Aaçlık kurbannarı hakkında”, angısı pyesa hem pyesada aanadılan vakıtlar için annadêr. Abdulkerim DİNÇin başka bir yazısı annadêr pyesanın avtorunun biografiyasını. Hepsi bu yazılar Türkiye türkçesindä yazılı.TAA DERINDÄN