TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

yulea
Hederlez ayın 25-dä geçti «Голос Приднестровья – 2019» yarışmanın finalı, angısında pay aldılar 12 türkücü. Onnarın arasından Grand-pri ödülünü aldı Dubasar kasabasından türkücü Valeriy SOLONAR. Yarışmanın birinci erini aldı Tiraspoldän türkücüyka Yuliya ARNAUT, ani finalda çaldı «Виноградная лоза» türküsünü (laflar – Nikolay DOBRANRAVOV, muzıka – Alexandra PAHMUTOVA). İkinci türkü gagauz dilindäydi – “Denemeksiz sevda” (laflar – Födor MARİNOGLU, muzıka – Sergey KARAY). Not. Yuliya ARNAUT Gagauziyanın anılmış türkücüsü. Kendisi Kongaz küüyündän duumalı.TAA DERINDÄN
bucak_sesleri_2
2018-ci yılın Orak ayın 11-12 günnerindä Gagauziyada altıncılaa geçeti “Bucak sesleri – 2018” etnoestrada muzıkasının halklararası konkursu. Konkursun açılışı hem 1-ci basamaa Kazayak küüyündä oldu, finalı hem kapanışı da Caltay küüyündä geçti. Konkursun jürisinin kararına görä “Bucak sesleri” konkursta 1-ci er, Gran-pri ödülü hem 1000 (bir bin) amerika doları baaşışı verildi Pridnestrvyedan (Moldova) “A-3” triosuna. Kalan erlerdä kardaş payı yapıldı:  2-ci er verildi Yulä ARNAUTa (Gagauziya), Aleksey ŞEVÇUKa (Belorusiya) hem Maya BALAŞOVAya (Rusiya); 3-cü er verildi Desislava ARNAUDOVAya (Bulgariya), Alper KIRAÇa (Türkiye) hem Narkence SERİKBAEVAya (Kazahstan). Hepsi konkursantlara verildi DiplomalarTAA DERINDÄN
bucak_sesleri
2018-ci yılın Orak ayın 11-12 günnerindä Gagauziyanın Kazayk hem Caltay küülerindä geçecek “Bucak sesleri – 2018” etnoestrada muzıkasının halklararası konkursun etapları. Konkursta pay almaa deyni 10 erdän (Belorusiya, Bulgariya, Gagauziya (Moldova), Gruziya, Hakasiya (Rusiya), Makedoniya, Moldova, Polşa, Pridnestrovye (Moldova) hem Romıniya) türkücülär neetlerini bildirdilär. Gagauziyanın adından konkursta pay alacek türkücüyka Yuliya ARNAUT. Konkursta pay alannar lääzım olacek çalsınnar ikişär türkü: birisi – kendi ana dilindä, birisi da – istediinä görä.TAA DERINDÄN
yulea_arnaut_1
2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 9-12 günneri arasında Rusiya Federaţiyasının Hakasiya Respublikasında oldu V-ci Halklararası “Ot Irı” (Ateşin Türküsü) konkurs festivali, angısında pay aldılar 14 erdän türkücülär: Altay (RF), Azerbaycan, Başkurdistan (RF), Belorusiya, Burätiya (RF), Gagauziya (Moldova), Hakasiya (RF), Kazakistan, Kırgızistan, Krım, Saha (Yakutiya, RF), Tacikistan. Gagauziyayı festivaldä temsil ettilär Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT hem Moldovanın şannı artistı Pötr PETKOVİÇ (jüri azası). Festival konkursuna katılan türkücülär lääzımdılar ikişär türkü çalsınnar. Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT ½ finalda çalıp gagauzça “Kemençä” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV) türküsünü hem finalda çalıp angliycaTAA DERINDÄN
luda_2

2017.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Lüdmila TUKANdan eni videoklip

“Gagauziyanın kıymetli artistı” Lüdmila TUKAN hazırladı hem çıkardı eni videoklipını türküyä “Saalıcaklan kal”. Nicä bildirdi kıymetli artistka bu vidioklipı, klipın operatorunun Sergey GEORGİEVın teklifinä görä, çıkardılar Moldovanın Soroka kasabasında bulunan kaledä. Klipın baş rolünü oynadı İvan BABOV. Lüdmila TUKAN açıkladı, ani “bu türkü yazılı Türkiye muzıka motivlerinä görä”, ama dedi, ani kendisinin repertuarında “var pek çok gagauz muzıkası hem gagauz türküleri, angılarını ona deyni yazêr gagauz kompozitoru İlya FİLEV”. “Saalıcaklan kal” türkünün avtoru Valentin ORMANCI. Beklener, ani bu klipın bir ofiţial prezentaţiyası da olacek.TAA DERINDÄN
izumrudniy_vinograd_ludmila_tukan
Ceviz ayın (sentäbri) 24-dän Canavar ayın (oktäbri) 9-dan Rusiyanın başkasabasında Moldovanın I-ci «Изумрудный виноград» festivali geçti. Festival baaşlandı Moldova Respublikasının baamsızlıının 25-ci yıldönümünä.   Moskvadakı festival programasında vardı şarapların hem milli imeklerin degustaţiyası, şarap yapmakta master-klas, moldovalı kompozitorların hem türkücülerin yaratmaklarınnan tanışmak. Bundan kaarä festivaldä oldu prezentaţiyalar raametli rejisörun Emil LOTÄNUnun «Красные поляны» kinosuna hem «Мой Кишинев» kiyadına. Festivalin açılışında Rusiyada Moldova büükelçisi Dimitriy BRAGİŞ urguladı, ani bu festival adetä dönecek hem her yıl Rusiyada olacek. PATRETLERDÄ: «Изумрудный виноград» festivalin konţertlär programasında pay aldılar Gagauziyanın Kıymetli artistkası Lüdmila TUKAN, onunTAA DERINDÄN
mikrifo
Orak ayın (iyül) 27-dä Komratta “Can Dalgasında” I-ci gagauz êstrada yarışmasının 1-ci turu oldu. Onda 21 türkücü pay aldıydı da onnarın 14-dü 2-ci tura geçti. Şindi, Canavar ayın (oktäbri) 22-dä, bu yarışmanın 2-ci turu olacek. “Can Dalgasında” I-ci gagauz êstrada yarışmasında enseyän türkücü bu yıl Gagauziyadan “Türkvizion-2016” türkü yarışmasında pay alacek. “Can Dalgasında” êstrada yarışması yapılêr Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası tarafından. Yarışmanın uuru – gagauz êstradasını genişletmää hem genç talantlara sţenaya yolu açmaa.  Yarışmanın Jüri azaları Vasilisa PETROVİÇ, İlya FİLEV, İvan LÜLENOV, Mihail KULEV hem Olesä BARLADÄN.TAA DERINDÄN
ludmila_tukan_video_klip
Geçennrdä anılmış gagauz türkücüykası Lüdmila TUKAN kendi siiredicilerinä üç eni video-klip baaşladı. Onnarın biri gagauz dilindä – “Bucaam – halkım” (https://www.youtube.com/watch?v=e4zCfbfXNJw), ikisi da rus dilindä – «Взаимная любовь» (https://www.youtube.com/watch?v=YAnjc97gC4Q) hem «Я тебе подарю любовь» (https://www.youtube.com/watch?v=lBYPBvf6h2s).   Nicä bildirdi Lüdmila TUKAN, gagauzça türkü hem klip yazılı hem yapılı İvan KURDOGLUnun laflarına hem muzıkasına görä. Oranjirovkayı yaptı Konstantin DUŞKU. Lüdmila TUKAN açıkladı, ani rusça türkünün klipında pay aldı onun kocası Vasiliy hem küçük kızı Margarita. Lüdmila TUKAN bir şüpesiz sayêr, ani “büünkü tehnologiya asirindä video-kliplar vererlär tükülerä eni yaşamak”.TAA DERINDÄN
oli_paci_1

2015.08.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Genç türkücüyka Olga PAÇİnin eni türküsü

Geçennerdä gagauzların genç türkücüykası Olga PAÇİ kendisinin eni türküsünü insannarın önünä çıkardı. Türkünün adı “YILDIRIM” (lafları – Elena MOKANU, muzıka – Konstantin DUŞKU). Bu türkü Olga PAÇİnin gagauzça ilk profesional türküsü. Taa ileri Olga PAÇİyi dünnää tanıdı rusça türkülerindän – «8:0», «Помни», «Моя любовь» hem taa başka. Olga PAÇİ duudu Kongaz küüyündä. Türkü çalêr 17 yaşından beeri. Not. “YILDIRIM” türküsünü bakın hem sesläyin https://www.youtube.com/watch?v=APrTLAZ2dmITAA DERINDÄN
Natali_deniz
Gagauzların pek talantlı kızı, artık anılmış olmuş türkücüsü Natali DENİZ (haliz adı Natalya NEÇEVA) kendi türkülerinnän düüneyä iki video-klip baaşladı. Türkülerin adları “Küstün” https://www.youtube.com/watch?v=OwFvaAYbjZk (laflar Vasilisa TUKAN, muzıka Pötr PETKOVİÇ) hem “Sän benim” https://www.youtube.com/watch?v=SuKSTkoZHe0  (laflar Pötr PETKOVİÇ, muzıka  Konsatntin DUŞKU). Video-klipliplar pek üüsek uurda yapılı. Bu uur pek uyêr Natali DENİZin Allahtan verili talantına hem türkücülük ustalıına. Bir şüpesiz o kliplar sevindirecek diil sadä gagauzları, ama hepsi insannarı da, kim estrada janrasını hem Natali DENİZin talantını sever. Zerä Natalya da pek isteer hem pek çalışêr, ani gagauzları hem gagauz kulturasını dünnää tanısınTAA DERINDÄN