LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

trandafilova2
Kirez ayın 6-da, taman büük rus poêtın Aleksandr Sergeeviç PUŞKİNın duuma günündä, Moskvada oldu II-ci Halklararası okuycuların «Живая классика» (“Ömürlü klasika”) konkursun finalı. Konkursta ensedilär Olga TRANDOFİLOVA (Moldova, Gagauziya, Avdarma küüyü) Ç. AYTMATOVun “Plaha” annatmasının, Viktor ŞİMAN (Belorusiya) V. BOGOMOLOVun “İvan” annatmasınnan hem Marat oolu IRISKELDİ (Kirgistan) Ç. AYTMATOVun “Soldatönok” annatmasının. Konkursta enseyennerä verildi diplom hem birär son model “X5 Retail Group” smartfonu. Avdarmalıyka Olga TRANDOFİLOVA, Küçük ayda regional elemeyi geçtiktän sora, Hederlez ayında milli turu ensedi, da, Moldovadan taa iki kişiylän bilä Sergey KOFTUNnan (Kişinev, 2-ci er) hem YaninaTAA DERINDÄN
Recep_Tayyip_Erdoğanlan_buluşmak
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGAN Hederlez ayın 7-dä  Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisin azalarını kabletti. Buluışmak 1 saat sürttü. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGANnan buluşmada Gagauziyadan pay aldılar Gagauz Milli Marşın avtoru, poet hem yazıcı, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET hem da poet, Komrat pedkolecın üüredicisi Galina SİRKELİ. Not. Hederlez ayın 5-8 günnerindä Türkiyenin 2013 yılı Türk dünnäsının kultura baş kasabasında Eskişehirdä Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisi (parlamentı) toplantısı oldu. Fotolar – T.C. Başbakanlığın.TAA DERINDÄN
dets_bibl
Çiçek ayın 2-dä, anılmış masalcının Gans Hristian ANDERSENın duuma günündä, dünnääda uşaklara için kiyatların halklararası Günü bakılêr. Bu yortudan bir tarafta Gagauziyanın bibliotekaları da kalmêêr. Bu yortu Komradın uşak bibliotekasında bakıldı. Komrat uşak bibliotekasının direktoru Vasilisa POMETKOVA, bibliotekanın zaametçilerinnän barabar, maasuz bir kiyat yortusu kurdu Komradın Tretyakov adına liţeyin birinci klasların üürencileri için. Uşaklara kiyatlar için annadıldı hem uşaklar da okudular peet hem türkü çaldılar. Yortuda, musaafir olarak, pay aldı anılmış gagauz poêtı Todur MARİNOGLU. Canabisi da, okuyup kendi “Benim paalı dostlarım” kiyadından kimi peetlerini, baaşladı bibliotekaya o kiyattan birkaçTAA DERINDÄN
Ioan1

2014.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Aramıza eni kiyatlan bir poet geldi

“Açan günnär yıla benzeer…” – bölä ad koyduyduk 2007-ci yılda (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.), açan “Ana Sözü” sayfalarında tiparladık poetın İeroshimonah İoanın (Andrey Georgieviç PEYOGLO) peetlerini. Bu sıra onun bir yaratmasından alınmıştı. Şindi da, açan Canabisi kendi kiyadını tiparladı, bu sıralar kiyadın adını verdilär. Baba Marta ayın 27-dä, diil bir bibliotekada, ama Gagauziya İspolkomunda (???) “GÜNNÄR YILA BENZEER…” kiyadın prezentaţiyası oldu. Prezentaţiyaya gelän insannar zala sıymardılar. Çoyu, taa kiyadın prezentaţiyası bitmeyincä, ayakta hem kapularda durdu. Götürdü prezentaţiyayı “ATATÜRK” bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU. Prezentaţiyada pek çok candan laf sölendiTAA DERINDÄN
VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi toplu
VI. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin Sonuç Bildirisi Avrasya Yazarlar Birlii TÜRKSOYlan işbirliindä, Türkiye Eskişehir Valilii hem Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı Kultura Başkentinin (Başkasabasının) ev saabiliindä, 2014-cü yılın Küçük ayın 16-18 günderindä VI. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi, Türkiyenin Eskişehir kasabasında toplandı. Büyük Türk düşünürü İsmail GASPIRALInın raametli olmasının 100-cü yılı anısına toplanan kongresa, 16 devlettän öndä gelän 33 edebiyat dergisinin (literatura jurnalların) baş redaktorları hem temsilcileri katıldılar. Kongresta kazak literaturasını öndä gelän yazıcıların Tölen ABDİKa Türk Dünnäsında Yılın Literatura Adamı Ödülü hem Irak Türkmennerinin etiştirdii büük aaraştırmacıTAA DERINDÄN
sdu1
Küçük ayın 19-20 günnerindä Türkiyenin İsparta kasabasının “Süleyman Demirel Universitetında” (SDÜ) “Geçmiştän Gelecää, Erlidän Evrensele” Türk Dünnäsı Edebiyatı (Literaturası)” Forumu oldu. Forumun açılışında pay aldılar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, rektor yardımcıları, profesorlar hem stulentlar, TÜRKSOY Genel Sekretari Düsen Kaseinov,  Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup Ömeroğlu,  VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresinä katılan delgaţiyalar: 16 devlettän 33 literatura jurnalların baş redaktorları hem temsilcileri. Forum zamanı yazıcıların hem studentların arasında literatura buluşmaları oldu. Foto – SDÜ.TAA DERINDÄN
yazarlar
Küçük ayın 16-18 günnerindä Türkiyenin Eskişehir kasabasında VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi olêr. Kongres Türk dünnäsının büük aydın adamın krım tatarları İsmail GASPIRALInın raametli olmasının 100-cü yılına adanmış. Kongresä katılan delegaţiyalar: “525” gazetası (Azerbaycan), “Agidil” jurnalı (Başkurtistan), “Alatov” jurnalı (Kırgızistan), “Altın Tamır” jurnalı (Kazakistan), “Ana Sözü” gazetası (Gagauziya), “Azerbaycan” jurnalı (Azerbaycan), “Baskurdistan Kızı” jurnalı (Başkurdistan), “Cihan Edebiyatı” jurnalı (Özbekistan), “Culdız” jurnalı (Kazakistan), “Garagum” jurnalı (Türkmenistan), “Günsel Sanat” jurnalı (Türkiye), “Kardaşlık” jurnalı (İrak), “Kardeş Kalemler” jurnalı (Türkiye), “Kazak Edebiyatı” jurnalı (Kazakistan), “Kazan Utları” jurnalı (Tataristan), “Kırgız Edebiyatı” jurnalı (Kırgıstan), “MingitavTAA DERINDÄN
Filiog1

2014.02.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

KDU bibliotekasında peetçiylän buluşmak

Sıklaştı toplantılar Komrat Devlet Univetrsitetin bibliotekasında. Ardı ardına yazıcılarlan buluşmaklar gençleri da kızıştrêrlar yaratmak yoluna. Te Küçük ayın 5-dä da KDU bibliotekasının salonunda geçti buluşmak anılmış gagauz peetçisinnän Vasiliy Filiogluylan. Bu toplantı geçti sıcak bir atmosferada hem üüsek uurda. Hazırladı hem götürdü buluşmayı bibliotekacı Larisa Çakİr, ama bibliotekanın kalan işçileri da çok yardımcı oldular kendi bilgilerinnän. Birbuçuk saadın içindä vardı nicä diil sade tanışmaa peetçinin yaratmalarınnan, ama koymaa soruşları, angıları verdilär kolaylık okuyculara taa islää annamaa peetçiyi, onun yaşamak hem yaratmak yolunu. Bir eni haber pek şaştırdı gençleri. V.Filioglu ilkTAA DERINDÄN
odul_CMYK
Kosova devletinin Priznen kasabasında bulunan “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään (TKSD) “Süleyman BRİNA” adına “18. HALKLARARASI BALKANNAR TÜRK KULTURASINA İZMET ÖDÜLÜ” laureatları açıklandı. Dernään jurisi (şair Zeynel BEKSAÇ’ın jüri başkanı, Doç.Dr.Yakup ÖMEROĞLU, Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı, Tahir LUMA, Kosova “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään Başkanı, Aluş NUŞ, kompozitor, Şecaettin KOKA Şair-gazetacı, Fidan JİTA, pedagog, Etem KAZAZ, aktör, rejisör, Bülent EMRUŞ, “Dooru Yol” TKSD Genel Sekreteri) sekiz ayrı dalda 18. Halklararası Süleyman Brina Balkannar Türk Kulturasına İzmet Ödülünü (2013) saabilerini açıkladı: 1. Muhammet USTAİBO (gazeteci, Kosovo); 2.TAA DERINDÄN
genc_yazi
Gagauziyada eni bir Birlik kuruldu – “Genç gagauz yazıcılar Birlii”. Kasım ayın 15-dä da, Komradın İnsana yardım Dernään binasında bu Birliin tanıtım sırası geçti. Tanıtım sırasında pay aldılar genç yazıcılar Ekaterina GANEVA, Alla BÜÜK (Çernioglu), Elena MOKANU, Yuliya KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ hem başkaları. Genç yazıcıları kutlamaa deyni hem kendi ustalıını onnarlan payetmää deyni Birliin tanıtım sırasında pay aldılar poet Pötr ÇEBOTAR, kultura adamı İvan MİLEV, gazetacı Konstantin KURDOGLU. O günü Genç gagauz yazıcılar Birlii azaları annattılar kendi plannarı için, okudular kendi yaratmaklarını hem sergiledilär kendi kiyatlarını.TAA DERINDÄN