LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

kaskarli_mahmut
Gagauziyada III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının jürisinin kararına görä yerler bölä: Birinci er – verilmedi. İkinci er – Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); Üçüncü er – Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Jüri azaları: Todur Zanet, Galina Sirkeli, Mariya Çebanova.TAA DERINDÄN
kurdoglo_kiyat
Gagauziyanın İspolkomunda Konstantin KURDOGLO kendi eni kiyadını tanıttı. Bu kerä din insannarı için – «Гагаузы на святом Афоне». Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar gagauziyanın bürokratları, kultura insannarı, kiyadın sponsorları hem Afon manastırın temsilcisi.. Kiyat «Гагаузы на святом Афоне» rus dilindä annadêr o gagauzlar için, ani manastırda erleşmişlär. Hem popazlar için, hem da orada işleyän sıradan gagauzlar için. Kiyadın sponsoru oldu “Birliktä iilik” Cümne Birlii. Bu birliin predsedateli Ruslan GARBALI urguladı, ani bu türlü kiyatlar pek faydalı olacek gençlerä deyni, hem verecek kolayını onnarı ruhtan terbietmää. Bu üzerä da Canabisi teklif ettiTAA DERINDÄN
kilim

2014.12.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Aydar küüyü için istoriya kiyadı çıkacek

Aydar küüyün eski kolhozun predsedateli Födor KURU hazırlamış Aydar küüyü için 600 sayfalık bir kiyat – «Веков связующая нить». Bunu Canabisi açıkladı Gagauziyanın radiosundan. Kiyatta olacek toplu dokumentlär taa 1787-ci yıldan beeri. Kiyat annadacek küüyün kurulması hem istoriyası için, onun insannarı için. Kiyadın 23 bölümündä 300-dän zeedä patret hem dokument tioarlanacek. Födor KURU annattı, ani bu işi var nicä demää şakadan başlattı – istemiş aaraştırmaa hem bulmaa haliz ne maana var kendi laabında hem neredän onun kökleri. Ama iş büümüş da kiyada dönmüş.TAA DERINDÄN
prezentatiya_onnar
Kasımın 13-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadına. Prezentaţiyayı hazırladılar bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU hem bibliotekanın zaametçisi Praskovya KARA. Onnara yardımcı oldu eni kurulan “GAGAUZLUK” cümne Birlii da. Prezentaţiya başladı ondan, ani Vasilisa TANASOGLU annatı avtor için, eni kiyadın süjetları için. Sora “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencisi okudu Todur ZANETin “Aaçlık” peetini. Nedän sora Vasilisa TANASOGLU teklif etti kiyat uurunda kendi düşüncelerinnän paylaşsınnar okuycular hem üüredicilär. İlkin tribunaya çıktı Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üüredicisi Galina Dimitrievna SİRKELİ okudu kendi üürencilerinn “Onnar geldilärTAA DERINDÄN
KOLEJ_1
Kasımın 6-dä Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerinä deyni literatura uurunda poet hem yazıcı Todur ZANET sıradakı master-klası gösterdi. Bu kerä master-klasa katıldılar hepsi kurslardan literaturayı sevän hem peet yaratan üürencilär. Gelimiştilär bu bukuşmaya uşaklar Komrat kasabasının şkolalarından da. Master-klas programası ikiyä bölündü. Birinci bölümdä genç poetlar okudular kendi peetlerini “dostluk” hem “güz” temasına. Bu peetlerä incelenmä yapıldı hem yufka erlerinä doorutmalar yapıldı. Master-klasın ikinci bölümündä Todur ZANET okudu kendi patrioteka peetlerindän örneklär. Annattı nicä lääzım yazılsın patriotika peeti, angı kaluplarda hem angı laflar peettä kullanmak için uygun olaceklar.TAA DERINDÄN
mahmutkuli+satilganov
Türkmen poetı hem aydını Mahtumkulu FİRAKİnin duuma yılının 290-cı yıl dönümünnän hem Kirgiz akının Toktogul SATILGANOVun duuma yılının 150-ci yıl dönümünnän ilgili olarak TÜRKSOY 2014-cü yılını türk dünnäsının bu kultura adamnarın yılı olarak açıkladı. Onuştan TÜRKSOYun kanadı altında bu adamnarın uurunda türlü kultura hem cümne meropriyatiyaları yapıldı hem taa yapılêr da. Onnarın arasında: kiyat çıkarılması, konferenţiyalar, konţertlär, türlü kultura sergileri h.t.b. Mahtumkulu FİRAKİ Mahtumkulu FİRAKİ türkmen literaturasının klasii, poet. Anılmış türkmen poetın Azadi DOVLETMAMEDin oolu. Kendi peetlerinin altında takma adını “Firaki” (firaki – ayırılma) yazardı. Pek çok peetleri sevda için yazılı.TAA DERINDÄN
Hazar_siir
Ceviz ayın (sentäbri) 25-28 günnerindä Türkiyenin Elaziğ kasabasında 22. Hazar Şiir Avşamnarı yapıldı. Avşamnara katıldılar poetlar Azerbaycandan, Gagauziyadan (RM), Gruziyadan, İraktan, Kazahstandan, Krımdan, Kirgiziyadan, Kipradan, Tatarstandan (RF), Uzbekiatandan, Türkiyedän. 22. Hazar Şiir Avşamnarın adandı Türkiyenin İnceğiz küüyündä duan anılmış Vatan hem Bayrak poetına Arif Nihat ASYAya, çok patriotik peetlerin avtoruna. Avşamnarın teması “Bayrak” konusu oldu. Programaya görä bu gözäl meropriyatiyanın ilk günündä Elaziğin “Nurettin Ardıcıoğlu” Kultura Merkezindä “Poetların imza günü” oldu, neredä poetlar okuyculara kendi kiyatlarını imzaladılar. Ertesi günü Kultura Merkezindä TÜRKSOY resimcilär hem “Elaziğ Şehitleri Fotografı” sergileri açıldı. Resimcilär sergisindä Gagauziyadan Dimitriy SAVASTİNınTAA DERINDÄN
oguz-sesi_1
Ceviz ayın (sentäbri) 23-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında Gagauziyanın Genç gagauz yazıcılar Birlii eni bir kiyadını tanıttı – bu kerä “Oguz sesi” literatura almonahını. Almonahın prezentaţiyasını yaptılar Genç gagauz yazıcılar Birlii başı Alla BÜÜK hem talantlı poet Elena MOKANU. Tanıdılan kiyatta 17 avtorun yaratmaları toplu. “Oguz sesi” literatura almonahı tiparlandı Greţiyada. Tirajı – 1000 taanä. Almonah kiyadını tükännarında satılacek hem avtonomiyanın bibliotekalarına verilecek. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
kazan1
Harman ayın 28-30 günnerindä Kazan (RF, Tatarstan) 2014 Türk Dünnäsı Kultura Başkentin (Başkasabasınin) ev saabiliindä hem da TÜRKSOYlan işbirliindä  “VII. Türk Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi” oldu. Kongresi birliktä hazırladılar Tatarstan Respublikasının Ministurlar Kabineti, OOO “TATMEDİA”, Tatarstan Respublikasının Kultura Ministerstvosu, Tatarstan yazıcılar Birlii, TÜRKSOY hem Avrasya Yazarlar Birlii (Türkiye). Kongres Tatarstanın milli bibliotekasının konferenţiya salonunda “Türk dünnäsı: istoriya hem literatura” panelinnän başladı. Foruma katılannarı selemlädılar Tatarstan Respublikasının halk poetı, OOO “TATMEDİA” baş direktorun danışmanı Ravil FAYZULLİN, TÜRKSOY Kazahstan temsilcisi Malik OTORBAEV, Tatarstan yazıcılar Birlii başkanı Rafis KURBANOV, Avrasya Yazarlar BirliiTAA DERINDÄN
master_klas_1
“Altın yazal” – bölä ad koydular “Genç gagauz yazıcılar Birliin” azaları o buluşmalara, nereyi teklif ettilär anılmış gagauz yazıcılarını, poetlarlanı, dramaturglarlanı. Bu yapıldı ustalar gençlerä master-klas veresinnär deyni. Master-klas buluşmaları başladı Orak ayın (iyül) 16-da Komrat “ATATÜRK” biblioteksında. O günü bibliotekaya geldilär genç yazıcılar Alla BÜÜK (“Genç gagauz yazıcılar Birlii” başı), Kristina KOÇAN, Alla KÖSÄ,  Yuliya KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ, Elena MOKANU, Anna PANAİTOVA, Mariya STEFANDRİYA hem Nina TASMALI. Onnara deyni literatura ustalıında master-klas gösterdi poet, yazıcı hem dramaturg Todur ZANET. Canabisi annattı gençlerä ne o literatura, nedän lääzım başlamaa, nicäTAA DERINDÄN