LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Ioan1

2014.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Aramıza eni kiyatlan bir poet geldi

“Açan günnär yıla benzeer…” – bölä ad koyduyduk 2007-ci yılda (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.), açan “Ana Sözü” sayfalarında tiparladık poetın İeroshimonah İoanın (Andrey Georgieviç PEYOGLO) peetlerini. Bu sıra onun bir yaratmasından alınmıştı. Şindi da, açan Canabisi kendi kiyadını tiparladı, bu sıralar kiyadın adını verdilär. Baba Marta ayın 27-dä, diil bir bibliotekada, ama Gagauziya İspolkomunda (???) “GÜNNÄR YILA BENZEER…” kiyadın prezentaţiyası oldu. Prezentaţiyaya gelän insannar zala sıymardılar. Çoyu, taa kiyadın prezentaţiyası bitmeyincä, ayakta hem kapularda durdu. Götürdü prezentaţiyayı “ATATÜRK” bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU. Prezentaţiyada pek çok candan laf sölendiTAA DERINDÄN
VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi toplu
VI. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin Sonuç Bildirisi Avrasya Yazarlar Birlii TÜRKSOYlan işbirliindä, Türkiye Eskişehir Valilii hem Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı Kultura Başkentinin (Başkasabasının) ev saabiliindä, 2014-cü yılın Küçük ayın 16-18 günderindä VI. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi, Türkiyenin Eskişehir kasabasında toplandı. Büyük Türk düşünürü İsmail GASPIRALInın raametli olmasının 100-cü yılı anısına toplanan kongresa, 16 devlettän öndä gelän 33 edebiyat dergisinin (literatura jurnalların) baş redaktorları hem temsilcileri katıldılar. Kongresta kazak literaturasını öndä gelän yazıcıların Tölen ABDİKa Türk Dünnäsında Yılın Literatura Adamı Ödülü hem Irak Türkmennerinin etiştirdii büük aaraştırmacıTAA DERINDÄN
sdu1
Küçük ayın 19-20 günnerindä Türkiyenin İsparta kasabasının “Süleyman Demirel Universitetında” (SDÜ) “Geçmiştän Gelecää, Erlidän Evrensele” Türk Dünnäsı Edebiyatı (Literaturası)” Forumu oldu. Forumun açılışında pay aldılar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, rektor yardımcıları, profesorlar hem stulentlar, TÜRKSOY Genel Sekretari Düsen Kaseinov,  Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup Ömeroğlu,  VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresinä katılan delgaţiyalar: 16 devlettän 33 literatura jurnalların baş redaktorları hem temsilcileri. Forum zamanı yazıcıların hem studentların arasında literatura buluşmaları oldu. Foto – SDÜ.TAA DERINDÄN
yazarlar
Küçük ayın 16-18 günnerindä Türkiyenin Eskişehir kasabasında VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi olêr. Kongres Türk dünnäsının büük aydın adamın krım tatarları İsmail GASPIRALInın raametli olmasının 100-cü yılına adanmış. Kongresä katılan delegaţiyalar: “525” gazetası (Azerbaycan), “Agidil” jurnalı (Başkurtistan), “Alatov” jurnalı (Kırgızistan), “Altın Tamır” jurnalı (Kazakistan), “Ana Sözü” gazetası (Gagauziya), “Azerbaycan” jurnalı (Azerbaycan), “Baskurdistan Kızı” jurnalı (Başkurdistan), “Cihan Edebiyatı” jurnalı (Özbekistan), “Culdız” jurnalı (Kazakistan), “Garagum” jurnalı (Türkmenistan), “Günsel Sanat” jurnalı (Türkiye), “Kardaşlık” jurnalı (İrak), “Kardeş Kalemler” jurnalı (Türkiye), “Kazak Edebiyatı” jurnalı (Kazakistan), “Kazan Utları” jurnalı (Tataristan), “Kırgız Edebiyatı” jurnalı (Kırgıstan), “MingitavTAA DERINDÄN
Filiog1

2014.02.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

KDU bibliotekasında peetçiylän buluşmak

Sıklaştı toplantılar Komrat Devlet Univetrsitetin bibliotekasında. Ardı ardına yazıcılarlan buluşmaklar gençleri da kızıştrêrlar yaratmak yoluna. Te Küçük ayın 5-dä da KDU bibliotekasının salonunda geçti buluşmak anılmış gagauz peetçisinnän Vasiliy Filiogluylan. Bu toplantı geçti sıcak bir atmosferada hem üüsek uurda. Hazırladı hem götürdü buluşmayı bibliotekacı Larisa Çakİr, ama bibliotekanın kalan işçileri da çok yardımcı oldular kendi bilgilerinnän. Birbuçuk saadın içindä vardı nicä diil sade tanışmaa peetçinin yaratmalarınnan, ama koymaa soruşları, angıları verdilär kolaylık okuyculara taa islää annamaa peetçiyi, onun yaşamak hem yaratmak yolunu. Bir eni haber pek şaştırdı gençleri. V.Filioglu ilkTAA DERINDÄN
odul_CMYK
Kosova devletinin Priznen kasabasında bulunan “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään (TKSD) “Süleyman BRİNA” adına “18. HALKLARARASI BALKANNAR TÜRK KULTURASINA İZMET ÖDÜLÜ” laureatları açıklandı. Dernään jurisi (şair Zeynel BEKSAÇ’ın jüri başkanı, Doç.Dr.Yakup ÖMEROĞLU, Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı, Tahir LUMA, Kosova “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään Başkanı, Aluş NUŞ, kompozitor, Şecaettin KOKA Şair-gazetacı, Fidan JİTA, pedagog, Etem KAZAZ, aktör, rejisör, Bülent EMRUŞ, “Dooru Yol” TKSD Genel Sekreteri) sekiz ayrı dalda 18. Halklararası Süleyman Brina Balkannar Türk Kulturasına İzmet Ödülünü (2013) saabilerini açıkladı: 1. Muhammet USTAİBO (gazeteci, Kosovo); 2.TAA DERINDÄN
genc_yazi
Gagauziyada eni bir Birlik kuruldu – “Genç gagauz yazıcılar Birlii”. Kasım ayın 15-dä da, Komradın İnsana yardım Dernään binasında bu Birliin tanıtım sırası geçti. Tanıtım sırasında pay aldılar genç yazıcılar Ekaterina GANEVA, Alla BÜÜK (Çernioglu), Elena MOKANU, Yuliya KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ hem başkaları. Genç yazıcıları kutlamaa deyni hem kendi ustalıını onnarlan payetmää deyni Birliin tanıtım sırasında pay aldılar poet Pötr ÇEBOTAR, kultura adamı İvan MİLEV, gazetacı Konstantin KURDOGLU. O günü Genç gagauz yazıcılar Birlii azaları annattılar kendi plannarı için, okudular kendi yaratmaklarını hem sergiledilär kendi kiyatlarını.TAA DERINDÄN
dipl+2

2013.09.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kiyat Salonun premiyaları verildi

Harman ayın (avgust) 30-dan Ceviz ayın (sentäbri) 3-dän Kişinevun Milli Bibliotekasında XXII-ci Halklararası Kiyat Salonunu gecti. Salonda pay aldılar 18 devlettän basım evleri. Onnar sergiledilär 6 bin kiyat. İsteyennerä deyni kiyatlar yarı paaya satılardılar. Adetä görä, çalışma günün sonunda Salonun premiyaları verildi. 6 bin kiyadın arasından sade yaklaşık 150 taanesinä premiyalar verildi. O premiyaları gagauz avtorları da kabletti. Moldovanın üüredicilik Ministerstvosunun premiyası verildi Todur ANGELİya “DIKŢIONAR ROMÂN-GAGAUZ” sözlüü için. “Çevirmäk için” premiya verildi Todur ZANETä Mihai EMİNESCUnun “Luçafar” poemasının çevirmesi için. “Etno” premiyası laureatları arasında premiyayı kablettilär: Todur ZANET, “KoorlaşmışTAA DERINDÄN
Evenimente1
Orak ayın (iyül) 3-7 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu” geçti. Salon KIBATEK (Kıbrız Balkannar, Avraasya, Türkiye Edebiyat Kurumu), “Ana Sözü” gazetası hem Moldova Yazıcılar Birliin tarafından hazırlandı hem yapıldı. KIBATEKtan literatura salonda pay alêêrlar: A.Kemal BAYSAK, Türkiyedä Bosniya-Gerţegovina devletin şannı Konsulu hem Canabisinin eşi Pervin BAYSAK; poet hem yazıcı, KIBATEKın Dernek Genel Başkanı Dr. Mevlüt KAPLAN; Bosniya-Gerţek devletinin Saraevo Universitetın türkologu Doç. Dr. Alena ÇATOVİÇ; KIBATEK Onursal Başkanı, türkolog, poet hem yazıcı Feyyaz SAĞLAM; KIBATEK Genel Başkanın Yardımcısı, poet hem yazıcı Gazi KESKİN; poet hem yazıcıTAA DERINDÄN
luceafarul
Kirez ayın (iyün) 17-dä Kişinevun “Centrul Academic Eminescu” merkezindä oldu prezentaţiya  Mihai EMİNESKUnun “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) poemasının iki dildä hazırlanma (romunca hem gagauzça) kiyadına. Poemayı gagauz dilinä çevirdi poet Todur ZANET. Kiyadın ön sözünü yazdı akademik Mihai ÇİMPOİ. Prezentaţiya düştü taman büük geniyin Mihai EMİNESKUnun bu dünneydän ayırılma gününün (Kirez ayın (iyün) 15-şi) 124-cü yıldönümünä hem “Leceafarul” poemasının yazılmasının 130-cı yıldönümünä. “Centrul Academic Eminescu” merkezin salonu o günü dop-doluydu. Prezentaţiyada pay almaa deyni burayı geldilär diplomatlar hem bilim adamnarı, yazıcılar hem kultura insannarı, Moldovada ÜNESCO başkanı, romın hem gagauz poeziyasınıTAA DERINDÄN