LİTERATURA BOLUMU

arif_nihat_asya

2014.09.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

“Bayrak şairi” Arif Nihat ASYA

Arif Nihat ASYA (07.02.1904 – 05.01.1975) anılmış Vatan hem Bayrak poetı Türkiyenin İnceğiz küüyündä duumuş. Milliyetçi lii hem türklüü üüseklerä kaldıran bir poet.  En anılmış şiiri “Bayrak”. Bu peeti için ona “Bayrak şairi” da deerlär. Bundan kaarä Arif Nihat ASYAnın çok lirika peetleri da var. BİR BAYRAK VAR LÜZGÄR BEKLEER! Şehitler tepesi boş diil, Biri var – bekleer. Hem bir güüs, soluk almak için, Lüzgär bekleer. Mezarı yakışmış bu kutlu tepeyä; Yattıı toprak belli, Tuttuu bayrak belli: Kim demiş bilinmeyän bu askerä? Dastanını yapmış, Ódasına kanmış. Bir el ki –TAA DERINDÄN
Hazar_siir
Ceviz ayın (sentäbri) 25-28 günnerindä Türkiyenin Elaziğ kasabasında 22. Hazar Şiir Avşamnarı yapıldı. Avşamnara katıldılar poetlar Azerbaycandan, Gagauziyadan (RM), Gruziyadan, İraktan, Kazahstandan, Krımdan, Kirgiziyadan, Kipradan, Tatarstandan (RF), Uzbekiatandan, Türkiyedän. 22. Hazar Şiir Avşamnarın adandı Türkiyenin İnceğiz küüyündä duan anılmış Vatan hem Bayrak poetına Arif Nihat ASYAya, çok patriotik peetlerin avtoruna. Avşamnarın teması “Bayrak” konusu oldu. Programaya görä bu gözäl meropriyatiyanın ilk günündä Elaziğin “Nurettin Ardıcıoğlu” Kultura Merkezindä “Poetların imza günü” oldu, neredä poetlar okuyculara kendi kiyatlarını imzaladılar. Ertesi günü Kultura Merkezindä TÜRKSOY resimcilär hem “Elaziğ Şehitleri Fotografı” sergileri açıldı. Resimcilär sergisindä Gagauziyadan Dimitriy SAVASTİNınTAA DERINDÄN
oguz-sesi_1
Ceviz ayın (sentäbri) 23-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında Gagauziyanın Genç gagauz yazıcılar Birlii eni bir kiyadını tanıttı – bu kerä “Oguz sesi” literatura almonahını. Almonahın prezentaţiyasını yaptılar Genç gagauz yazıcılar Birlii başı Alla BÜÜK hem talantlı poet Elena MOKANU. Tanıdılan kiyatta 17 avtorun yaratmaları toplu. “Oguz sesi” literatura almonahı tiparlandı Greţiyada. Tirajı – 1000 taanä. Almonah kiyadını tükännarında satılacek hem avtonomiyanın bibliotekalarına verilecek. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
kazan1
Harman ayın 28-30 günnerindä Kazan (RF, Tatarstan) 2014 Türk Dünnäsı Kultura Başkentin (Başkasabasınin) ev saabiliindä hem da TÜRKSOYlan işbirliindä  “VII. Türk Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi” oldu. Kongresi birliktä hazırladılar Tatarstan Respublikasının Ministurlar Kabineti, OOO “TATMEDİA”, Tatarstan Respublikasının Kultura Ministerstvosu, Tatarstan yazıcılar Birlii, TÜRKSOY hem Avrasya Yazarlar Birlii (Türkiye). Kongres Tatarstanın milli bibliotekasının konferenţiya salonunda “Türk dünnäsı: istoriya hem literatura” panelinnän başladı. Foruma katılannarı selemlädılar Tatarstan Respublikasının halk poetı, OOO “TATMEDİA” baş direktorun danışmanı Ravil FAYZULLİN, TÜRKSOY Kazahstan temsilcisi Malik OTORBAEV, Tatarstan yazıcılar Birlii başkanı Rafis KURBANOV, Avrasya Yazarlar BirliiTAA DERINDÄN
kazan
Harman ayın 27-30 günnerindä Kazan (RF, Tatarstan) 2014 Türk Dünnäsı Kultura Başkentin (Başkasabasın) ev saabiliindä “VII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi” geçer. Kongrestä 14 devlettän 35 muusafirin pay alêr. Kongresi birliktä hazırladılar Tatarstan Respublikasının Ministerlar Kabineti, OOO “TATMEDİA”, Tatarstan Respublikasının Kultura Ministerstvosu, Tatarstan yazıcılar Birlii, “Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birlii” hem Avrasya Yazarlar Birlii (Türkiye).TAA DERINDÄN
osman_çeviksoy

2014.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

DÖNÜŞ

Osman ÇEVİKSOY duudu 1951-ci yılda Türkiyenin Çorum kasabasına baalı Feruz küüyündä. Proza, roman hem peet yazêr. İki roman, onüç proza kiyadı hem üüredicilik kiyatların avtoru. 1. Bir minut yalnızça kaldıynan başım auçlarım arasına girer, gözlerim da herbir işä, bir çiçek,  bir aaç ya da boşlukta annamsız bir nokta… gibi her bir işä  takılıp kalêr. Dalêrım. Brakêrım kendimi içimin korkunç hem karannık derinniklerinä. Düşerim. Düştükçä derinniklär büver, karannıklar yıvılêr, küçülerim. Bir toz trofacaa kadar, “hiç”lii bulunca kadar küçülüncä. Nedän hiçlik? Boşluk, karannık, annamsızlık nedän?.. Bunalêrım. Sora savaşêrım kendimdän kaçmaa. Kaçış kurtuluşTAA DERINDÄN
Tukaev-Gabdulla

2014.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Tatar poetı Gabdulla TUKAY

Gabdulla TUKAY (tatarca Möxämmätğärif ulı Ğabdulla Tuqay) tatar halk poetı, yazıcı, çevirici, literatura kritii, cümne insanı, publiţist. Gabdulla TUKAY duudu 14 [26].04.1886 yılda Tatarstanın Kazan dolayının Kuşlauç küüyündä. Raametli oldu 2 [15].04.1913 yılda Kazan kasabasında. BİR TATAR POETIN SÖZLERİ Peet söleerim, durduum erim daar olsa da Korkmêêrım, süüvän halkım tatar olsa da Açık güüslän karşı durup, bana millet Pek keskin ateş hem ok atar olsa da. Saaya, sola sapmam, ileri giderim Yolda köstek görsäm, onu geçerim Kalem eldä, durup yazan bir genç poet Korkmak, ürkmäk haram – bunu bilerim. HiçTAA DERINDÄN
Omor_Sultanov
Kirgiz poetı, romanistı, yazıcısı, sţenaristı, çevirici, cümne insanı Omor SULTANOV, duudu 1935-ci yılda. Kirgiz hem türk literaturasının klasii. Yaratmaları çevirildi türkçeyä, rusçaya, angliycaya, nemţeyceyä, ispancaya, poläkçasına, vengercaya, mongolcaya hem başka dillerä. Şindi da seftä gagauz dilndä tiparlanêrlar. BİR DÜŞ GÖRDÜM Dal, aaç, sanki devä saçları gibi, Sabaha dooru uyumuşum Tuura-Suu’da. Bir düş gördüm,  sansın ecel gibi, Atatürk – Türk atası hakkında. Kuş kaşlı, uzun boylu, kartal gözlü, Elli yaşında gibi, taştan lafı. Geniş omuzlu, elleri da kaaviymiş, Nasaat etti, sanki benim düşündüüm gibi: - Aslısını aslı demedään hiç kaşmamalı, BizTAA DERINDÄN
master_klas_1
“Altın yazal” – bölä ad koydular “Genç gagauz yazıcılar Birliin” azaları o buluşmalara, nereyi teklif ettilär anılmış gagauz yazıcılarını, poetlarlanı, dramaturglarlanı. Bu yapıldı ustalar gençlerä master-klas veresinnär deyni. Master-klas buluşmaları başladı Orak ayın (iyül) 16-da Komrat “ATATÜRK” biblioteksında. O günü bibliotekaya geldilär genç yazıcılar Alla BÜÜK (“Genç gagauz yazıcılar Birlii” başı), Kristina KOÇAN, Alla KÖSÄ,  Yuliya KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ, Elena MOKANU, Anna PANAİTOVA, Mariya STEFANDRİYA hem Nina TASMALI. Onnara deyni literatura ustalıında master-klas gösterdi poet, yazıcı hem dramaturg Todur ZANET. Canabisi annattı gençlerä ne o literatura, nedän lääzım başlamaa, nicäTAA DERINDÄN
kaskarli_mahmut
Konu: “Serbest” Annatmaların son verilecek günü: 30 Ceviz ay (sentäbri) 2014 y. Şort listeyä girennerin açıklanması: 1 Kasım 2014 y. Erindeki Ödül Törenneri düzennenmesi: Kasım 2014 y. Halklararası incelenmä: Kasım 2014 y. Halklararası Ödül Töreni: Kırım ay (dekabri) 2014 y. – Baku/Azerbaycan.   Yarışma kertikleri: 1. Annatma konusu serbesttir. 2. Yarışma Türkiyeylän sınırlı diildir; Dünnäyın neresindä yaşarsa yaşasın, Türkiye türkçesinnän proza yazan bütün yazıcılar, Türkiye jürisinä yaratmalarını yollayabilirlär. (Gagauzça yazannar yaratmalarını Gagauziya jürüsinä yollêrlar hem erindeki yarışmaya katılêrlar). 3. Yarışmaya katılacek yaratmalar belertilän adreslerä eldän yada poşta yolunnan verilecek. 4.TAA DERINDÄN