LİTERATURA BOLUMU

zanet_cop

2014.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Gagauzlara karşı yapılan GENOŢİDI annadan kiyat

Tipardan çıktı Todur ZANETin proza (düz yazı) kiyadı – “Onnar geldilär sabaa karşı…” Bu kiyatta toplu avtorun üç annatması: “Zaman kanatları!”, “Yannışlık” (“Onnar geldilär sabaa karşı…”) hem “Aaçlık kurbannarı mezarlıktan baarêrlar!” Hepsi bu annatmaklar annadêrlar 20-ci üzyılın 40-cı yıllarında Sovet Sistemasının tarafından gagauzlara karşı yapılan genoţidı: aaçlıı hem Sibirä kaldırılmayı (soykırımını), kurşuna urmaları. Kiyat çıktı avtorun redaktorluunan hem “Pontos” basın evindä basıldı.TAA DERINDÄN
ali_akbas

2014.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

“Uyaaaan, Uyaaaaan, Uyan!”

Ali AKBAŞ Avrasya Yazarlar Birliin Genel Kurum Başkanın yardımcısı hem “Kardeş Kalemler” jurnalın baş redaktoru. Büün aramızda olan Türkiyenin en büük poetlarından birisi. 1942-ci yıldan duuması. Yazêr hem büüklär için, hem küçüklär için. Yaratmalarında zengin bir folklor gili kullanêr. Göç Su sereperlär ye Gidennerin ardından Dün askerä Hind`e[1]  Yemen`e Bu gün ekmää Yaban ellerä Dönmezlerdä ondan Yoksa niyä serpsinlär Sirkeci`dän[2]  tren gider Ona pinän verem gider Bir kapana çalar Analar aalar “Oooool, ool” Uşaklar üüsüz Gelinnär dul Sirkeci`dän tren gider Evim daanık veran gider Biz hep atlan geçtik Tuna`dan BöläTAA DERINDÄN
visotskiy

2014.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Vladimir VISOŢKİY: “Yabanılara av”ın bitmesi yada Vertolötlardan av”

Vladimir VISOŢKİY (25.01.1938 – 25.07.1980) anılımış rus poetı, yazıcı, aktör, türkücü (edi telli gitarada kendi peetlerini türkü olarak çalardı). Sovet zamanında hiç bir kiyadı çıkmadı, ama onun may hepsi yaratmalarını insannar bilärdilär hem türkülerini seslärdilär. Vladimir VISOŢKİY yazardı ölä temalara, ani o yazılar büün da, gelecektä da, hep öndä kalêrlar hem kalaceklar. Büün seftä tiparlêêrız Canabisinin iki peetini gagauz dilinä. “YABANILARA AV”ın BİTMESİ yada VERTOLÖTLARDAN AV                                                  TAA DERINDÄN
galina_cop

2014.04.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

“Lüzgerli havada sazların türküsü”

Bu afta “Pontos” basım evindä tipardan çıktı poet Galina SİRKELİnin ilk kiyadı – “Lüzgerli havada sazların türküsü”. Kiyadın iki bölümü var: birisinin adı kiyadın adını da verdi; ikincisinin adı – “Ne dürter canımı…” Kiyatta var avtorun lirika peetleri, ana dilimiz için proza yazısı, dostlarına baaşlanan peetlär. Not. Galina Dimitrievna SİRKELİ duudu 1959-cu yılda Canavar ayın (oktäbri) 21-dä, Gagauziyanın Başküüyü küüyündä. 1981-ci yılda Tiraspoldakı pedagogika institutunu başardı. Artık 25 yıl üüredici işleer. Büünkü gündä Ay-Boba Mihail ÇAKİR adına pedagogika kolecindä çalışêr. Canabisi bizim Ana Dilimiz için yanêr. Bu yalının yalazını daTAA DERINDÄN
dets_bibl

2014.04.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Uşaklara için kiyatların Günü bakıldı

Çiçek ayın 2-dä, anılmış masalcının Gans Hristian ANDERSENın duuma günündä, dünnääda uşaklara için kiyatların halklararası Günü bakılêr. Bu yortudan bir tarafta Gagauziyanın bibliotekaları da kalmêêr. Bu yortu Komradın uşak bibliotekasında bakıldı. Komrat uşak bibliotekasının direktoru Vasilisa POMETKOVA, bibliotekanın zaametçilerinnän barabar, maasuz bir kiyat yortusu kurdu Komradın Tretyakov adına liţeyin birinci klasların üürencileri için. Uşaklara kiyatlar için annadıldı hem uşaklar da okudular peet hem türkü çaldılar. Yortuda, musaafir olarak, pay aldı anılmış gagauz poêtı Todur MARİNOGLU. Canabisi da, okuyup kendi “Benim paalı dostlarım” kiyadından kimi peetlerini, baaşladı bibliotekaya o kiyattan birkaçTAA DERINDÄN
Ioan1

2014.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Aramıza eni kiyatlan bir poet geldi

“Açan günnär yıla benzeer…” – bölä ad koyduyduk 2007-ci yılda (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.), açan “Ana Sözü” sayfalarında tiparladık poetın İeroshimonah İoanın (Andrey Georgieviç PEYOGLO) peetlerini. Bu sıra onun bir yaratmasından alınmıştı. Şindi da, açan Canabisi kendi kiyadını tiparladı, bu sıralar kiyadın adını verdilär. Baba Marta ayın 27-dä, diil bir bibliotekada, ama Gagauziya İspolkomunda (???) “GÜNNÄR YILA BENZEER…” kiyadın prezentaţiyası oldu. Prezentaţiyaya gelän insannar zala sıymardılar. Çoyu, taa kiyadın prezentaţiyası bitmeyincä, ayakta hem kapularda durdu. Götürdü prezentaţiyayı “ATATÜRK” bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU. Prezentaţiyada pek çok candan laf sölendiTAA DERINDÄN
em

2014.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Teatru günündä Çadırda eni premyera

Baba Marta ayın 27-dä dünnäda Bütündünnä teatru günü bakılêr. Bu gündä Çadırdakı “D.TANASOGLU” adına milli teatruda premyera. Teatru gösterecek Todur ZANETin iki perdeli istoriya eposu pyesasını “Dokuzuncu tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”). Pyesa yazılı azerbaycan “Dedä Korkut” Destanın 9-cu Bölümünä görä. Not. Spektakli saat 17-00 başlêêr.TAA DERINDÄN
açlık kurbanları (1)

2014.03.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

“Aaçlık kurbannarı” Türkiye türkçesindä çıktı

Gagauz dramaturgun Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesası Türkiyeda ayırı bir kiyat olarak tiparlandı. Kiyadı hazırladı hem pyesayı Türkiye türkçesinä çevirdi aaraştırmacı hem bilim adamı Abdulkerim DİNÇ. Pyesadan oncä kiyatta gagauzlar için, avtor için hem da aaçlık için birkaç yazı var. Kiyadı Prof. Dr. Nevzat ÖZKANın “Sunuş” yazısı açêr. Sora Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAHın “Birkaç söz…” yazısı er bulêr.  Sora kiyatta verili Abdulkerim DİNÇin yazısı “Aaçlık kurbannarı hakkında”, angısı pyesa hem pyesada aanadılan vakıtlar için annadêr. Abdulkerim DİNÇin başka bir yazısı annadêr pyesanın avtorunun biografiyasını. Hepsi bu yazılar Türkiye türkçesindä yazılı.TAA DERINDÄN
VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi toplu

2014.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

VI. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin Sonuç Bildirisi

VI. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin Sonuç Bildirisi Avrasya Yazarlar Birlii TÜRKSOYlan işbirliindä, Türkiye Eskişehir Valilii hem Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı Kultura Başkentinin (Başkasabasının) ev saabiliindä, 2014-cü yılın Küçük ayın 16-18 günderindä VI. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi, Türkiyenin Eskişehir kasabasında toplandı. Büyük Türk düşünürü İsmail GASPIRALInın raametli olmasının 100-cü yılı anısına toplanan kongresa, 16 devlettän öndä gelän 33 edebiyat dergisinin (literatura jurnalların) baş redaktorları hem temsilcileri katıldılar. Kongresta kazak literaturasını öndä gelän yazıcıların Tölen ABDİKa Türk Dünnäsında Yılın Literatura Adamı Ödülü hem Irak Türkmennerinin etiştirdii büük aaraştırmacıTAA DERINDÄN
sdu1
Küçük ayın 19-20 günnerindä Türkiyenin İsparta kasabasının “Süleyman Demirel Universitetında” (SDÜ) “Geçmiştän Gelecää, Erlidän Evrensele” Türk Dünnäsı Edebiyatı (Literaturası)” Forumu oldu. Forumun açılışında pay aldılar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, rektor yardımcıları, profesorlar hem stulentlar, TÜRKSOY Genel Sekretari Düsen Kaseinov,  Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup Ömeroğlu,  VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresinä katılan delgaţiyalar: 16 devlettän 33 literatura jurnalların baş redaktorları hem temsilcileri. Forum zamanı yazıcıların hem studentların arasında literatura buluşmaları oldu. Foto – SDÜ.TAA DERINDÄN