YAZICILAR BOLUMU

atom_bombasi_2
Asirim Sana kabaat atıp, Pak delirer onnar, Kimä düşüş düştü Kuvet kullansınnar. Koru ahmaklardan Gelän günnermizi, topraa, otu, bizi… Kızgın ko sevelim, iidä – sevinelim, zorda hiç korkmaylım, türkü da çalalım. Olsun duumak, ölüm, ama sırasında… Salt bitmesin günnär, tıkanmasın dünnä mantar karasından. Nikolay BABOGLUTAA DERINDÄN
cebotar_petr

2017.10.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, LİTERATURA, YAZICILAR BOLUMU

Pötr ÇEBOTAR – 60 YAŞINDA!

Canavar ayın (oktäbri) 9-da tamamnadı 60 yaşını gagauz yazıcısı, poet hem filolog Pötr Afanasieviç ÇEBOTAR. Kutlêêrız Pötr Afanasieviçi bu gözäl yıldönümünnän. Saalık hem uzun ömür Canabinä! Allaa taa çok yaratmak günneri hem geceleri baaşlasın!TAA DERINDÄN
tanasoglu_dionis
Orak ayın 7-dä tamamnandı 95 yıl büük gagauz aydınnadıcısının, yazıcısının, poetın, dramaturgun, folklorcunun, muzıkacısının, bilim aaraştırmacısının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) duuma günündän. Dionis TANASOGLU duudu 1922-ci yılın Orak ayın 7-dä Çadır rayonun Kiriyet küüyündä. Çeketmä şkolayı başardı ana küüyündä, nedän sora anası-bobası onu yolladılar üürensin Akkerman kasabasında orta şkolada (1934-1938). Bundan sora da o üürendi Romıniyanın Bırlad kasabasında liţeydä (1938-1943). II-ci dünnä cengindä romın askeri olarak cenk etti. Cenktän sora üüredici olarak işlemää başladı. İlktän Kiriyet küüyündä (1945 y.), sora da 1946-cı yıldan beeri ÇadırTAA DERINDÄN
tanasoglu_dionis

2016.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, YAZICILAR BOLUMU

O brakmadı gagauz kulturasının ateşi sünsün

Tamamnandı 10 yıl, nicä 2006-cı yılın Harman ayın (avgust) 23-dä gagauzlar kaybetti büük kultura adamını, anılmış yazıcıyı, dramaturgu, pedagogu, bilim adamını, muzıkacıyı hem folklorcuyu, doktoru, universitar profesorunu Dionis TANASOGLUyu (07.07.1922 – 23.08.2006). Dionis TANASOGLU 1922-ci yılın Orak ayın (iyül) 7-dä Çadır rayonun Kiriyet küüyündä duudu. İlk okulu burada başarıp, sora Akkerman kasabasında orta şkolayı (1934-1938) hem Bırlad kasabasında (Romıniya) liţeyi (1938-1943) başardı. İkinci dünnä cengindä antigitler kooliţiyasının romın askeri olarak katıldı. Cengtän sora Kişinev “İon Creanga” adına Pedagogika İnstitutunu (1947-1952) hem Leningrad Teatru İnstitutunu (1947-1949) başardı. Doktorluk disertaţiyasını Azerbaycanın BilimTAA DERINDÄN
marinoglu_todur

2015.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, YAZICILAR BOLUMU

Todur MARİNOGLU 60 yaşında!

Küçük ayın (favral) 1-dä anılmış gagauz poetı hem yazıcısı Todur MARİNOGLU 60 yaşını tamamnadı. Saalık hem uzun ömür sana, Todur! Çok yıllar verimni hem becerikli yaratmaklar! Karandaşın hiç bir zaman körlenmesin. Allaa seni hem yakınnarını herbir beladan korusun! Saalık Allaa versin! Todur ZANET hem “Ana Sözü” redakţiyasıTAA DERINDÄN
kuroglu

2015.01.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, YAZICILAR BOLUMU

Stepan KUROGLUnun duuma günündän 75 yıldönümü

2015-ci yılın Büük ayın (yanvar) 9-da tamamnandı 75 yıl gagauz yazıcısının hem bilim adamın Stepan KUROGLUnun duuma günündän. Stepan KUROGLU (09.01.1940 – 23.06.2011) duudu Ukrayna Respublikasının Odesa bölgesinin Bolgrad rayonun Dimitrovka küüyündä. Başardı Kişinev Devlet Universitetını. Dimitrovka küüyündä işledi istoriyada üüredici hem şkolanın direktoru. 1974-cü yılda Kişinevda aspiranturayı başardı da dokuz yıldan sora, 1983-cü yılda, istoriya bilimnerindä bilim doktoru oldu. Bilim adamı olrak üzdän zeedä bilim statyaların hem dokuz bilim kiyadın hem monografiyaların avtoru. 1975-ci yılda Moldova yazıcılar Birlii hem SSRB yazıcılar Birlii azası oldu. Onüç literatura kiyadın hem toplumnarınTAA DERINDÄN
vasilioglu копия

2014.01.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, YAZICILAR BOLUMU

İnsan duudu hem insancasına yaşadı

Konstantin Konstantinoviç VASİLİOGLU (27.02.1938 – 10.01.2014) Büük ayın 10-da Kişinevda raametli oldu poet, yazıcısı hem pedagog  Konstantin Konstantinoviç VASİLİOGLU. Canabisi duudu Ukraynanın Odesa dolayın Bolgrad rayonun Aleksandrovka (Satılık Hacı) küüyündä.  Şkolayı başardıktan sora girdi üürenmää Kaul pedagogika uçilişçesında gagauz dili üüredicileri kursuna. Burada o tanışêr gagauz intelegenţiyasınnan, başlêêr yazmaa gagauz dilindä peet. Başka gagauz yazıcılarınnan biriktä, onun yaratması tiparlanêr ilk gagauzça literatura kiyadında “Bucaktan seslär” (1959). 1980-ci yıladan Konstantin VASİLİOGLU işledi Çadır kasabasının «Знамя» gazetasında korespondent. 1980-ci yılda o geçer işlemää Kişinevda pedagogika hem psihologiya Bilim-aaraştırma İnstitutuna. Gagauz yazıların latiniţayaTAA DERINDÄN