POLİTİKA BOLUMU

Platforma_1
Baba Marta ayın 16-dä maasuz bir pres-konferențiyada Soțialistlärlän Demokratlar partiyaların başları açıkladılar, ani aralarında “pravitelstvoya arka olmak için politika platforması” annaşması imzaladılar. Hem Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA hem da Demokratlar partiyasının başı Pavel FİLİP söledilär, ani bu işbirlii Platforması “insannar için hem birliktä koronavirus pandemiyasını ensemää deyni” kuruldu. Koronaviruslan düüşmektän hem da ekonomikaylan soțial soruşlarından kaarä, Platforma unutmadı kendilerini da, payedip ministerlik skemnelerini. Ön haberlerä görä, insannara deyni kendilerini “Rusiyanın dostları” gösterän Soțialistlär partiyası atılêr Moldovanın önemni ministerliklerindän da verer onnarı Soțialistlerä görä “Rusiyanın duşmannarına” – Moldova Demokratlar Partiyasına,TAA DERINDÄN
SWITZERLAND UN WHO

2020.03.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

KOVID-19 pandemiyaya döndü

Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun Başkanı Tedros Adhanom GEBREYESUS bildirdi, ani Baba Marta ayın 11-dän beeri dünnäädä koronavirus (KOVID-19) hastalıın yayılması pandemiyaya (ulaşmak hastalıından pek büük epidemiya, ani bütün devleleri kaplêêr) döndü. Tedros Adhanom GEBREYESUS açıkladı, ani Baba Marta ayın 11-dä artık 114 devlettä koronavirusa uşalan 118 bin insan var.TAA DERINDÄN
I-kongres

2020.02.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauzların Kongresini sayılsın deyni mi yapaceklar?

Gagauziya İspolkomunun kararına görä 2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-dä neettä var Bütündünnä gagauzların V-ci Kongresini yapmaa. Ne şaştırdı bu Kararda? Kongres, neçin sa, diil nicä ileri 2 günün içindä, ama YARIM gündä geçecek hem o günü Komradın merkez meydanında başka bir sıra, “Gagauz Gergefi” milli giyimnerin festivali, olacek. Etmeer, ani bizdän bir Bütündünnä gagauzların Kongresi çalındı – hepsi esaplara görä bu lääzımdı olsun VI-cı kongres (bak: http://anasozu.com/bizdan-bir-butundunna-gagauzlarin-kongresi-caldilar/), şindi da onu YARIM gündä yapaceklar. Kimä deyni? Sayılsın deyni mi?TAA DERINDÄN
kıssa_dodon

2020.02.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldova Prezidentı buluştu Gagauziya Halk Topluşu Başınnan

Moldova Prezidentı İgor DODON yazdı internettä, ani buluşmuş Gagauziya Halk Topluşu Başınnan Vladimir KISSAylan. Moldova Prezidentı yazıda bildirdi, ani buluşmada avtonomiyanın soțial-kultura yaşamasının soruşları incelendi. Canabisi açıkladı, ani GHT Başı şükür etmiş ona o iş için, ani Büük ayın (yanvar) 21-dä buluştu Gagauziya Halk Topluşu deputatlarınnan.TAA DERINDÄN
baskanin_emin_vermesi (6)

2019.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başkan İrina VLAH eminä getirildi

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, Komrat kasabasının baş meydanında Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz ofiţial toplantısı oldu. Bu yortulu sırada pay aldılar üüsek musaafirlär:  Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYAn, Moldova premier-ministrusu Maya SANDU, Moldova Mitropolitı VLADİMİR, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisin Gürol SÖKMENSÜER hem Moldovada başka devletlerin Büükelçileri, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem başka misiyaların temsilcileri, yabancılıktan musaafirlär. Emin vermäk sırasınnan ilgili Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţialTAA DERINDÄN
pravitelstvo
Moldova demokratlar partiyası bildirdi, ani 17.30-da Pavel FİLİPın Pravitelstvosu kuvettän atıldı. Şindi Moldovada bir Pravitelstvo var – Maya SANDUnun Pravitelstvosu.TAA DERINDÄN
bittik_mi
2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи,TAA DERINDÄN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauz türkçesini unutmayın!

(Türkiye Respublikasının Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Komrat kasabasının baş meydanında nasaatı) (Gagauzçaya erleştirili) Zaman hayır olsun, Gagauz Eri! Zaman hayır olsun, Komrat! Burada olmasalar bilä, bizimnän ürekleri bir çarpan bütün gagauz türkü soydaşlarım, zaman hayır olsun! Sizleri en kalbi duygularımnan, hasretlän, yalpaklıklan selemneerim. Buradan, Gagauziyanın dört bir yanındakı bütün dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı yollêêrım. Bizä bu gözäl resimi yaşattıınız için, herbirinizä şükürlerimi açıklêêrım! Bu gün burada kardaşlık var! Bu gün burada biri-birinizdän pay tutması var, işbirlii var! Elbetki, burada Moldovaylan Türkiyenin kalibi dostluu var. Buraya elimiz boş geldik, yakışmazTAA DERINDÄN
cavusoglu_mevlut

2018.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun tarafından 2018-ci yılın Kasım ayın 29-da hem 30-da İstanbulda yapılacek mediațiya[i] uurunda konferențiyalar için “BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR”(“Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer”) yazısı aşaada türkiye türkçesindä hem angliycaylan rusçaya çevirilmä variantları veriler: BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR Bu hafta İstanbul, arabuluculuk hakkında birbiriyle bağlantılı iki ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak. Bunların ilki, çatışma haritasındaki mevcut durum ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin arabuluculuk kapasitesine ilişkin olacaktır. İkincisi ise daha geniş kapsamlı olacak ve sürdürülebilir kalkınma, barışTAA DERINDÄN
TC_Receptıya_DSC03051
Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRKün kurduu Türkiye Respublikasının 95 yılına, Moldovada TC Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepțiya verdi. Recepțiya başladı Türkiyenin hem Moldovanın Gimnalarından, angılarını becerikli çaldı Gençlik ansamblisi. Nedän sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER üç dildä (türkçä, romınca, angliycä) konuşup, selemnädı reçepțiyaya gelän musaafirlerini hem kısadan annattı iki devlet arasında işbirliindä yapıldıı hem yapılan önemni işlär için. Belliki, urgulayıp geçennerdä Moldovaya yapılan Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın vizitını. Konuşmanın sonunda Canabisi okudu Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın kutlama mesajını. Mesajın romıncasını hem angliycasını, reçepțiyada payTAA DERINDÄN