POLİTİKA BOLUMU

MEZAR_TASI_2

2017.02.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
gagauziya_kis
Gagauziya Halk Topluşun eski Prezidiumunun kararına görä, 2017-ci yılın Küçük ayın 5-dä Komrat kultura Binasında 1990-cı yıldan büünkü günädän (26 yıl içindä) herbir uurda deputat olan insannarın Syezdı olacek. Bildirildi, ani Syezdta bir soruş incelenecek: «Общественно- политические последствия преднамеренного нарушения официальным Кишиневом прав и полномочий Гагаузии». Nicä açıkladılar redakţiyamıza bu yıllarda deputat olan insannar hem Halk Topluşun büünkü deputatların birisi, onnarın neetindä var teklif etmää bu Syezdın günnük işinä taa bir soruş: “Gagauziya Temel Kanonun” hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun statyalarının Gagauziyada ezilmesi”.TAA DERINDÄN
putin_dodon

2017.01.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moskvada buluştular Vladimir PUTİN hem İgor DODON

Büük ayın 17-dä Rusiya Federaţiyasının Prezidentı Vladimir PUTİN buluştu Moldova Prezidentınnan İgor DODONnan. Buluşmada moldo-rus ilişkileri, alış-veriş hem ekonomika işbirlii, Rusiya pazarına moldovalı eksportun problemaları, pridnestrovye çözülmesi incelendi, bildirer www.kremlin.ru  saytı. Buluşmada Moldova soţialistlär partiyasının liderı Zinaida GREÇANAYA hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH er aldılar. Buluşmadan sora, Vladimir PUTİNın hem İgor DODONun pres-konferenţiyasında açıklandı, ani iki devlet arasında çok yapılacek işlär var. Vladimir PUTİN urguladı, ani “Rusiya isteer ilereletmää işbirliini Moldovaylan”, “Moldovayı görer nicä bir bütün hem tarafsız devleti”. İşbirlii örneklerini açıklarkana Rusiya Prezidentı urguladı, ani “Rusiyanın 67 regionu MoldovaylanTAA DERINDÄN
Invest_Forum
Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için. Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän. Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin MoldovadaTAA DERINDÄN
pavel_filip
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun programasına görä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP Forumun plenar toplantısında pay alacek.TAA DERINDÄN
Turgul TÜRKEŞ
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun Tertip Komitetı açıkladı, ani Forumun çalışmasında pay alması için Gagauziyaya Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞin gelmesi beklener.TAA DERINDÄN
TC_receptiya_3_

2016.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 93-cü yıldönümü reçepţiyası

93 yıl geeri, 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yıldönümünnü kutlamak çerçevesindä Canavar ayın 28-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevun “Leogrand Hotel”indä bir reçepţiya verdilär. Reçepţiyada bulundular Türkiyeylän Moldovadan devlet hem politika adamnarı, Moldovada bulunan diplomatlar, Halklararası misiyaların temsilcileri, Gagauziya Başkanı hem onun yardımcıları, Gagauziya Halk Topluşun Başı hem deputatları, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı. Reçepţiyaya gelän musaafirleri, ofiţial olarak, karşladılar Büükelçi Hulusi KILIÇ eşinnän hem Büükelçiliin müsteşarı Erdoğan ODABAŞ eşinnän. BuTAA DERINDÄN
tc_buuyukelci_komratta_2
Canavar ayın (oktäbri) 14-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ Gagauziyaya ilk ofiţial vizitınnan geldi. Komratta Başkannık binasının önündä Canabisini tuz-ekmeklän Gagauziya öndercileri karşladılar hem kendisinä gagauz halk oyunnarı gösterildi. Sora Büükelçi Hulusi KILIÇ göz gözä buluştu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan. Sora da Canabisi, Gagauziya öndercilerinnän birliktä, İspolkom azalarınnan hem Halk Topluşu deputatlarınnan görüştü. Buluşmalarda sayın Hulusi KILIÇ urguladı, ani onun daavası: “Türkiye Respublikasının hem Moldova Respublikasının arasında ilişkileri taa da pek kaaviletmää, bunun içindä Gagauziya da var” – bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı.TAA DERINDÄN
tc_buyukelci_kilic_
Canavar ayın (oktäbri) 14-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ Gagauziyaya ilk ofiţial vizitını yapacek. Vizit programasına görä Canabisi Gagauziya öndercilerinnän, İspolkom azalarınnan hem Halk Topluşu deputatlarınnan buluşacek. Bundan kaarä vizit programasında Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan hem Kongaz Suleyman Demirel liţeyinnän tanışmak vizitları var. Hep o günü Hulusi KILIÇ Valkaneş kasabasının Kurban yortusunun kutlamalarında pay alacek.TAA DERINDÄN
suat_onal_komrat

2016.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

TBMM deputatı Suat ÖNAL Komrattaydı

Türkiyenin Büük Millet Meclisı (Parlament) AKP deputatı Suat ÖNAL Ceviz ayın (sentäbri) 29-da Gagauziyanın baş kasabasına Komrata bir visit yaptı. Vizit zamanında Canabisi buluştu Gagauziya Başkanınnan hem Gagauziya Halk Topluşu başınnan. Buluşmada Türkiye Gagauziya arasında işbirlii hem ilişkilär için lafedildi hem da Gagauziyada TİKA tarafından yapılan proektlar için annadıldı. Kendi tarafından TBMM deputatı Suat ÖNAL adadı, ani Kasım ayında Gagauziyada yapılan investiţiya Forumuna Türkiyedän çiftçiliklän ilgilenän işadamnarını yollayacek.TAA DERINDÄN