POLİTİKA BOLUMU

pravitelstvo
Moldova demokratlar partiyası bildirdi, ani 17.30-da Pavel FİLİPın Pravitelstvosu kuvettän atıldı. Şindi Moldovada bir Pravitelstvo var – Maya SANDUnun Pravitelstvosu.TAA DERINDÄN
bittik_mi
2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи,TAA DERINDÄN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauz türkçesini unutmayın!

(Türkiye Respublikasının Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Komrat kasabasının baş meydanında nasaatı) (Gagauzçaya erleştirili) Zaman hayır olsun, Gagauz Eri! Zaman hayır olsun, Komrat! Burada olmasalar bilä, bizimnän ürekleri bir çarpan bütün gagauz türkü soydaşlarım, zaman hayır olsun! Sizleri en kalbi duygularımnan, hasretlän, yalpaklıklan selemneerim. Buradan, Gagauziyanın dört bir yanındakı bütün dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı yollêêrım. Bizä bu gözäl resimi yaşattıınız için, herbirinizä şükürlerimi açıklêêrım! Bu gün burada kardaşlık var! Bu gün burada biri-birinizdän pay tutması var, işbirlii var! Elbetki, burada Moldovaylan Türkiyenin kalibi dostluu var. Buraya elimiz boş geldik, yakışmazTAA DERINDÄN
cavusoglu_mevlut

2018.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun tarafından 2018-ci yılın Kasım ayın 29-da hem 30-da İstanbulda yapılacek mediațiya[i] uurunda konferențiyalar için “BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR”(“Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer”) yazısı aşaada türkiye türkçesindä hem angliycaylan rusçaya çevirilmä variantları veriler: BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR Bu hafta İstanbul, arabuluculuk hakkında birbiriyle bağlantılı iki ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak. Bunların ilki, çatışma haritasındaki mevcut durum ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin arabuluculuk kapasitesine ilişkin olacaktır. İkincisi ise daha geniş kapsamlı olacak ve sürdürülebilir kalkınma, barışTAA DERINDÄN
TC_Receptıya_DSC03051
Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRKün kurduu Türkiye Respublikasının 95 yılına, Moldovada TC Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepțiya verdi. Recepțiya başladı Türkiyenin hem Moldovanın Gimnalarından, angılarını becerikli çaldı Gençlik ansamblisi. Nedän sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER üç dildä (türkçä, romınca, angliycä) konuşup, selemnädı reçepțiyaya gelän musaafirlerini hem kısadan annattı iki devlet arasında işbirliindä yapıldıı hem yapılan önemni işlär için. Belliki, urgulayıp geçennerdä Moldovaya yapılan Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın vizitını. Konuşmanın sonunda Canabisi okudu Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın kutlama mesajını. Mesajın romıncasını hem angliycasını, reçepțiyada payTAA DERINDÄN
erdogan_meydan_DSC_7521

2018.10.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyanın insannarınnan buluştu

Kendisinin Gagauziyaya vizitının sonunda Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Komradın merkez meydanında Gagauziyanın insannarınnan buluştu. Buluşmada ilkin Gagauziyanın insannarına danıştılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Moldova Prezidentı İgor DODON. Bundan sora da Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN bütün Gagauziya insannarına danıştı: http://www.akparti.org.tr/site/video/105046/cumhurbaskanimiz-erdogan-gagavuz-halkina-hitap-etti. Bitkidä Gagauziya Başkanı verdi paalı Türkiye Prezidentına Sayın Recep Tayyip ERDOĞANa “Gagauziya (Gagauz Yeri) Ordenı”nı.TAA DERINDÄN
Olimpiada_gagauz_dili (1) копия
2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä Gagauziya Halk Topluşunda ilk okumakta kabledildi “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon, angısını hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Kanon için zalda bulunan 32 deputattan 24-dü oylarını verdi, 7-si – ikliktä kaldı, 1-si – oylamaya katılmaa istämedi. 2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä GHTda (Gagauziya Halk Topluşunda) ortalık yanardı. Yanardı zerä ortalaa çıkarıldı Gagauziyanın kurulmak temelinin köşä taşı – “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка»). Topluşun başında gagauz halkından kopma gagauz deputatları, bir bulgar deputatıTAA DERINDÄN
aaclik_kirimi
2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatların  sade 13-çü (toplantıda bulunannardan) kaldırdılar ellerini, ani “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” olsun deyni. Kalanı ya karşı çıktılar kaldılar. Tükürüp Aaçlık Kurbannarın mezarlarına hem kemiklerinä, onnarı gülmää alarak, bu soruşun ardına Aaçlık Kurbannarından “taa büük” günü kablettilär – Radio Gününü. Esapsız, nestelär! Akademik hem poet Todur ZANETTAA DERINDÄN
tomay_toplanti

2018.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Regional Sovetında Gagauzlar lafını genä rusça söledilär

Küçük ayın (fevral) 24-dä Tomay küüyün Kultura Evindä oldu Gagauziyanın erindeki hem regional kuvet organnarın regional Sovetın toplantısı, angısına pay aldı 500 kişiyä yakın insan. Onnarın arasında vardılar şindiki hem eski Gagauziya başkannarı, GHT hem Moldova Parlamentın eni hem eski deputatları, erindeki sovetniklär, İspolkom azaları, cümne insannarı. Sovetin gündelik işinä koyuldu iki önemni soruş: 1. Unionizmaya karşı koymak; 2. Gagauziyanın kuvedini yonmasına karşı koymak. Toplantının bitkisindä kabledildi rus dilindä bir Rezolüţiya: Резолюция расширенного Совета региональных и местных органов власти и управления АТО Гагаузия, а также ветеранов становления Гагаузской Республики иTAA DERINDÄN
RUSC¦зA

2018.02.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

!TUZAA DÜŞMÄ !НЕ ПОПАДИ В ЛОВУШКУ

Saygılı okuycularımız! Aşaada verilän materialı açıkladı Türkiye Respublikasının Başbakanıın Basın Yayın hem İnformaţiya Baş müdürlüü o yalannara karşı, ani dünnä presasında yazêrlar Türk Silählı Kuvetlerin Siriyadakı Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG hem İGİL teroristlerinä karşı “Zeytin Dalı” operaţiyası için. Materiallar hazırlı 8 dildä: angliyca, arabça, franţuzça, kurdça, nemţeycä, persça, rusça hem türkçä. Hepsi gagauzlara bu materialların aslısı etişsin deyni, redakţiyamız aldı karar onnarın rus dilindä variantını tiparlamaa.TAA DERINDÄN