POLİTİKA BOLUMU

uc_maymun

2020.06.08,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya koronavirustan yanêr, onnar sa sopalarını ütüleer

“Herliim biz kuvettä bulunnara yalan sölärsäk – bu kabaat. Ama kuvettä bulunnar bizä yalan sölärsä – bu politika” (William James MURRAY, amerikalı kino hem televideniye aktöru, komik, kinorejisör, sțenariycı hem prodüser). 2015-ci yılda Gagauziya Başkannarı seçimnerindä ozamankı kandidat İrina VLAH adadıydı: «Я даю обещание, что ни одна больница и школа в Гагаузии не будут закрыты» (bak: http://vlah.md/index.php?newsid=58), ama bu yalan çıktı, zerä Kirez ayın (iyün) 5-dä, artık Gagauziya Başkanı İrina VLAHın başkannıı altında geçän İspolkom toplantısında karar alındı Çeşmäküüyü gimnaziyasını kapamaa. Bu gimnaziyaynın üürencilerini küüdeki lițeyä geçirilerlär. Yol üstündä kalanTAA DERINDÄN
Plan_GHT
Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatları Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat), Elena KARAMİT (Avdarma), Ekaterina JEKOVA (Çeşmä küüyü), Mihail JELEZOGLU (Kiriyet) 2020-ci yılın Baba Marta ayın 25-dä, Moldovada koronavirus beterinä Üstolan durumun kurulmasından 9 gün sora, bu konuylan ilgili olarak, Gagauziya İspolkomuna teklif ettilär ortak bir plan kurmaa – “Gagauziyada COVID-19 pandemiyasınnan ilgili antikrizis sıraların Planı”.   Gagauziya Halk Topluşu bildirdi, ani zakona görä, Gagauziya İspolkomu lääzımdı bu teklifä 15 günün içindä cuvap versin, ama  şindiyädän bu cuvabı almayınca, GHT aldı karar “Planın Proektını” insannara açıklamaa. (Plan rus dilindä hazırlanmış, onun için rusçaTAA DERINDÄN
Platforma_1
Baba Marta ayın 16-dä maasuz bir pres-konferențiyada Soțialistlärlän Demokratlar partiyaların başları açıkladılar, ani aralarında “pravitelstvoya arka olmak için politika platforması” annaşması imzaladılar. Hem Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA hem da Demokratlar partiyasının başı Pavel FİLİP söledilär, ani bu işbirlii Platforması “insannar için hem birliktä koronavirus pandemiyasını ensemää deyni” kuruldu. Koronaviruslan düüşmektän hem da ekonomikaylan soțial soruşlarından kaarä, Platforma unutmadı kendilerini da, payedip ministerlik skemnelerini. Ön haberlerä görä, insannara deyni kendilerini “Rusiyanın dostları” gösterän Soțialistlär partiyası atılêr Moldovanın önemni ministerliklerindän da verer onnarı Soțialistlerä görä “Rusiyanın duşmannarına” – Moldova Demokratlar Partiyasına,TAA DERINDÄN
SWITZERLAND UN WHO

2020.03.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

KOVID-19 pandemiyaya döndü

Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun Başkanı Tedros Adhanom GEBREYESUS bildirdi, ani Baba Marta ayın 11-dän beeri dünnäädä koronavirus (KOVID-19) hastalıın yayılması pandemiyaya (ulaşmak hastalıından pek büük epidemiya, ani bütün devleleri kaplêêr) döndü. Tedros Adhanom GEBREYESUS açıkladı, ani Baba Marta ayın 11-dä artık 114 devlettä koronavirusa uşalan 118 bin insan var.TAA DERINDÄN
I-kongres

2020.02.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauzların Kongresini sayılsın deyni mi yapaceklar?

Gagauziya İspolkomunun kararına görä 2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-dä neettä var Bütündünnä gagauzların V-ci Kongresini yapmaa. Ne şaştırdı bu Kararda? Kongres, neçin sa, diil nicä ileri 2 günün içindä, ama YARIM gündä geçecek hem o günü Komradın merkez meydanında başka bir sıra, “Gagauz Gergefi” milli giyimnerin festivali, olacek. Etmeer, ani bizdän bir Bütündünnä gagauzların Kongresi çalındı – hepsi esaplara görä bu lääzımdı olsun VI-cı kongres (bak: http://anasozu.com/bizdan-bir-butundunna-gagauzlarin-kongresi-caldilar/), şindi da onu YARIM gündä yapaceklar. Kimä deyni? Sayılsın deyni mi?TAA DERINDÄN
kıssa_dodon

2020.02.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldova Prezidentı buluştu Gagauziya Halk Topluşu Başınnan

Moldova Prezidentı İgor DODON yazdı internettä, ani buluşmuş Gagauziya Halk Topluşu Başınnan Vladimir KISSAylan. Moldova Prezidentı yazıda bildirdi, ani buluşmada avtonomiyanın soțial-kultura yaşamasının soruşları incelendi. Canabisi açıkladı, ani GHT Başı şükür etmiş ona o iş için, ani Büük ayın (yanvar) 21-dä buluştu Gagauziya Halk Topluşu deputatlarınnan.TAA DERINDÄN
baskanin_emin_vermesi (6)

2019.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başkan İrina VLAH eminä getirildi

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, Komrat kasabasının baş meydanında Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz ofiţial toplantısı oldu. Bu yortulu sırada pay aldılar üüsek musaafirlär:  Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYAn, Moldova premier-ministrusu Maya SANDU, Moldova Mitropolitı VLADİMİR, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisin Gürol SÖKMENSÜER hem Moldovada başka devletlerin Büükelçileri, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem başka misiyaların temsilcileri, yabancılıktan musaafirlär. Emin vermäk sırasınnan ilgili Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţialTAA DERINDÄN
pravitelstvo
Moldova demokratlar partiyası bildirdi, ani 17.30-da Pavel FİLİPın Pravitelstvosu kuvettän atıldı. Şindi Moldovada bir Pravitelstvo var – Maya SANDUnun Pravitelstvosu.TAA DERINDÄN
bittik_mi
2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи,TAA DERINDÄN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauz türkçesini unutmayın!

(Türkiye Respublikasının Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Komrat kasabasının baş meydanında nasaatı) (Gagauzçaya erleştirili) Zaman hayır olsun, Gagauz Eri! Zaman hayır olsun, Komrat! Burada olmasalar bilä, bizimnän ürekleri bir çarpan bütün gagauz türkü soydaşlarım, zaman hayır olsun! Sizleri en kalbi duygularımnan, hasretlän, yalpaklıklan selemneerim. Buradan, Gagauziyanın dört bir yanındakı bütün dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı yollêêrım. Bizä bu gözäl resimi yaşattıınız için, herbirinizä şükürlerimi açıklêêrım! Bu gün burada kardaşlık var! Bu gün burada biri-birinizdän pay tutması var, işbirlii var! Elbetki, burada Moldovaylan Türkiyenin kalibi dostluu var. Buraya elimiz boş geldik, yakışmazTAA DERINDÄN