POLİTİKA BOLUMU

selim
Redakțiyamıza etişti Azerbaycan Yazıcılar Birliin incäzanaat çevirmesi hem literatura baalantıları Merkezi başının, poetın Salim BABULLAOGLUnun dünnääyın poetlarına hem yazıcılara DANIŞMASI, neredä annadılêr Daalı Karabahta olan kannı işlär hem Daalı Karabahın Armeniya altına kalmasının istoriyası. Danışmalar yazılı 3 dildä. Üçünü da tiparlêêrız. Bu aar durumda Azerbaycan kardaşlarımızın yanındayız. Allaa sizä yardımcı olsun. Обращение к поэтам мира To the world literary figures Dünya ədəbiyyatçılarınaTAA DERINDÄN
GHT_15-09-2020 (2)_

2020.09.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Halk Topluşu Gagauz dilini yonmaa brakmadı

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem onun İspolkomu artık 5 yıl sıravardı durmamayca hem susaraktan gagauz dilini yonêr. Bu yıl da, maamilä surat, nesoy sa uydurma “Pilotnıy proekt”a görä, hep ölä susaraktan, “gagauz dili”ni hem “gagauz istoriyası, kulturası hem adetleri” predmetlarını birleştirip, gagauzluun bir kökünü kesti. Gagauz dilin patriotları hem üüredicileri buna karşı poträ kaldırdılar, ama İrina VLAH hem Üüredicilik Upravleniyası, saar kalıp, Ceviz ayın (sentäbri) 1-dän bildiini yaptı – “Pilotnıy proekt”ını 20 şkolaya soktu. Hem çok önemni: sade gagauz şkolalarına!!! Bulgarlara, moldovannara hem ukrayinnerä bu proektlan hiç yaklaşamadılar da! Bıçak kertääTAA DERINDÄN
cavushoglu_gagauziya (11)
Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da.TAA DERINDÄN
Gagauz_Respublikasının_Bayraa

2020.08.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Kim sa heptän bunu unudêr!

“Gagauziyanın büünkü kuvetleri yapmadılar ölä, ani erindeki Gagauz Respublikasını kurucu veterannarın kuruluşlarının olsun kolayı Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünü herbir küüdä hem kasabada insancasına kutlamaa. Taa da beter – kimi erlerdä bu kutlamaya köstek ta koydular. 90-cı yıllarda gagauz halkı kahramannıı hem kendisini kurban olmaa hazırlıını ortaya koymaydı, büün büük çorbacılar oturmayaceydılar hem İspolkomun, hem da Halk Topluşunun üüsek hem aydın kabinetlerindä. Kim sa heptän bunu unudêr!” Mihail KIVIRCIK, Çadır kasanasının Gagauz Respublikasını kurucu veterannarı Sovetinin predsedateliTAA DERINDÄN
Cavusoglu_Kiku_1

2020.08.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU İon KİKUylan buluştu

Harman ayın 26-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun ofițial vizitın programasına görä, Canabisi Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU tarafından kabul edildi, bildirer gov.md saytı. Buluşmada iki taraf ta urguladı, ani büünkü gündä Moldova-Türkiye politika dialogu üüselän bir dinamikada bulunêr. Premyer-ministru İon KİKU şükür etti Türkiye Respublikasının Pravitelstvosuna o gumanitar yardımnar için, ani yapıldı Moldovaya COVİD-19-za karşı koymaa deyni hem, o yardım için, ani verdi kolayını pandemiya beterinä yollarda kalan Moldova vatandaşlarını evlerinä getirmää. İon KİKU üüsek uurda buldu o investițiya proektlarını, angılarını Türkiye Pravitelstvosu Moldovada, onun içersindä Gagauziyada da, yapêr.TAA DERINDÄN
Cavusoglu_1
Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek. Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan. Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı. MevlütTAA DERINDÄN
30_çiçek_4_
30 yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın 22-dä gagauz halkı, Üstolan Kongresindä ilktän kabletti gagauzların devletlik simvollarını Gimnayı hem Bayraa, sora da, Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Respublikasının kurulmasını bütün dünneyä bildirdi. Da te, 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauziya kutladı Gagauz Respublikasının kurulma gününün 30-cu yıldönümü. COVİDa kabaatı atarak, Gagauziya öndercileri Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünün yortulu kutlamalarını pek suluca hem cıbaca yaptılar, esaba hiç almayarak o 180 bin insanı, ani ozaman devleti kurmaa deyni bire-bir kalkındıydı. Kutlamanın temel olayı Komradta bulunan “San Aleya”sında oldu. Burayı Gagauziya Başkanı, İspolkomTAA DERINDÄN
Karamit_brifing_

2020.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bizi, GAGAUZLARI, bu yoldan kimsey sapıdamayacek!

2018-ci yılın Canavar ayın (Oktäbri) 16-da Gagauziya Halk Topluşunda kabledilän “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu hemen pek islää işlemää başladı. Ama bitki vakıtlarda onun dolay yanında fasıl eşinmeklär çeketti hem o eşinmeklerin ardında durannar cümneyi maasuz yannış yola sapıtmaa savaşêrlar. Bu üzerä Orak ayın (iyül) 21-dä bu Zakonun avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU, eşinnenneri erinä koymaa deyni, bir brifing verdilär, neredä, bu Zakonnan ilgili olarak, cümne insana açıklamaklar hem aydınnatmaklar yaptılar (bak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=BEFjkY7DGCs&feature=emb_logo). Brifingı açtı GHT deputatı Ekaterina JEKOVA: “Saygılı Gagauziyanın yaşayannarı, bilersiniz, ani birbuçukTAA DERINDÄN
uc_maymun

2020.06.08,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya koronavirustan yanêr, onnar sa sopalarını ütüleer

“Herliim biz kuvettä bulunnara yalan sölärsäk – bu kabaat. Ama kuvettä bulunnar bizä yalan sölärsä – bu politika” (William James MURRAY, amerikalı kino hem televideniye aktöru, komik, kinorejisör, sțenariycı hem prodüser). 2015-ci yılda Gagauziya Başkannarı seçimnerindä ozamankı kandidat İrina VLAH adadıydı: «Я даю обещание, что ни одна больница и школа в Гагаузии не будут закрыты» (bak: http://vlah.md/index.php?newsid=58), ama bu yalan çıktı, zerä Kirez ayın (iyün) 5-dä, artık Gagauziya Başkanı İrina VLAHın başkannıı altında geçän İspolkom toplantısında karar alındı Çeşmäküüyü gimnaziyasını kapamaa. Bu gimnaziyaynın üürencilerini küüdeki lițeyä geçirilerlär. Yol üstündä kalanTAA DERINDÄN
Plan_GHT
Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatları Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat), Elena KARAMİT (Avdarma), Ekaterina JEKOVA (Çeşmä küüyü), Mihail JELEZOGLU (Kiriyet) 2020-ci yılın Baba Marta ayın 25-dä, Moldovada koronavirus beterinä Üstolan durumun kurulmasından 9 gün sora, bu konuylan ilgili olarak, Gagauziya İspolkomuna teklif ettilär ortak bir plan kurmaa – “Gagauziyada COVID-19 pandemiyasınnan ilgili antikrizis sıraların Planı”.   Gagauziya Halk Topluşu bildirdi, ani zakona görä, Gagauziya İspolkomu lääzımdı bu teklifä 15 günün içindä cuvap versin, ama  şindiyädän bu cuvabı almayınca, GHT aldı karar “Planın Proektını” insannara açıklamaa. (Plan rus dilindä hazırlanmış, onun için rusçaTAA DERINDÄN