POLİTİKA BOLUMU

gagauziya
Kırım ayın (dekabri) 23-dä Komradın kultura Evindä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 19-cu yıldönümünü kutladılarTAA DERINDÄN
departam

2013.12.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziyanın 19 yıldönümünü Kişinevda baktılar

Kırım ayın (dekabri) 20-dä Kişinevda, Moldovanın etniklärarası Bürosunda, “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin günündän 19 yılını kutladılar. Kutlama programasında vardı “tombarlak masa” konuşmaları, resim sergisinin açılışı hem konţert. Tombarlak masayı açtı Moldovanın Gagauzlar obşçinasının başı Nilolay TERZİ. Sora nasaat ettilär Gagauziyanın İspolkomun predsedatelin yardımcısı Valeriy YANİOGLU, Moldovanın etniklärarası Bürosunun başı Elena BELÄKOVA, Moldovanın birinci parlamentın deputatları Födor ANGELİ, İvan ZABUNOV hem sayın SİDOROV,  “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru hem  yazıcı Todur ZANET, Moldova parlamentın deputatı Oleg GARİZAN, Stepan BULGAR “Kardaşlık” kuruluşun başı Konstantin SIRF. Konstantin SIRFTAA DERINDÄN
Nikolae

2013.12.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Nikolae TİMOFTİ Türkiyeyä vizit yaptı

Kırım ayın 17-18 günnerindä Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ Türkiye Respublikasına bir vizit yaptı. Vizit programasının ikinci günündä Canabisi buluştu Türkiye Prezidentı Abdullah GÜLlän, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye Respublikasının Büük Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEKlän. Moldova prezidentın basın merkezi “Ana Sözü”nä deyni açıkladı, ani ofiţial vizit başladı Nikolay TİMOFTİnin Türkiye Respublikasının kurucusunun hem ilk prezidentın Mustafa Kemal ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä vizitindan. Burayı Moldova prezidentı koydu çiçek feneţi hem, saygı duruşundan sora, ANITKABİR muzeyinin şan tefterindä saygı yazılarını yazdı. Sora, Türkiyenin başkasabası Ankaranın Çankaya bölümündä bulunan Türkiye prezidentın PalatasındaTAA DERINDÄN
miting

2013.12.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Komratta Referenduma arka olmak mitingı

Kırım ayın 15-dä Komrat kultura Evin önündä Tamojnä Birliinä girmäk için 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä yapılacek Referenduma arka olmak mitingı oldu. Mitingı hazırladı Kasımın 7-dä mitingta kurulun Üstolan Komisiya. Kırım ayın 15-dä mitinga teklif edildi, ani Referenduma, Tamojnä Birliinä girmäk için soruştan kaarä, Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için soruşu da insanın önünä koymaa. Bundan kaarä mitingçilar “Moldovada hem Gagauziyada cümne-politika durumu hem dillär probleması için” soruşu da inceledilär. Mitingta nasaat ettilär Nikolay TELPİZ, GHT zaametçisi, Vasiliy NEYKOVÇEN, Komrat muniţipiy sovetin predsedatel yardımcısı, Nikolay DUDOGLU, Komradın primarı, Dimitriy KONSTANTİNOV, GHTTAA DERINDÄN
gov

2013.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldova Evropanın kapusuna yaklaştı

Kasım ayın 29-da,  Litva Respublikasının baş kasabasında Vilnusta geçän Dou işbirlii samitın çerçevesindä, Moldovanın premier-ministrusu İurie LEANKA Moldovanın adından Evropa Birliinnän (EB) asoţiaţiya annaşmasına ön imza koydu. EB adından bu dokumenttä yazıldı EBnın dış işleri hem politikasının baş temsilcisi Kêtrin EŞTON. Şindi lafta var, ani ileriyä Moldova var nicä Evropa Birliinnän asoţiaţiya annaşmasını heptän imzalasın da EBya girsin. Moldovanın Konstituţiyası izin vermeer vatandaş insannara sormayıp bölä bir işi yapmaa. Konstituţiyaya görä bu iş lääzımdı Referenduma çıkarılsın, da herliim Moldova halkı bu işlän kayıl olursa, ozaman annaşmayı vardı nicä imzalamaa. MoldovaTAA DERINDÄN
referendum1

2013.11.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Referenduma yol açık. Merkez Seçim Komisiyası kuruldu

Kasımın 27-dä Gagauziya Halk Topluşu kendi toplantısında kabletti “Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için” Zakonun proektını. Bu iş için 28 deputat elini kaldırdı. Birisi – ikilitä kaldı. GHT karar aldı, ani gelän yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Tamojnä birliinä girmää deyni referendunda Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için soruşu da insanın önünä koymaa. Referendumu yapmaa deyni GHT Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasını kurdu. Not. GHT deputatların açıklamasına görä, Moldova hem Romıniya birleşarsalar, ozaman “Gagauziya özel hak statusu için” zakon hem Referendum sonuçları vereceklär kolayını Gagauziya kendi baamsızlıına kauşsun.TAA DERINDÄN
Kodeks_secim

2013.11.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldova parlamentında Gagauziyaya kvota versinnär

Gagauziya Halk Topluşu hazırladı hem yolladı Moldova parlamentına bir Zakon iniţiativası, angısına görä teklf ediler Moldova parlamentına seçimnerindä Gagauziyaya kvota verilsin. GHT isteer, ani “Moldova Respublikasının seçimnär Kodeksı” dokumentindä bu işlän ilgili diiştirmeklär yapılsın da Moldova parlamentında 101 deputattan 5 doorudan Gagauziyadan tek mandatlı seçim bölümnerindän seçilsin. GHT urgulêêr, ani Moldovanın büünkü seçim sisteması vermeer kolayını gagauz halkı Parlamentta doorudan pay alsın hem devletin önderciliinä politika uurunda katılsın.TAA DERINDÄN