POLİTİKA BOLUMU

ght_say_t

2014.01.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Büük ayın 17-dä GHT Üstolan toplantısına toplanêr

Gagauziya Halk Topluşun pres-slujbası bildirdi, ani Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun kendi Üstolan toplantısına toplanêr. Pres-slujbanın açıklamasına görä Büük ayın 10-da GHT Prezidiumun toplantısında alınmış Karar, ani Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun Üstolan toplantısında bir soruş incelemää: “Gagauziyada cümne-politika durumu için”. Toplantı saat 11-00 başlayacek.TAA DERINDÄN
gagau

2014.01.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Küçük ayın 2-dä Referenduma hazırlanmak gider

Gagauziyanın küülerin çoyunda hem Çadır kasabasında “Referenduma hazırlanmak” Merkezleri artık kuruldu. Taa ileri Referendum yapmak için Gagauziyada Merkez Seşim Komisiyası kuruldu hem Gagauziyanın bücetindän bu işä para ayırıldı. Küçük ayın 2-dä Referendum iki uurda olacek: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için”.TAA DERINDÄN
procuraturamd_11
Büük ayın 9-dä Moldovanın Baş prokuraturası Gagauziyada Küçük ayın 2-dä Referendum yapmak uurunda “kendi keefinä görä” işlär için ceza işlemesi (ugolovnoe delo) açtıTAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2014.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHT: “Sudun kararı – politika kararıdır”

Gagauziya Halk Topluşun deputatları artık açıkladılar, ani Büük ayın 3-dä “Komrat sudun tarafından Referendum için alındıı karar – bu bir politika kararıdır”. GHT deputatları bildirdilär, ani Gagauziya Halk Topluşu halk tarafından seçiler hem halk için izmet eder. GHT – bu Gagauziyada zakonnara görä kurulan bir organ. O üzerä, kendi kompetenţiya uurunda, Gagauziyayı ilgilendirän herbir soruşu Referenduma çıkarmaa dooruluu var.TAA DERINDÄN
sud_komrat
2014-cü yılın Büük ayın 3-dä Komradın sudu aldı karar, ani Gagauziya Halk Topluşun “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” 27.11.2013 yıldan No.207-C3/V Kararını hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için” 27.11.2013 yıldan No.208-C3/V Kararını zakonnara karşı olmaları için karar aldı. Bu iş için Komrat suduna danıştı Devlet kanţeläriyasının Komrat Bölümü. Gagauziya Halk Topluşuna veriler 30 gün, ani sudun bu kararı için apeläţiya yapmaa.TAA DERINDÄN
gagauziya
Kırım ayın (dekabri) 23-dä Komradın kultura Evindä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 19-cu yıldönümünü kutladılarTAA DERINDÄN
departam

2013.12.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziyanın 19 yıldönümünü Kişinevda baktılar

Kırım ayın (dekabri) 20-dä Kişinevda, Moldovanın etniklärarası Bürosunda, “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin günündän 19 yılını kutladılar. Kutlama programasında vardı “tombarlak masa” konuşmaları, resim sergisinin açılışı hem konţert. Tombarlak masayı açtı Moldovanın Gagauzlar obşçinasının başı Nilolay TERZİ. Sora nasaat ettilär Gagauziyanın İspolkomun predsedatelin yardımcısı Valeriy YANİOGLU, Moldovanın etniklärarası Bürosunun başı Elena BELÄKOVA, Moldovanın birinci parlamentın deputatları Födor ANGELİ, İvan ZABUNOV hem sayın SİDOROV,  “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru hem  yazıcı Todur ZANET, Moldova parlamentın deputatı Oleg GARİZAN, Stepan BULGAR “Kardaşlık” kuruluşun başı Konstantin SIRF. Konstantin SIRFTAA DERINDÄN
Nikolae

2013.12.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Nikolae TİMOFTİ Türkiyeyä vizit yaptı

Kırım ayın 17-18 günnerindä Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ Türkiye Respublikasına bir vizit yaptı. Vizit programasının ikinci günündä Canabisi buluştu Türkiye Prezidentı Abdullah GÜLlän, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye Respublikasının Büük Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEKlän. Moldova prezidentın basın merkezi “Ana Sözü”nä deyni açıkladı, ani ofiţial vizit başladı Nikolay TİMOFTİnin Türkiye Respublikasının kurucusunun hem ilk prezidentın Mustafa Kemal ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä vizitindan. Burayı Moldova prezidentı koydu çiçek feneţi hem, saygı duruşundan sora, ANITKABİR muzeyinin şan tefterindä saygı yazılarını yazdı. Sora, Türkiyenin başkasabası Ankaranın Çankaya bölümündä bulunan Türkiye prezidentın PalatasındaTAA DERINDÄN
miting

2013.12.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Komratta Referenduma arka olmak mitingı

Kırım ayın 15-dä Komrat kultura Evin önündä Tamojnä Birliinä girmäk için 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä yapılacek Referenduma arka olmak mitingı oldu. Mitingı hazırladı Kasımın 7-dä mitingta kurulun Üstolan Komisiya. Kırım ayın 15-dä mitinga teklif edildi, ani Referenduma, Tamojnä Birliinä girmäk için soruştan kaarä, Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için soruşu da insanın önünä koymaa. Bundan kaarä mitingçilar “Moldovada hem Gagauziyada cümne-politika durumu hem dillär probleması için” soruşu da inceledilär. Mitingta nasaat ettilär Nikolay TELPİZ, GHT zaametçisi, Vasiliy NEYKOVÇEN, Komrat muniţipiy sovetin predsedatel yardımcısı, Nikolay DUDOGLU, Komradın primarı, Dimitriy KONSTANTİNOV, GHTTAA DERINDÄN
gov

2013.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldova Evropanın kapusuna yaklaştı

Kasım ayın 29-da,  Litva Respublikasının baş kasabasında Vilnusta geçän Dou işbirlii samitın çerçevesindä, Moldovanın premier-ministrusu İurie LEANKA Moldovanın adından Evropa Birliinnän (EB) asoţiaţiya annaşmasına ön imza koydu. EB adından bu dokumenttä yazıldı EBnın dış işleri hem politikasının baş temsilcisi Kêtrin EŞTON. Şindi lafta var, ani ileriyä Moldova var nicä Evropa Birliinnän asoţiaţiya annaşmasını heptän imzalasın da EBya girsin. Moldovanın Konstituţiyası izin vermeer vatandaş insannara sormayıp bölä bir işi yapmaa. Konstituţiyaya görä bu iş lääzımdı Referenduma çıkarılsın, da herliim Moldova halkı bu işlän kayıl olursa, ozaman annaşmayı vardı nicä imzalamaa. MoldovaTAA DERINDÄN