POLİTİKA BOLUMU

guvern

2014.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldova ministruların yardımcıları Komrada gelerlär

Büük ayın 20-dä, Küçük ayın 2-dä Gagauziyada zakonnu hem konsultatif Referendumun yapılmasınnan ilgili soruşları erindä incelemää deyni,  Kişinevdan Komrada bir grupa Moldova ministruların yardımcıları yollanacek.TAA DERINDÄN
parlament

2014.01.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHT toplantısı erinä Moldova öndercilerinnän buluştular

Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun geçici Başı Demyan KARASENİ hem GHT Başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY Kişinevda ayırı-ayırı buluştular Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMANnan hem Moldovanın Premyer-ministrusunnan İurie LEANKAylan.TAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2014.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHTnın Üstolan toplantısı olaceydı, ama olmadı

Gagauziya Halk Topluşun öncedän açıklanan Üstolan toplantısı, ani Büük ayın 17-dä yapılaceydı – olmadı. Bu iş için Büük ayın 16-da karar aldı GHT prezidiumu. Ofiţial açıklamaya görä, Üstolan toplantıdan vazgeçmäk sebepi – GHT öndercilerinin Moldova Respublikasının öndercilerinnän buluşup orada Baş prokuraturanın GHT deputatlarına karşı ceza işlemesi (ugolovnoe delo) [..]TAA DERINDÄN
FLAGSTOK

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Hepsi uurlarda deputatların Kongresi olacek mı?

Gagauziya Halk Topluşun deputatları teklif edeceklär GHTnın Üstolan toplantısında karar almaa, ani Referendumdan ileri Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplamaa. Hepsi uurlarda deputatların Kongresindä sadä bir soruş incelemää: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için” Referendumdan arka olmaa. Bu iş için açıklama yaptı GHTda Komunistlär partiyasından deputat Roman TÜTİN.TAA DERINDÄN
ght_say_t

2014.01.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Büük ayın 17-dä GHT Üstolan toplantısına toplanêr

Gagauziya Halk Topluşun pres-slujbası bildirdi, ani Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun kendi Üstolan toplantısına toplanêr. Pres-slujbanın açıklamasına görä Büük ayın 10-da GHT Prezidiumun toplantısında alınmış Karar, ani Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun Üstolan toplantısında bir soruş incelemää: “Gagauziyada cümne-politika durumu için”. Toplantı saat 11-00 başlayacek.TAA DERINDÄN
gagau

2014.01.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Küçük ayın 2-dä Referenduma hazırlanmak gider

Gagauziyanın küülerin çoyunda hem Çadır kasabasında “Referenduma hazırlanmak” Merkezleri artık kuruldu. Taa ileri Referendum yapmak için Gagauziyada Merkez Seşim Komisiyası kuruldu hem Gagauziyanın bücetindän bu işä para ayırıldı. Küçük ayın 2-dä Referendum iki uurda olacek: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için”.TAA DERINDÄN
procuraturamd_11
Büük ayın 9-dä Moldovanın Baş prokuraturası Gagauziyada Küçük ayın 2-dä Referendum yapmak uurunda “kendi keefinä görä” işlär için ceza işlemesi (ugolovnoe delo) açtıTAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2014.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHT: “Sudun kararı – politika kararıdır”

Gagauziya Halk Topluşun deputatları artık açıkladılar, ani Büük ayın 3-dä “Komrat sudun tarafından Referendum için alındıı karar – bu bir politika kararıdır”. GHT deputatları bildirdilär, ani Gagauziya Halk Topluşu halk tarafından seçiler hem halk için izmet eder. GHT – bu Gagauziyada zakonnara görä kurulan bir organ. O üzerä, kendi kompetenţiya uurunda, Gagauziyayı ilgilendirän herbir soruşu Referenduma çıkarmaa dooruluu var.TAA DERINDÄN
sud_komrat
2014-cü yılın Büük ayın 3-dä Komradın sudu aldı karar, ani Gagauziya Halk Topluşun “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” 27.11.2013 yıldan No.207-C3/V Kararını hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için” 27.11.2013 yıldan No.208-C3/V Kararını zakonnara karşı olmaları için karar aldı. Bu iş için Komrat suduna danıştı Devlet kanţeläriyasının Komrat Bölümü. Gagauziya Halk Topluşuna veriler 30 gün, ani sudun bu kararı için apeläţiya yapmaa.TAA DERINDÄN
gagauziya
Kırım ayın (dekabri) 23-dä Komradın kultura Evindä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 19-cu yıldönümünü kutladılarTAA DERINDÄN