POLİTİKA BOLUMU

cavusoglu_mevlut

2018.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun tarafından 2018-ci yılın Kasım ayın 29-da hem 30-da İstanbulda yapılacek mediațiya[i] uurunda konferențiyalar için “BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR”(“Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer”) yazısı aşaada türkiye türkçesindä hem angliycaylan rusçaya çevirilmä variantları veriler: BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR Bu hafta İstanbul, arabuluculuk hakkında birbiriyle bağlantılı iki ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak. Bunların ilki, çatışma haritasındaki mevcut durum ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin arabuluculuk kapasitesine ilişkin olacaktır. İkincisi ise daha geniş kapsamlı olacak ve sürdürülebilir kalkınma, barışTAA DERINDÄN
TC_Receptıya_DSC03051
Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRKün kurduu Türkiye Respublikasının 95 yılına, Moldovada TC Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepțiya verdi. Recepțiya başladı Türkiyenin hem Moldovanın Gimnalarından, angılarını becerikli çaldı Gençlik ansamblisi. Nedän sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER üç dildä (türkçä, romınca, angliycä) konuşup, selemnädı reçepțiyaya gelän musaafirlerini hem kısadan annattı iki devlet arasında işbirliindä yapıldıı hem yapılan önemni işlär için. Belliki, urgulayıp geçennerdä Moldovaya yapılan Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın vizitını. Konuşmanın sonunda Canabisi okudu Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın kutlama mesajını. Mesajın romıncasını hem angliycasını, reçepțiyada payTAA DERINDÄN
erdogan_meydan_DSC_7521

2018.10.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyanın insannarınnan buluştu

Kendisinin Gagauziyaya vizitının sonunda Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Komradın merkez meydanında Gagauziyanın insannarınnan buluştu. Buluşmada ilkin Gagauziyanın insannarına danıştılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Moldova Prezidentı İgor DODON. Bundan sora da Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN bütün Gagauziya insannarına danıştı: http://www.akparti.org.tr/site/video/105046/cumhurbaskanimiz-erdogan-gagavuz-halkina-hitap-etti. Bitkidä Gagauziya Başkanı verdi paalı Türkiye Prezidentına Sayın Recep Tayyip ERDOĞANa “Gagauziya (Gagauz Yeri) Ordenı”nı.TAA DERINDÄN
Olimpiada_gagauz_dili (1) копия
2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä Gagauziya Halk Topluşunda ilk okumakta kabledildi “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon, angısını hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Kanon için zalda bulunan 32 deputattan 24-dü oylarını verdi, 7-si – ikliktä kaldı, 1-si – oylamaya katılmaa istämedi. 2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä GHTda (Gagauziya Halk Topluşunda) ortalık yanardı. Yanardı zerä ortalaa çıkarıldı Gagauziyanın kurulmak temelinin köşä taşı – “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка»). Topluşun başında gagauz halkından kopma gagauz deputatları, bir bulgar deputatıTAA DERINDÄN
Kongresin_emblemasi

2018.05.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bizdän Bütündünnä gagauzların bir Kongresi çalındı

Başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 2012-ci yıladan Gagauziyada 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä oldu; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä oldu; III-cü Kongres – 2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 günnerindä oldu. Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dän seçilän Gagauziya Başkanı hem öndercileri, maamilä surat türlü sebeplär bulup hem üç kerä Kongresin datasını diiştirip, bu adeti bozdular. Son-sonunda IV-cü Kongresi zorlan 2017-ci yılın HederlezTAA DERINDÄN
aaclik_kirimi
2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatların  sade 13-çü (toplantıda bulunannardan) kaldırdılar ellerini, ani “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” olsun deyni. Kalanı ya karşı çıktılar kaldılar. Tükürüp Aaçlık Kurbannarın mezarlarına hem kemiklerinä, onnarı gülmää alarak, bu soruşun ardına Aaçlık Kurbannarından “taa büük” günü kablettilär – Radio Gününü. Esapsız, nestelär! Akademik hem poet Todur ZANETTAA DERINDÄN
tomay_toplanti

2018.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Regional Sovetında Gagauzlar lafını genä rusça söledilär

Küçük ayın (fevral) 24-dä Tomay küüyün Kultura Evindä oldu Gagauziyanın erindeki hem regional kuvet organnarın regional Sovetın toplantısı, angısına pay aldı 500 kişiyä yakın insan. Onnarın arasında vardılar şindiki hem eski Gagauziya başkannarı, GHT hem Moldova Parlamentın eni hem eski deputatları, erindeki sovetniklär, İspolkom azaları, cümne insannarı. Sovetin gündelik işinä koyuldu iki önemni soruş: 1. Unionizmaya karşı koymak; 2. Gagauziyanın kuvedini yonmasına karşı koymak. Toplantının bitkisindä kabledildi rus dilindä bir Rezolüţiya: Резолюция расширенного Совета региональных и местных органов власти и управления АТО Гагаузия, а также ветеранов становления Гагаузской Республики иTAA DERINDÄN
RUSC¦зA

2018.02.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

!TUZAA DÜŞMÄ !НЕ ПОПАДИ В ЛОВУШКУ

Saygılı okuycularımız! Aşaada verilän materialı açıkladı Türkiye Respublikasının Başbakanıın Basın Yayın hem İnformaţiya Baş müdürlüü o yalannara karşı, ani dünnä presasında yazêrlar Türk Silählı Kuvetlerin Siriyadakı Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG hem İGİL teroristlerinä karşı “Zeytin Dalı” operaţiyası için. Materiallar hazırlı 8 dildä: angliyca, arabça, franţuzça, kurdça, nemţeycä, persça, rusça hem türkçä. Hepsi gagauzlara bu materialların aslısı etişsin deyni, redakţiyamız aldı karar onnarın rus dilindä variantını tiparlamaa.TAA DERINDÄN
karamit_zakon_aciklama

2018.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!

Şükür Allaha Gagauziyanın kurulmasından 23 yıl sora Gagauziya Halk Topluşunda ilk kerä peydalandı haliz üç gagauz deputatı, ani söz verdilär GHT toplantılarında sadä gagauzça lafetmää. Bu deputatlar – (patrettä saadan) Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) hem Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü). Ne mutlu bu insannarın cannarına! Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bitki toplantısında Büük ayın (yanvar) 19-da üç deputat Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) açıkladılar, ani bundan ötää GHT toplantılarında sadä gagauzça lafedeceklär. Bu açıklama haliz bir kahramannık hem kendi gagauz halkına, milletinäTAA DERINDÄN
cavusoglu_1
Kırım ayın (dekabri) 20-dä günündä Türkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU ofiţial vizitlan Gagauziyada bulundu. Vizit programasına görä Canabisi buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän, baktı nicä gider işlär Türkiye tarafından Komratta yapılan uşak başçasının, Yaratmak evinin hem rayon bolniţasının stroykalarında, Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar Evini hem buluştu Komrat Devlet Universitetın zaametçilerinnän hem burada üürenän türk studentlarınnan. Komrattan sora Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU hem bütün Türkiye delegaţiyası yollandılar Çadır kasabasına, neredä pay aldılar Çadırın Stratan deresinin sellerdän sora paklanmasının hem burada köprülerin düzmesinin bitmesinin ofiţial sırasında. Bütün bu işleri TİKA yolunnanTAA DERINDÄN