POLİTİKA BOLUMU

kara_yimirta
2014-cü yılı Çiçek ayın 29-da biz tiparladıydık yazıyı “Komisiya angı yımırtayı yımırtlayacek: biyazı mı, karayı mı?” (bak: http://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/), neredä Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament komisiyası (çalışmak grupası) çalışmasını inceledik. Bu çalışmanın sonunda, 2014-cü yılın Orak ayın (iyül) 18-dä, Moldova Parlamentının tarafından ilk okumakta kabledildi “Kimi zakonnara diiştirilmäk hem enilenmäk yapmak zakon proektı”. Bu proekt Gagauz cümnesinin arasında hem Gagauziya Halk Topluşunda kara yımırta olarak kabledildi. Bununnan ilgili Gagauziya Halk Topluşu ozaman bir Açıklama da (rus dilindä) kablettiydi (bak: http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-calismak-grupasi-kara-yimirtayi-yimirtladi/). Bakmadaan ona, ani Moldovanın öndericileri adadılar, ki parlamentta ortak çalışmak grupasının (burayı HalkTAA DERINDÄN
TC_basbakani_Gagauziyada_1

2017.05.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başbakan Binali YILDIRIMın Gagauziyaya ofiţial vizitı

Moldovaya ofiţial vizitın 2-ci günündä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ofiţial bir vizitlan Gagauziyaya geldi. Vizit programasına görä Canabisi hem Türkiyedän delegaţiya Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin çalışmasında hem ofiţial kapanışında hem başka önemni işlerdä pay aldı. GAGAUZİYADA KARŞILAMAK HEM BÜTÜNDÜNNÄ GAGAUZLARIN IV-cü KONGRESİNDÄ PAY ALMAK Gagauziyanın Baş kasabasına Komrata etiştiynän Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Başkannık binasına bir çatrak kaldıynan maşinasından indi, da onu karşlayan üzlärcä insannan elleşti. Sora Gagauziyanın Başkannık binasının önündä Canabisini karşladılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova parlamentın gagauzTAA DERINDÄN
Binali_yildirim_moldovada (8)
Hederlezin (may) 5-6 günnerindä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın teklifinä görä Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM. Hederlezin (may) 5-dä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ayırı-ayırı buluştu Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan, Moldova parlamentı Başı Adrian KANDUylan. Hep o günü Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan birliktä,  Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçiliin eni Binasının açılışını yaptılar. Hederlezin (may) 6-da, Moldova Prezidentı İgor DODONnan hem Premyer-ministru Pavel FİLİPlan birliktä, Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi çalışmasında hem başka meropriyatiyalrda pay alceklar. Fotolar – www.basbakanlik.gov.trTAA DERINDÄN
turkiye_referendum_1
Çiçek ayın 16-da, Türkiye Respublikasının Konstituţiyasına 18 diişilmäk statyası koymaa deyni, referendum geçti. Katılannarın 100% bülütennerini saydıktan sora, esap bölä çıktı: “kayıl” – 51,41%, “karşı” – 48,59%, bildirer anadolu haber agenstvosu. Referendum başarıldıynan Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN tribunadan danıştı Türkiye vatandaşlarına. Referendumdan sora Türkiye Respublikasının Konstituţiyasına koyulacek 18 diişilmäk statyaların arasında var: parlament respublikasından prezident respublikasına geçmäk, premyer-ministru funkţiyasını yok etmäk, parlament deputatlarının sayısını büültmäk, sudyaların hem prokurorların Üüsek sovetini eniletmäk hem başka. Bu 18 diişilmäk statyaların çoyu 2019 yılın Kasımın 3-dä işlemää başlayacek. Ama 3 statya hemen koşulacek:TAA DERINDÄN
hulusi_kilic_ipek_yolu 2
TÜRKSOY, “İpekyolu” jurnalı hem Türkiyenin İpekyolu Strategiyaları Aaarştırma Merkezi hazırladı hem İstanbulda verdi “13. İpekyolu Yılın Altın Adamnarı” ödüllerini. Ödüllär, çeşitli nominaţiyalarda, 23 kişiyä verildi. Bu ödüllerin arasında “Yılın Diplomatı” ödülü verildi Türkiye Kişinev Büükelçisinä Hulusi KILIÇa. Başka nominaţiyalarda ödülleri kablettilär türk dünnasının deputatları, akademikleri, rektorları, politika kuruluşların başkannarı, işadamnarı.TAA DERINDÄN
dodon_kilic
Küçük ayın 27-dä Moldova Respublikasının Prezidentı buluşltu Türkiye Respublikasının Moldova Respublikasında Büükelçisinnän Hulusi KILIÇlan. Konuşmada iki taraf ta açıkladılar kendi bakışlarını Gagauziya avtonomiyasında duruma, hem bölgedä raatlın korunması için hem da Moldovanın bu regionun dinamikalı ilerlemesi için söledilär. Konuşmanın taa bir teması oldu Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Kişineva ofiţial vizitına hazırlanması. Bu vizit bu yılın Hederlez ayın ilk payına plana alındı. Ayrıca Stambulda yapılan Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulu toplantısına Moldova Respublikasının Prezidentın 2017-ci yılın Hederlez ayın 22-dä gitmesinin detalleri da incelendi. Moldova Respublikası Prezidentın pres-slujbasıTAA DERINDÄN
ahmet_yildiz_dodon
Moldovada ofiţial vizitlan bulunan Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Küçük ayın 20-dä, vizit programasına görä, Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Parlament Başı Andrian KANDUylan (Candu) hem Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBURlan buluştu. Moldova Prezidentın İgor DODONnan buluşmak Küçük ayın 20-dä Moldova Prezidentın İgor DODON buluştu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan. Buluşmada iki taraf ta açıkladı kendi fikirlerinin Moldova-Türkiye arasında işbirliin derinnetmesi hem ilerletmesi için, bildirdi prezidentın pres-slujbası.   Moldova Prezidentı hoş bakışlan açıkladı Türkiye hem Moldova Respublikası arasında  diplomatiya ilişkilerin durumunu, angılarınınTAA DERINDÄN
gagauziya_kis
Gagauziya Halk Topluşun eski Prezidiumunun kararına görä, 2017-ci yılın Küçük ayın 5-dä Komrat kultura Binasında 1990-cı yıldan büünkü günädän (26 yıl içindä) herbir uurda deputat olan insannarın Syezdı olacek. Bildirildi, ani Syezdta bir soruş incelenecek: «Общественно- политические последствия преднамеренного нарушения официальным Кишиневом прав и полномочий Гагаузии». Nicä açıkladılar redakţiyamıza bu yıllarda deputat olan insannar hem Halk Topluşun büünkü deputatların birisi, onnarın neetindä var teklif etmää bu Syezdın günnük işinä taa bir soruş: “Gagauziya Temel Kanonun” hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun statyalarının Gagauziyada ezilmesi”.TAA DERINDÄN
putin_dodon

2017.01.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moskvada buluştular Vladimir PUTİN hem İgor DODON

Büük ayın 17-dä Rusiya Federaţiyasının Prezidentı Vladimir PUTİN buluştu Moldova Prezidentınnan İgor DODONnan. Buluşmada moldo-rus ilişkileri, alış-veriş hem ekonomika işbirlii, Rusiya pazarına moldovalı eksportun problemaları, pridnestrovye çözülmesi incelendi, bildirer www.kremlin.ru  saytı. Buluşmada Moldova soţialistlär partiyasının liderı Zinaida GREÇANAYA hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH er aldılar. Buluşmadan sora, Vladimir PUTİNın hem İgor DODONun pres-konferenţiyasında açıklandı, ani iki devlet arasında çok yapılacek işlär var. Vladimir PUTİN urguladı, ani “Rusiya isteer ilereletmää işbirliini Moldovaylan”, “Moldovayı görer nicä bir bütün hem tarafsız devleti”. İşbirlii örneklerini açıklarkana Rusiya Prezidentı urguladı, ani “Rusiyanın 67 regionu MoldovaylanTAA DERINDÄN
Invest_Forum
Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için. Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän. Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin MoldovadaTAA DERINDÄN