POLİTİKA BOLUMU

bodnarenko__1

2017.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauzları fazan kuşlarına diiştirdilär

Komunistlär partiyasının Moldova Parlamentın deputatı Elena Vladimirovna BONDARENKO, yazarak “gagauz zakonnarın” Parlamentın komisiyasında Orak ayın (iyül) 19-da incelenmemesi için sebepini, Facebook yazısında bölä urguladı: «Да простят меня гагаузы, но, как это ни грубо и грустно звучит, но гагаузов променяли на фазанов!» Elena BONDARENKO: «Гагаузов променяли на фазанов! Сегодня юридическая комиссия Парламента исключила из повестки дня обсуждение трёх законопроектов, инициированных Народным Собранием Гагаузии в связи с отсутствием новых предложений по тексту законопроектов, а Комиссия по публичному управлению региональному развитию, окружающей среде и изменениям климата не рассмотрела эти законопроекты, хотя они иTAA DERINDÄN
MEZAR_TASI_2
1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
GHT_PARLAMENT_10.07.17_
Nicä bilersinizOrak ayın (iyül) 10-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşun (GHT) üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı olmadı hem da… ol-ma-ya-cek! Osa… ol-la-cek mı? Neçin toplantı olmadı biz ayzdık statyada “Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?” (bak: http://anasozu.com/ne-enseyecek-kamci-mi-prannik-mi/). Ama neçin toplantı olmayacek artık kısadan sizä açıklamaa savaşacez. Bilersiniz mi neçin o olmayacek? Neçin zerä bizimkilär (Gagauziya Halk Topluşu öndercileri) hasret oldular o prännää, ani onnara adadılar Moldova Parlamentın duvarları arasında. Bilersiniz nicä iş oldu: Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı olmasıTAA DERINDÄN
kamci_prennik

2017.07.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?

Büün Orak ayın (iyül) 10-da saat 11:00 lääzımdı başlasın Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı başlamadı, zerä GHT Başını Vladimir KISSAyı hem kimi GHT deputatlarını büün sabaalendän ansızdan Kişineva çaardılar. Açıklandı, ani şindi onnarlan buluşêr hem lafeder Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU. Taa ileri açıklandı, ani bu sabaa GHT Başı yardımcısınnan Aleksandr SUHODOLSKİYlän hem GHT juridika komisiyasının başınnan Pötr ÇAVDARlan buluştu hem lafetti Moldova Prezidentı İgor DODON. Buluşmanın sonunu tezdä üürenecez hem görecez ne enseyecek – kamçıTAA DERINDÄN
kara_yimirta
2014-cü yılı Çiçek ayın 29-da biz tiparladıydık yazıyı “Komisiya angı yımırtayı yımırtlayacek: biyazı mı, karayı mı?” (bak: http://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/), neredä Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament komisiyası (çalışmak grupası) çalışmasını inceledik. Bu çalışmanın sonunda, 2014-cü yılın Orak ayın (iyül) 18-dä, Moldova Parlamentının tarafından ilk okumakta kabledildi “Kimi zakonnara diiştirilmäk hem enilenmäk yapmak zakon proektı”. Bu proekt Gagauz cümnesinin arasında hem Gagauziya Halk Topluşunda kara yımırta olarak kabledildi. Bununnan ilgili Gagauziya Halk Topluşu ozaman bir Açıklama da (rus dilindä) kablettiydi (bak: http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-calismak-grupasi-kara-yimirtayi-yimirtladi/). Bakmadaan ona, ani Moldovanın öndericileri adadılar, ki parlamentta ortak çalışmak grupasının (burayı HalkTAA DERINDÄN
TC_basbakani_Gagauziyada_1

2017.05.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başbakan Binali YILDIRIMın Gagauziyaya ofiţial vizitı

Moldovaya ofiţial vizitın 2-ci günündä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ofiţial bir vizitlan Gagauziyaya geldi. Vizit programasına görä Canabisi hem Türkiyedän delegaţiya Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin çalışmasında hem ofiţial kapanışında hem başka önemni işlerdä pay aldı. GAGAUZİYADA KARŞILAMAK HEM BÜTÜNDÜNNÄ GAGAUZLARIN IV-cü KONGRESİNDÄ PAY ALMAK Gagauziyanın Baş kasabasına Komrata etiştiynän Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Başkannık binasına bir çatrak kaldıynan maşinasından indi, da onu karşlayan üzlärcä insannan elleşti. Sora Gagauziyanın Başkannık binasının önündä Canabisini karşladılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova parlamentın gagauzTAA DERINDÄN
Binali_yildirim_moldovada (8)
Hederlezin (may) 5-6 günnerindä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın teklifinä görä Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM. Hederlezin (may) 5-dä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ayırı-ayırı buluştu Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan, Moldova parlamentı Başı Adrian KANDUylan. Hep o günü Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan birliktä,  Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçiliin eni Binasının açılışını yaptılar. Hederlezin (may) 6-da, Moldova Prezidentı İgor DODONnan hem Premyer-ministru Pavel FİLİPlan birliktä, Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi çalışmasında hem başka meropriyatiyalrda pay alceklar. Fotolar – www.basbakanlik.gov.trTAA DERINDÄN
turkiye_referendum_1
Çiçek ayın 16-da, Türkiye Respublikasının Konstituţiyasına 18 diişilmäk statyası koymaa deyni, referendum geçti. Katılannarın 100% bülütennerini saydıktan sora, esap bölä çıktı: “kayıl” – 51,41%, “karşı” – 48,59%, bildirer anadolu haber agenstvosu. Referendum başarıldıynan Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN tribunadan danıştı Türkiye vatandaşlarına. Referendumdan sora Türkiye Respublikasının Konstituţiyasına koyulacek 18 diişilmäk statyaların arasında var: parlament respublikasından prezident respublikasına geçmäk, premyer-ministru funkţiyasını yok etmäk, parlament deputatlarının sayısını büültmäk, sudyaların hem prokurorların Üüsek sovetini eniletmäk hem başka. Bu 18 diişilmäk statyaların çoyu 2019 yılın Kasımın 3-dä işlemää başlayacek. Ama 3 statya hemen koşulacek:TAA DERINDÄN
hulusi_kilic_ipek_yolu 2
TÜRKSOY, “İpekyolu” jurnalı hem Türkiyenin İpekyolu Strategiyaları Aaarştırma Merkezi hazırladı hem İstanbulda verdi “13. İpekyolu Yılın Altın Adamnarı” ödüllerini. Ödüllär, çeşitli nominaţiyalarda, 23 kişiyä verildi. Bu ödüllerin arasında “Yılın Diplomatı” ödülü verildi Türkiye Kişinev Büükelçisinä Hulusi KILIÇa. Başka nominaţiyalarda ödülleri kablettilär türk dünnasının deputatları, akademikleri, rektorları, politika kuruluşların başkannarı, işadamnarı.TAA DERINDÄN
dodon_kilic
Küçük ayın 27-dä Moldova Respublikasının Prezidentı buluşltu Türkiye Respublikasının Moldova Respublikasında Büükelçisinnän Hulusi KILIÇlan. Konuşmada iki taraf ta açıkladılar kendi bakışlarını Gagauziya avtonomiyasında duruma, hem bölgedä raatlın korunması için hem da Moldovanın bu regionun dinamikalı ilerlemesi için söledilär. Konuşmanın taa bir teması oldu Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Kişineva ofiţial vizitına hazırlanması. Bu vizit bu yılın Hederlez ayın ilk payına plana alındı. Ayrıca Stambulda yapılan Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulu toplantısına Moldova Respublikasının Prezidentın 2017-ci yılın Hederlez ayın 22-dä gitmesinin detalleri da incelendi. Moldova Respublikası Prezidentın pres-slujbasıTAA DERINDÄN