POLİTİKA BOLUMU

Invest_Forum
Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için. Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän. Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin MoldovadaTAA DERINDÄN
pavel_filip
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun programasına görä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP Forumun plenar toplantısında pay alacek.TAA DERINDÄN
Turgul TÜRKEŞ
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun Tertip Komitetı açıkladı, ani Forumun çalışmasında pay alması için Gagauziyaya Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞin gelmesi beklener.TAA DERINDÄN
TC_receptiya_3_

2016.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 93-cü yıldönümü reçepţiyası

93 yıl geeri, 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yıldönümünnü kutlamak çerçevesindä Canavar ayın 28-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevun “Leogrand Hotel”indä bir reçepţiya verdilär. Reçepţiyada bulundular Türkiyeylän Moldovadan devlet hem politika adamnarı, Moldovada bulunan diplomatlar, Halklararası misiyaların temsilcileri, Gagauziya Başkanı hem onun yardımcıları, Gagauziya Halk Topluşun Başı hem deputatları, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı. Reçepţiyaya gelän musaafirleri, ofiţial olarak, karşladılar Büükelçi Hulusi KILIÇ eşinnän hem Büükelçiliin müsteşarı Erdoğan ODABAŞ eşinnän. BuTAA DERINDÄN
tc_buuyukelci_komratta_2
Canavar ayın (oktäbri) 14-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ Gagauziyaya ilk ofiţial vizitınnan geldi. Komratta Başkannık binasının önündä Canabisini tuz-ekmeklän Gagauziya öndercileri karşladılar hem kendisinä gagauz halk oyunnarı gösterildi. Sora Büükelçi Hulusi KILIÇ göz gözä buluştu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan. Sora da Canabisi, Gagauziya öndercilerinnän birliktä, İspolkom azalarınnan hem Halk Topluşu deputatlarınnan görüştü. Buluşmalarda sayın Hulusi KILIÇ urguladı, ani onun daavası: “Türkiye Respublikasının hem Moldova Respublikasının arasında ilişkileri taa da pek kaaviletmää, bunun içindä Gagauziya da var” – bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı.TAA DERINDÄN
tc_buyukelci_kilic_
Canavar ayın (oktäbri) 14-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ Gagauziyaya ilk ofiţial vizitını yapacek. Vizit programasına görä Canabisi Gagauziya öndercilerinnän, İspolkom azalarınnan hem Halk Topluşu deputatlarınnan buluşacek. Bundan kaarä vizit programasında Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan hem Kongaz Suleyman Demirel liţeyinnän tanışmak vizitları var. Hep o günü Hulusi KILIÇ Valkaneş kasabasının Kurban yortusunun kutlamalarında pay alacek.TAA DERINDÄN
suat_onal_komrat

2016.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

TBMM deputatı Suat ÖNAL Komrattaydı

Türkiyenin Büük Millet Meclisı (Parlament) AKP deputatı Suat ÖNAL Ceviz ayın (sentäbri) 29-da Gagauziyanın baş kasabasına Komrata bir visit yaptı. Vizit zamanında Canabisi buluştu Gagauziya Başkanınnan hem Gagauziya Halk Topluşu başınnan. Buluşmada Türkiye Gagauziya arasında işbirlii hem ilişkilär için lafedildi hem da Gagauziyada TİKA tarafından yapılan proektlar için annadıldı. Kendi tarafından TBMM deputatı Suat ÖNAL adadı, ani Kasım ayında Gagauziyada yapılan investiţiya Forumuna Türkiyedän çiftçiliklän ilgilenän işadamnarını yollayacek.TAA DERINDÄN
vengriya_spiker_komrat_1
 Artık iki gün nicä Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli László KÖVÉR ofiţial bir vizitlan Moldovada bulunêr. Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Canabisi Gagauziyaya geldi. Komrada vizit çerçevesindä László KÖVÉR buluştu Gagauziya Başkanınnan, Gagauziya Halk Topluşu Başınnan, Komrat Devlet Universitetın rektorunnan hem Komrat primarınnan. Buluşmalarda pay aldılar GHT deputatları hem İspolkom azaları. Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli László KÖVÉR buluşmalarda urguladı, ani Vengriya her zaman yardımcı olacek Moldovanın Evropa Birliinä girmesi için. Gagauziya Başkanı İrina VLAH buyur etti László KÖVÉRa pay alsın Gagauziyada Kasımda olacek İnvestiţiya forumunda. Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV buluşmadaTAA DERINDÄN
ght_tablo

2016.09.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya Halk Topluşu seçimneri Kasımın 20-dä

Ceviz ayın (sentäbri) 5-dä kendi maasuz toplantısında Gagauziyanın parlamentı karar aldı Gagauziya Halk Topluşu seçimnerini Kasımın 20-dä yapmaa.   Büünkü Halk Topluşu deputatların mandatları 2016-cı yılın Canavar ayın (oktäbri) 30-da tamamnanêr. Kasımın 20-dä TAA DERINDÄN
moldova_bayraa

2016.08.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldovanın 25-ci baamsızlık Günü

Büün, 2016-cı yılın Harman ayın (avgust) 27-dä Moldova Respublikası kendi baamsız Gününün 25-ci yıldönümünü kutlêêr. 25 yıl geeri bu gündä Moldovanın Parlamentı kabletti Moldovanın baamsızlıi için Deklaraţiyayı. Moldovanın 25-ci baamsızlık Gününü Kişinevun baş meydanında asker paradınnan hem çeşitli kultura sıralarınnan kutlêêrlar.TAA DERINDÄN