SPORT BOLUMU

f_6
Büük ayın (yanvar) 19-da Moldova Respublikasının futbol Federațiyası, “Şkolalarda fotbol” proektı çerçevesindä, baaşladı Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyin 5 “a” maasuz futbol klasın üürencilerinä pek zengin sport ekipirovka komplektlarını. Bir ekipirovka komplektında var eni rükzak hem 13 türlü ruba: kış kurtkası, maykalar (kış hem yaz variantları), şapka, getralar, lüzgerliklä (vetrovkalar) h.t.b. Bundan kaarä uşaklara baaşlandı limitsiz internetlı fleşkalar hem çok kullanmaklı maskalar. Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyin maasuz futbol klasın üürencilerinä soruldı onnarın bakışına görä aralarında en islää futbol oyuncusu hem intelektual uurunda en akıllı üürenciTAA DERINDÄN
cadır_boks-9
Çadır kasabasında, temeldän enilenmektän sora, açıldı V.POTAPOV adına №1 Uşaklarlan gençlär sport şkolası (UGSŞ), angısı için Gagauziya halkının devletä verilän vergilerindän 814 bin 456 ley para ayırıldı. №1 UGSŞya bölä temel eniletmäk yapıldı: – binanın kapu-pençerä diiştirilmesi; – eni yısıtma sistemasının kurulması; – elektrika sistemasının diiştitilmesi; – binanın içerlerinin duvarlarının hem tavannarının enidän suvanması hem boyanması; – boks ringının enilenmesi. Eniletmäk işleri yapılırkana üzä çıktı, ani sport şkolanın ventiläțiya sistemasını da diiştirmää lääzım olacek. Maasuz bu iş için, genä Gagauziya halkının devletä verilän vergilerindän alıp, şkolaya taa 179 bin 465 leyTAA DERINDÄN
grahmez_1

2021.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Nikolay GRAHMEZdä dünnää çempionatında bu kerä bronza

Serbiyanın baş kasabasında olan 23 yaşınadan Under-23 güreştä dünnää çempionatında, Moldova komandasınnan orada pay alan Gagauziyadan güreşçi Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä bronza medaliyi kazandı.  Nicä bildirer Moldovanın sport.md haber portalı, Nikolay GRAHMEZ, 70 kg kadar kategoriyada güreşeräk, kendi medalisinädän ensedi Türkiyedän, Slovakiyadan, Rumıniyadan hem Rusiyadan güreçşileri. PATRETTÄ: (soldan) Roman DERMENCİ, Moldova büük güreşçilerin baş trenerı,  Nikolay GRAHMEZ hem İlya ESİR.TAA DERINDÄN
kilci_2-2
Yaponiyada geçän “Tokio – 2020” yaz Olimpiada Oyunnarında Moldovayı için aar atletikada savaşan gagauz sportsmenkası Elena KILÇIK karılar arasında yarışmalarda 8-ci eri aldı. “Tokio – 2020” yaz Olimpiadasında Elena KILÇIK aar atletikada yarışlarda 87 kg kadar kategoriyasında pay aldı hem 8-ci oldu. Yarışmadan sora Elena KILÇIK dedi: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım! Bu benim ilk Olimpiadam hem şükür ederim Allaha, anı bu başarı için!” Olimpiadanın karılar arasında aar atletikada yarışmalarının 87 kg kadar kategoriyasında erlär bölä payedildi: 1. Wang Zhouyu (Kitay) 270 kg (koparma – 120 kg + itirmäTAA DERINDÄN
karpov_komrat (1)
Moldova Parlamentına seçimnerinä karşı, Moldova şahmatalar Fedarațiyasının teklifinä görä Moldovada bulundu Rusiyadan şahmatalarda dünnää çempionu hem halklararası uurunda grosmeyster Anatoliy KARPOV. Esaba alarak, ani Moldova şahmatalar Fedarațiyasının predsedateli var soțialistlär partiyasının başı İgor DODON, Rusiya grosmeysterı bulundu üç kasabada – Kişinevda, Belțta hem Komratta, neredä, nicä düşünärdilär soțialistlär, onnarın elektoratı bulunêr. Hepsi bu kasabalarda grosmeyster Anatoliy KARPOV şahmataları sevän çok inasnnan birdän oynamak seansları yaptı. Foto: comrat.mdTAA DERINDÄN
elena_kilcik
Moldova Olimpiada komitetı açıkladı “Tokio – 2020” XXXII yaz Olimpiada oyunnarına katılacek Moldovanın komandasını. 18 kişilik komandanın içindä var aar atletikada gagauz sportsmenkası Elena KILÇIK da. Moldova Olimpiada komitetın saytından haberä görä, gagauziyadan sportsmenka Elena KILÇIK 1996-cı yılın Kirez ayın (iyün) 3-dä Komrat kasabasında duudu. Boyu – 176 sm, aarlıı – kg. Kendisinin trenerı – Sergey KREȚU (Sergiu Crețu). Elena KILÇIK taa küçüklüündän aar atletika sportuna baaşladı kendisini. 2018-ci yılda U-23 Evropa çempionatında bronza, 2019-cu yılda U-23 Evropa çempionatında altın, 2020-ci yılda Dünnää çempionatında gümüş hem 2021-ci yılda U-23 EvropaTAA DERINDÄN
gomel_gures

2021.06.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziya güreşçileri Belarusiyadan dört medali getirdilär

Hederlez ayın 15-23 günneri arası Belarusiyanın Gomel kasabasında olan “Pamäti Pobedı” (“Enseyişi aklında tutmak”) güreştä yarışmak turnirında Komrat sport şkolasının (KSŞ) sportçuları dört medali aldılar. Nicä açıkladı trener hem KSŞnın direktoru Genadiy TULBA, bu turnirda Belarusiyadan, Ukraynadan hem Moldovadan yaklaşık üçüz güreşçi pay aldılar. Yarışmalar geçti iki yaş bölümünün onbeş kategoriyasının arasında. Genadiy TULBA bildirdi, ani bu yarışmalar sayılêr Evropa güreşçilik çempionatına hazırlanmakta denemä basamaa hem onda pay alêrlar sportta masterlar hem masterlaa kandidatlar. Gagauz spotçuların arasında “Pamäti Pobedı” (“Enseyişi aklında tutmak”) serbest güreştä yarışmak turnirında birinci erleri aldılar DenisTAA DERINDÄN
grahmez-1
Poyraz Makedoniyada geçtii Evropa çempionatında Kongaz küüyündän gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä gümüş medaliyi kazandı. Moldovanın komandasında olan Nikolay GRAHMEZ pay aldı çempionatın 23 yaşındanan Under-23 yarışmalarının 70 kg kadar kategoriyasında. Poyraz Makedoniyadakı serbest güreştä Evropa çempionatında Moldovadan taa iki güreşçi medali kazandılar – Radu LEFTER (97 kg kadar kategoriyasında gümüş aldı) hem Georgi EHAN (92 kg kadar kategoriyasında bronza aldı) bronza, bildirdi Moldova güreş Federațiyası.TAA DERINDÄN
sport_kongaz (6)
Çiçek ayın 8-dä Kongaz Todur ZANET teoretik liteyindä geçti “Şen sport yaraşmaları” açık uroo, angısı adanadı Halklararası saalık gününä, ani bütün dünnäädä bakılêr Çiçek ayın 7-dä. Maasuz bu iş için lițeyin gagauz dilindä üüredicilieri hazırladılar bu uroo da geçirdilär onu gagauz dilindä 4-cü klasların arasında. “Şen sport yaraşmaları!” yarışmasında pay aldılar “Birlik” hem “Yıldırım” adlı komandalar, angıları 10 yarışmada (komandaylan tanışmak-bildirmӓk, tokatçıı kezlemäk, erindän uzunnuuna atlamak, aşıklarlan sepedi kezlemäk, çuval içindä atlamak, çatıyı çekmäk h.b.) kendi kuvetlerini hem beciriklerini gösterdilär. Komandaların çalışmalarını esaba almaa deyni, kuruldu maasuz daavacılık dernää, angısıTAA DERINDÄN
elena_kilcik
Çiçek ayın (aprel) 11-dän Moskvada geçän aar atletikada Evropa çempionatında, Moldova komandasınnan yarışa katılan Gagauziya sportsmenkası Elena KILÇIK 87 kilaya kadar kategoriyasında  gümüş medaliyi kazandı. Bu kategoriyada, 246 kg (koparma – 108 kg + itirmä – 138 kg) kaldırıp, çempionka oldu Rusiyadan sportsmenka Darya AHMEROVA. Gümüş medalinin saabiykasında Elena KILÇIKta – 245 kg (koparma – 107 kg + itirmä – 138 kg). Bronzayı alan ruskada Darya RAZANOVAda – 240 kg (koparma – 105 kg + itirmä – 135 kg). Lääzım urgulamaa, ani büük gümüş medaliyi kabletmää deyni, Elena KILÇIK ilktänTAA DERINDÄN