SPORT BOLUMU

cakusta_dimitriy
Kirez ayın (iyün) 26-dan Orak ayın (iyül) 2-dän, Germaniyanın Dortmund kasabasında geçti gençlerin arasında serbest güreş, greko-rim güreşi hem karı kulluu güreşindä Evropa Çempionatı. Çempianatın ikinci günündä Moldova komandası için güreşän Gagauziyanın Avdarma küüyündä duumalı gagauz sportcmenı Dimitriy ÇAKUSTA, 96 kilayadan kategoriyada, bronza medaliyi kazandı. Bu medaliya Dimitriy ÇAKUSTA bölä örüdü: 1/8 final: David LABROVSKY (İzrail) – Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) 0-9; ¼ final: Aleksandr RUDENKO (Belarusiya) – Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) 6-14; ½ final: Simone İANNATTONİ (İtaliya) – Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) 4-1; Bronza medali için: Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) – Anton RozenovTAA DERINDÄN
ilumjinov_1
Büük ayın 28-29 günnerindä Gagauziyada oldu şahmatada çempionatı. Çempionat Büük ayın 28-dä sabaalendän Komradın Dimitriy MAVRODİ adına liţeydä başladı. Üülendän sora bu çempionata uuradılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Halklararası şahmatalar federaţiyasının (FIDE) başı Kirsan İLÜMJİNOV hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Büük musaafirlär annattılar Gagauziyada, Moldovada hem dünnedä şahmataların ilerlemesi için hem kutladılar oyuncuları büük başarılarlan. FIDE başı Kirsan İLÜMJİNOV baaşladı Gagauziyanın şahmatalar kuruluşuna 200 şahmatı komplektı hem adadı, ani kendi kvotasından Gagauziyadan şahmatacıları halklararası turnirlara yollayacek. Belliki, Kirsan İLÜMJİNOV şahmatalarda kendi ustalıını da gösterdi: 10 minutluk bliţ-turnirda uşaklarlan şahmata oynadı.TAA DERINDÄN
posmak
Kırım ayın 7-dä, Kişinevun “Maria Bieşu” adına Opera hem Balet Sarayında, “Moldova Furtbol Federaţiyasının laureatlarının Galası” oldu. Orada sportta jurnalistlär tarafından ayırılan Moldovanın 2016-cı yılda futbolda en islää trenerlarını, sudyalarını. futbolcularını hem komandalarını kutladılar. İkinci yıl sıravardı valkaneşli futbolcu Väçeslav POSMAK (FC “Dacia”) Moldovanın futbolda yılın en islää koruycu oyuncusu ödülünü aldı. Başka ödüllär bölä payedildi: yılın en islää ternerı – Andrian SOSNOVSKİY (FC “Milsami”); yılın en islää futbolcusu – Aleksandr GAŢKAN (FC “Rostov”); yılın en islää portacısı – Radu MIŢU (FC “Milsami”); yılın en islää yarıkoruycu – Georgiy ANDRONİKTAA DERINDÄN
saski_baurcu_

2016.11.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Şaşkilerdä “Gagauziya Kuboo” yarışma turnirı

Gagauziyanın Baurçu küüyündä kasımın 26-da şaşkilerdä “Gagauziya Kuboo” yarışma turnirı oldu. Turnirda pay aldı yaklaşık altmış oyuncu Gagauziyadan hem Moldovanın başka erlerindän. Yarışmalar 3 yaş kertiindä yapıldı: iki uşaklar arasında (2002-2005 yıllarında hem 2006-cı yıldan sora duan uşaklar) bir da büüklär arasında. I-ci grupada ensedi Sergey TABAKAR, 2-ci eri aldı Maksim ÇEBANOV, 3-cü eri aldı Andrey ARNAUT. II-ci grupada ensedi Aleksandr GAYDARCI, 2-ci eri aldı Dimitriy KEMENÇECİ, 3-cü eri aldı Dimitriy ARPANOS. III-cü grupada ensedi Stepan KARASENİ, 2-ci eri aldı Nıkolay KAPAKLI, 3-cü eri aldı Semen BOREV. Şaşkilerdä “Gagauziya Kuboo”nuTAA DERINDÄN
romanov_aleksandr

2016.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, SPORT BOLUMU

Aleksandr ROMANOV bronza medaliyi kazandı

Türkiyenin Çorum kasabasında studentlar hem karı kulluu arasında serbet hem greko-rim güreşindä dünnä çempionatında Moldova komandasının sportsmenı komratlı Aleksandr ROMANOV bronza medaliyi kazandı. Aleksandr ROMANOV 125 kg kategoriyasında güreşti. Bir gün ileri Moldova komandasının taa bir güreşçisi hınçeştili Mihail SLAV 65 kg kategoriyasında gümmüş medaliyi aldı.TAA DERINDÄN
dudoglu_nagaylik_2
Canavar ayn (Oktäbri) 15-dä Kişinevda latin-amerika tanţlarında “WDSF World Championship Latin Junior II – Chisinau” II-yunior kategoriyasında halklararası açık çempionatında Nina DUDOGLU hem Väçeslav NAGAYLIK sport tanţları çifti bronza medaliyi aldılar. “WDSF World Championship Latin Junior II – Chisinau” çempionatında 39 devlettän 77 sport tanţları çifti pay aldılar. Komratlıyka Nina DUDOGLU hem onun tanţlarda çifti Väçeslav NAGAYLIK Moldovanın anılmış “Kodreanka” sport tanţları klubunda üürenerlär. Onnarın trenerları bu klubun saabileri Svetlana, Alöna hem Pötr GUZUN. Not. Nina DUDOGLU Komradın eski primarının hem büün Moldova Parlamentı deputatın Nikolay DUDOGLU hem onun eşininTAA DERINDÄN
kubok_guvernul_1
  Canavar ayın (oktäbri) 7-dä, Gagauziyadan Kongazın Todur ZANET adına teoretik liţeyin körpä futbolcuları, finalda Soroka rayonun Raşkoveţ küüyün liţeyinin komandasını 7:0 enseyip, Moldovanın XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) futbol Kuboonu aldılar. Kuboo kongazlı komandanın kapitanı İlya NİKİTOV kabletti Moldovanın Gençlik hem Sport ministrusunun Viktor ZUBKUnun elindän. Komandalara medali hem ödül vermä sırasında pay aldılar Moldova Premyer-ministrunun baş danışmanı Dragoş HINKU, Moldovanın Gençlik hem Sport ministetliin viţe-ministrusu İvan FLOREAN, Moldova futbol Federaţiyasının sekretari Nikolay ÇEBOTAR, Moldova futbol Federaţiyasının viţe-prezidentı Georgiy KIRLAN, Moldova Saalık ministerliin hem İçişleri ministerliin temsilcileri. Bu turnirdaTAA DERINDÄN
Sava_Kioroglu
Ceviz ayın (sentäbri) 30-da hem Canavar ayın (oktäbri) 1-dä Çadır kasabasında geçti körpä güreşçilär arasında serbest güreştä I-ci Halklararası turnir, angısı yapıldı Moldovanın kıymetli trenerını hem Gagauziyanın serbest güreştä şannı adamını Sava Födoroviç KİOROGLUyu anmak için. Onda pay aldılar Türkiyedän, Bulgariyadan, Ukraynadan hem Moldovadan 240 körpä güreşçi. Turnirın baş sudyası Konstantin KELEŞ oldu. Sava Födoroviç KİOROGLUnun üürencilerinin yardımınnan, bu turnirı yapmaa deyni barabar çalıştılar Çadır kasabasının öndercileri hem Yuriy YAKUBOV Fondu. Turnirın baş sponsoru oldu Grigoriy KARAMALAK önderciliindä sport veterannarına hem sakatlarına yardım için Halklararası IFAVIS Fondu. Turnirın açılışında geldilärTAA DERINDÄN
cupa_cuvernul (8)
Moldova Gençlär hem Sport ministerliin kararına görä 2016-cı yılın Ceviz ayın (sentäbri) 22-dän Canavar ayın (oktäbri) 7-dän Moldovada geçer XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) Respublika turnirı. Turnirda pay alêrlar 2002-2003 yıllarında duuan uşaklar. Kongaz Todur ZANET adına teoretik liţeyin genç futbolcuları Ceviz ayın (sentäbri) 29-da, bu turnirın ½ finalında Dubosar rayonun Oxentea küüyün ggimnaziyasının komandasını 3:1 enseyip, Kuboon finalına çıktılar. Nicä annattı kongazlı komandanın baş trenerı İordan Nikolaeviç YASIBAŞ bu pek dinamikalı hem meraklı bir matçtı. Bakmadaan ona, ani Kongaz komandası oyunun 12 minudunda artık 1:0 ensärdi (golu oyundan urdu NikolayTAA DERINDÄN
guguta
Kongaz Todur ZANET adına teoretik liţeyin körpä futbolcuları, Ungendan komandayı 4:2 enseyip, Moldovanın XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) ½ finalına çıktılar. Nicä bildirdi gagauzinfo.md saytına deyni kongazlı komandanın trenerı hem liţeyin fizkulturada üüredicisi İgor ŞVEŢOV, Moldovanın Ungen kasabasında golları urdular Stepan DÜVENCİ (5 hem 64 minutlarda) hem İlya NİKİTOV (46 hem 88 minutlarda). Şindi, Ceviz ayın (sentäbri) 29-da, kongazlı komandası ½ finalda oynayacek  musaafirliktä Dubosar rayonun Koşniţa küüyün liţeyin komandasınnan. Not. XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) finalı geçecek Kriulän rayonun stadionunda. Matç başlayacek saat 13:00-dä. Patret – gazetamızın arhivından.TAA DERINDÄN