OLYMPUS DIGITAL CAMERA

13.01.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 8042 KERÄ BAKILMIŞ

“Çıbık günü” yada “Surva” kutluca olsu!

Büük ayın 14-dä gagauzlar bakêrlar kendilerinin en sevilän yortularından birisini – “Çıbık günü”nü yada Survayı (Eskiycä Eni Yıl).

Bu günä karşı, Büük ayın 13-dä, “Hêy-hêy” geziler. “Hêy-hêy” gezerlär hepsicii: büüklär da, küçüklär da, delikannılar da, evlilär da.

Gecä yarısından sora rakıcılar gezmää başlêêrlar. Onnar rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä.

Büük ayın 14-dä, aydınnandıynan, küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızlar – “Survaklinţa” ellerindä, çoccaklar – fışakan, çıbık ellerindä. Onuştan bu günä “Çıbık günü” da deniler.

Hepsi okuycularımıza deeriz: “Çıbık günü” yada “Surva” kutluca olsu! Saalık Allaa versin!”

PATRETTÄ: Komrat “D.Savastin” resimcilik şkolasının üürencisinin Rimma DELİ sulu boya resimi.

BİR CUVAP YAZIN