cosmekoy_bora_2

06.06.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1309 KERÄ BAKILMIŞ

Çöşmä küüyü liţeyin örtüsündä tabiat kabaatlı mı buna komisiya karar verecek

(Gagauziyanın Üstolan durumu komisiyası Çöşmä küüyündä)

Kirez ayın (iyün) 5-dä Başkan İrina VLAH Çöşmä küüyündä maasuz kurulan Üstolan durumu komisiyasınnan bir toplantı yaptı. Toplantıda incelendi bir soruş: nekadar tez doorutmaa o belaları, ani peydalandı Çöşmä küüyündä Kirez ayın (iyün) 4-dä uurayan kıyemettän sora.

Çöşmä küüyündä Üstolan durumu komisiyasına girdilär Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN (predsedatel), İspolkom predsedatelin cümne soruşlarında yardımcısı Olesä TANASOGLU, çiftçilik hem industriya Upravleniyanın başı Sergey BABİY, saallıı hem soţial korumak Upravleniyanın başı Aleksey ZLATOVÇEN, üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, stroyka hem infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ hem Gagauziyanın Üstolan durumnarın Upravleniyanın başı Vitaliy KISSA.

Kendi çalışmasında Komisiya tanıştı o zararlarlan, ani getirdi boran. Nedän sora da inceldi Çöşmä küüyü liţeyinä uurayan zararların sebeplerini. Bu üzerä Komisiyaya çaarıldılar Çöşmä küüyün geçici primarı Anna DARADUR, Çöşmä küüyü liţeyin direktoru Evdokiya RİŞELÄN, örtüyü yapan firmanın temsilcisi Pötr DYAKA, “Sudakon” kuruluşun direktoru Vasiliy KROYTOR.

Toplantıda Gagauziyanın Üstolan durumnarın Upravleniyanın başı Vitaliy KISSA açıkladı komisiyaya boradan hem toludan sora Çöşmä küüyündä hem Tülü küüyündä olan durumu.

En büük soruşlar peydalandı Çöşmä küüyü liţeyin örtüsünün alınması dolayında. Örtüyü koyan firmanın temsilcisi Pötr DYAKA da, “Sudakon” kuruluşun direktoru Vasiliy KROYTOR da bütün “kabaatı” tabiat faktoruna attılar. Ama tabiat kabaatlı mı buna komisiya karar verecek.

Hepsini sesleyip, Gagauziya Başkan İrina VLAH izin verdi pazertesinä kadar (Kirez ayın 8-zi) liţeydä olan durumda kabaatlıları açıklamaa. Herliim durumda örtyü yapan firma kabaatlısaydı, ozaman bütün harçlar firmanın üstünä atılacek.

Bundan kaarä Gagauziya Başkanı urguladı, ani insannarın evlerinä yapılan zararlar incelendiktän sora, yardım için İspolkomda karar alınacek.

BİR CUVAP YAZIN