covid_22.06.2020

22.06.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 49 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova 14200, Gagauziya 1101

22.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 14200; ölennär – 473; alışannar – 7896.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1101:

Çadır rayonu – 517;

Komrat rayonu – 444;

Valkaneş rayonu – 140.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 5903;

karı kulluu –8297 (gebä karılar – 129).

BİR CUVAP YAZIN